Inloggen
STERNE - ID 6235


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1910-06-21 / 1918-04-16 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 7453 GRON 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoeneraak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Fa. Gebrs. E. & M. Coops, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1910-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 107.70 Gross tonnage
Net Tonnage: 85.58 Net tonnage
Deadweight: 155.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 28.32 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.64 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.07 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1910-06-21 STERNE
Manager: Oege Schuitema, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Oege Schuitema, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PTWB

Date/Name Ship 1917-12-07 STERNE
Manager: George Wilhelm Speulman, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: George Wilhelm Speulman, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PTWB
Additional info: Aankoopbedrag Hfl. 35.000,--

Date/Name Ship 1918-02-14 STERNE
Manager: N.V. Scheepvaartmaatschappij 'Piet Hein', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaartmaatschappij 'Piet Hein', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: George Wilhelm Speulman
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PTWB
Additional info: Schrijfwijze Kadaster: N.V. Scheepvaart Maatschappij "Piet Heijn".

Ship Events Data

1910-06-21: Dagregister deel 18 nummer 760 den een en twintigsten Juni 1900 en tien. Ik ondergeteekende Oege Schuitema, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat de stalen zeil schoeneraaak genaamd “Sterne” hebbende twee masten en een dek, groot bruto 305.12 kubieke meter of 107.70 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto 242.46 kubieke meter of 85.58 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende, aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier ten lande woonachtig en dat genoemd schip, dat op de werf van de Heeren Coops te Hoogezand, aldaar is gebouwd niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden en dat het bestuur van al hetgeen tot het onderhoud van het schip de uitrusting en het victulieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd. Hoogezand, 20 Juni 1910. O. Schuitema. (In de kantlijn staat bijgeschreven 7453
1912-09-03: Als STERNE 1e meting te Amsterdam op 03.09.1912 no. A3381N. Lengte: 29 m 70 cm, breedte: 5 m 72 cm. (Waterverplaatsing 181.432 ton)
1918-04-00: Final Fate:
07.04.1918 in ballast onderweg van Stavanger naar Helsingborg door een Duitse U-boot beschoten. De bemanning ging in de sloep maar keerde later terug. Er volgde een tweede beschieting. De bemanning ging weer in de sloep en roeide naar de onderzeeër maar werden aan hun lot overgelaten. Na twee dagen landde men op de Noorse kust. De "STERNE" volgde haar eigen weg en strandde op de kust bij Udsire en sloeg wrak.
NRC 14.04.1918: Stavanger, 9 april. Hedenvoormiddag zijn 5 man der bemanning van de Nederlandse aak “Sterne” in een reddingsboot op Jaedern geland. Verschenen woensdag vertrok dit schip van hier en l.l. zondag tegen n.m. 3 uur is de “Sterne” door een onderzeeër met geschutsvuur in de grond geboord. De bemanning, welk in een boot het schip had verlaten, kon, omdat het gunstig weer was, behouden de kust van Jaedern bereiken. De Nederlandse tweemastaak “Sterne” kapitein Schuitema, in 1910 gebouwd, groot 108 ton bruto reg. ton, was eigendom van de gezagvoerder en behoorde te Groningen thuis.
1918-04-16: RN 16.04.1918:
Omtrent de torpedering van het Ned. zeilschip “Catrina” (opm:” Catriena”), waarvan de kapitein verongelukte, zijn nog de volgende bijzonderheden bekend geworden:
Drie Nederlandse zeelieden kwam op het strand bij Jaederen en liepen een boerderij in de nabijheid binnen. Zij vertelden dat zij tot de schoener “Catrina” behoorden, welke op reis van Rotterdam naar Egersund was met een lading hoepels en dakpannen. Zondag 7 april bevond men zich op veertig mijl afstand van Egersund toen plotseling een duikboot, welke van Duitse nationaliteit bleek te zijn, langszijde van de schoener kwam. De commandant deelde mede, dat hij het schip tot zinken moest brengen. Kapitein Bos geloofde evenwel niet dat hij dat zou doen en bleef aan boord, terwijl de stuurman en twee matrozen van boord gingen. Plotseling werd een granaat op het zeilschip afgevuurd, van welke de scherven de kapitein op slag doodden. Het schip vloog direct in brand en zonk. De drie schipbreukelingen leden veel op hun tocht naar Jaederen. De commandant van de duikboot had hen nog medegedeeld dat hij ook nog een ander Nederlands zeilschip tot zinken zou brengen. Vermoedelijk heeft hij dat ook gedaan, want later kwam een bericht van de kustwacht te Borö, dat daar vijf mensen van een vrachtkotter waren aangekomen. Dit schip had tevoren een lading hoepels in Stavanger gelost en was nu in ballast onderweg naar Helsingborg. De gehele bemanning had zich kunnen redden, terwijl het schip op zestig mijlen uit de wal tot zinken was gebracht. Nader wordt gemeld: Gebleken is dat de tweede tot zinken gebrachte Nederlandse schoener, waarover sprake is in bovenstaand verhaal, moet zijn de schoeneraak “Sterne”, kapitein en reder Schuitema te Groningen. De vijf opvarenden zijn, zoals gemeld, bij de kustwacht van Borö op Jaederen aan land gekomen.