Inloggen
JACOBA - ID 7786


Kroniekberichten

Datum 11 september 1852
Krant JC - Javasche Courant

Batavia, 10 september. Alhier zijn aangekomen: de 6e september het Nederlandse schip CHRISTINA, kapt. O.P. Lap, vertrokken van Liverpool de 18e mei; de 9e september het Nederlandse schip (opm: bark) ZEEMANSHOOP, kapt. D. Duinker, vertrokken van Amsterdam de 25e mei, het Nederlandse schip FACTORIJ, kapt. J. Janzen, vertrokken van Boston de 29e mei, en de 10e september het Nederlandse schip JACOBA, kapt. F.J. Bourssewils, vertrokken van Simons-baai (opm: Zuid Afrika) de 4e augustus.

Afbeelding
Datum 22 april 1853
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende 29 schepen:
Voor Rotterdam: WELTEVREDEN, kapt. H. Teerling, WATERGEUS, kapt. W.H. Kramer, JACOBA, kapt. F.J. Bource Wells, BROUWERSHAVEN, kapt. P. Janzen, CANTON, kapt. H.J. Tweehuis, STAD ’s GRAVENHAGE, kapt. C.J.N. Blok, EVERDINA ELISABETH, kapt. C.J. Tonjes, VALPARAISO, kapt. J. v.d. Meyden, PANTALON, kapt. M.F. Remmers, ERASMUS, kapt. H.F. Scharper, MARIA ANNA, kapt. L.G. Verbeek.
Voor Amsterdam: DRIE VRIENDEN, kapt. M.B.J. Noordhoek Hegt, SARA JOHANNA, kapt. H. Sweys, HENRICA, kapt. J.R. de Boer, ZEEVAART, kapt. J.A. Knaap, CAPELLA, kapt. H. Wegman, PASSAROEANG, kapt. C.C.B. Fullbrun, URANIA, kapt. K. Teylaar, PRESIDENT VERKOUTEREN, kapt. C.F. Eylerts, SCHOON VERBOND, kapt. J. Veenstra, JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. F.J. Nahmens q.q, GOEDE VERTROUWEN, kapt. T.C.H. Kock, ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. G.C. Fischer, CLARA ANNA MARIA, kapt. B.J. Stapert, MACHTILDA CORNELIA, kapt. N.J. Nannen, de beide laatsten van Dordrecht.
Voor Dordrecht: ISIS, kapt. A.F. Giese.
Voor Schiedam: PIETER CORNZ. HOOFT, kapt. J.J. Muntendam, ALBRECHT BEIJLING, kapt. K. van den Elve.
Voor Middelburg: MINERVA, kapt. J.A. van Boven.

Afbeelding
Datum 17 februari 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 31 januari. De alhier van Amsterdam gearriveerde Nederlandse bark JACOBA heeft gedurende de reis veel stormweder doorgestaan. De 26e dezer passeerde het schip veel wrakstukken, zomede vele balen katoen en provisievaten.

