Inloggen
ANNECHIENA BOUWINA - ID 7757

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1851-06-14 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1851
Nat. Official Number: 857 GRON 1851
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: schooner-galliot
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Hinderikus Bieze, Veendam, Groningen, Netherlands
Date Laid Down: 1850-00-00
Launch Date: 1851-00-00
Delivery Date: 1851-07-11
Technical Data

Gross Tonnage: 48.00 lasts
Gross Tonnage 2: 92.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 22.27 Meters Registered
Beam: 4.17 Meters Registered
Depth: 2.23 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1851
Datum agenda: 1851-06-14
Register nr: 18510485
Scheepsnaam: ANNECHINA BOUWINA
Type: Galjoot
Lasten: 48
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Knooihuizen, J.R.
Plaats: Veendam
Kapitein op moment van verzoek: Knooihuizen, J.R.
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-06-02 ANNECHIENA BOUWINA
Manager: Jelke Reemts Knooihuizen, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jelke Reemts Knooihuizen, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands

Date/Name Ship 1856-07-26 GOUDVISCH
Manager: Gerrit Andries Jonkhoff, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Gerrit Andries Jonkhoff, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: In Kadaster Geen indicatie gevonden van de naam GOUDVISCH

Ship Events Data

1851-09-16: GRC 160951
Schoenergaljoot ANNECHIENA BOUWINA J.R. Knoolhuizen, Veendam J.H. Bieze, Veendam
1856-07-26: NRC 10.07.1856
Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt, ten verzoeke van zijn principalen, op zaterdag de 26e juli aanstaande, des avonds ten 7 ure, ten huize van de logementhouder D. Everts te Veendam, publiek te veilen en verkopen het Nederlands galjootschip, genaamd ANNECHIENA BOUWINA, in 1851 nieuw uitgehaald, groot 92 tonnen, thans liggende te Amsterdam, in der tijd bevaren door nu wijlen kapitein J.R. Knooihuizen, met al deszelfs opgoederen en toebehoren, volgens inventaris, ter inzage liggende ten huize van de verkoop en ten kantore van de notaris.

1860-06-00: Vermist op weg van Pillau naar Fareham

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Knooihuizen, Jelke Reemts
Overige informatie: In de collectie van het Veenkoloniaal Museum te Veendam bevindt zich een scheepsjournaal uit 1854 van de “Annechina Bouwina”, kapitein J.R.Knooihuizen, geschreven door stuurman A.G.Schuur te Veendam. Zie internet www.veenkoloniaalmuseum.nl/journalen.html

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Jonkhof, G.A.
Overige informatie: 0

Akten

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1856.63

DVD XLIV – 21
CEDULE

Naam schip voorheen genaamd ANNECHIENA BOUWINA, thans door koper te noemen de GOUDVISCH

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, geen datum

type schip kof

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt. Wijlen kapt. Jelte Remts Knooihuizen

eigenaar Geert Andries Jonkhof, Groningen, enig eigenaar

te voeren door kapt. Geert Andries Jonkhof, in eigendom bevaren.

grootte in tonnen 49 lasten of 92 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Veendam

plaats / datum registratie Amsterdam, 4 augustus 1856

nummer van registratie deel 70. folio 124, recto, vak 2

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 11 augustus 1856

prijs NLG.

Bijzonderheden:
De koopbtief wordt getoond; het schip had eerder een zeebrief, onder nr. 579 uitgegeven op 29 juni 1855 en ligt thans te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 140710

Naam ANNECHIENA BOUWINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar
Toegang 198
Inventaris 3172

GRONINGER ARCHIEVEN archiefnummer Gron.883.2138.2140.263
DVD IX – 363, 364
__________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: ANNECHINA BOUWINA

Plaats en datum acte Veendam, 2 juni 1851

Soort schip galjoot

Bouwwerf / verkoper Jan Hinderikus Bieze, scheepsbouwer te Veendam

Gevoerd door kapt. Jelke Reemts Knooihuizen

Eigenaar / aankoper Jelke Reemts Knooihuizen

Te voeren door kapt. Jelke Reemts Knooihuizen, in eigendom bevaren

Grootte in tonnen / lasten 92 ton (Meetbrief d.d. 2 juni 1851)

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 22,27 m., breed 4,17 m., hol 2,23 m.

Kiellegging 1850

Tewaterlating 1851

Plaats en datum van registratie Zuidbroek, 4 juni 1851

Nummer van registratie deel 17, folio 42, verso, vak 1

Notaris burgemeester gemeente Veendam

Prijs

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/230807


Naam ANNECHINA BOUWINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1851
Toegang 883
Inventaris 2138

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1856.63

DVD XII – 6733, 6734
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip ANNECHIENA BOUWINA

plaats en datum acte openbare verkoping, Veendam, 26 juli 1856

type schip galjoot

bouwwerf/verkoper Geert Alberts Schuur, bakker te Veendam, als gemachtigde van Annechien Geerts Schuur, weduwe Jette Remts Knooihuizen, wonende te Groningen, en hun vijf minderjarige kinderen Reint Bertus, Trijntje, Albert, Jimme en Geert.

gevoerd door kapt. wijlen Jette Remts Knooihuizen

eigenaar/aankoper Geert Andries Jonkhof, schipper, wonend te Groningen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 92 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 1851

plaats / datum registratie Zuidbroek, 29 juli 1856

nummer van registratie deel

notaris Mr. Jan Cornelis van Slooten, notaris te Veendam

prijs NLG 8.500,-

bijzonderheden: Het schip lag bij deze transactie te Amsterdam en was in den jare 1851 te Veendam nieuw gebouwd.

researcher/datum research: ML / 080608

Naam ANNECHIENA BOUWINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3181