Inloggen
OLAF KYRRE - ID 4838


Kroniekberichten

Datum 29 maart 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Niettegenstaande het gure weer, waren heden namiddag te Fijenoord veel belangstellenden met hun dames tegenwoordig bij het met gunstig gevolg aflopen – ongeveer te 6 uren – van het op het etablissement voor scheepsbouw van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Fijenoord van staal gebouwde schroefstoomboot OLAF KYRRE. Dit fraaie vaartuig bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en de Noorse havens voor goederen en passagiers, waarvoor ruime en comfortabele inrichting wordt gemaakt voor 35 passagiers eerste klasse, is gebouwd voor rekening van de firma D. Burger & Zoon te Rotterdam. Het is lang 205, breed 27 voet, 6 duim en hol 15 voet, 9 duim, Engelse maat en zal ongeveer 675 ton dood gewicht kunnen laden. Het stoomschip heeft een dubbele bodem voor waterballast en is tot meerdere veiligheid door vijf waterdichte schotten in zes afdelingen verdeeld. De stoom wordt voortgebracht in de stalen stoomketel, die hydraulisch geklonken is en berekend op een stoomdruk van 160 pond per vierkante Engelse duim, en zal, door middel van de triple expansion machine en de vierbladige schroef, het stoomschip een gemiddelde vaart doen lopen van 10 Engelse mijl per uur. Machine en ketel zijn mede aan het etablissement vervaardigd en alles is zoveel mogelijk hydraulisch geklonken. Het bewerken van de ankers, laden, lossen en sturen geschiedt door stoom. De fraaie vorm en de keurige en solide afwerking van het geheel maakt de gunstigste indruk. Even vóór het zich in beweging stellen van het stoomschip werd het gedoopt door het verbrijzelen van twee met de nationale kleuren versierde flessen champagne, hangende aan een groen koord ter weerzijde van de boeg door de jongedames Van der Pot en Crol. De OLAF KYRRE wordt gevoerd door kapt. G.H. Leffers en zal in de hoogste klasse met de ster van Bureau Veritas opgenomen worden.

Afbeelding
Datum 17 mei 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Heden werd met het beste gevolg geproefd het nieuwe stalen stoomschip OLAF KYRRE, gebouwd door de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij op Fijenoord voor de heren D. Burger & Zoon te Rotterdam. Het stoomschip is lang 205’, breed 27’6”, hol 15’9”en draagt 675 ton op een gemiddelde diepgang van 13’6”. Het stoomschip is ingericht voor 30 eerste en 12 tweede klasse passagiers met een salon voor de eerste klasse hutten midscheeps. Alle hutten zijn voorzien van elektrische schellen, terwijl de verwarming plaats vindt door stoven. De machine is van het triple compound systeem en ontwikkelde bij 88 omwentelingen 570 i.p.k, waardoor het schip een vaart bereikte van 11 mijl. Alles liep zonder de minste stoornis af en het schip werd door te eigenaars, onder betuiging van volle tevredenheid met de behaalde resultaten, aanvaard.

Afbeelding
Datum 30 augustus 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 augustus. Het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE, van Stavanger naar Bergen, is volgens hier ontvangen bericht gestrand. De passagiers zijn gered en te Pidsoen aangebracht.

Afbeelding
Datum 31 augustus 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Het stoomschip OLAF KYRRE zit tussen Bergen en Stavanger, het voorschip zit een goed eind droog. De passagiers zijn zonder enige moeite ontscheept en vertrokken merendeels naar Stavanger.

Afbeelding
Datum 01 september 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 augustus. De lading vis van het gestrande stoomschip OLAF KYRRE is tot dusver in gezonde staat gelost.

