Inloggen
NEPTUNUS - ID 4581


Kroniekberichten

Datum 01 februari 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. F. van der Tuuk, notaris te Groningen, zal op dinsdag 7 februari 1893, des avonds 7 uur, ten huize van de kastelein Homan aan de Noorderhaven te Groningen publiek worden verkocht een nieuw overdekt tjalkschip, genaamd NEPTUNUS, groot 115 binnentonnen en 64 registertonnen, met complete inventaris, gebouwd in 1891 en geklassificeerd bij de Germanischer Lloyd klasse +A-I voor de tijd van negen jaren en thans liggende aan de Prins Hendrikkade bij de Buiten Bantammerstraat te Amsterdam, alwaar het dagelijks is te bezichtigen en bevaren wordende door E. Koopman.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de scheepsbouwer Rubertus bij Groningen, en bij ondergetekende, Mr. F. van der Tuuk.

Afbeelding
Datum 24 oktober 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Warnemünde, 21 oktober. De Nederlandse tjalk NEPTUNUS, schipper Top, met oliekoeken van Neuss (opm: aan de Rijn) naar Stettin (opm: Szczecin), is hier lek binnengelopen en moet lossen. De schipper rapporteert dat zijn schip 8 mijl Zuid van Dars in 2 vadem water twee maal gestoten heeft, vermoedelijk op een wrak. (opm: zie PGC 091297)

Afbeelding
Datum 31 oktober 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 28 oktober. De te Warnemünde lek binnen gelopen Nederlandse tjalk NEPTUNUS is na een gedeelte der lading te hebben gelost te Warnemünde, hier aangekomen, gesleept door de sleepboot ILSE, om te repareren.

Afbeelding
Datum 09 november 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rostock, 6 november. De Nederlandse tjalk NEPTUNUS, kapt. B. Top, hier onlangs lek binnengelopen na bij Dars te hebben gestoten, is heden na volbrachte reparatie van de helling te water gelaten. (opm: zie o.a. NRC 241097)

Afbeelding
Datum 27 april 1900
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Verkoop schepen

Delfzijl, 26 april. De tjalk NEPTUNUS van B.J. Top is verkocht naar Emden.

Afbeelding