Inloggen
BORDEAUX - ID 7694


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1852-01-09 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1851
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Masten: Three masts
Rig: Schooner rigged
Material Hull: Iron
Construction Data

Scheepsbouwer: John Reed & Co., Port Glasgow, Great Britain
Launch Date: 1851-10-23
Delivery Date: 1851-11-26
Technical Data

Engine Manufacturer: J. & J. Thomson, Glasgow, Great Britain
Motor Type: Steam, Simple, side lever
Number of Cylinders: 2
Power: 110
Power Unit: NHP
Eng. additional info: In 1875 voorzien van een nieuwe machine, nu een 2-cyl. Compound stoommachine, vervaardigd door North
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 481.40 *** Onbekend ***
Net Tonnage: 345.68 *** Onbekend ***
 
Length 1: 178.5 Feet (British) Registered
Beam: 23.8 Feet (British) Registered
Depth: 13.1 Feet (British) Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1870
Type: Remeasurement
Omschrijving: URIV 1870: 516 grt/278 nrt, dim. 170-6x18-3x13-1,


Datum 00-00-1875
Type: Remeasurement
Omschrijving: URIV 1875: 481 grt/246 nrt, dim. 175-7x23-8x13-1,

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1851
Datum agenda: 1851-08-08
Register nr: 0
Scheepsnaam: BORDEAUX
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hoeij Smith, J.P. van
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Frantsen, M.J.
Opmerkingen: eerste zeebrief
voorlopige zeebrfschip in Buitenlands gebouwd-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-11-00 BORDEAUX
Manager: J. P. van Hoey Smith & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHDB

Dit is een nieuwe test.
Ook de regelafstand werkt goed, maar voor een enkele regel moet je wel Shift+Enter ipv alleen Enter gebruiken.
Dit is overigens altijd zo geweest en kan helaas niet veranderd worden.

Dit is een nieuwe test.
Ook de regelafstand werkt goed, maar voor een enkele regel moet je wel Shift+Enter ipv alleen Enter gebruiken.
Dit is overigens altijd zo geweest en kan helaas niet veranderd worden.

Date/Name Ship 1872-00-00 BORDEAUX
Manager: Firma Smith & Co, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Smith & Co, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHDB

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren:
Jan Pieter van Hoey Smith, Rotterdam (1/10e part),
Jacobus Catharinus de Joncheere, Utrecht (4/10e part),
IJman Dirk Christiaan Suermondt, Utrecht (1/10e part),
Christiaan Oortmans, Utrecht (1/10e part),
Ewoud Twiss, ’s-Gravenhage (1/10e part),
firma Robert Twiss & Zonen, Rotterdam (1/10e part),
vrouwe Sara Geertruida Smith van Engelen, geboren Van Hoey, echtgenote van William Smith, Rotterdam, en de firma Jan Havelaar & Zoon, beiden te Rotterdam, tezamen 1/10e part.
Ship Events Data

