Inloggen
ARIËL - ID 601

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1889
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo
Type Dek: Raised quarter deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Maatschappij 'De Maas', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1889-01-03
Launch Date: 1889-00-00
Delivery Date: 1889-08-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Maatschappij 'De Maas', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 500
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: (15 , 25 & 40 - 30)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 689.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 459.00 Net tonnage
Deadweight: 800.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 179.70 Feet (British) Registered
Beam: 27.40 Feet (British) Registered
Depth: 15.40 Feet (British) Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1889-08-00 ARIEL
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NFVB

Ship Events Data

1889-01-03: NRC 040189. Rotterdam, 3 januari. Heden werd bij de Maatschappij De Maas de kiel gelegd van het stoomschip ARIEL, te bouwen voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam.
1897-02-26: Final Fate:
Op weg van Amsterdam naar Kopenhagen en Danzig, gestrand tijdens harde wind en holle zee, ongeveer 700 meter van het strand bij Lemvig, een zeemijl ten zuiden van Fjaltring bij Transholmen. De bemanning kon worden gered. In de daarop volgende weken kon veel van de lading aan land worden gebracht maar het schip zonk door het onstuimige weer steeds verder weg en kon ondanks bergingspogingen niet meer worden vlotgebracht. Eind maart 1897 als wrak beschouwd. Tijdens een westerstorm op 29 maart brak het schip in tweeën.

