Inloggen
SMIT - ID 5976


Kroniekberichten

Datum 24 oktober 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 23 oktober. Van de werf van de heer Jan Smit Czn. alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip SMIT, groot ongeveer 1.275 register tonnen, bestemd voor de algemene vrachtvaart.
De ketels en stoomwerktuigen van 750 indicateur paardenkracht werden vervaardigd aan het etablissement Fijenoord van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij. Schip en machine zijn geclassificeerd hoogste klasse Bureau Veritas en 100 A.1 bij de Engelse Lloyds, en onder speciaal toezicht van deze vereniging gebouwd.

Afbeelding
Datum 17 juni 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 16 juni. Het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, 30 april van Rotterdam vertrokken, arriveerde de 15e juni te Batavia. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 11 juli 1885
Krant JB - Javabode

Samarang, 8 juli. Gisteren waren wij in de gelegenheid het thans ter rede liggende stoomschip SMIT te bezichtigen, dat zijn eerste reis naar Java maakte. Al dadelijk is het nette vaartuig te herkennen aan zijn wit geschilderd tuig en men ziet aan boord direct dat de Hollandse zindelijkheid overal de scepter zwaait. Hoewel hoofdzakelijk ingericht tot laadboot, is de SMIT ook volkomen geschikt tot het vervoer van een klein aantal passagiers. De keurig nette salon biedt voldoende gelegenheid aan voor een of twee families, terwijl de hutten ruim en luchtig zijn. De boot heeft een compound-machine en loopt tien mijlen bij een kolenverbruik van 13 ton per etmaal. Het commando wordt gevoerd door de hier op Java sedert jaren alom bekende gezagvoerder Henry Ruhaak, die zowel door zijn ervaring als zeeman als door zijn tact en omgang met de passagiers een aangename overtocht verzekert. Naar wij vernemen, worden nog vijf stoomschepen door de rederij van dit schip voor de vaart op Java aangebouwd, van welke één bestemd is voor kapt. D. Ouwehand.

Afbeelding
Datum 17 augustus 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 11 juli. Sedert ons bericht van 27 passato bleef de markt zonder levendigheid en bestond er bijna geen vraag, terwijl de onbevrachte vloot weder enigszins vermeerderde. Naar Nederland was geen product aan de markt en bestaat er volgens mededelingen van de Factory voorlopig nog geen behoefte aan ruimte voor Gouvernements-koffie. Naar Het Kanaal kwamen een paar afdoeningen tot stand en begonnen enige in Europa bevrachte bodems te laden, doch afschepers houden zich nog zeer teruggetrokken. Voor de meeste verkopen van suiker uit deze oogst schijnt door kopers in Europa voor scheepsruimte gezorgd te worden, waardoor exporteurs niet vrij zijn in hun bewegingen, hetgeen niet zonder invloed op onze vrachtenmarkt zal blijven, vooral daar de naburige havens alle goed van ruimte voorzien zijn en de vloot hier dagelijks vermeerdert. Hoger dan GBP 2 is hier momenteel niet te maken, terwijl echter de vraag zeer gering is. Naar Amerika werden een paar schepen opgenomen voor koffie uit de jongste Padang-veiling naar New York en is thans in de behoefte voorzien. In andere richtingen ging niets om. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES MARIE NLG 65 koffie, NLG 75 huiden, NLG 20 tin, NLG 60 tabak naar Amsterdam, en suiker tot GBP 2.5/- naar Marseille voor order; stoomschip SOERABAJA NLG 65 koffie, NLG 75 huiden, NLG 60 tabak naar Rotterdam en suiker tot geheime prijs naar Marseille; KINDERDIJK GBP 2 voor suiker naar Het Kanaal voor order.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, JOHANNA, CORNELIA, F.H. VON LINDERN, SLAMAT, A.H. VAN TIENHOVEN SR., OCEAAN, JAN VAN HAAFTEN, NICOLAAS BEETS, NOACH III, NOACH IV, MERAPI, AMSTERDAM, THORBECKE V, THORBECKE VI, ZWERVER en het stoomschip SMIT.

Afbeelding
Datum 08 september 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 31 juli. Vrachten. Bijna geen nieuwe charters werden afgesloten bij steeds toenemende scheepsruimte. Van de Nederlandse schepen werd alleen bevracht het stoomschip SAMARANG koffie NLG 75, huiden NLG 75, indigo NLG 120, rijst NLG 40 per last naar Rotterdam, en suiker NLG 50 per last Marseille optie Nederland.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, JOHANNA, CORNELIA, F.H. VON LINDERN, SLAMAT, A.H. VAN TIENHOVEN SR., OCEAAN, JAN VAN HAAFTEN, NICOLAAS BEETS, NOACH III, NOACH IV, MERAPI, AMSTERDAM, THORBECKE V, THORBECKE VI, ZWERVER, DELIANE, THORBECKE, AMSTEL, WILLEM en het stoomschip SMIT.

