Inloggen
ATLANTIC - ID 675

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1979
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 7727097
Nat. Official Number: 4936 Z GRON 1978
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo, refrigerated
Type Dek: Shelterdeck open/closed
Masten: Two masts
Rig: 1 crane , 4 derricks
Lift Capacity: crane 5 ton, derricks 3 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Tille Scheepsbouw B.V., Kootstertille, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 210
Launch Date: 1978-11-10
Delivery Date: 1979-05-26
Technical Data

Engine Manufacturer: Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 2500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz no. 596795 Type RSBV6M540 (370x400) 600rpm.
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 965.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 462.00 Net tonnage
Deadweight: 1815.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 65.95 Meters Length overall (Loa BB)
Length 2: 59.96 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 13.03 Meters Breadth, moulded
Depth: 7.65 Meters Depth, moulded
Draught: 5.627 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 1982-00-00
Type: Lengthened
Omschrijving: In 07.1982 bij de Mutzelfeldt Werf te Cuxhaven verlengd: Brt 1198, Nrt 765, Dwat 2448. Loa 81,01 Ll 74,55 B 13,19 H 7,65 Dg 5,05. (Samen met de “Baltic” en de “Celtic”.)

Ship History Data

Date/Name Ship 1978-10-06 ATLANTIC
Manager: Seatrade Groningen B.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: C.V. Scheepvaartonderneming Atlantic, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCUZ

Date/Name Ship 1989-06-16 ATLANTIC ICE
Manager: Seatrade Groningen B.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Atlantic Sun Shipping N.V., Willemstad (NA), Netherlands Antilles
Shareholder:
Homeport / Flag: Willemstad (NA) / Netherlands Antilles
Callsign: PJHG

Date/Name Ship 2000-12-00 SILVER SEA 2
Manager: Silver Sea Reefer Co. Ltd., Bangkok, Thailand
Eigenaar: Silver Sea Reefer Co. Ltd., Bangkok, Thailand
Shareholder:
Homeport / Flag: Bangkok / Thailand
Callsign: HSB2719