Report from Lemvig customs office dated 1. March 1897. Ministry of Agricultures annual report. During a SW storm and fog the ARIEL ran aground on Feburary 26, 1897 at 8 p.m. outside Transholmen, western part of Jylland. The ship was filled with water and abandoned by the crew, which was to shore in the own boat. However the vessel was salvaged on February 27. by the lifeboat from Thorsminde. ARIEL was on a voyage from Amsterdam to Kjøbenhavn and Danzig with general cargo. The cause for the grounding was a combination of current and stormy weather and the fact the Bovbjerg Lighthouse wasn’t observed.
1897-03-02: PGC 02.03.1897: Amsterdam, 27 februari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse stoomschip ARIEL, van hier naar Dantzig (opm: Gdansk), bij Lemvig gestrand en zit het gevaarlijk. Het volk is gered.
NRC 02.03.1897: Amsterdam, 1 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het bij Lemvig gestrande stoomschip ARIEL vol water. Een Svitzer bergingsstomer is van Frederikshavn naar de strandingsplaats vertrokken.
1897-03-03: NRC 03.03.1897: Lemvig, 27 februari. Het Nederlandse stoomschip ARIEL, met stukgoed van Amsterdam naar Kopenhagen en Dantzig (opm: Gdansk), strandde gepasseerde nacht bij Transholmen, één zeemijl bezuiden Fjaltring (opm: 56º27’ N.B. 8º07’ O.L.). Van de bemanning zijn des nachts vier man aan land gekomen, terwijl de overigen, bestaande uit 11 man, door de reddingboot uit Thorsminde van het wrak werden gehaald.
Later bericht: het stoomschip zit op het buitenste rif, ongeveer 2000 voet van het strand en zal vermoedelijk wrak worden. Een gedeelte der lading spoelt aan land. Als de westerstorm, die thans waait, ophoudt, zal de Svitzerstomer FREDERIKSHAVN naar het wrak vertrekken.
1897-03-04: PGC 04.03.1897: Lemvig, 27 februari. Het stoomschip ARIEL zit op 1 mijl bezuiden Fjaltring, op het buitenste rif op ongeveer 2000 voet van land op het strand. Van de equipage zijn 4 man des nachts onmiddellijk na de stranding aan land gekomen. De overige 11 man zijn door de reddingboot uit Thorsminde van boord gehaald. De branding slaat steeds over het schip heen en van de lading is reeds een deel aan land gespoeld. Het schip zal vermoedelijk wrak worden.
1897-03-05: PGC 08.03.1897: Amsterdam, 5 maart. Volgens bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen telegram is de Svitzer bergingstomer, die zich van Frederikshavn naar het bij Lemvig gestrande stoomschip ARIEL heeft begeven, heden met werken begonnen nadat zulks gisteren wegens storm en sneeuw onmogelijk was. Uit Frederikshavn meldt men: het stoomschip ARIEL ligt onder water in zeer gevaarlijke positie. De luiken zijn weggeslagen en een massa lading is uit het ruim gespoeld en aan land gedreven.
1897-03-07: NRC 12.03.1897: Fjaltring, 7 maart. Wegens het onstuimig weder kon deze week niets bij het gestrande stoomschip ARIEL worden uitgevoerd. Er zijn twee duikers van Kopenhagen aangekomen. Donderdag zal een publieke verkoop van de aan het strand gedreven goederen plaats hebben. De romp van het stoomschip schijnt nog onbeschadigd, doch het voorschip is diep weggezonken. De bergingsmaatschappij Svitzer heeft het bergen van schip en lading overgenomen. Het bergloon zal door een scheidsgerecht te Kopenhagen worden uitgemaakt. Het consortium van bergers alhier heeft zich bij Svitzer aangesloten en ontvangt 35 pct. van het bergloon. Voor de aangedreven en naar hier gebrachte lading ontvangen de bergers 31 pct. De bemanning van het stoomschip, met uitzondering van de gezagvoerder, 1e stuurman en 1e machinist, zijn naar huis vertrokken.
1897-03-09: NRC 12.03.1897: Fjaltring, 9 maart. Zondagnamiddag is men begonnen met de berging der lading van het gestrande stoomschip ARIEL, en er is reeds een grote partij geland. Men gaat voort met bergen.
1897-03-10: PGC 16.03.1897: Lemvig, 10 maart. Maandag 8 maart zijn uit het Nederlandse stoomschip ARIEL de volgende goederen geborgen: 300 zakken koffie, 80 gedroogde huiden, 20 vaten menie, 1200 pak twist (opm: machinaal gesponnen katoengaren; soms wordt ook poetskatoen bedoeld), circa 100 kg kaas, 10 balen manufacturen, circa 40 kg cacaoboter en verscheidene tonnen telefoondraad.
1897-03-13: NRC 18.03.1897: Fjaltring, 13 maart. De afgelopen week werden uit het stoomschip ARIEL geborgen circa 500 balen koffie, 200 pakken tabak en een aantal huiden, alsmede een partij manufacturen. De volgende veiling, die enige dagen zal duren, begint op 24 maart.
1897-03-16: NRC 16.03.1897: Lemvig, 12 maart. Bij de gisteren gehouden veiling van geborgen goederen uit het stoomschip ARIEL zijn betrekkelijk hoge prijzen besteed. Zo behaalde bij voorbeeld koffie 65,85 kronen per zak, cacao in blikken bussen, tamelijk onbeschadigd, 40,50 kronen per kist van 50 Engelse pond, dito losse in kisten van 175 Engelse pond 60,80 kronen per kist, 14 kisten schrijfpapier, door zeewater beschadigd, 30,40 kronen per kist, twist 5 – 5½ kronen per pak, en tabak 10 - 40 kronen per baal, enz.
1897-03-17: PGC 17.03.1897: Amsterdam, 15 maart. Volgens door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij van de gezagvoerder van het gestrande Nederlandse schip ARIEL ontvangen telegram heeft de eerste verkoop van de uit het stoomschip geborgen goederen een bevredigend resultaat gehad. Er werd verkocht voor een totaal van 13000 Kronen.
1897-03-23: NRC 30.03.1897: Thorsmindelangen (opm: Torsminde), 23 maart. Morgen wordt hier de tweede veiling gehouden van goederen, geborgen uit het stoomschip ARIEL. Deze telt meer dan 5000 nummers, waarvan de meeste zeer waardevol zijn. Vermoedelijk zal de verkoping twee dagen duren. Omtrent verdere berging der lading en van het schip zelf zijn de kansen niet zeer gunstig en men vreest, dat het stoomschip, wanneer de ogenblikkelijk uit het westen waaiende storm naar het noord-westen omloopt, in het midden zal doorbreken of toch minstens zeer lek worden zal.
1897-03-23: NRC 30.03.1897: Frederikshavn, 23 maart. De bergingsstomer is in de laatste nacht van het bij Fjaltring gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL hier binnengekomen, daar door de zware storm en hoge zee niet kon worden gewerkt.
