Inloggen
SOEMBAWA - ID 6027


Kroniekberichten

Datum 05 mei 1899
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 mei. Heden ging bij de Nederlandsche Scheepsbouw Mij te Amsterdam te water het voor de Stoomvaart Mij Nederland te Amsterdam in aanbouw zijnde schroefstoomschip SOEMBAWA. Het schip krijgt een machine van 1600 I.P.K.

Afbeelding
Datum 19 augustus 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 18 augustus. Heden naar Nieuwediep voor een proeftocht vertrokken s.s. SOEMBAWA. (opm: het schip kwam dezelfde dag weer in IJmuiden terug)

Afbeelding
Datum 27 augustus 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 26 augustus. Vertrokken s.s. SOEMBAWA, naar Java. (opm: eerste reis)

Afbeelding
Datum 13 mei 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens het verslag uitgebracht in de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij, zijn in 1899 gebouwd en afgeleverd: een stalen drijvend dok voor rekening van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij; het stoomschip HEELSUM voor de Stoomvaartmaatschappij Oostzee; het dubbelschroefschip VAN DER PARRA voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij en het stoomschip SOEMBAWA, besteld door de Maatschappij Nederland. Op 31 december 1899 waren nog in aanbouw 2 vrachtstoomschepen (de FLORES en de TIMOR, voor de Maatschappij Nederland en de paketboten ALTING, VAN RIEMSDIJK en DE KLERK voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Voorts nog twee zelflossende zandzuigers en een zelflossende lichter voor de werf Conrad en bestemd voor Zuid-Amerika. Op 1 januari 1899 waren er 604 werklieden, op 31 december 714 in dienst van de Maatschappij. Dat men werkt op gehuurde grond en de ligging van de werf binnen de Oosterdoksluis, waardoor verplaatsing wenselijk kan zijn, heeft commissarissen doen besluiten een extra afschrijvingsfonds te vormen. De vergadering heeft de balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd, zodat het dividend bepaald is op 7 % en de heer L.P.D. Op ten Noort herkozen als commissaris.

Afbeelding
Datum 03 mei 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 mei. De maandelijkse stoomvaartlijn Java – Calcutta via Sabang en Rangoon, met stoomschepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland en de Rotterdamsche Lloyd, zal vermoedelijk in juni worden geopend met de stoomschepen SOEMBAWA en BENGALEN, die deze dienst voorlopig zullen onderhouden. Als eerste stoomschip zal van Java vertrekken de SOEMBAWA.

