Inloggen
IJSTROOM - ID 7407


Kroniekberichten

Datum 24 februari 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 februari. Het te Sunderland aan de werf der scheepsbouwmeesters Rob. Thompson & Sons voor rekening van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam nieuw gebouwde stoomschip IJSTROOM werd op 21 februari met goed gevolg te water gelaten. De IJSTROOM, van 1100 ton, is bestemd voor de dienst van Amsterdam op Londen en wordt voorzien van machines van circa 1500 I.P.K, waarmede het schip een 13 à 14-mijls vaart zal kunnen lopen.

Afbeelding
Datum 29 maart 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het te Sunderland nieuw gebouwde Nederlandse stoomschip IJSTROOM is aldaar door slecht weer opgehouden, doch zou hedenmorgen in ballast direct naar Amsterdam vertrekken. (opm: opgeleverd na proeftocht op 29 maart en 30 maart van Sunderland te Amsterdam aangekomen)

Afbeelding
Datum 02 april 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Het fraaie, van staal op de werf van de heren Rob. Thompson & Sons te Sunderland, gebouwde stoomschip IJSTROOM, zal een belangrijke aanwinst zijn voor de vloot van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij. Het schip is als schoener getuigd, heeft twee dekken en meet over de grootste lengte 70,24 meter. De grootste wijdte bedraagt 9,25 meter en de holte is 4,98 meter. De voortstuwing wordt geleverd door een drie-cylinder triple compoundmachine, tezamen 1250 I.P.K, geleverd door de firma George Clark. Het stoomschip is voorzien van dubbele bodem en heeft behalve de accommodatie voor de bemanning een inrichting voor 12 eerste klasse passagiers. Alles wordt elektrisch verlicht.

Afbeelding
Datum 22 september 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 22 september. Door de zuiging, veroorzaakt door het stoomschip ROYAL SOVEREIGN bij opstomen der rivier, braken de landvasten van het gemeerd liggende stoomschip IJSTROOM, ten gevolge waarvan het rondzwaaide en met het achterschip aan de grond kwam. Of het schade heeft, is nog niet bekend.

Afbeelding
Datum 20 november 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 november. Het stoomschip IJSTROOM zit thans in het droogdok om de bekomen schade te repareren. Verscheidene platen van de bodem zijn gedeukt en een blad van de schroef is beschadigd. Voor de reparatiën zullen ongeveer 10 dagen nodig zijn.

Afbeelding
Datum 08 december 1900
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 december. Het heden alhier van Amsterdam aangekomen stoomschip IJSTROOM heeft bij Greenwich de zeilbarge LOUISA AND GEORGE in de grond gevaren.

Afbeelding
Datum 05 november 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 november. Het stoomschip YSTROOM, van Londen, heeft door mist aan de zuidzijde van de pieren tegen de blokken vast gezeten, maar is zonder assistentie vlot gekomen.

Afbeelding
Datum 08 november 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 november. Het stoomschip YSTROOM kreeg schade aan de voorsteven en enige platen en zit thans in het droogdok om te repareren, waarvoor ongeveer 7 dagen nodig zullen zijn.

Afbeelding
Datum 09 november 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 november. De reparatiekosten van het stoomschip YSTROOM worden begroot op NLG 3600.

Afbeelding
Datum 26 maart 1902
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Het Nederlandse stoomschip YSTROOM, gisteren van Londen hier aangekomen, heeft op de Theems enige schade belopen door aanvaring met het stoomschip PTARMIGAN.

Afbeelding
Datum 28 oktober 1904
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Het Nederlandse stoomschip IJSTROOM, binnenkomende van Amsterdam en bestemd voor Londen, is gisteren (27 oktober) op de Theems bij Woolwich Wharf in aanvaring gekomen met het Engelse stoomschip CITY OF CHARLEROI. De schade is gering.

Afbeelding
Datum 17 november 1904
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 november. Hedenochtend heeft het stoomschip YSTROOM, uitgaande van hier naar Londen, in de mist nabij de Petroleumhaven de sleepboot QUO VADIS uit Zaandam aangevaren. Deze is om zinken te voorkomen aan de grond gezet.

Afbeelding
Datum 09 juni 1905
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 8 juni. Het stoomschip YSTROOM, op reis van Amsterdam naar Londen, is om 4.10 uur n.m. in aanvaring gekomen met het Engelse stoomschip BALGOWNIE bij Bermondsey Essex Pier. De YSTROOM is met aanzienlijke schade aan bakboordboeg de Thames opgevaren.