1897-03-23: PGC 01.04.1897: Frederikshaven, 23 maart. De bergingsstomer is hedennacht van het bij Fjaltring gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL alhier binnengekomen, daar door de zware storm en hoge zee niet gewerkt kon worden. In een bericht uit Thorsmindelangen (opm: Torsminde) leest men: Omtrent verdere berging der lading van het schip ARIEL zijn de kansen niet zeer gunstig; men vreest dat het stoomschip, wanneer de ogenblikkelijk uit het westen waaiende storm naar het N.W. omloopt, in het midden doorbreken of toch minstens zeer lek worden zal.
1897-03-24: NRC 27.03.1897: Lemvig, 24 maart. Volgens berichten uit Fjaltring vreest men, dat het gestrande stoomschip ARIEL gisteren bij de storm veel geleden heeft.
1897-03-27: NRC 28.03.1897: Amsterdam, 27 maart. Van het bij Lemvig gestrande stoomschip ARIEL is in de laatste veiling tot heden voor een bedrag van ca. 40.000 kronen verkocht.
1897-03-27: NRC 30.03.1897: Amsterdam, 27 maart. Volgens bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen bericht is in de laatste veiling van goederen, geborgen uit het stoomschip ARIEL, tot nu toe voor circa 40.000 kronen verkocht.
1897-03-27: PGC 02.04.1897: Lemvig, 27 maart. De geborgen goederen uit het gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL hebben in de driedaagse veiling ruim 62000 kronen opgebracht. Ongeveer de helft der lading bevindt zich nog in het schip. Volgens te Amsterdam van Lloyd’s agent te Lemvig ontvangen telegram is het stoomschip ARIEL als wrak te beschouwen.
1897-03-30: NRC 31.03.1897: Amsterdam, 30 maart. Volgens bericht uit Lemvig is het stoomschip ARIEL als wrak te beschouwen.
1897-03-30: NRC 03.04.1897: Fjaltring, 30 maart. Het stoomschip ARIEL is na de westerstorm, die hier gisteren heerste, doormidden gebroken. De schoorsteen is overboord gevallen en de bezaansmast staat te slingeren.
1897-04-07: NRC 10.04.1897: Lemvig, 7 april. Het wrak van het Nederlandse stoomschip ARIEL is zo ver in het zand gezonken, dat het water reeds 4 voet boven het dek staat. Niettegenstaande het gunstige weer van gisteren en heden kon er niets van de lading geborgen worden.
1897-04-09: NRC 10.04.1897: Amsterdam, 9 april. Volgens bij de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen nadere berichten blijkt naar aanleiding van een onderzoek door duikers, dat de ARIEL gebroken is. Lijsten der geborgen goederen en vermoedelijk nog aan boord zijnde goederen liggen ter inzage op het kantoor van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
1897-04-09: PGC 12.04.1897: Amsterdam, 9 april. Volgens bij de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen nadere berichten blijkt, naar aanleiding van een onderzoek door duikers, dat het stoomschip ARIEL gebroken is.
1897-04-27: PGC 04.05.1897: Fjaltring, 27 april. Door het gunstige weder der laatste dagen is weer veel lading uit het gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL gelost. Er werden o.a. geborgen: 3 à 400 pakken twist, circa 6000 voet telegraafkabel, gerstegort in zakken, kisten met griffels, cacao enz, benevens diverse balen tabak. Als het weder gunstig blijft, hoopt men ook de verdere zich nog in het schip bevindende lading te bergen.
1897-05-13: NRC 16.05.1897: Lemvig, 13 mei. Dinsdag 11 dezer is hier weer een veiling gehouden van de uit het stoomschip ARIEL geborgen goederen, die goede prijzen behaalden. Men gaat voort met het bergen der lading.
1897-05-18: NRC 22.05.1897: Thorsmindetagen (opm: Torsminde), 18 mei. Begunstigd door goed weer is wederom een grote partij goederen uit het wrak van de ARIEL geborgen. De derde verkoping van de geborgen goederen bracht 17000 kronen op.
1897-05-18: PGC 24.05.1897: Lemvig, 18 mei. Begunstigd door het mooie weder heeft men de onlangs gestaakte werkzaamheden bij de berging der lading van het gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL hervat en werd een grote hoeveelheid manufacturen geborgen. De veiling der vorige week bracht 17000 kronen op en het totaal der tot dusver in veiling verkochte goederen bedraagt ca. 92000 kronen.
1897-05-20: NRC 26.05.1897: Lerwig (opm: Lemvig), 20 mei. De berging der lading uit het wrak van het stoomschip ARIEL wordt met kracht voortgezet en er zijn in de laatste dagen veel goederen geborgen.
1897-06-08: NRC 11.06.1897: Lemvig, 8 juni. Sedert de laatste verkoping der geborgen lading uit het wrak van het stoomschip ARIEL, werden de volgende goederen geland, als 650 rollen manufacturen, 333 stuks gemaakte kleren, 500 balen twist, 337 bundels bandijzer, 14 balen stearine, en een grote partij gedroogde en gezouten huiden, die 17 dezer in publieke veiling zullen worden verkocht. Ongeveer de helft der lading is geborgen.
1897-06-16: NRC 19.06.1897: Lemvig, 16 juni. De berging der lading uit het wrak van het stoomschip ARIEL is de laatste tijd met kracht doorgezet. Op de lijst der publieke veiling, die morgen gehouden zal worden, staan 1200 colli manufacturen vermeld.
1897-06-18: NRC 23.06.1897: Lemvig, 18 juni. De geborgen goederen uit het wrak van het stoomschip ARIEL brachten gisteren en vandaag goede prijzen op. De verkoopsom bedraagt thans in het geheel ruim 100.000 kronen. Huiden brachten door elkander 5 kronen per stuk op, de manufacturen 10% minder dan bij vorige verkoopdagen. Later bericht van Lemvig, 19 juni: Door de zware storm van donderdag heeft het wrak veel geleden en is een der masten overboord gevallen.
1897-07-28: NRC 03.08.1897: Bovbjerg (opm: Bovenbergen), 28 juli. Het Nederlandse stoomschip ARIEL, in het voorjaar bij Fjaltring gestrand, is thans zo ver opgebroken, dat de masten gevallen zijn. De in de jongste tijd uit het schip nog geborgen goederen zullen binnenkort in veiling worden gebracht.
1897-08-26: PGC 01.09.1897: Kopenhagen, 26 augustus. Volgens bericht uit Thorsmindetangen (opm: Torsminde) is aldaar de 19e dezer de vierde publieke verkoping gehouden van uit het gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL geborgen goederen. In het geheel is thans voor 135.000 kronen verkocht.

Afbeeldingen


Omschrijving: Ariel 1889
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De Ariel in gezonken toestand 27 februari 1897
Gemaakt door: Unknown