Afbeelding
Datum 02 september 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 augustus. Een der passagiers van het stoomschip OLAF KYRRE, is heden hier aangekomen en deelt omtrent de stranding van genoemd stoomschip het volgende mede. Vrijdagavond te 9 uur vertrokken wij van Bergen met 850 ton lading en 21 passagiers, waaronder 6 dames en 1 kind. Daar het fraai weder was, vertoefde men tot laat aan dek, terwijl de kapitein des nachts om 1 uur nog de ronde deed en alles in orde bevond. Hij begaf zich ter ruste, het commando van het schip in de handen latende van de loods. Reeds om half twee werd een hevige schok gevoeld, die de slapenden bijna uit de kooi slingerde en zo spoedig mogelijk voorzag men zich van de nodige kleren om aan dek te komen. Daar gekomen zag men dat het stoomschip met de kop op een hoge rots was gelopen, welke laatste tot op flinke hoogte boven het schip uitstak. De positie van het schip was zo, dat het voorste gedeelte een eindweegs tegen de rots opzat, terwijl het achterschip bijna het water raakte, zodat men zich nauwelijks aan dek staande kon houden. Een ogenblik heerste een geweldige paniek, die echter spoedig tot bedaren werd gebracht, door het kalm en beleidvol optreden van kapitein Leffers. Deze liet onmiddelijk twee boten uitzetten en van proviand voorzien, om vervolgens passagiers en bemanning er in te doen plaatsnemen, hetgeen in de grootste orde geschiede. Nadat men 2½ uur onder hevige stortregens had geroeid, werd het vlek (opm: gehucht) Muntshavn bereikt, waar men de gelegenheid had zich enigszins te herstellen van de doorgestane vermoeienissen. De boten werden toen nog een paar malen naar het schip teruggezonden om de bagage van de passagiers af te halen, welke in goede orde weder in hun bezit kwam. Na enige tijd te Muntshavn vertoefd te hebben, passeerde het Deense stoomschip FINMARKEN, naar Stavanger bestemd, dit werd aangeroepen en de meerderheid der passagiers daarop overgezet. Enkele bleven te Muntshavn de INGERID afwachten. De FINMARKEN bracht de schipbreukelingen naar Stavanger en van daar gingen zij op het Duitse stoomschip SIRIUS over, dat naar Hamburg bestemd was.

Afbeelding
Datum 03 september 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is de lading van het gestrande schip OLAF KYRRE gelost. Het stoomschip is zo vastgemaakt, dat afglijden van de wal ondenkbaar is. Twee reddingstoomboten zijn met het nodige materieel ter plaatse, en beginnen morgen het recht te werken. Men verwacht het volgende week te kunnen afbrengen. Het stoomschip is nog dicht.

Afbeelding
Datum 05 september 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is de lading van het gestrande stoomschip OLAF KYRRE gelost. Het schip is nog dicht en men verwacht het in de volgende week te kunnen afbrengen.

Afbeelding
Datum 07 september 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Bergen, 31 augustus. Het gestrande stoomschip OLAF KYRRE zit van voor tot aan de midscheeps aan de grond, doch van achteren in diep water. De voorsteven en enige platen in de boeg zijn gebroken, doch het schip is nog dicht. Indien de wind mocht aanwakkeren, zit het gevaarlijk, echter was het tot heden fraai weer. De lading wordt tot heden onbeschadigd gelost en naar Bergen vervoerd. Men zal na het lossen van de lading beproeven het schip af te slepen.

Afbeelding
Datum 08 september 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. De geborgen lading van het stoomschip OLAF KYRRE zal door het stoomschip WERGELAND naar de destinatie worden vervoerd.

Afbeelding
Datum 10 september 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 september. Het bij Bergen gestrande Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE is vlot geworden en wordt morgen te Bergen verwacht.

Afbeelding
Datum 16 september 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 8 september. Het stoomschip OLAF KYRRE is heden onder eigen stoom, begeleid door het duiker stoomschip HERCULES, alhier aangekomen. Het bergingsloon zal door het Seeamt vastgesteld worden.

Afbeelding
Datum 13 oktober 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 4 oktober. Het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE is heden nagezien. De schade is op 15.000 kronen begroot, terwijl het schip in de tegenwoordige staat op 250.000 kronen wordt getaxeerd.