Afbeelding
Datum 16 juni 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. De schade door het stoomschip IJSTROOM, op 8 juni belopen door de aanvaring op de Thames met het stoomschip BALGOWNIE, is geschat op GBP 170.

Afbeelding
Datum 05 december 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 december. Het stoomschip AMSTELSTROOM is, na stranding, door het stoomschip IJSTROOM vlotgesleept.

Afbeelding
Datum 15 december 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 13 december. Het stoomschip IJSTROOM is met het voor anker liggende stoomschip BATTERSEA in aanvaring geweest. Eerstgenoemd stoomschip is in de midscheeps aan stuurboord beschadigd en de BATTERSEA vertrok naar de Tyne met schade aan het achterschip.

Afbeelding
Datum 28 december 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 december. Het stoomschip IJSTROOM, dat 13 dezer op de Thames in aanvaring was met het stoomschip BATTERSEA, is hier thans bezig met repareren van de schade boven de waterlijn. Vier dekbalken en drie platen moeten worden vernieuwd.

Afbeelding
Datum 13 december 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Charlton, 10 december. Terwijl het stoomschip IJSTROOM achteruit door de Tower Bridge voer, geraakte het in aanvaring met de gesleept wordende met steenkolen geladen lichter ALFRED, die daardoor belangrijk aan stuurboord boven water werd beschadigd.

Afbeelding
Datum 20 juni 1911
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden

Zeeliedenstaking. Van de Kon. Ned. Stoomboot Mij. zijn gisteren te Amsterdam binnengevallen de stoomschepen NEREUS, DIANA, NIOBE, IRIS en AURORA; van de Holl. Stoomboot Mij. de IJSTROOM en de AMSTELSTROOM; van de Maatschappij Oostzee de HILVERSUM. Het merendeel van de bemanningen van al deze schepen heeft zich, voor zover de monsterrol dit toelaat, bij de stakers aangesloten.
Hoewel zaterdag jl. door het stakingscomité de staking van de zeelieden officieel door aanplakbiljetten werd kenbaar gemaakt, heeft dit te Delfzijl op de gang van zaken geen invloed gehad. Alleen van het Nederlandse stoomschip NOORD-HOLLAND weigerden drie matrozen, welke nog voor 9 reizen gemonsterd waren, mee te gaan. Direct zijn deze door andere vervangen. De boot vertrok dan ook zonder oponthoud gisteren naar Hull. Noch bij de andere schepen, noch bij het transportbedrijf bestaat neiging aan de staking mee te doen.
De bond der zeelieden constateert, dat meer dan 180 Engelse schepen in verschillende havens van het Verenigd Koninkrijk stilliggen.

Afbeelding
Datum 31 juli 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam – Staking in de haven.
Het aantal stakende zeelieden heeft zich weer aanzienlijk uitgebreid, doordien het stoomschip ZEELANDIA van de Kon. Holl. Lloyd. met een bemanning van omstreeks 150 koppen is binnengevallen, en ook deze bemanning besloten was zich bij de stakers aan te sluiten. Heden in de namiddag zou zij met het (bestuur van de Zeemansbond een vergadering houden, doch dit bestuur twijfelde er niet aan, of ook deze mannen zouden weigeren opnieuw te monsteren. In het laatst van de vorige week is de bemanning van de FRISIA, ongeveer 100 man, van dezelfde maatschappij, de gelederen van de stakers komen versterken, zodat hun aantal nog altijd groter wordt. Sinds de opheffing van de bootwerkersstaking en andere stakingen, wordt van militaire maatregelen minder gemerkt. De meeste detachementen zijn naar hun garnizoenen terug (vandaag vertrok dat van het 1ste reg. infanterie). Alleen de aanwezigheid van de marechaussee herinnert er nog aan, dat alles in de haven nog niet zijn normale gang gaat.
De vertrekken van stoomschepen van de verschillende maatschappijen hebben met volkomen regelmaat plaats. Als bewijs, dat de scheepvaart geen feitelijke storing ondervindt, kan dienen, dat gisteren en heden een groot aantal schepen zijn binnengevallen, nl. de JUNO van de Kon. Ned. Stoomboot Mij., de SCHELDESTROOM, van de Holl. Stoomb. Mij., de CALDER (Goole), de FLORES (Maatschappij Nederland); de NIOBE (K.N.S.M.), de GRANGEMOUTH, de IJSTROOM (Holl. Stoomb. Mij.). Vertrokken zijn de GRANIT naar Newcastle, de MAASSTROOM naar Londen, de ARIE naar Goole, de HARALD naar West Hartlepool, de EEMSTROOM naar Leith en de NEREUS naar Esbjerg. Het besteken van de bootwerkers verliep overal normaal.