Afbeelding
Datum 19 juni 1854
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 17 juni. De navolgende schepen zijn te Londen naar de Australische Volksplanting bevracht:
Naar Sydney: GRAAF VAN NASSAU, 689 ton, van Amsterdam, kapt. E. Sanders; DRIE GEBROEDERS, 392 ton, van Rotterdam, kapt. L.J. Wilhelmie; KINDERDIJK, 693 ton, van de Kinderdijk, kapt. W. Ouwehand; ARDJOENO, 522 ton, van Amsterdam, kapt. S.R. Post; en GENERAAL LIST, 765 ton, van Amsterdam, kapt. K. Latjes.
Naar Melbourne: NAGASAKI, 686 ton, van Rotterdam, kapt. F.A. Bunnemeijer; MARIE JULIE, 368 ton, van Rotterdam, kapt. Bruynseels en BURGEMEESTER VAN REENEN, 558 ton, van Amsterdam, kapt. A.W. v.d. Meer van Kuffeler.
Naar Melbourne en Geelong: EDOUARD MARIE, 550 ton, van Rotterdam, kapt. H. Eeltje, en BENGALEN, 300 ton, van Rotterdam, kapt. T. Keus.
Naar Port Philip: WILLEM III, 575 ton, van Schiedam, kapt. C. v.d. Burg; PICTURA, 714 ton, van de Kinderdijk, kapt. R.J. Scholten; NEPTUNUS, 714 ton, van Amsterdam, kapt. P. Schuurman; DUIVELAND, 221 ton, van Bruinisse, kapt. J.C. Viersma; VOORWAARTS, 663 ton, van Alblasserdam, kapt. G.P. Bas; TAGAL, 708 ton, van Dordrecht, kapt. J.F.H. Göbel; PRINS HENDRIK, 705 ton, van Amsterdam, kapt. J. Goedkoop en CORNELIS GIPS, 609 ton, van Dordrecht, kapt. M. van Rijn van Alkemade.
Naar Port Philip en Sydney: AUSTRALIE, van Amsterdam, 721 ton, kapt. D.B. Jochems; en ALBRECHT BEYLING, 467 ton, van Schiedam, kapt. G.L. Moller.
Naar Adelaïde: JACOBA, 617 ton, van Rotterdam, kapt. F.J. Boursse Wils; FOP SMIT, 611 ton, van Rotterdam, kapt. K.J. Swart; LOURENS KOSTER, 545 ton, van Rotterdam, kapt. D.B. Kleve en VAN GALEN, 573 ton, van Amsterdam, kapt. J.R. Smit.
Te Liverpool werden bevracht 7 Nederlandse schepen, als:
Naar Sydney: CLAUDIUS CIVILIS, 685 ton, van Amsterdam, kapt. J.F.D. Petersen, RABENHAUPT, 433 ton, van Amsterdam, kapt. L.R. Rijken, ESTAFETTE, 430 ton, van Amsterdam, kapt. A.M.J. Rietveld en WATERGEUS, kapt. W.H. Kramer.
Naar Melbourne: MARIA ELISABETH, 788 ton, kapt. K.J. Jonker, en GEZUSTERS, 721 ton, van Amsterdam, kapt. E. Virginius.
Naar Adelaïde: DRIE VRIENDEN, 303 ton, van Amsterdam, kapt. M.J.B. Noordhoek Hegt.

Afbeelding
Datum 21 maart 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende 30 schepen, als:
Voor Rotterdam: PRINSES CHARLOTTE, kapt. H.L. Hille; JACOBA, kapt. M.F. Schaap; VOORWAARTS, kapt. G.F. Bus; FOP SMIT, kapt. L. Hoffman; CATHARINA MARIA, kapt. G.L. Gortmans; DAVO, H. Wijtenhorst; HEBE, kapt. A.H. Kiehl; CONSTANCE, kapt. H.G. Borcherts; EERSTELING, kapt. C. Koens.
Voor Amsterdam: ESTAFETTE, kapt. A.M.H. Rietveld; JOHANNA CATHARINA, kapt. C.J. van Loon; BAREND WILLEM, kapt. J.W. Retgers; AMICITIA, kapt. F. Molenaar; STAD NIJMEGEN, kapt. H.P. Cruijs; WELVAART, kapt. J.N. Mooi; MARIA CATHARINA, kapt K. Poel; AREND, kapt. L. Hus; EENSGEZINDHEID, kapt. J. Portengen; WALVISCH, kapt. T. Schut; ZEELUST, kapt. J.A. Knaap; LOUISE, kapt. P. Buijs Jr; DRIE GEZUSTERS, kapt. G.C. Fischer; FERDINANDINA EMMA, kapt. R.A. Tange; METALEN KRUIS, kapt. J.P. Zuurdeeg; SUMATRA, kapt. H. Grivel; van Dordrecht.
Voor Dordrecht: GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg; JHR. MR VAN DER WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt. K.F. Lammerts;
Voor Schiedam: STAD SCHIEDAM, kapt. F. Wulp; ANTOINETTE, kapt. J.M. de Winter Jr, van Rotterdam.
Voor Middelburg: STAD MIDDELBURG, kapt. D.D. Ouwehand.

Afbeelding
Datum 30 januari 1858
Krant ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 27 januari binnengekomen JACOBA, kapt. M.F. Schaap, SCHOONDERLOO, kapt. D. Kruijt, beiden van Batavia naar Rotterdam, BEIJENKORF, kapt. T. Vogelensang, van Rotterdam naar Batavia, gesleept per stoomboot binnendoor.
Den 28 dito EVERDINA ELISABETH, kapt. C.J. Tonjes, van Batavia naar Rotterdam.
Den 27 uitgezeild CORNELIS ANTHONIE, kapt. D.R. Kleve, van Rotterdam naar Batavia.