1851-00-00: NRC 020951
Advertentie. Stoompacket-Vaart tussen Rotterdam en Bordeaux. Op de 1e november e.k, zal met het nieuw gebouwd Nederlands schroefstoomschip BORDEAUX, gevoerd wordende door kapitein M.J. Frantzen, een nieuwe geregelde dienst aangevangen worden tussen Rotterdam en Bordeaux. De afvaarten zullen vooreerst iedere 20 dagen van beide havens plaats hebben; de datums zullen nader worden bekend gemaakt.
Dit prachtig stoomschip groot 550 tonnen, hebbende een ruim tussendek, is voorzien van machines van nominaal 110 paardenkracht, is uitmuntend uitgerust voor een aanzienlijk getal passagiers, en expresselijk ingericht tot het vervoer van wijnen, kaas en alle andere goederen. De overtocht zal geschieden in 3 dagen. Deze dienst in correspondentie zijnde met de verschillende transport-middelen, zowel te land als te water van Bordeaux, naar Marseille, Toulon, Cette, Bayonne, Montpellier, Bilbao, Santander, Perpignan, Nantes, Angoulême, Limoges, enz; zo kunnen alle goederen langs deze weg in korte tijd, en tot zeer billijke conditiën van en naar het zuiden van Europa overgevoerd worden. Nadere inlichtingen omtrent vrachten van passagiers en goederen zijn te bekomen ten kantore van Smith & Co, Rotterdam en Albrecht & Fils, agenten, André Ferrière & Neveux, cargadoors te Bordeaux.
NRC 291151
Hellevoetsluis, 28 november. Heden arriveerde het stoomschip BORDEAUX, kapt. Frantzen, van Glasgow (eerste reis van dit te Glasgow gebouwde Nederlandse stoomschip, zie NRC 020951)
NRC 071251
Hellevoetsluis, 6 december. Heden stoomde naar zee de BORDEAUX, kapt. C.J. Frantzen, naar Bordeaux. (opm: eerste commerciële reis van dit nieuwe schip)
1852-04-20: NRC 25.04.1852
Dover 21 april. De schoener ORIELTON, kapt. Wiliams, van Galatz (opm: Galati) naar Newcastle bestemd, is gisterenavond bij Goodwind Sands in aanzeiling geweest met het te Rotterdam te huis behorende stoomschip BORDEAUX, kapt. Frantzen, van die plaats naar Bordeaux bestemd. De ORIELTON is onmiddellijk daarna in diep water gezonken; de equipage heeft zich in haar eigen boot gered en is daarmee hier aangekomen. De stoomboot scheen geen schade bekomen te hebben.
1852-04-25: NRC 26.04.1852
Rotterdam, 25 april. Van een geachte hand zijn wij, ter liefde van de waarheid en voor de reputatie der equipage van het Nederlandse stoomschip BORDEAUX, verzocht het volgende extract uit het journaal en uit de voor het tribunaal te Havre afgelegde verklaring van het scheepsvolk van bovengenoemde bodem te plaatsen, ter wederlegging van hetgeen in de Shipping and Mercantile Gazette van 22 dezer voorkomt, omtrent het aanzeilen van die stoomboot met het Engelse schoenerschip ORIELTON – zie ons nommer van gisteren uit Dover – waaruit men zou kunnen opmaken dat de bemanning van meergenoemde stoomboot zich na de aanzeiling het lot der Engelse schipbreukelingen volstrekt niet had aangetrokken.
Extract uit de verklaring van kapt. M.J. Frantzen en verder scheepsvolk van het Nederlandse stoomschip BORDEAUX, afgelegd voor het tribunaal te Havre, alwaar gemeld stoomschip ter herstelling van schade was binnengelopen: Wij ondergetekenden, gezagvoerder, officieren en manschappen van het Nederlandse stoomschip BORDEAUX, verklaren bij deze, dat wij in de nacht van de 20e op de 21e april 1852, komende van Rotterdam, bestemd naar Bordeaux, zijnde des nachts ten tien en een half uur in peiling, als volgt: het vuurschip van de Noord Sand Head in ’t Noord en Zuid Voorland West, koersende om de W. t. Zuiden per kompas, hebbende de eerste stuurman de wacht en zijnde de kapitein aan het dek, zagen wij een vaartuig vooruit tegen ons liggende en uit het Kanaal komende, met de wind van het Zuiden, tonende deszelfs licht, waarop wij ons roer bakboord draaiden om volgens de scheepswetten elkander aan bakboordzijde te passeren. Hieraan scheen voornoemd vaartuig niet te voldoen, maar legde zelfs omgekeerd het roer stuurboord, zodat, vóór het tijd was ons roer om te leggen en elkander aan stuurboordzijde te passeren, voormeld vaartuig, zo het scheen, voor ons willende gaan, recht voor de boeg kwam. Voor elkander echter te raken, was onze machine gestopt en werkte reeds achteruit; doch de vaart zo spoedig niet kunnende stoppen, liep voornoemd vaartuig, zijnde een schoener, ons met deszelfs stuurboordsboeg op onze bakboordsboeg, waarop onmiddellijk deszelfs voortuig naar beneden kwam en twee man bij ons aan boord oversprongen. Door onze achterwaartse beweging waren wij spoedig van elkander klaar, doch verzocht de kapitein van voornoemde schoener om hulp om hem en de equipage af te halen, zijnde het schip in zinkende staat, op welk verzoek wij de eerste stuurman met twee man in de boot tot hulp zonden, en zo dicht mogelijk nabij de schoener bleven. Omstreeks twintig minuten hierna kwam de boot aan boord terug, met zich voerende de kapitein en equipage van de schoener. Voor echter dezelve aan boord waren, zagen wij de schoener plotseling zinken, namen voornoemde equipage aan boord, om te Dover aan wal te zetten. Uiterlijk hadden wij in het geheel geen schade, peilden van ogenblik tot ogenblik de pomp en bevonden geen water bij dezelve, zodat wij gerust onze koers konden vervolgen, liepen het Engelse Kanaal in en zetten te een ure na middernacht de voornoemde equipage in hun eigen boot van boord, onder Dover, bestaande dezelve uit de kapitein en zes man, zijnde de bemanning van de Engelse schoener ORIELTON van Milford, komende met zaad uit de Zwarte Zee en bestemd voor New Castle (opm: Newcastle). Door genoemde kapitein is aan ons bekend, dat hij gezien heeft, dat wij ons roer bakboord hadden, door eerst ons groen- of stuurboordlicht en daarna het rode of bakboordlicht te zien. De volgende dag hielden wij bepaald onderzoek naar onze schade, en oordeelden met gemeen overleg, dat het noodzakelijk was te Havre binnen te lopen tot herstelling der schade en lekkage.
