Inloggen
INDUSTRIE - ID 7879

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1847-12-03 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1847
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1747-06-09
Launch Date: 1847-09-21
Delivery Date: 1847-11-17
Technical Data

Net Tonnage: 211.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 111.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1847
Datum agenda: 1847-12-03
Register nr: 18470732
Scheepsnaam: INDUSTRIE
Type: Schooner
Lasten: 111
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Ruijs JD zoon, W.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Boer, J.B. de
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1847-11-17 INDUSTRIE
Manager: Willem Ruys Jan Daniëlszn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Willem Ruys Jan Daniëlszn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1847-09-21: NRC 220947- Rotterdam, 21 september. Heden is van de werf van de heer scheepsbouwmeester Fop Smit aan de Kinderdijk te water gelaten het ijzeren schoenerschip INDUSTRIE, groot ca. 120 roggelasten, gebouwd voor rekening der rederij van de heer Wm. Ruys J.Dzn. alhier.
1847-12-11: NRC 111247 - Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bordeaux om in het begin van december te vertrekken het nieuw gebouwd Nederlands ijzeren schoenerschip INDUSTRIE, kapt. J.B. de Boer. Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys.
1849-02-09: NRC 100249 - Rotterdam, 9 februari. Als een bijzonderheid kunnen wij mededelen, dat men hier ter stede het bericht heeft ontvangen van de behouden aankomst te Valparaiso in de aanvang van november Aº.Pº. (opm: anno passato, verleden jaar) na een voorspoedige reis, van het hier te lande door de heer scheepsbouwmeester Fop Smit aan de Kinderdijk vervaardigde ijzeren schoener brikschip, gevoerd door kapt. De Boer, bijna geheel met Nederlandse voortbrengselen beladen en varende voor rekening van de heer W. Ruys J.Dzn, reder alhier. Hetzelve is het eerste Nederlandse vaartuig van dien aard, geheel van ijzer gebouwd, hetwelk Kaap Hoorn rondzeilt en is dubbel der belangstelling waardig, omdat daardoor het problema voor allen is opgelost, of dergelijke vaartuigen geschikt zijn om zonder gevaar voor zulke reizen te worden gebezigd.
1850-02-08: NRC 140250 - Cowes, 8 februari. Het schip INDUSTRIE, kapt. J. de Boer, van Cephalonia naar Hamburg, is alhier met verlies van steng binnengelopen. Twee man zijn door een golf over boord geslagen.
1851-10-16: NRC 171051 - Rotterdam, 16 oktober. Volgens brief van kapitein Thijs Visser, voerende het alhier te huis behorende ijzeren schoenerschip INDUSTRIE, in dato Rio de Janeiro 13 september, was hij aldaar op deszelfs reis van Callao naar Cowes, na op de 29e juni op 57º Z.B. en 62º W.L. in een woedende orkaan zijn masten en tuig verloren te hebben, de 21e augustus binnengelopen om te repareren. Hoewel het schip 49 dagen in deze ontredderde toestand en onder een noodtuig aanhoudend met verschillende rampen en stormen heeft te kampen gehad en bij herhaling op 38º Z.B. door een orkaan belopen werd, die 3 dagen aanhield, waarbij alles wat aan het dek was, verloren is geraakt, en verschansingen en stutten grotendeels werden weggeslagen, was het schip geheel dicht gebleven, zodat de reparatie zonder voorafgaande lossing zou plaats hebben, en dacht kapt. Visser tegen half oktober gereed zijn, om de reis voort te zetten.
1854-04-00: Final Fate: Missing

JB 160854. Melbourne, 21 juni. Men heeft ter plaatse nog niets vernomen van het Nederlandse schip INDUSTRIE, kapt. J. van Dijk, bereids in april van Sydney derwaarts gezeild. Het weder was op zee langs de kusten in de omstreken van Melbourne zeer onstuimig geweest, waardoor vele schepen averij hadden bekomen. (opm. men heeft nooit meer iets van schip of opvarenden vernomen)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1847
Kapitein: Boer, J.B. de
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Visser P. Szn., Thijs
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Dijk, J. van
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: INDUSTRIE, was het eerste, in Nederland gebouwde, ijzeren zeilschip
Gemaakt door: Kuipers, Henk
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.137
DVD VIII – 318, 319
BIJLBRIEF
Naam schip: INDUSTRIE

Plaats en datum acte bijlbrief, Kinderdijk, 17 november 1847

Soort schip ijzeren schoener

Bouwwerf / verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester te Kinderdijk, gemeente
Nieuw Lekkerland

Gevoerd door kapt

Eigenaar / aankoper
(eigenaar wordt niet genoemd, maar Willem Ruys J.Dz. te Rotterdam was boekhouder)

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 111 gemeten lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging 9 juni 1847

Tewaterlating 21 september 1847

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 24 november 1847

Nummer van registratie deel 35, folio 191, verso, case 1

Notaris verklaring voor N.J. Vonk, burgemeester van Nieuw Lekkerland

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/151007

Naam INDUSTRIE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1847
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF : NATIONAAL ARCHIEF Den Haag / Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675-1847-137