Afbeelding
Datum 10 juni 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 juni. Het Nederlandse stoomschip IJSTROOM is op de Theems in aanvaring geweest en daardoor zwaar beschadigd.

Afbeelding
Datum 11 juni 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 juni. Het Belgische stoomschip PRINCESSE MARIE JOSE was gisterochtend in aanvaring met het Duitse stoomschip JUNO, het Engelse stoomschip SHELDRAKE en het Nederlandse stoomschip IJSTROOM.
Door de aanvaring van het Belgische stoomschip met de IJSTROOM, hetwelk aan de kade gemeerd lag, geraakte de IJSTROOM op drift en kwam onder de London Bridge, waar het met hoog water beklemd geraakte. De JUNO kwam dwars voor de London Bridge te liggen, doch werd naderhand door sleepboten weggetrokken. De SHELDRAKE bekwam belangrijke schade aan de bovenbouw. De grote mast en de schoorsteen van de IJSTROOM werden beschadigd, terwijl stuurboord boeg en de bovenbouw van het achterschip ook ernstig beschadigd werden. De PRINCESSE MARIE JOSE bekwam lichte schade aan bakboord boeg. De London Bridge en de kade werden eveneens beschadigd.

Afbeelding
Datum 17 juni 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. Het stoomschip IJSTROOM, verleden week aangevaren door een Belgische stoomboot, zaterdagavond door 3 sleepboten van Londen alhier aangebracht, is in het Koninginnedok opgenomen. De schade bedraagt NLG 192.000.

Afbeelding
Datum 30 november 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 november. Op de 9e juni heeft er op de Theems een aanvaring plaats gehad. Het aan de Fresh Wharf liggende stoomschip IJSTROOM werd door de PRINCESSE MARIE JOSE aangevaren. Het Admiraliteitshof, deze zaak behandelende, sprak de IJSTROOM vrij.
(opm: zie ook NRC 110612 en NRC 170612)

Afbeelding
Datum 06 december 1912
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 december. Aan boord van het van Amsterdam komende Nederlandse stoomschip IJSTROOM is hier op de rivier brand uitgebroken, die echter sedert geblust is. Van de lading zijn 500 balen houtskool door het vuur vernield. Het schip zelf heeft ogenschijnlijk geen schade.

Afbeelding
Datum 07 december 1912
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 december. Het Admiraliteitshof heeft het stoomschip IJSTROOM vrijgesproken van schuld aan de aanvaring op de Theems op 9 juni jl. met het stoomschip PRINCESSE MARIE JOSÉ en het laatste veroordeeld tot vergoeding van de schade van de IJSTROOM.

Afbeelding
Datum 09 december 1912
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 december. Aan boord van het van Amsterdam komende Nederlandse stoomschip IJSTROOM is hier op de rivier brand uitgebroken, die echter sedert geblust is. Van de lading zijn 500 balen houtskool door het vuur vernield. Het schip zelf heeft ogenschijnlijk geen schade.

Afbeelding
Datum 10 december 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 december. De Shipping Gazette heeft een schrijven van de rederij van het stoomschip IJSTROOM ontvangen, dat de brand aan boord van dat stoomschip niet kan ontstaan zijn door hitte van een stoompijp.

Afbeelding
Datum 14 december 1912
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 december. In verband met de brand aan boord van het Nederlandse stoomschip IJSTROOM, van Amsterdam liggende aan de Fresh Wharf, is gezegd dat deze is ontstaan door oververhitting van de stoompijp, doch de agenten delen mee dat dit niet het geval is; de stoompijp is gedekt op de gewone manier, met een ijzeren plaat en hierover was een presenning gespreid waarop de zakken houtskool acht of negen hoog gestuwd waren. De bovenste lagen geraakten in brand, alleen de onderste niet, deze werden door bluswater beschadigd, de presenning waarop de zakken lagen is niet in brand geweest, doch werd gescheurd bij het blussingswerk. Hieruit ziet men dat de stoompijp niets met de brand te maken heeft gehad.