Afbeelding
Datum 11 januari 1907
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Verkort verslag van de Nederlandse Rederijen in 1906 (vlootmutaties).
Holland Amerika Lijn: Nieuwgebouwd dubbelschroefstoomschip NIEUW AMSTERDAM (17250 ton), s.s. ROTTERDAM (8139 ton) verkocht. Nieuw stoomschip 23000 ton besteld, in voorjaar 1908 op te leveren.
Stoomvaart Mij Nederland: Nieuwgebouwde mailstomer REMBRANDT 5860 ton
Nieuwgebouwde goederenboot BANDA 4400 ton. Het s.s. PRINSES AMALIA 3495 ton verkocht. Grote goederenboot besteld. Mailstomers VONDEL en GROTIUS nog in aanbouw
s.s. SOEMBAWA werd gebezigd in nieuwe lijn, die in combinatie met de Rotterdamsche Lloyd werd geopend tussen Java en Engels-Indië, waarvoor Lloyd een stoomschip aankocht dat onder de naam BENGALEN (2660 ton) in de vaart kwam.
Ook bracht de Rotterdamsche Lloyd de nieuwe mailstomer RINDJANI (4931 ton) en het in aanbouw zijnde s.s. KAWI en werd het s.s. TABANAN besteld. Om te voorzien in de kosten werd tot een kapitaalsuitbreiding met twee millioen overgegaan.
De Kon. Paketvaart Mij. bracht nieuwgebouwde s.s. DUYMAER van TWIST en PAHUD elk 1806 ton in de vaart, terwijl het s.s. DE GREVE (2892 ton) te water gelaten werd.
Verkocht werden het s.s. GENERAAL PEL (1156 ton), MAHA VAJIRUNHIS (1182 ton) en SWAERDECROON (641 ton), terwijl vier stoomschepen elk ca 2900 ton besteld werden.
De Kon. Nederl. Stoomboot Mij. breidde de vloot aanzienlijk uit. Nieuw in de vaart de s.s. NEPTUNUS, URANUS (elk 1550 brt), ACHILLES en ATLAS (elk 2161 brt). In aanbouw s.s. VULCANUS (2160 brt) VESTA en VENUS (elk 1700 brt). Uitbreiding enerzijds door openen nieuwe lijn op Egypte en Syrië, anderzijds met steeds vermeerderend vervoer op de lijnen van de maatschappij. Het bedrijf is toegetreden tot de Nationale Stoomboot Mij in begin van het jaar, waardoor een einde kwam aan de concurrentie met de Atlas-Linie, en de maatschappij werd opgenomen in een pool van een aantal buitenlandse ondernemingen die de vaart op de Middellandse Zee onderhouden.
De Java-China-Japan Lijn bracht de nieuwgebouwde TJIBODAS (4828 ton) in de vaart en het s.s. TJIKINI (4700 ton) reeds te water.
Het s.s. ORANJE NASSAU (1308 ton) van de Kon. West-Indische Maildienst is vergaan.
Het s.s. ANCHISES van de Nederlandse Stoomvaartmij. Oceaan is verkocht.
P.A. van Es bracht het s.s. AMSTEL in de vaart (1050 ton).
W.S. en J.M. Burger bracht het s.s. MELROSE (1450 ton) in de vaart.
Scheepvaart en Steenkolen Mij bracht het nieuwgebouwde s.s. WESTLAND (1150 ton) in de vaart.
Het s.s. AMSTELSTROOM (788 ton) van de Holl. Stoomboot Mij. en de BATAVIER 1 gingen naar het buitenland.
De Billiton Mij. met BILLITON en KARANG komt niet meer onder de Nederlandse rederijen voor.
Vrachtvaarders:
Door een nieuwe vennootschap onder directie van de heer A.C. Lensen te Terneuzen werd een stoomschip besteld van 1900 ton.
Het s.s. MAUD CASSEL van Wm. H. Müller is vergaan. In plaats hiervan en van het reeds verkochte s.s. SKANDIA werden twee stoomschepen besteld van 5500 ton elk.
Het s.s. ELLEWOUTSDIJK (2229 ton) voor rekening van Solleveld, van der Meer & T.H. van Hattum kwam in de vaart.
Voor Vinke & Co te Amsterdam kwam het s.s. TROMPENBERG (1800 ton) in de vaart (het vorige jaar in aanbouw vermeld onder de naam HILLIGERSBERG)
Holland-Gulf Stoomvaart Mij kocht van Jos. de Poorter het s.s. THEODORA (852 ton). Dezelfde maatschappij bracht het nieuwgebouwde s.s. ALWINA (1150 ton) in de vaart.
Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Mij. heeft het s.s. PHECDA (2500 ton) in aanbouw en gaf voor NLG 180.000 aandelen uit.
De voor Gebr. Van Uden gebouwde MAASHAVEN (2500 ton) werd te water gelaten.
Het s.s. DE RUYTER (1682 ton) van de Stoomvaart Mij ‘Tromp’ is vergaan.
Het s.s. ARUNDO (1698 ton) van Hudig & Veder is verkocht.
Een nieuwe firma op rederijgebied is Joh. Otten & Zoon te Rotterdam, die het s.s. CARL LEHNKERING (2400 ton) bestelde.
Door de Maatschappij Stoomboot ‘Constance Catharina’ te Harlingen werd het s.s. CONSTANCE CATHARINA (1150 ton) besteld. Het schip is reeds te water gelaten.
De firma Erhardt & Dekkers bestelde het s.s. NOORDWIJK (2000 ton).
De Stoomvaart Mij ‘Amstel’ heeft het s.s. AMSTELDAM in aanbouw.

Afbeelding
Datum 02 maart 1909
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Calcutta, 11 februari. Het Nederlandse stoomschip SOEMBAWA, met suiker van Java komende, heeft gisteren bij Hooghly Punt aan de grond gezeten. Er wordt aanbevolen het stoomschip na lossing, voer expertise te dokken.

Afbeelding
Datum 31 juli 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 31 juli. Volgens een uit Calcutta ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip
SOEMBAWA met ernstige dekschade van Java aldaar aangekomen. De reparatiekosten worden geschat op GBP 900.

Afbeelding
Datum 14 augustus 1911
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Londen, 11 augustus. Volgens telegram uit Calcutta heeft het aldaar van Java aangekomen Nederlandse stoomschip SOEMBAWA door stormweer diverse schades belopen, de reparatie waarvan op ca. 3.000 roepijen wordt geschat.