Afbeelding
Datum 11 september 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 8 augustus. Het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, vertrok van hier in ballast naar Singapore.

Afbeelding
Datum 27 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 januari. Volgens particulier bericht is het stoomschip SMIT heden van Singapore te Liverpool gearriveerd.

Afbeelding
Datum 10 maart 1886
Krant JB - Javabode

De PRINSES WILHELMINA, door de wereldberoemde John Elder & Co. te Glasgow gebouwd, had een machinefundatie, die zo zwak geconstrueerd bleek te zijn, dat men verplicht was de gehele machine uit het schip te nemen en deze fundatie te vernieuwen.
Het schroefstoomschip 1e klasse DE RUYTER, na in alle opzichten op de proeftochten te hebben voldaan, heeft op de reis naar Indië averij aan de machine gehad en zal nu te Soerabaija een, zo men zegt, vrij belangrijke reparatie ondergaan.
Daarentegen zijn lichtpunten, dat de LEERDAM en de ZAANDAM reeds jarenlang een zware dienst verrichten tot volle tevredenheid van de reders, en dat de SMIT zelfs zonder afdoende proeftocht naar Java werd gezonden en zonder oponthoud de reis in 42 dagen volbracht. De K.A. NIEMANN doet nu reeds bijna twee jaar dienst op de Westkust van Afrika zonder dat men de minste klacht verneemt. De stoomschepen STELLA, JUPITER, ALBLASSERDAM, ECHO INO, SATURNUS, HOLLANDIA, ERASMUS, ARY SCHEFFER, IBERIA, BILLITON en AMSTELSTROOM hebben alle gedurende de jaren, dat zij in dienst zijn, geen aanleiding gegeven tot een ernstige klacht. Ook de BATAVIA, SOERABAIJA, NEDERLAND EN ORANJE, KONING WILLEM III, geregeld in de vaart of geweest zijn op Oost-Indië, en de ORANJE NASSAU, PRINS WILLEM I en PRINS MAURITS, in de vaart op West-Indië, geven evenmin aanleiding tot klachten. (opm: passage uit een ingezonden brief, waarin een industrieel opkomt voor de aanbouw van schepen voor de Koninklijke Marine op particuliere Nederlandse werven)

Afbeelding
Datum 17 juni 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 16 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Antwerpen, laatst van Bordeaux, heden te Penang (Malakka) aangekomen. Alles wel.

Afbeelding
Datum 02 augustus 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Alblasserdam, 30 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, gisteren te Hongkong gearriveerd.

Afbeelding
Datum 21 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hongkong, 18 oktober. Het Nederlandse stoomschip SMIT, kapt. H.G. Ruhaak, hier de 9e oktober van Soerabaija aangekomen met suiker, heeft 18 september in de Karimata-straat aan de grond gezeten. Het is nu in het droogdok, en zullen er twee platen uitgenomen worden.

Afbeelding
Datum 30 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 29 november. Het Nederlandse stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Java bestemd naar Amsterdam, passeerde 28 november Colombo. Alles wel.

Afbeelding
Datum 14 december 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 9 november. Vrachten. Er is bijna niets omgegaan. Bevracht werden de Nederlandse stoomschepen SAMARANG koffie NLG 80, huiden NLG 90,rijst NLG 50, krossoks NLG 45 per last naar Rotterdam, en tin Ffr. 20 per ton naar Marseille, en SMIT koffie NLG 75, rijst NLG 50 per last naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, WILLEM EGGERTS, MARIA (lost te Bandjermassin), AMSTERDAM, JUPITER en A.H. VAN TIENHOVEN SR.

Afbeelding
Datum 06 januari 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 5 januari. Volgens telegrafisch bericht is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, heden te Gravesend van Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 04 februari 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse stoomschip SMIT is de 2e februari van Antwerpen via Bordeaux naar China vertrokken.

Afbeelding
Datum 29 maart 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 28 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, de 27e dezer van Antwerpen te Penang aangekomen.

Afbeelding
Datum 06 april 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 4 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, heden te Saigon aangekomen. Alles wel.

Afbeelding
Datum 18 juni 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 17 juni. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. H.G. Ruhaak, de 2e juni van Hankow vertrokken, de 16e juni te Singapore gearriveerd.

Afbeelding
Datum 18 juli 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 16 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, van Hamkow (opm: ?) naar Odessa, te Port Saïd aangekomen. Alles wel.

Afbeelding
Datum 24 juli 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 23 juli. Volgens telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van China heden te Odessa gearriveerd. Alles wel.

Afbeelding
Datum 25 augustus 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 24 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegrafisch bericht is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Odessa naar Rotterdam, heden te Gibraltar gearriveerd. Alles wel.

Afbeelding
Datum 08 november 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 6 november. Het Nederlandse stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, 25 oktober van Newcastle vertrokken, arriveerde 5 november te Marseille. Alles wel.