Afbeelding
Datum 30 april 1915
Krant AH - Algemeen Handelsblad

De vaart op Engeland. Onder scheepstijdingen vermeldden wij hedenmorgen, dat van Amsterdam weer twee stoomboten naar Engeland zijn vertrokken, het stoomschip IJSTROOM van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij met bestemming Londen en het stoomschip VESTA van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij met bestemming Swansea. Officieel is echter nog geen mededeling gekomen, dat de Engelse havens weer geopend zijn voor het scheepvaartverkeer. Wij vernemen, dat de IJSTROOM is uitgevaren op verzoek van de agent van de Maatschappij te Londen. Men vertrouwt dat deze dat niet zal hebben gedaan zonder gegronde verwachting dat het stoomschip kan in- en uitvaren. De VESTA is in ballast vertrokken om, zodra daarvoor toestemming wordt verleend, in Swansea kolen te laden.

Afbeelding
Datum 01 mei 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. In verband met de sluiting van alle Engelse havens kunnen wij meedelen dat thans 20 Nederlandse stoomschepen zich in Engeland bevinden. Daarvan liggen te Immingham 2, Middlesbro 1, Newcastle 4, Cardiff 1, Blyth 1, Goole 1, Hull 1, Sunderland 1, Seaham 1, W. Hartlepool 1, Shields 2, Plymouth 1, Londen 2 en Leith 1.
Het grootste deel bestaat uit kolenboten, doch ook de CELEBES, van de Mij. Nederland, de BENGALEN, van de Rott. Lloyd en de TELLUS van de Kon. Ned. Stoomboot Mij. ondervinden oponthoud door de sluiting. Nederlandse stomers op weg naar Engeland zijn de ALIOTH, BRITSUM, KORTENAER, PROFESSOR BUYS, ZEEMEEUW, IJSTROOM, AMOR, DANAE, FLORA, POMONA, ATLAS, VESTA en NEPTUNUS. Uitgezonderd de zes eerste, behoren deze schepen aan de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij.

Afbeelding
Datum 13 juli 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 9 juli. Terwijl het stoomschip IJSTROOM gisteravond om 11.15 uur de rivier afvoer is het ter hoogte van een steiger van Enthoven nabij Rotherhithe in aanvaring geraakt met de met steenkool geladen lichter NOMAD, behorende aan de firma Cory and Son, waardoor de NOMAD zonk. Het stoomschip zette de reis voort en de schade, indien ze er is, is onbekend.

Afbeelding
Datum 03 september 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 september. Het Nederlandse stoomschip IJSTROOM ligt thans in het Uniondok te repareren.

Afbeelding
Datum 09 oktober 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 oktober. Het stoomschip IJSTROOM kwam hedenavond van Londen binnen na op de Theems enige weken te zijn opgehouden wegens bodemschade en defect roer, hetgeen aldaar gerepareerd is.

Afbeelding
Datum 03 februari 1917
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De verscherpte duikbootoorlog.
Voor enige Nederlandse zeeschepen is reeds vergunning om uit te varen aangevraagd en verleend.
Hedenmorgen is de RIJNSTROOM van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, van IJmuiden naar Hull vertrokken.
Het stoomschip IJSTROOM, dat van IJmuiden naar Londen zou vertrekken, moest naar de Binnenhaven van IJmuiden terugkeren, omdat zes opvarenden weigerden mee uit te varen.

Afbeelding
Datum 05 februari 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Nederland en de oorlog. Verbodsorder tot uitvaren.
Met betrekking tot de verbodsorder tot uitvaren van Nederlandse zeeschepen werd gisteren meegedeeld, dat schepen, die op eigen risico naar zee willen vertrekken, zich om vergunning daartoe kunnen richten tot de Marinestaf, die deze aan vraag alsdan aan de Minister van Landbouw zal voorleggen.
Naar wij vernemen, hebben naar aanleiding hiervan reeds enige Nederlandse zeeschepen vergunning aangevraagd om uit te varen en is die vergunning verleend.
Van de te IJmuiden op orders wachtende stoomschepen RIJNSTROOM en IJSTROOM is het eerstgenoemde hedenmorgen naar Hull vertrokken en moet het tweede, dat reeds in de sluizen lag, naar de binnenhaven terugkeren, omdat drie stokers en drie matrozen weigerden mee te varen. Naar wij vernemen had de gehele bemanning gisteren aan de inspecteur van de Maatschappij de verzekering gegeven, de reis te zullen meemaken. De Zweedse en Deense stoomschepen KARL O. KIELBERG en HANS MAERSK vertrokken rechtstreeks naar zee, resp. naar Gotenburg en Christiansand.

Afbeelding
Datum 06 februari 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De IJSTROOM. Toen het stoomschip IJSTROOM te IJmuiden .in de sluis gereed lag om zee te kiezen, weigerden zoals gemeld, de opvarenden wegens het duikbootgevaar, met het schip mee te gaan. Zaterdagavond 10 uur is het schip uit IJmuiden vertrokken, nadat zich 6 andere schepelingen hadden aangemeld.