Afbeelding
Datum 17 januari 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Canton, 30 november. De volgende Nederlandse schepen bevinden zich op dit ogenblik in China, als:
ter rede van Hongkong: VAN GALEN, kapt. Smit; VAN DER PALM, kapt. Bouwmeester; BELLONA, kapt. Kluin; DOLPHIJN, kapt. Brandligt; TWEE JEANNE’S, kapt. v. d. Windt; DOGGERSBANK, kapt. Valentien q.q.; KEMANGLEN, kapt. Möller; SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee; BOMMELERWAARD, kapt. Loos; JACOBA, kapt. Schaap; GOUVERNEUR GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, kapt. Hoeksma; IDA WILHELMINA, kapt. Weyland;
JACOBA EN ANNA, kapt. Petersen; LEWE VAN NIJESTEIN, kapt. Borchers; SOOLO, kapt. van der Meulen.
ter rede van Macao: E.W. VAN DAM VAN ISSELT, kapt. Kolm q.q.; ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. Hazewinkel; MERCATOR, kapt. van der Woude.
ter rede van Whampoa: JUNO, kapt. Chevalier.
ter rede van Foo-Chew-Foo: PER ASPERA AD ASTRA, kapt. Admiraal; QUATRE BRAS, kapt. Bondix.
ter rede van Amoy: AMERIKA, kapt. Zeeman; KAREL AUGUST, kapt. Huizer.
Van bovengenoemde schepen is de JACOBA EN ANNA naar Japan, de E.W. VAN DAM VAN ISSELT naar Batavia via Singapore naar Samarang, en de KAREL AUGUST via Singapore naar Batavia bestemd. De GOUVERNEUR GENERAAL DUYMAER VAN TWIST zal binnenkort naar Amoy vertrekken en de KEMANGLEN ligt in reparatie.

Afbeelding
Datum 16 mei 1860
Krant ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven, 11 mei. Binnengekomen: TELEGRAPH, kapt. P.B. Rolufs, van Padang naar Rotterdam; NEDERLAND, kapt. F. Ruyter, van Rotterdam naar New York, gesleept per stoomboot KINDERDIJK binnendoor van Hellevoetsluis.
12 mei. JACOBA, kapt. M.F. Schaap, ZUID BEVELAND, kapt. J. van der Meulen, beide van Batavia naar Rotterdam.
13 mei. SAMUEL HENDRICUS, kapt. A.G. Bouten, van Batavia naar Rotterdam.
Passagiers aangebracht per het Nederlandse barkschip ZUID BEVELAND, kapt. J. van der Meulen, van het eiland Java: mevr. de wed. De Mol en 5 kinderen; de heren J.F.P. Abbema, P. Spinelli en 16 gepasporteerde mariniers.

Afbeelding
Datum 17 november 1860
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 november. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende negen schepen, als:
Voor Rotterdam: BEATRIX, kapt. C.A.L. van Wijck; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. C. Verwey en ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder.
Voor Amsterdam: ALMELO, kapt. R.P. Tjebbes; SHANGHAY, kapt. H. Uitermark; JACOBA, kapt. M.T. Schaap; CORTGENE, kapt. D. Dunlop; ALBLASSERDAM, kapt. J. 't Hoen en CHERIBON, kapt. W.J. Coers (de vier laatsten van Rotterdam).

Afbeelding
Datum 18 december 1860
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 december. De schepen JACOBA, kapt. Schaap, en CORNELIA HENDRIKA, kapt. Van der Meulen, zijn beiden 14 dezer van Shields naar Java vertrokken.