Afbeelding
Datum 15 augustus 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calcutta, 11 augustus. Het met suiker geladen Nederlandse stoomschip SOEMBAWA, van Java alhier aangekomen, heeft slecht weer doorstaan, waardoor het dek werd beschadigd. De reparatiekosten worden op 3.000 rupees geschat.

Afbeelding
Datum 24 september 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen. Rotterdam, 23 september. Naar de Telegraaf verneemt, wordt het stoomschip SOEMBAWA, metende 3.375 bruto registerton, gebouwd in 1892 (opm: is 1899) door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam, toebehorende aan de Stoomvaart Mij. Nederland, na inspectie in het droogdok, overgenomen door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij., die het onder de naam HECTOR in de vaart zal brengen.

Afbeelding
Datum 31 oktober 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Noorse bark in brand gestoken.
Het Nederlandse stoomschip HECTOR dat zondag van Buenos Aires te IJmuiden aankwam, bracht daar 11 opvarenden van het Noorse barkschip REGINA, kapt. P. Halvorsen uit Skien, op reis van Porsgrund met een lading mijnstutten naar Newcastle. Dit schip werd op de Schotse kust door de Duitse duikboot U-34 aangehouden en wegens het vervoeren van contrabande met brandbommen in brand gestoken. De scheepsboot waarin de bemanning had plaats genomen sloeg door de storm achter de duikboot welke haar sleepte, om, waarbij 2 man verdronken. De duikboot redde de overigen. Na een verblijf van bijna 4 dagen in het ruim van de duikboot werden de Noren aan de HECTOR overgegeven.

Afbeelding
Datum 12 januari 1917
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Raad voor de Scheepvaart. Uitspraak betreffende het aan de grond lopen van het motorschip IDA. De Raad is van oordeel, dat het aan de grond lopen van de IDA is veroorzaakt doordat een bui is ingevallen, gepaard aan dikte van regen, op het ogenblik dat het schip zich in een nauw vaarwater bevond en op de geleiding van de tonnen moest varen. Door het slechte zicht kon men de tonnen niet zien en is het schip daardoor even buiten het vaarwater geraakt en vastgelopen.

NRC 120117
Raad voor de Scheepvaart. Uitspraak betreffende de aanvaring van het stoomschip WESTLAND. De Raad is van oordeel, dat de aanvaring van de WESTLAND met de meerstoel aan de mond van de Maashaven te Rotterdam en met het aldaar gemeerd liggende stoomschip SINT PHILIPSLAND, is veroorzaakt doordat de WESTLAND met te veel vaart de Maashaven is genaderd en binnengegaan en de draai te kort heeft genomen om met de heersende eb vrij te varen van de meerstoel en de SINT PHILIPSLAND. Men heeft zich op de WESTLAND niet overtuigd dat beide sleepboten, bij het invaren van de Maashaven, vastgemaakt hadden en daardoor niet bemerkt dat zulks bij de HECTOR het geval niet was, gelijk de Raad uit de verklaringen van de opvarenden van die sleepboot is gebleken. Daardoor kon deze sleepboot het schip, toen het nodig was, niet bakboord uittrekken. De loods had zich er van moeten overtuigen, dat de tros op beide sleepboten vaststond, alvorens met het schip te manoeuvreren en hij had behoren te wachten met enige manoeuvre, tot hij die zekerheid had.

Afbeelding
Datum 18 maart 1917
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nederland en de oorlog. De scheepvaart.
Gistermorgen zijn van Amsterdam naar Noord Amerika vertrokken het stoomschip BATJAN van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, het stoomschip JAN VAN NASSAU van de Kon. West-Indische Maildienst, het stoomschip GOOILAND van de Kon. Holl. Lloyd en de stoomschepen JASON, MERCURIUS, HECTOR, POLLUX en POSEIDON van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.

Afbeelding
Datum 28 maart 1917
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Raad voor de Scheepvaart. Donderdag 29 maart, 01.30 uur 's namiddags, onderzoek naar de oorzaak van het inzetten van de toppen van de vlamkasten van een van de ketels aan boord van het stoomschip HECTOR op 17 maart jl. Gezagvoerder M. Romunde, rederij Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, beiden te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 06 april 1917
Krant TEL - De Telegraaf