Afbeelding
Datum 29 mei 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Rotterdam - Bergen (Noorwegen) – Middernachtzon.
De Hollandse stoomschepen INGERID en OLAF KYRRE, met uitmuntende inrichting voor passagiers 1ste klasse, vertrekken van Rotterdam naar Bergen via Stavanger, in aansluiting met de stoomschepen naar de Noord Kaap, Hardanger- en Sognefjord en geheel westelijk Noorwegen, iedere donderdag avond 8 uur.
Passage enkele reis NLG 40. Retourbiljet, 3 maanden geldig, NLG 66. Voeding inbegrepen.
D. Burger & Zoon

Afbeelding
Datum 14 januari 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE, van Midddlesbro’ naar Grangemouth, gisteravond op de rivier de Tees, beneden boei no. 9, aan de grond gevaren. Het schip zit niet gevaarlijk; sleepboten trachten het vlot te brengen. Duikers zullen worden aangenomen om de bodem te onderzoeken.

Afbeelding
Datum 18 januari 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Het stoomschip OLAF KYRRE is, na 140 ton lading te hebben gelost, vlot gekomen. Het zal heden door duikers worden nagezien.

Afbeelding
Datum 30 maart 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 maart. Volgens bij Lloyd´s ontvangen telegram is de Nederlandse mailboot OLAF KYRRE van Rotterdam te Stavanger aangekomen met enige schade aan dek, veroorzaakt door storm.

Afbeelding
Datum 30 maart 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 maart. Volgens van de reder ontvangen bericht arriveerde het stoomschip OLAF KYRRE van hier te Stavanger met verlies van de verschansing van het kajuitsdek, deklast en andere schade. De gezagvoerder seinde gisteren te hebben gered de bemanning van het stoomschip PALLAS van de Neptun Line.

Afbeelding
Datum 01 april 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 29 maart. Het (opm: Duitse) stoomschip PALLAS, van Bossmo (opm: naam waarschijnlijk verkeerd gespeld, niet te achterhalen) naar Antwerpen met een lading kopererts, is gisteren tijdens een zware oosterstorm door de bemanning in zinkende toestand in de Noordzee verlaten en gered door het Nederlandse schip OLAF KYRRE, kapt. G.H. Leffers, van Rotterdam, en te Stavanger geland.

Afbeelding
Datum 03 april 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Aangaande de redding van de bemanning van het stoomschip PALLAS schrijft kapt. Leffers van het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE het volgende uit Stavanger: Onder hevige storm en hoge zee kregen wij het stoomschip PALLAS in het gezicht, dat om hulp vroeg en waarvan de opvarenden het schip wensten te verlaten. Na veel moeite gelukte het ons hen uit hun boot aan boord van de OLAF KYRRE te krijgen, waar zij doornat en uitgeput aankwamen en verzorgd werden. Daarna zette ik onze boot uit onder commando van de stuurman ten einde te onderzoeken of de PALLAS nog te redden zou zijn, maar daar het bleek, dat het stoomschip niet lang meer boven water kon blijven, vervolgden wij dus onze reis.

Afbeelding
Datum 23 november 1898
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 20 november. Gisteren is het jacht ELIANA door het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE overvaren. De opvarenden van het jacht konden worden gered.

Afbeelding
Datum 29 november 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen (opm: Noorwegen), 19 november. Het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE is in aanvaring geweest met het jacht ELIANA, beladen met ledige vaten. Het jacht, dat op de lading drijft, zal op het droge worden gezet om onderzocht te worden.