Afbeelding
Datum 13 april 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 april. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 30 schepen:
Voor Rotterdam: ELISE SUSANNE, kapt. L. E. Grafthuis; BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. J. D. de Wit; TERNATE, kapt. T. Cars Tz.; BATAVIER, kapt. E. H. Pfeiffer; JACOBA HELENA, kapt. J. J. Swart; ZES GEZUSTERS, kapt. R. Rutgers; JEDO, kapt. T. van Rossum; DELFSHAVEN, kapt. C. Schaap; LAMMINA ELISABETH, kapt. A. Gersen; ADRIANA PETRONELLA, kapt. J. A. Annokkee.
Voor Amsterdam: STAD DOKKUM, kapt. H. B. R. Jaski; BURGEMEESTER VAN REENEN, kapt. A. H. Zwaneveld; DYONISIA CATHARINA, kapt. S. Berkelbach v/d Sprenkel;
KONING WILLEMM lll, kapt. H. H. Zeilstra; LEWE VAN NYENSTEYN, kapt. B. H. Borchers;
VAN GALEN, kapt. C. B. Brandligt; HENRIETTA, kapt. J. Portengen; PRINSES AMELIE, kapt. W. Groeneveld; ZEELUST, kapt. J. A. Knaap; DRIE GEZUSTERS, kapt. G. C. Fischer;
JAN VAN BRAKEL, kapt. K. Visser; ADMIRAAL TROMP, kapt. J. van Tubergen; BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, kapt. N. Kruimel; ANNA EN ELIZE, kapt. J. G. de Roeve;
A. R. FALCK, kapt. van Duyveboden; ALMELO,  kapt. R. P. TJEBBES.
Voor Dordrecht: JACOBA, kapt. T. M. Schaap.
Voor Schiedam: MARIA DIEDERIKA, kapt. A. van Marion, (van Rotterdam).
Voor Middelburg: WESTKAPELLE, kapt. A. R. Crucq; WALCHEREN, kapt. D. H. van der Heijden.

Afbeelding
Datum 17 maart 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: HARRIET EN ELIZA, kapt. J. Gostelon, van Londen, met 110 ton gebroken glas; MARY, kapt. W. Sonthem, van Newcastle, met 96 chaldrons steenkolen.
Helvoet, 15 maart. Aangekomen: ASIA, kapt. Dyble, van Newcastle.
Vertrokken: NORFOLK, naar Harwich. De stoomboot GIRONDE ligt uitgaande in de Kanaalhaven.
Brouwershaven, 15 maart. Aangekomen: JACOBA, kapt. Schaap, van Padang. De wind W. (storm).
Te Texel aangekomen, 15 maart, MERCHANTMAN, kapt. Gardener, van Samarang,
Van Hongkong vertrokken, 29 janaar, DOLPHIJN, kapt. Gollards, naar Liverpool.
Te Melbourne aangekomen, 2 januari, JAN HENDRIK, kapt. Lelyvelt, van Manilla; 21 dito, BARON V. PALLANDT VAN ROOSENDAAL, kapt. Hoogenstraten, en 25 dito, JOHANNES ANTHONIUS, kapt. v.d. Straten, beiden van Rotterdam.
Vertrokken, 30 dec., BALTIMORE, kapt. Brakke, naar Akyab; 23 janaar, BREDERODE, kapt. Kruymel, naar  Batavia.
Van Otago vertrokken, 23 januari, MINISTER THORBECKE, kapt. Van Duyn, naar Guam.

Afbeelding
Datum 28 april 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Helvoet, 26 april. Aangek.: ARK, kapt. Rains, van Newcastle; NYMPH, kapt. Huges, van Liverpool; JOH. CORNELIS, kapt. Scholten, van Colberg; KARSINA, kapt. Waterborg, van Rügenwalde.
Brouwershaven, 26 April. Gisteren vertrokken: JOHANNES MARTINUS, kapt. Dalloyaux, naar Singapore; JACOBA, kapt. Schaap, naar New York.
Van Zierikzee vertrokken, 25 april, EUROPA, kapt. Von Hagen, naar Dordt.
Van St. Helena vertrokken, 16 maart, JUNO, kapt. Nicolaï, van Java naar Amsterdam; 20 dito, ISAÄC DA COSTA, kapt. Klein; 23 dito, DOELWIJK, kapt. Hoefman, en 26 dito, RIDDERKERK, kapt. Teerlink, allen van Java naar Rotterdam; 29 dito, DOLPHIJN, kapt. Gollards, van China naar Liverpool. Gepasseerd, 16 maart, NIJVERHEID, kapt. Schaap, van Java naar Nederland.
Te Tafelbaai (Kaap de G. Hoop) aangekomen, 18 maart, GOUVERNEUR VAN SWIETEN, kapt. Van Boven Fagg, van Japan naar Londen.
Vertrokken, 5 dito, ESTAFETTE, kapt. Oepkes, van Amsterdam naar Rangoon; 13 dito, WATERGEUS, kapt. Giezen, van Java naar Amsterdam.
Van Algoabaai vertrokken, 27 februari, CONCORDIA, kapt. Van Zanten, naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 20 februari 1865
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 18 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 17 schepen, als:
Voor Amsterdam: YMUIDEN, kapt. G.J. Molenberg; CONSTANCE, kapt. J.S. Mulder; CAPELLE, kapt. A.R. de Lang; WILHELMINA EN ELISE, kapt. A.R. Wiersma; MARIA CATHARINA, kapt. H.C. de Bos; ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. F. Turenhout; FERDINAND EN LOUIS, kapt. D.E. Nolting; SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN,
kapt. L. Klein; MARIA ADRIANA, kapt. C.J. Itz; HENDRIKA, kapt. A.J. Bus.
Voor Rotterdam: NIEUWE WATERWEG, kapt. E. von Lindern; DOROTHEA HENRIETTE, kapt. D. Smits; MARIA LOUISA ANTOINETTA, kapt. A. Muysson.
Voor Dordrecht: J.C. SCHOTEL, kapt. J. de Groot; JACOBA, kapt. H.T. Schaap.
Voor Middelburg: HAAMSTEDE, kapt. J. Termarsch.
Voor Schiedam: WILHELMINE, kapt. M.C. v.d. Kerkhoff.