1852-10-18: NRC 19.10.1852
Rotterdam, 18 oktober. Men leest in het dagblad l’Indicateur van Bordeaux: Bij gelegenheid der feesten, welke tijdens het verblijf van de president der Franse republiek te Bordeaux werden gegeven, was het voortreffelijk Nederlands stoomschip BORDEAUX, tussen onze stad en Rotterdam varende, verlicht. Het was hetzelfde vaartuig, dat bij de aankomst des presidents, zo sierlijk gevlagd was, en het gebruikelijke saluut loste, toen hij te Quinconces aan land stapte. De vindingrijke wijze, waarop het vaartuig over het geheel geïllumineerd was, bracht een schitterende uitwerking teweeg. De reder, de heer Van Hoey Smith, van Rotterdam, had de reis met zijn stoomschip naar Bordeaux gemaakt, ten einde zelf de toebereidselen te leiden. De heer Van Hoey Smith, op het feestmaal, door de leden van de kamer en de rechtbank van koophandel gegeven, tegenwoordig zijnde, werd door de president, de heer Duffour Dubergier, aan Lodewijk Napoleon voorgesteld. Z.K.H. heeft de heer Smith op de hartelijkste wijze voor zijn oplettendheid bedankt, en scheen verrukt over deze kiese voorkomendheid. Wij zijn verheugd dit te kunnen mededelen, en alzo het schone deel te erkennen, dat een vreemdeling aan onze feesten heeft genomen.
1852-12-00: Kapitein J.M. Frantzen, die het gezag voerde vanaf de oplevering van het schip, verliet dit schip in december 1852, en reisde naar Glasgow wegens benoeming op het nieuwe stoomschip GIRONDE van dezelfde rederij, waarmee hij op 20 januari 1853 van Glasgow te Hellevoetsluis aankwam.
In zijn plaats voer kapt. P.J. van Emmerik al in december 1852 op de BORDEAUX van Rotterdam naar Bordeaux. Van Emmerik was kapt. op de ELVE geweest, die toen wegens ijsgang was opgelegd.
1852-12-19: NRC 22.12.1852
Bordeaux, 19 december. Alhier is gearriveerd het stoomschip BORDEAUX, kapt. P.J. van Emmerik, van Rotterdam, laatst van Paimboeuf, waar dezelve wegens gebrek aan kolen was binnengelopen.
1868-00-00: In 1868 deed de Raad van Tucht de eerste uitspraak met betrekking tot een stoomschip en wel de “Bordeaux”, varend onder directie van I.P.van Hoeij Smith te Rotterdam.
“Kapitein Carl Schultz had bootsman F.Grümberg voor zes reizen aangemonsterd. Toen de ‘Bordeaux’ ten anker lag op de rede van St.Nazaire en stuurman H.Neubauwer met de bootsman op het voorschip stonden met de bedoeling het anker te hieuwen, ontstond daar een verschil van mening. Dit ontaardde in een woest gevecht tussen de beide mannen, waarbij de bootsman rake klappen opliep. De kapitein bevorderde de twist door manschappen die de bootsman uit eigener beweging wilden ontzetten, dit te verbieden … “ In het vervolg van de twist geraakte de bootsman in razernij en viel de kapitein aan. De volgende dag werd hij op verzoek van de kapitein door de politie ter plaatse van boord gehaald. Hem werd echter geweigerd zich behoorlijk te kleden. “Op klompen, zonder geld en met ‘achterlating zijner plunje’ verdween de bootsman lopende tussen de beide agenten in de donkere nacht. In de vroege morgen werd alsnog het anker gelicht en vertrok de ‘Bordeaux’ naar de thuishaven Rotterdam.”
De Tuchtraad oordeelde negatief over het gedrag van de kapitein. Hij was verplicht te waken voor willekeurige mishandelingen. Voorts had de bootsman zich wel schuldig gemaakt aan dienstweigering en verregaande brutaliteit, maar de inmenging van de Franse politie was wellicht niet nodig geweest als de kapitein andere passende maatregelen had getroffen.
Hem werd voor vier maandende bevoegdheid ontnomen om als kapitein dienst te doen op een Nederlands schip. Later bleek dat hij zich van deze uitspraak niets had aangetrokken. Een kapitein die de uitspraak van de Tuchtraad negeerde kon met een geldboete en zelfs gevangenisstraf worden bestraft. “De gezagvoerder van het stoomschip “Bordeaux” die zich niets had aangetrokken van de door hem door de Raad opgelegde schorsing van vier maanden wegens verzuim van de hem door de Raad opgelegde verplichting om voor een goede orde aan boord van zijn bodem te waken, werd door de strafrechter tot een boete van driehonderd gulden veroordeeld. … Ongeveer het jaarsalaris van een matroos.”
Uit: “Kromsluiting in de ijzers. Uitspraken van de Raad van Tucht (voor de koopvaardij) 1856-1909”
E.A.Bik/D.Roos De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 1995, 192 pp.
1875-12-25: Final Fate:
Op reis van Rotterdam naar Bordeaux op 25 december 1875 tijdens dichte mist op Ile de Dieu gestrand en totaal wrak geworden. Alle opvarenden konden gered worden.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Frantze(n), M. J.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 323