Afbeelding
Datum 30 november 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 29 november. Volgens ontvangen bericht is het Nederlandse stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Marseille naar Haiphong (Vietnam) hedenochtend Port Saïd gepasseerd. Alles wel.

Afbeelding
Datum 09 december 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 december. Volgens telegram uit Londen passeerde het Nederlandse stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Marseille naar Haiphong, de 7e dezer het eiland Perim.

Afbeelding
Datum 14 april 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 april. Volgens van de reder ontvangen telegram vertrok het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, de 12e april van Saigon naar Ilo-Ilo (opm: Philippijnen, op eiland Panay)

Afbeelding
Datum 07 juli 1888
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Alblasserdam, 5 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram zou het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, morgen, de 6e juli van Hongkong naar Saigon vertrekken, om vandaar via Manilla de thuisreis te aanvaarden.

Afbeelding
Datum 02 oktober 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 1 oktober. Volgens ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, heden van Manilla te Londen aangekomen.

Afbeelding
Datum 28 oktober 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 oktober. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram zit het Nederlandse stoomschip SMIT van Libau naar Londen, bij Stevns Klint aan de grond. Assistentie is uit Kopenhagen daarheen gezonden.

Afbeelding
Datum 28 oktober 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 27 oktober. Het bij Stevns Klint aan de grond zittende stoomschip SMIT maakt geen water.

Afbeelding
Datum 30 oktober 1888
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 27 oktober. Volgens particulier telegram uit Kopenhagen is het Nederlandse stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Libau naar Londen, bij Stevns Klint (Seeland) gestrand. Het heeft assistentie. Volgens later bericht moet het gedeeltelijk lossen om vlot te worden. Het schip maakt geen water. Men vraagt GBP1.500 voor het afbrengen.

Afbeelding
Datum 30 oktober 1888
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 28 oktober. Het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, dat bij Stevens Klint aan de grond heeft gezeten, is zaterdagavond vlot gekomen en is opgestoomd naar Kopenhagen.

Afbeelding
Datum 30 oktober 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 29 oktober. Het stoomschip SMIT is zonder assistentie en zonder schade na gedeeltelijk gelost te hebben, vlot gekomen en Kopenhagen binnengelopen, vanwaar het de reis naar Londen heeft voortgezet.

Afbeelding
Datum 19 januari 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 18 januari. Volgens bij de reder ontvangen bericht arriveerde het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Rotterdam naar Penang, de 18e dezer te Colombo. Het nam kolen in en vervolgde de reis. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 27 januari 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 januari. Volgens bij de reder ontvangen telegrafisch bericht is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, heden van Rotterdam te Penang gearriveerd. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 12 maart 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 maart. Volgens gisteren bij de reder ontvangen bericht is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Samarang naar Het Kanaal, te Colombo aangekomen, nam kolen in, en vervolgde de reis.

Afbeelding
Datum 12 april 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 april. Volgens van de reder ontvangen telegram heeft het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Samarang naar Liverpool tijdens storm als bijlegger in de baai van Algiers beschutting gezocht, maar heeft de reis intussen voortgezet. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 16 april 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 aprl. Volgens bij de reder ontvangen telegram arriveerde het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Samarang naar Liverpool, de 14e april te Gibraltar, nam aldaar kolen in en vervolgde de reis.

Afbeelding
Datum 24 april 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 april. Volgens van de reder ontvangen bericht was het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, 22 dezer van Samarang te Liverpool aangekomen. Aan boord was alles wel.

Afbeelding
Datum 27 augustus 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, de 25e augustus van Rotterdam te Kramfors (bij Hernösand) aangekomen. Alles wel.

Afbeelding
Datum 01 oktober 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, is bevracht van Java naar Amsterdam voor NLG 32.500.

Afbeelding
Datum 07 november 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 november. Volgens ontvangen particulier bericht is het stoomschip SMIT de 6e november van Batavia naar Amsterdam vertrokken. Alles wel.

Afbeelding
Datum 20 december 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Algiers, 16 december. Het stoomschip TAFNA, van Newcastle naar Ergasteria met kolen en cokes, werd 85 Eng. mijlen bewesten Algiers met defecte machine aangetroffen door het Nederlandse stoomschip SMIT, kapt. H.G. Ruhaak, van Batavia naar Amsterdam. Het werd hier binnengesleept door gemeld stoomschip voor GBP 1750, waarvoor een contract getekend werd door de gezagvoerder van de TAFNA.

Afbeelding
Datum 11 augustus 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 10 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. E.J. Karst, voor drie maanden gecharterd en vertrok het heden van Nicolajeffak naar Tientsin (Tianjin).

Afbeelding
Datum 23 februari 1896
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 februari. Volgens telegram Lloyd's is het Nederlandse stoomschip SMIT met gebroken hogedruk cilinderdeksel te Singapore uit zee teruggekeerd.

Afbeelding