Afbeelding
Datum 16 februari 1917
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nederland en de oorlog. De verscherpte duikbootoorlog.
De stoomschepen EEMSTROOM en IJSTROOM van de Hollandsche Stoomboot Mij. zijn gisteren te IJmuiden binnengekomen en hebben de reis op de Noordzee zonder moeilijkheden volbracht. Het stoomschip HERMINA uit Rotterdam, uitgaand, heeft te IJmuiden vastgemaakt en wacht op toestemming om de reis naar Noorwegen te kunnen maken.

Afbeelding
Datum 03 april 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Nederland en de oorlog. De schepenroof voortgezet.
Bij het Departement van Buitenlandse Zaken zijn berichten ontvangen volgens welke:
De te Singapore vastgehouden schepen MELCHIOR TREUB en KONG FOE weer losgelaten zijn;
te Washington nog zijn genomen: de BACCHUS, de BATJAN en de DUBHE;
te Londen zijn genomen: de LOOSDRECHT, de VLIESTROOM, de IJSTROOM, de KIELDRECHT, de SINT PHILIPSLAND, de ST. ANNALAND, de HOOGLAND en de BOEKELO; te Hull: de SCHELDESTROOM, de SCHOKLAND, de OOSTERLAND, de FRIESLAND, de GAASTERLAND, de OTIS TETRAX, de PROFESSOR BUYS;
te Leith: de NOORD-HOLLAND; te Liverpool: de BEIJERLAND, de SUNDERLAND en de WAAL; te Goole: de HENGELO, te Middlesbrough; de MERCATOR.
Voorts is de stoomboot ROSSUM naar Bristol gezonden om te lossen en daarna te worden in beslag genomen.

Afbeelding
Datum 19 januari 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad

De door Engeland in beslag genomen schepen.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken deelt ons het volgende mee: Blijkens een telegram van Hr.Ms. gezant te Londen, zijn de volgende schepen indertijd door de Britse regering in beslag genomen, thans vrij gelaten: de PATROCLUS te Duinkerken, de ANTENOR te Liverpool, de Noordwijk te West-Hartlepool. Voorts neemt de Britse regering maatregelen tot vrijlating van de BOEKELO te Londen, de DANAE te Leith, de LOOSDRECHT en de YSTROOM te Londen, de NOORD-HOLLAND te Leith, de MERCATOR te Middlesbro, de FRIESLAND en de HENGELO te Hull en de MARS te Londen. Bovendien zullen worden vrijgelaten op de tijden, hieronder genoemd:
half januari, de SCHOTLAND te Hull, de VLIESTROOM te Londen, de SCHELDESTROOM te Hull, de TELEUS te Londen, de UBBERGEN in het Kanaal van Bristol;
eind januari, de OOSTERLAND te Hull, de TANTALUS in een haven van het Ver. Koninkrijk, de LOMBOK in een haven van het Ver. Koninkrijk, de HOOGLAND te Londen, de VENUS te Liverpool, de GAASTERLAND te Hull, de MADIOEN in een haven van het Ver. Koninkrijk, de PROFESSOR BUYS te Hull, de DELFSHAVEN nog niet bekend;
25 januari, de WAAL te Sunderland; gedurende januari de BOEROE in het Kanaal van Bristol;
de tweede helft van januari, de KAMBANGAN in een haven van het Ver. Koninkrijk; begin februari, de SCHIELAND te Londen;
midden februari, de YILDUM in een haven van het Ver. Koninkrijk en de MAASHAVEN te Londen;
tweede helft van februari de SINT PHILIPSLAND te Londen;
in de loop van februari de ROSSUM in het Kanaal van Bristol;
eind februari de SINT ANNALAND te Londen, de 's JACOB, de ROCHUSSEN, de VAN HEEMSKERK, de PIJNACKER HORDIJK allen te Singapore, de VAN WAERWIJCK te Hongkong;
in maart of april de TJITAROEM te Hongkong. De SUMATRA zal eveneens worden vrijgelaten. Hieromtrent zijn geen andere gegevens bekend.

Afbeelding
Datum 27 juli 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 juli. Het Nederlandse stoomschip YSTROOM heeft op de Thames schade bekomen door aanvaring.

Afbeelding
Datum 04 augustus 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 augustus. Het stoomschip YSTROOM is heden van Amsterdam naar Rotterdam gepasseerd om daar de te Londen belopen aanvaringsschade te herstellen.

Afbeelding