Raad voor de Scheepvaart. De Raad deed uitspraak betreffende de ketelschade aan boord van het stoomschip HECTOR. De Raad Is van oordeel, dat het lek worden van stuurboordketel aan boord van de HECTOR is veroorzaakt door gebrek aan water, welk gebrek men niet heeft bemerkt, doordat het peilglas, wegens het gesloten zijn van de stoomafsluiter van het peiltoestel op de ketel, niet juist de waterstand in de ketel aangaf. De vierde machinist heeft zich, toen hij order kreeg, de stand van de kraan van de stoomafsluiter te controleren, niet zorgvuldig van de juiste stand overtuigd. Hij moet de kraan dichtgedraaid hebben en door zijn onoplettendheid is de scheepsramp veroorzaakt Ook heeft hij nagelaten de eerste machinist tijdig te waarschuwen toen hij een abnormale stijging van het water in het peilglas waarnam. Wegens deze daad en nalatigheid straft de Raad de vierde machinist van de HECTOR door het uitspreken van een berisping. Uit het onderzoek is voorts gebleken, dat op stuurboord ketel slechts één peilglas in gebruik was, hoewel een tweede toestel zich op de ketel bevond. Was ook dit tweede peiltoestel in gebruik geweest, dan zou het gebrek aan water onmiddellijk en was daardoor de ramp voorkomen.

Afbeelding
Datum 11 juni 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Stoomvaartberichten. Het stoomschip HECTOR van de Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij., van Amsterdam naar Sandy Hook, vertrok 8 juni van Korsfjord.
Het stoomschip STELLA, van de K.N.S.M., vertrok 4 juni van New York naar Rotterdam.
Het stoomschip VULCANUS, van de K.N.S.M., vertrok 2 juni van Trinidad naar Buenos Aires.

Afbeelding
Datum 11 juli 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Wisselschepen. De stoomschepen SIRRAH van Van Nievelt, Goudriaan & Co. en TERSCHELLING, van de Mij. Triton, zijn door de Nederlandse Regering aangewezen als wisselschepen voor de HECTOR en ZIJLDIJK, die naar Nederland komen met graan. Zodra de HECTOR en de ZIJLDIJK hier aankomen vertrekken de SIRRAH en de TERSCHELLING naar Amerika.

Afbeelding
Datum 03 augustus 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

's-Gravenhage, 1 augustus. Het ligt in de bedoeling, dat wanneer de HECTOR met graan voor Nederland uit Amerika zal vertrekken, de DJEBRES van de Rotterdamsche Lloyd van Rotterdam naar Amerika zal gaan om graan te halen.

Afbeelding
Datum 05 augustus 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Graan uit Amerika. De HECTOR is thans van New York vertrokken met een lading grondstoffen voor de broodbereiding.

Afbeelding
Datum 20 augustus 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Stoomvaartberichten. Het stoomschip MAASLAND, van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, vertrok 18 augustus van Amsterdam naar Buenos Aires.
Het stoomschip HECTOR van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. wordt ca. 20 augustus van Noord Amerika te Amsterdam verwacht.

Afbeelding
Datum 23 oktober 1918
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Nederland en de Oorlog. Schepen gevorderd om graan te halen.
Onze correspondent te Rotterdam seint: Naar wij vernemen is door de Regering 40.000 ton scheepsruimte opgevorderd tot het halen van graan uit Argentinië. Van deze hoeveelheid ruimte, over 10 schepen verdeeld, levert Rotterdam zes, Amsterdam vier schepen. Voor Rotterdam zijn het de stoomschepen CELAENO van de Maatschappij Zeevaart, ALGENIB, van Van Nievelt Goudriaan & Co's Stoomvaart Mij., MAASDIJK van de Holland Amerika Lijn, WESTERDIJK van Solleveld, Van der Meer en Van Hattem’s Stoomvaart Mij., W. VAN DRIEL Sr. van Van Driels Stoomvaart en Transport Ondernemingen en TURBINIA van de Stoomvaart Mij. Rotterdam onder directie van Wm. Ruys & Zonen.
Voor Amsterdam is de HECTOR van de Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij. gerekwireerd, en zal vermoedelijk ook de KENNEMERLAND van de Kon. Hollandsche Lloyd varen.

Afbeelding
Datum 04 november 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Stoomvaartberichten. Het stoomschip HECTOR, van de Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij., van Amsterdam naar Sandy Hook v.o., vertrok 21 oktober van Bergen.
Het stoomschip DELFLAND, van de Kon. Holl. Lloyd, ligt te Amsterdam gereed tot vertrek naar Amerika. Wanneer het schip de haven zal verlaten, is echter nog niet bekend.
Het stoomschip CELAENO, van Rotterdam naar New York, passeerde 31 oktober Bergen (Noorwegen).

Afbeelding
Datum 27 januari 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Graan. Het stoomschip HECTOR, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij., gisteren van Galveston te Amsterdam aangekomen, heeft 4.200 ton graan meegebracht.

Afbeelding