Afbeelding
Datum 14 februari 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 5 januari. De 18e december is alhier binnengelopen het Nederlandse barkschip JACOBA, kapt. Schaap, van Batavia naar Amsterdam bestemd, hebbende op de 1e december op 13°25' ZB en 90°45' OL een zware orkaan doorstaan welke 17 uren aanhield, waarbij het tuig, stengen, boten, watervaten enz. verloor, makende 6 à 7 duim water per wacht en is de 4e naar alhier gestevend om te repareren.

Afbeelding
Datum 19 februari 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 februari. Volgens brief uit Mauritius, dd. 18 januari, was de lading van het Nederlandse schip JACOBA, kapt. Schaap, van Batavia herwaarts, lek aldaar binnengelopen, gedeeltelijk beschadigd gelost; men had het lek in het bovenwerk gevonden en was thans bezig het te stoppen.

Afbeelding
Datum 27 juni 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juni. Volgens particulier bericht van kapt. Rijken, voerende het schip JACOBA, was hij met hetzelve op de 7e mei zeilende op 30º34’ ZB 12º04’ WL, van Java naar Rotterdam. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 10 september 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn de beide volgende schepen ter bevrachting aangenomen:
van Newcastle naar Yokohama het schip JACOBA, kapt. J.R. Rijken, voor ca. 600 tons, en
van Cardiff naar Yokohama het schip EMILIE, kapt. A.A. Joha, voor ca. 550 tons.

Afbeelding
Datum 26 juni 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 juni. Het Hof van Noord-Holland heeft gisteren uitspraak gedaan in een voor de juiste opvatting der verzekering op behouden varen zeer belangrijke rechtsgeding. Het betrof het JACOBA, kapt. Schaap, voor enige jaren te Yokohama met schade binnengelopen en aldaar verkocht, nadat de agenten der Vereeniging van Assuradeuren hadden verklaard dat het schip als afgekeurd moest worden beschouwd, ofschoon het door art. 717 Wetboek van Koophandel hiertoe gestelde vereiste (begroting der reparatiekosten op meer dan drie vierde van de waarde in onbeschadigde staat) niet aanwezig was. De rederij vorderde op die grond betaling der op behouden-varen verzekerde sommen, maar assuradeuren weigerden deze betaling, op grond dat hier noch werkelijk noch wettelijk totaalverlies bestond. Nadat de zaak was bepleit door mr. E.N. Rahusen voor de rederij en mr. T.M.C. Asser voor de Assurantiemaatschappij, heeft het Hof, bij een breed gemotiveerd arrest, het stelsel der Rederij verworpen en beslist dat, bij een behouden-varen-verzekering (Amsterdamse clausule), de assuradeur slechts tot betaling verplicht is onder deze twee voorwaarden: 1. Niet-arrivement van het schip; 2. Door totaalverlies, waarmede dan wettelijke afkeuring, volgens Art. 717, Wetboek van Koophandel moet worden gelijkgesteld. Ook het subsidiair door de rederij gedaan beroep op schuld des schippers werd verworpen, daar hier geen totaalverlies was. Wat de handeling der agenten betreft, besliste het Hof dat deze slechts toezicht hebben uit te oefenen, maar niet bevoegd zijn assuradeuren, in strijd met wet of polis, te verbinden. Het Hof bekrachtigde dus het vonnis der Rechtbank te Amsterdam, waarbij de vordering der rederij was ontzegd.

Afbeelding