Ship Events Data

1978-10-12: Op 12-10-1978 als Atlantic, bouwno. 210 van Tille Scheepsbouw B.V. te Kootstertille, zijnde een motorschip in aanbouw, nog niet gemeten, liggende te Kootstertille, door K. Rozema, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 4936 Z GRON 1978 op het achterschip aan S.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op hoofddek, 9.00 m. uit hekplaat, 0.30 m. uit lengteas en 1.20 m. uit dek.
1978-11-10: NvhN 11-11-1978: Miljoenenschade voor werf in Klootstertille. Koelschip zinkt bij tewaterlating. Wat voor Tille Scheepsbouw BV in Kootstertille gisteren een feestelijke gebeurtenis had moeten worden, is op een drama uitgelopen. Het koelschip Atlantic kapseisde bij de tewaterlating in het Prinses Margrietkanaal. De ruimen en machinekamer liepen deels vol water, waardoor het 2100 ton metende schip donk. Men is verzekerd tegen de miljoenen schade aan de Atlantic. „Dit is een regelrechte ramp", zei directeur Postma, toen hij enigszins van de schrik was bekomen. „Ik heb twintig jaar bij verschillende werven gewerkt. Het ging altijd goed, maar je houdt toch elke keer je hart vast.". De Atlantic is bestemd voor de rederij Seatrade in Groningen. Het bij een dwarsscheepse tewaterlating omslaan, is voor het laatste in 1946 voorgekomen op een werf in Hoogezand. Over de oorzaak van het kapseizen directeur Postma geen twijfel. Het Schip liep te langzaam van stapel, waardoor het te weinig snelheid had. Bij eerdere tewaterlatingen gleden de schepen op stalen sleeën over stalen afloopbanen, met daartussen vet. In enkele gevallen was dit nu bij wijze van experiment anders: het bovenste staal (de sleeën) was vervangen door kunststofplanken. Die planken zijn gaan schuiven waardoor de tewaterlating mislukte. De consternatie op de werf was enorm. Meteen na het drama stond een ieder als versteend aan de grond genageld. De heer Postma had na zijn welkomstwoord nog de hoop uitgesproken dat door het gereedkomen van dit schip, reders in de toekomst wat meer aan zijn werf zouden gaan denken. Het was namelijk voor het eerst sinds 20 jaar dat bij Tille Scheepsbouw in Kootstertille weer een dergelijke koelschip was gebouwd. Men hoopt de Atlantic in de loop van de volgende week overeind te krijgen.
1978-11-27: NvhN 27-11-1978: Na afbouw voor reparatie naar Harlingen. Atlantic ligt weer rechtop. (Van een onzer correspondenten) Het 2100 ton metende koelschip Atlantic, dat vrijdag 10 november bij scheepswerf Tille in Kootstertille bij de tewaterlating kapseisde en gedeeltelijk zonk, ligt sinds gisteren weer recht. Van zaterdagmorgen tot zondagmorgen is de bergingsmaatschappij Wijsmuller uit IJmuiden bezig geweest het schip, dat bestemd is voor Seatrade BV in Groningen, recht te trekken. De hele operatie, die onder leiding van bergingsinspecteur Harrie Hopman stond, verliep rustig, georganiseerd en vlekkeloos."Er is geen enkel kritiek moment geweest, "zei directeur Postma van de scheepswerf Tille.
Om het schip overeind te trekken had men aan weerszijden van het kanaal lieren geplaatst. Om te voorkomen dat deze bij het trekken zouden gaan schuiven waren damwanden aangebracht. Drie van de lieren werden van de werf af bevestigd aan de drie hijspoten die op de bovenliggende linkerzijde van het koelschip waren gelast. Een vierde lier van de overkant van het Prinses Margrietkanaal zorgde ervoor dat het schip niet de andere kant uitsloeg. Zaterdag begon men met het langzaam overeind trekken van de Atlantic. Omdat het schip dicht bij de kant lag, moesten tussen kade en schip sleden worden geplaatst waartegen het schip kon kantelen. Toen de boot eenmaal op de schuine sleden rustte, begon men met het leegpompen van de ruimen en de machinekamer. Zaterdagavond en zondagmorgen werd de Atlantic met behulp van de lieren en de drijvende bok Ome Loeks van Ton Bodewes uit Franeker verder gekanteld, totdat het schip weer recht in het water lag.
1979-03-21: NvhN 23-03-1979: Opnieuw schade aan koelschip. Het koelschip Atlantic, dat 10 november vorig jaar bij de tewaterlating in Kootstertille kapseisde en zonk is opnieuw door tegenspoed getroffen. Het schip, dat in reparatie is, vloog woensdagavond in brand. Oorzaak van de brand is vermoedelijk een verdwaald lasvonkje, dat het synthetische isolatiemateriaal tussen de koelwanden deed ontvlammen. Er ontploften twee gasflessen in het ruim en het blussen werd ernstig bemoeilijkt doordat bij de verbranding van isolatiestoffen 't schadelijke blauwzuurgas vrijkwam. Het schip ligt momenteel op de helling bij de werf „Welgelegen" in de Harlinger haven. Hier moest nog een deel van de plaatschade, ontstaan bij de onfortuinlijke tewaterlating, worden gerepareerd. De schade loopt in de tonnen en het zal zeker een maand langer duren voordat het schip vaarklaar aan de rederij Seatrade uit Groningen kan worden overgedragen.
1979-05-19: Leeuwarder Courant 19-05-1979: „Het schip is gebouwd om te varen". Pechschip Atlantic moet zich in praktijk bewijzen. Harlingen - „'t Was net of ik een moker op mijn kop kreeg," zegt reder Henk Schuur van Seatrade Groningen BV. Hij doelt op het bericht dat hij op 21 maart van dit jaar kreeg: „De Atlantic staat in brand." Hij was die dag jarig en vierde bovendien het feit dat hij twaalf-en-een-half jaar geleden in het huwelijksbootje stapte. Het koelschip de Atlantic kreeg die dag ook het etiket „rampschip" opgeplakt. Op 10 november van het vorige jaar kapseisde het bij de tewaterlating in Kootstertille. Enige tijd geleden was het schip opnieuw in het nieuws: enkele lieden die zich met de afbouw bezighielden hadden zich vergrepen aan materiaal. De reder en de mensen van de werf De Tille willen overigens graag van de term „rampschip" af. „Hij