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Emmerik, P. J. van

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Halfwe(e)g, Simon
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 80

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Winter, Johannis Mich(a)el de - overl. 1857
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 169

Familiegegevens en opleiding

Jan Ruth Nicolaas Jozephus Bijl werd geboren te Scheveningen op 29 januari 1819 als zoon van de Nederlands Hervormde Jan Rudolph Bijl en Hendrina Adriana van Duyvenbode. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Leuvehaven nr. 90 en aan de Scheepstimmermanslaan Wijk 15 nr. 736 (nieuw nr. 21). Hij vertrok op 20 januari 1862 naar Alkmaar.

Hij was gehuwd met Guurtje Varkevisser, geboren 21 november 1821 te Scheveningen en overleden op 17 juni 1904

Na zijn loopbaan op zee werd hij havenmeester.

Hij overleed te Rotterdam aan de Leuvehaven op 05 december 1883005.

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl wordt geboren op 29-1-1819 des s’middags om vier uur te Scheveningen. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn grootvader Jacob van Duijvenbode die bij de geboorte tegenwoordig is geweest. De getuigen zijn Sier van de Pol en Leendert de Mos, beiden vissers van beroep en wonende te Scheveningen. Jan Ruth Nicolaas Josephus wordt zes jaar voor het huwelijk van zijn ouders geboren als een van Duijvenbode. Of hij een kind van Roelof Bijl is, is niet geheel zeker. Zo ja, dan zouden zijn ouders (Roelof Bijl en Hendrina Adriana van Duijvenbode) op 17 en 26 jarige leeftijd een kind hebben gekregen. Wel is dit kind bij het huwelijk erkend als een Bijl. In de huwelijksakte van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl staat vermeld dat hij een wettige zoon is van Roelof Bijl.