Afbeelding
Datum 09 december 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar destijds door ons is medegedeeld, is in juni 1899 alhier onder de naam Stoomvaart-Maatschappij Noorwegen een naamloze vennootschap opgericht, met een aandelenkapitaal van 8 ton, voor het voortzetten van de reeds sedert 1858 onder de directie der firma D. Burger & Zoon gevoerde rederij. De algemene vergadering van aandeelhouders van deze Maatschappij, op 1 oktober jl. gehouden, heeft besloten tot het uitgeven van 100 aandelen van NLG 1.000,- (welke alle reeds geplaatst zijn, zodat van het kapitaal thans 5 ton geplaatst en volgestort is); en tevens tot het aangaan van een obligatielening van NLG 500.000,-, waarvan voorlopig slechts NLG 200.000,- uit te geven. Tot deze emissie wordt thans overgegaan.
De lening heeft hypothecair scheepsverband op de 3 stoomschepen der Maatschappij, ten name van het Algemeen Administratie- en Trustkantoor, alhier. Die 3 stoomschepen zijn; de OLAF KYRRE en de LERFOS, en een nieuw, nog in aanbouw zijnd stoomschip, groot ongeveer 1.000 ton, dat in de plaats komt van de INGERID, welke, omdat zij niet meer geheel aan de eisen des tijds voldeed, verkocht is. Als het nieuwe schip voltooid is, (juni 1901) zal de gehele vloot der Maatschappij een boekwaarde vertegenwoordigen van NLG 710.000,-, terwijl bij de overeenkomst met het bovengenoemde kantoor bepaald is, dat niet meer dan 60 procent van de boekwaarde der vloot aan obligaties mag worden uitgegeven.
De obligaties dragen 5 procent rente (januari/juli coupons) en zijn aflosbaar à pari uiterlijk in 25 jaren.
De koers van uitgifte voor de NLG 200.000,- is gesteld op 100 procent, met storting op een der werkdagen van 2-31 januari onder bijbetaling van de lopende rente van 2 januari af. Alhier zal de opneming in de officiële beursnotering worden aangevraagd.

Afbeelding
Datum 05 maart 1903
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 maart. Kapitein Leffers, voerende het stoomschip OLAF KYRRE, alhier van Bergen aangekomen, rapporteert de 1ste maart op 51º30’ N.B. 4º35’ O.L. het Engelse stoomschip NEREUS, van Sunderland, ten anker liggende te hebben aangetroffen. De machine was defect en wenste het naar Shields te worden gesleept. De gezagvoerder van de OLAF KYRRE bood aan om de NEREUS naar Delfzijl te slepen, welk aanbod werd afgewezen, waarna de reis naar Rotterdam werd voortgezet. Het woei een storm uit het Z.Z.W.

Afbeelding
Datum 11 augustus 1904
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. Het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE, kapitein Leffers, heeft op de reis van Rotterdam naar Drontheim het Noorse houten stoomschip VALHAL, beladen met ijs, te Christiansand binnengesleept. De VALHAL werd over een afstand van 100 mijlen door de OLAF KYRRE gesleept.

Afbeelding
Datum 07 mei 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 mei. Volgens een telegram uit Stavanger heeft het van Rotterdam naar Stavanger en Bergen bestemde Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE nabij Jæderen tijdens mist gestoten. Het duikersrapport vermeldt, dat het stoomschip licht beschadgd is. Een expertise is gehouden, waarna het stoomschip zeewaardig is verklaard.

Afbeelding
Datum 09 mei 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Van het stoomschip OLAF KYRRE zijn enige platen gedeukt en zijn een vijftal klinknagels uit de bodem. Door het aanbrengen van bouten zal men het ontstane lek drijvende repareren.

Afbeelding
Datum 30 januari 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, Noorwegen, 23 januari 1906.
Hooggeachte redacteur,
De Nieuwe Waterweg is mooi, de loodsen zijn flink en er wordt druk en ten alle tijde gevaren. De electrische lichten op de werf van de heren Smulders bij Schiedam, maken echter het varen op dat gedeelte gevaarlijk wanneer het donker is, terwijl die zee van licht alle andere lichten absorbeert, zowel het licht op de dam bij de watertoren te Schiedam als die van stoom- en zeilschepen.
Er zijn trouwens nog meer onnodig hinderlijke verlichtingen langs de Nieuwe Waterweg.
Terwijl de Nieuwe Waterweg zo geroemd wordt en het, bij wijze van spreken, de kaart is waarop Rotterdam alles heeft gezet, zou het te betreuren zijn als de vaart zonder noodzaak gevaarlijk wordt gemaakt. Zou hieraan niets te doen zijn, heer redacteur, voordat het kalf enz.? Met dank voor plaatsing,
Kapt. G.H. Leffers, s.s. OLAF KYRRE

Afbeelding