moest ook alles hebben," zegt Tille-bedrijfsleider Theunis van der Meer, „dat is erg raar. Hij heeft aan image ingeboet en dat moet hij wel terugkrijgen." En daar kan het schip aan meewerken door de komende jaren trouw zijn werk te doen. Bedrijfsleider Van der Meer maakte de ongelukkige tewaterlating niet mee. Hij was toen in functie bij werf Welgelegen te Harlingen, waar naderhand de afbouw en het repareren van onder meer de schade aan de bodem plaatsvond. Hij heeft vroeger achttien jaar bij De Tille gewerkt en is sinds 1 mei op het oude nest teruggekeerd. „Ik kan me niet voorstellen dat er één scheepsbouwer heeft staan gnuiven, toen het nieuws van het kapseizen bekend werd," zo stelt hij. „Je staat altijd onder een bepaalde spanning als een schip dwarsscheeps tewater wordt gelaten." Bouwopzichter Johannes Eerhard van rederij Seatrade is trouwens niet helemaal verbaasd over de mislukking op 10 november: „Deze schepen zijn voor het gewicht eigenlijk te kort. En vóór de tewaterlating moet er steeds meer op. Dit kan er nog wel bij en dat kan er nog wel bij. En dan kan het mis gaan." De Atlantic is de eerste van een serie van drie koelschepen, die in Friesland voor Seatrade worden gebouwd. Bij Amels te Makkum voer onlangs de Celtic proef en in september wordt daar de Baltic opgeleverd, „'t Zijn ABCschepen," zegt reder Schuur, „maar 't is geen aspirine, en dat is ook APC". Het zijn uiterst modern uitgeruste koelschepen, van 66 bij dertien meter. Seatrade is de enige die in Nederland vaart met dergelijke schepen, die voldoen aan strenge Amerikaanse normen. Deze week kwam de Amerikaan Willy Scales de Atlantic, die nu nog in de Harlinger industriehaven ligt, controleren. De schepen kunnen in kleine haventjes zonder voorzieningen opereren, men heeft alle laad- en losgerei zelf aan boord. Er kan in de schepen tot 25 graden worden ingevroren worden en de lading zal dan ook meestal uit vis, groenten en fruit - vooral bananen - bestaan. Maandag wordt voor Seatrade en De Tille een spannende dag. Dan wordt de Atlantic streng getest door Lloyd's Register en de Nederlandse Scheepvaartinspectie. Gisteren vond de laatste werfproeftocht plaats. „Zon inspectie is altijd een zenuwslopende aangelegenheid," vertelt de heer Van der Meer. „daarom wil je van te voren vooral met dit schip alles van haver tot gort uittesten." Maar hij heeft goede hoop: „Als er door de omstandigheden iets goed is uitgetest, dan is dat wel dit schip." Bouwopzichter Eerhard voegt daaraan toe>„lk heb het per slot van rekening drie keer meegebouwd, eerst gewoon, daarna na het kapseizen en daarna na de brand." En loopt de keuring maandag goed af, dan vindt de zaterdag daarop de officiële overdracht plaats, toch nog op feestelijke wijze, met vele genodigden en drankjes en hapjes en een tocht over zee. Het ligt in de bedoeling dat het schip op 28 mei daarna in IJmuiden vis gaat laden, die bestemd is voor Lagos in Nigeria. De heer Eerhard, die dertig jaar machinist bij Seatrade is geweest, vaart voor alle zekerheid mee. Als „troubleshooter" zegt hij, „ik kan dit schip van binnen zo langzamerhand dromen." Kapitein Jaap Steensma uit Eelderwolde en machinist Evert Galema uit Sneek zien er helemaal niet tegenop om met het schip te varen. De matrozen moeten nog aangemonsterd worden. Dat dit moeilijkheden zal opleveren kan bouwopzichter Eerhard zich nauwelijks voorstellen. In Hariingen gaan praatjes dat er een vloek op net schip rust. „Er zijn veel van die kringetjespugers die dat zeggen," vertelt de heer Eerhard, „dat is allemaal onzin." De Atlantic kost twaalf miljoen gulden en door de tegenslagen is daar nog een schadepost van tussen de drie en vier miljoen bijgekomen, die door de verzekering wordt gedekt. Toch heeft werf De Tille ook schade. De heer Van der Meer: „Je hebt verlies, omdat je dit extra werk aan de Atlantic hebt, waardoor je andere dingen niet kunt aanpakken." Ook de rederij heeft verlies. Het schip had al in december opgeleverd moeten worden en de vertraging betekent een stevige inkomstenderving, die niet door de verzekering wordt gedekt. Zou reder Schuur na de ervaringen met de Atlantic nog wel eens een schip bij De Tille laten bouwen? Hij fronst zijn voorhoofd en zegt dan: „Het schip is gebouwd om te varen en we gaan eerst eens kijken hoe hij het in de praktijk doet. We moeten afwachten of er geen verborgen gebreken naar voren komen, die een gevolg zijn van de mislukte tewaterlating. Maar we verwachten stellig dat het geen problemen zal opleveren."
2015-07-00: In 07-2015 opgebracht te Sabang, de lading vis was gevangen door slavenschepen. Zie ook The Courier Mail of 04-08-2015: Officials are hunting a fleet of 33 “slave boats” in one of the biggest ever anti-human-trafficking operations in the Torres Strait off the tip of Australia. A massive air, sea and land search was launched after a foreign-owned fishing vessel and suspected slave-trading mother ship, The Blissful Reefer, was impounded and eight suspected victims were transferred to Daru Island. Nineteen more will be assessed today as Australia’s new Border Force assists Papua New Guinea authorities searching for dozens more slave vessels near our northernmost border.)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1979
Kapitein: Steensma, Jaap - Eelderwolde
Overige informatie: eerste kapitein van het schip

Afbeeldingen


Omschrijving: De 'Atlantic' is op 10 november 1978 tijdens de tewaterlating bij Scheepswerf Tille gekapseisd.
Gemaakt door: Groot, H. de (Harry)

Omschrijving: Atlantic 1979
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Atlantic Ice 1979 ex. Atlantic inbound Eemshaven the 26th September 1994.
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)