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl heeft aan de Nationale Militie voldaan. Zijn beroep is in 1849 kapitein der Koopvaardij.

Op 28-12-1848 gaan Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en de 26 jarige Guurtje Varkevisser te Scheveningen in ondertrouw.

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl huwt op 29 jarige leeftijd (zijn beroep is dan kapitein der Koopvaardij) op 10-1-1849 te Scheveningen met de 27 jarige Guurtje Varkevisser. Huwelijksgetuigen zijn: de 25 jarige Cornelis van de Zwam, de 23 jarige Nicolaas van de Zwam, de 26 jarige Huibert Vrolijk, de 25 jarige Pieter Vrolijk Tinnekoper van beroep; de laatste getuige woont te ‘s-Gravenhage de anderen te Schevening. De moeder van de bruidegom: Hendrina Adriana van Duijvenbode, de vader van de bruid: Frank Varkevisser (van beroep Reder/Reeder) zijn bij het huwelijk aanwezig.

Guurtje is geboren op 21-11-1821 te Scheveningen en is een dochter van Frank Varkevisser (van beroep reeder, koopman/viskoper) en van Dirkje Groen.

Ze krijgen in totaal 10 kinderen die op verschillende plaatsen worden geboren:

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl legt i.v.m. zijn eervolle aftreding in 1862 als gezagvoerder van het Nederlandse Stoomschip Bordeaux zijn functie neer. In verband hiermede verschijnt er op 1-1-1862 een advertentie en een welgemeende dankbetuiging namens de gezamenlijke Equipage voor de goede behandeling die zij gedurende vijf jaren van hun ED (zo noemde zij hem) mochten ontvangen. Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl was lid van het zeemanscollege: Maatschappij “Tot Nut der Zeevaart” Rotterdam en had als kapiteinsvlag nummer 15 (zijn vlag is groen, wit en groen, met de letter R voor het Nummer in het wit). Een kapitein die zich aanmelde bij het zeemanscollege werd voorgedragen bij het bestuur door de reder die hem als kapitein had aangenomen, of door een lidzijnde kapitein, om toe gelaten te worden. Na goedkeuring kreeg de kapitein een nummer toegewezen en een kapiteinsvlag met daarin een letter en een nummer. De naam van de kapitein en zijn nummer, schip en rederij werd bekend gemaakt in de boekjes van alle zeemanscolleges in Nederland. Iedere kapitein had dit boekje aan boord bij zich. Hierdoor wist men, welke kapitein met welk schip men onderweg gezien had. Bij het uit- en invaren van een haven werd er met de kapiteinsvlag gegroet. Ook bij het op zicht passeren van schepen op zee werd de vlag gehesen onder de Nederlandse driekleur en daarna weer binnengehaald. Het voorschrift was om bij vertrek en aankomst bij de haven 21 saluutschoten af te vuren en te groeten met de kapiteinsvlag. Bij overlijden van een van de bemanningsleden hing de Nederlandse vlag halfstok en werden er 7 treurschoten afgevuurd.

Dankbetuiging van het personeel van het schip van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl.

Kennelijk heeft Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl met zijn gezin tussen 1863 en 1867 ook in Alkmaar gewoond, want daar worden een aantal kinderen geboren en overlijden ook in Alkmaar.

Twee portretten van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl (Havenmeester van Rotterdam van 1868 tot 1886)

Op 10-1-1874 bereiken Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser hun zilveren huwelijksgeluk en vindt er te Scheveningen een receptie plaats.

Advertenties van het 25 jarig huwelijk van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl overlijdt op 64 jarige leeftijd op 5-12-1883 te Rotterdam. Op zijn overlijdensdatum wordt ook zijn “havenmeesterpensioen” stopgezet (pensioenregister overheid).

Links: dankbetuigingRechtsboven en midden advertenties van het overlijden van Jan Ruth Nicolaas Josephus BijlOnder: uittreksel uit het bevolkingsregister van het overlijden

Zijn weduwe Guurtje Varkevisser woont achtereenvolgens te Rotterdam: in 1884 op de Leuvenhaven 245. In 1888 op de Leuvenhaven 90.

Guurtje Varkensvisser overlijdt, 82 jaar oud, op 17-6-1904 nog altijd wonend op de Leuvenhaven 90 te Rotterdam.

Uit: http://home.hetnet.nl/~t.bijlbadweg/hoofdstuk83.html

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.R.N.J. Bijl was met vlagnummer R15 in de periode 1846 t/m 1883 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

J.R.Bijl was permanent commissaris van 1891-1904, vice president in 1904 en president van de Maatschappij van 1905 t/m 1908. In die periode was J.R.Bijl geen effectief lid en kennelijk waren er onder die groep geen effectieve leden beschikbaar om deze bestuursfunktie uit te oefenen058. (ik ga er vanuit dat het hier om dezelfde persoon gaat).

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

De schepen van de kapitein

In het Jaarverslag 1883 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1883 is overleden.

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein J.R.N.J.Bijl vermeld als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

  • 1849 van de bark “Celebes”   169 last  varend voor H. van Rijckevorsel te Rotterdam
  • 1851, 1855 van de bark “Rijswijk”   279 last  varend voor van de Kun & van Schelle te Rotterdam
  • 1858, 1859 van de ss “Bordeaux”    272 last  varend voor J.P. van Hoey Smirh te Rotterdam
  • 1862 t/m 1867, 1874, 1877, 1878, 1880, 1881, 1882 geen schip vermeld

 

Bouma025 vermeldt J.N.R.J.Bijl als gezagvoerder gedurende:

  • 1847 t/m 1850 van de bark “Celebes”, gebouwd in 1841 te Rotterdam, 317 ton o.m., varend voor H.van Rijckevorsel te Rotterdam;
  • 1851 t/m 1857 van de bark “Rijswijk”, gebouwd in 1850 te Alblasserdam, 525 ton o.m., varend voor v/d Kun & van Schelle te Rotterdam;
  • 1858 t/m 1861 van het ijzeren schroefstoomschip “Bordeaux”, gebouwd in 1851 te Glasgow, 516 ton o.m., varend voor J.P.van Hoeij Smith te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

De bark “Rijswijk” onder kapitein J.R.N.J.Bijl vertrok begin januari 1851 van Rotterdam en arriveerde via Kaap Hoorn op 18 oktober 1851 San Francisco. Het voer via de Pacific naar Baravia.121

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Bijl, Jan Ruth Nicolaas J

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Wittenberg, A.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 186

Familiegegevens en opleiding

Adrianus Pieter Achenbach werd geboren op 15 (25?) augustus 1822 te ’s Gravenhage.. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Zeevischmarkt Wijk 2 nr 372 en aan de Goudschesingel Wijk 13 nr. 794. Hij vertrok op 15 mei 1865 naar Amsterdam. Hij 005.was gehuwd met Maria Beugelink, geboren op 23 maart 1821 te Rotterdam, Nederlands Hervormd005.

In het Jaarverslag 1895 van de Rotterdamse Maatschappij tot Nut der Zeevaart staat vermeld dat hij in dat jaar is overleden058.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.P.Achenbach was met vlagnummer R289 in de periode 1850 t/m 1895 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1887 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij voorlopig afstand heeft gedaan van zijn, volgens het Reglement. toekomende recht op uitkeering. Deze mededeling werd herhaald in het Jaarverslag 1888.058

 

A.P.Achenbach was in 1855 en 1860 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

De schepen van de kapitein

In de jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein A.P.Achenbach met vlagnummer R289 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1851                                   fregat “Johanna Cornelia”   208 last     voor C. Vlierboom & Zonen te Rotterdam

*    1855, 1858, 1859                        geen vermelding van schip en reder

*    1862 t/m 1864                 ss. “Bordeaux”           272 last                voor J.P. van Hoey Smit te Rotterdam

*    1865 t/m 1867, 1874, 1877,

      1878, 1880 t/m 1883,

      1885 t/m 1888, 1890 t/m 1895                                                  geen vermelding van schip en reder

 

Bouma025 vermeldt A.P.Achenbach als gezagvoerder gedurende:

*    1851 t/m 1855 van het fregat (als bark getuigd) “Johanna Cornelia”, gebouwd in 1828 te Rotterdam, 384 ton o.m., varend voor C.A.Vlierboom te Rotterdam;

*    1857 van het 3/mschip “Doggersbank”, gebouwd in 1840 te Rotterdam, 695 ton o.m., varend voor C.Vlierboom & Zn te Rotterdam;

*    1863 t/m 1865 van het ijzeren schroefstoomschip “Bordeaux”, gebouwd in 1851 te Glasgow, 516 ton o.m., varend voor J.P.van Hoeij Smith te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Het fregat “Johanna Cornelia” onder kapitein A.P.Achenbach vertrok begin oktober 1851 vanuit Rotterdam en voer via Kaap Hoorn naar Valparaiso. Geen aankomstdatum bekend. Het schip arriveerde op 16 augustus 1852 wederom te Hellevoetsluis komend van Akyab en de terugreis is dus langs Kaap de Goede Hoop gegaan.121

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: Achenbach, Adrianus Pieter

Datum vanaf: 1866
Kapitein: Schulz, Carl

Afbeeldingen


Omschrijving: SS Bordeaux omstreeks 1855
Gemaakt door: Koerner, J - Bordeaux
Akten

NATIONAAL ARCHIEF Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675-1851-231

DVD 8 – 535-537
__________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: BORDEAUX

Plaats en datum acte bijlbrief, Port Glasgow, 31 december 1851

Soort schip ijzeren stoomschip

Bouwwerf / verkoper John Reed & Co., bouwmeesters van ijzeren schepen, Port Glasgow in het graafschap Renfrew

Gevoerd door kapt. M.J. Frantzen

Eigenaar / aankoper Pieter van Hoey Smith, Rotterdam (1/10e part), Jacobus Catharinus de Joncheere, Utrecht (4/10e part), IJman Dirk Christiaan Suermondt, Utrecht (1/10e part), Christiaan Oortmans, Utrecht (1/10e part), Ewoud Twiss, ’s-Gravenhage (1/10e part), firma Robert Twiss & Zonen, Rotterdam (1/10e part), vrouwe Sara Geertruida Smith van Engelen, geboren Van Hoey, echtgenote van William Smith, Rotterdam, en de firma Jan Havelaar & Zoon, beiden te Rotterdam, tezamen 1/10e part

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 345 68/100e ton zonder machinekamer; de machinekamer is gemeten op 135 72/100e ton Engelse maat (opm. dus 481,40 ton bruto en 345,68 ton netto volgens de Moorsom’s meting). De Nederlandse meting was 387 ton.

Tuigage en aantal dekken getuigd als schoener met drie masten, met boegspriet en kluiverboom, het heeft een doorlopend dek en een halfdek, en is voorzien van een vrouwenborstbeeld

Afmetingen lengte van boven van het binnenste gedeelte van de voorsteven tot aan het voorste gedeelte van de achtersteven van boven 178 5/10e voet, breedte in de midscheeps 23 8/10e voet, ruimdiepte in de midscheeps 13 1/10e voet, de machinekamer lang 37 4/10e voet,

Kiellegging

Tewaterlating 23 oktober 1851

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 5 januari 1852

Nummer van registratie deel 37, folio 154, recto vak 5 tot 154 verso vak 1.

Notaris Peter Wilson Clark, vice-consul der Nederlanden te Port Glasgow

Bijzonderheden: een voorbeeld van het verschil tussen Nederlandse en Britse meting. In Nederland werd na 1850 de machinekamer al niet meer meegeteld voor de meting, en was dus een soort netto-inhoud.
Researcher/datum research ML/190807

Naam BORDEAUX
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1851
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF : NATIONAAL ARCHIEF Den Haag / Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675-1851-231 DVD 8 ? 535-537
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk