Inloggen
MAUD CASSEL - ID 4156


Kroniekberichten

Datum 16 januari 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 januari. Het turret-stoomschip (opm: patent van Doxford, speciaal ontworpen voor het vervoer van erts) MAUD CASSEL, voor de firma Wm.H. Müller & Co alhier gebouwd, is 26 december j.l. van de werf W. Doxford & Sons te Sunderland te water gelaten.

Afbeelding
Datum 09 juni 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 juni. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL, van Oxelösund naar Rotterdam, te Elseneur (opm: Helsingör) aangekomen na op strand gezeten te hebben. Het is door duikers onderzocht, die bevonden, dat er een plaat gekraakt was.
Tweede dépêche: Het stoomschip MAUD CASSEL is tijdelijk gerepareerd. De experts hebben een certificaat van zeewaardigheid afgegeven en daarna heeft het stoomschip de reis vervolgd.

Afbeelding
Datum 01 augustus 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stockholm, 26 juli. Bij het vertrek uit Oxelösund heeft het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL tegen de kade gestoten, waardoor het enige schade leed. Dewijl deze schade echter niet belangrijk was, heeft het schip de reis naar Rotterdam voortgezet.

Afbeelding
Datum 08 januari 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 januari. Volgens telegram van Lloyds is het Nederlands stoomschip MAUD CASSEL, van hier naar Newport, nabij het eiland Wight geankerd, vermoedelijk met lichte schade aan de machine. (opm: zie NRC 110100)

Afbeelding
Datum 11 januari 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Catherinapunt (opm: Isle of Wight; St. Catherine’s Point; positie 50º34’ NB en 01º18’ WL), 8 januari. Verscheidene sleepboten hebben hun diensten aangeboden aan het hier in de nabijheid ten anker liggende stoomschip MAUD CASSEL, doch die zijn afgewezen. (red: zie onze vorige nummers). Het stoomschip MAUD CASSEL heeft 8 dezer de reis voortgezet naar Newport na bij Wight geankerd gelegen te hebben.

Wales: St. Catherine’s Point met vuurtoren vanaf de top van Westcliff
Coll: Wikipedia, Nick Weall

Afbeelding
Datum 15 januari 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 12 januari. De gezagvoerder van het stoomschip MAUD CASSEL, van Rotterdam herwaarts, dat bij het eiland Wight ten anker heeft gelegen, rapporteert dat het stuurtoestel onklaar is geraakt tengevolge van stormweder, doch dat men er in slaagde het weder in orde te brengen met eigen middelen.

Afbeelding
Datum 20 januari 1900
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 19 januari. Het voor rekening van de firma Wm.H. Müller & Co te Rotterdam bij William Doxford & Sons Ltd te Sunderland gebouwde stalen schroefstoomschip SKANDIA, dat 21 november j.l. te water liep, is na een goedgeslaagde proeftocht gisteren alhier van Sunderland aangekomen. Evenals de MAUD CASSEL is de SKANDIA speciaal ingericht voor het vervoer van ertsladingen.

Afbeelding
Datum 31 augustus 1900
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Rotterdam 31 augustus. Op 31 dezer om 7.45 des namiddags is het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL op 1 mijl van Haafringen (opm: Hävringe, de scherenkust voor Oxelösund; psn 58º36’ NB 17º19’ OL) gestrand, op reis van Oxelösund naar Rotterdam geladen met erts.
Vuurtoren Hävringe, nabij Oxelösund
Coll: Wikipedia, Torbjörn Richt

Afbeelding
Datum 02 september 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 september. Volgens telegram van Lloyd’s uit Nyköping is het stoomschip MAUD CASSEL, van Oxelösund naar hier, gisteren bij Häfringe (opm: Hävringe, de scherenkust voor Oxelösund; psn 58º36’ NB 17º19’ OL)aan de grond geraakt. Men maakt toebereidselen om het stoomschip vlot te brengen doch de kansen zijn gering.

Afbeelding
Datum 05 september 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Nyköbing, 3 september. Het stoomschip MAUD CASSEL, van Oxelösund met erts naar Rotterdam, is in de nabijheid van Havringe (opm: Hävringe, de scherenkust voor Oxelösund; psn 58º36’ NB 17º19’ OL)gestrand. De bergingstomer ARNE is van Stockholm ter assistentie naar de strandingsplaats vertrokken en zo mogelijk vertrekt nog een tweede derwaarts.

Afbeelding
Datum 07 september 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 september. Volgens bij de rederij alhier ontvangen telegrafisch bericht zijn de bergingsvaartuigen bij het stoomschip MAUD CASSEL sinds eergisteren aan het pompen van het water uit de ruimen 1, 2 en 5, ten gevolge waarvan dit reeds belangrijk was verminderd. De machinekamer is droog en de donkey (opm: hulpketel) van het schip kan aan het pompen deelnemen. Een ingesteld duikeronderzoek had uitgemaakt, dat vóór 28 en achter 19 voet water stond. Het telegram voegde er bij, dat de kans op berging zeer was verbeterd.

Afbeelding
Datum 08 september 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oxelösund, 3 september. Het stoomschip MAUD CASSEL geraakte aan de grond op een klip, de Korpugus-grond genaamd, gelegen op nauwelijks een mijl Z.O. ten O. van de lichttoren en het loodsstation van Hafringe (opm: Hävringe, de scherenkust voor Oxelösund; psn 58º36’ NB 17º19’ OL). Het schip is zeer zwaar beschadigd.

Afbeelding
Datum 09 september 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 8 september. Het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL is volgens telegram van Lloyd’s met zware schade vlot gekomen. Het wordt naar Nyköbing gesleept.

Afbeelding
Datum 11 september 1900
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip MAUD CASSEL is op 8 september vlot gebracht en door sleepboten naar Oxelösund gesleept.

Afbeelding
Datum 12 september 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nykjobing, 7 september. Het stoomschip MAUD CASSEL, dat van het strand is afgebracht, is, begeleid van sleepboten aan iedere zijde en met de bergingsboten op weg naar Oxelösund. Het stoomschip zal ter reparatie in het dok gaan.

Afbeelding
Datum 17 september 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oxelösund, 12 september. De gehele lading van het stoomschip MAUD CASSEL zal gelost worden, waarna het stoomschip naar Kopenhagen, Kiel of Stettin zal gesleept worden om te repareren, aangezien er in Zweden geen dok groot genoeg is om het schip op te nemen.

Afbeelding
Datum 20 september 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oxelösund, 15 september. Men heeft een aanvang gemaakt met de lossing van het stoomschip MAUD CASSEL. Het is nu in zoverre voorlopig dichtgemaakt, dat één der bergerboten het door aanhoudend pompen lens kan houden. De bodem van het stoomschip is over een lengte van 200 voet beschadigd, doch het is onmogelijk een juiste omschrijving van de schade te doen.

Afbeelding
Datum 04 oktober 1900
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Rotterdam, 4 oktober. Het stoomschip MAUD CASSEL is, na tijdelijk gerepareerd te zijn, gisteren vertrokken van Nyköping om zonder assistentie via het Kaiser Wilhelm Kanal naar Rotterdam te varen voor definitief herstel. De benodigde reparatiën van het stoomschip worden geschat op 2 à 300.000 kronen.

Afbeelding
Datum 11 oktober 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg, 10 oktober. Aangekomen stoomschip MAUD CASSEL, van Oxelösund.

Afbeelding
Datum 25 oktober 1902
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 oktober. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Oxelösund is het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL licht beschadigd door een aanvaring met het Engelse stoomschip KARA.

Afbeelding
Datum 29 april 1903
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Londen, 28 april. Volgens telegram uit Kiel, is het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL, van Oxelösund naar Rotterdam met ijzererts, op 27 april ter hoogte van Hammeren in aanvaring geweest met de Zweedse bark THOR. De MAUD CASSEL bleef onbeschadigd en of het barkschip schade bekwam is niet bekend.

Afbeelding
Datum 08 augustus 1905
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 6 augustus. Kapt. Rutenfeld van het Zweedse s.s. SWANBRIDGE, van Nederkalix naar Londen, heeft het Ned. s.s. MAUD CASSEL, op reis van Rotterdam naar Oxelösund, vrijdagmorgen (opm: 4 augustus) benoorden Horns Rev met verlies van schroef opgepikt en heden alhier binnengebracht.

Afbeelding
Datum 08 augustus 1905
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 6 augustus. Het s.s. MAUD CASSEL heeft benoorden Horns rif vermoedelijk op een wrak gestoten. Volgens de kapitein kreeg het schip een zware schok en onmiddellijk daarop bemerkte men dat de schroef was weggeslagen. Vermoedelijk is ook de schroefas gebroken.
Denkelijk zal de MAUD CASSEL naar Rotterdam worden gesleept om te repareren.

Afbeelding
Datum 10 augustus 1905
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 9 augustus. De Nederlandse sleepboot POOLZEE vertrok heden naar Delfzijl om het aldaar door het stoomschip SWANBRIDGE binnengesleepte stoomschip MAUD CASSEL naar Sunderland te slepen, waar de reparatiën zullen verricht worden. (opm: MAUD CASSEL 10 augustus van Delfzijl vertrokken naar Sunderland per sleetboot POOLZEE)

Afbeelding
Datum 20 augustus 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 augustus. Het stoomschip MAUD CASSEL is heden weer van Sunderland naar Oxelösund vertrokken.

Afbeelding
Datum 24 februari 1906
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 23 februari. Volgens alhier ontvangen telegram is het Ned. s.s. MAUD CASSEL, buiten Hafringe, dicht bij Oxelosund gestrand op een rots en zit gevaarlijk Een bergings- stoomboot is erbij om assistentie te verlenen. De bemanning van het stoomschip is te Oxelösund aangekomen.

Afbeelding
Datum 25 februari 1906
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Rotterdam, 24 februari. Het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL is gestrand bij Hafringe op reis van Rotterdam naar Oxelösund. De opvarenden zijn van boord gehaald en te Oxelösund geland.

Afbeelding
Datum 27 februari 1906
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Norrkoping, 24 februari. Het stoomschip MAUD CASSEL zit nog steeds aan de grond. Het voorschip ligt in 10 vadem water. Het achterschip zit geboeid en stenen steken door het schip t.h.v. de machinekamer. Het stoomschip BELOS verleent assistentie.

Afbeelding
Datum 28 februari 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 februari. Het stoomschip MAUD CASSEL, dat nabij Hafringe is gestrand, is alhier verzekerd voor alle zeegevaren tegen de waarde van NLG 380.000 en bovendien nog tegen totaalverlies van NLG 150.000.

Afbeelding
Datum 28 februari 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norrköping, 24 februari. Het stoomschip MAUD CASSEL zit nog steeds aan de grond. De schade bevindt zich hoofdzakelijk achter de machinekamer, waar vermoedelijk stenen door de bodem zijn gedrongen. Het voorschip ligt in 10 vadem water. Blijft het weer gunstig, dan hoopt men het schip vlot te krijgen. Van Arkösund zijn arbeiders naar de strandingsplaats vertrokken.

Afbeelding
Datum 01 maart 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norrköping, 24 februari. Door het slechte weer moesten de bergingswerkzaamheden aan het stoomschip MAUD CASSEL gestaakt worden. Houdt deze zeegang nog een paar dagen aan, dan zal het stoomschip hoogstwaarschijnlijk opbreken. De machines zijn reeds ontzet.

Afbeelding
Datum 01 maart 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 27 februari. Volgens een telegram, gisteren alhier ontvangen, kan door het slechte weer de MAUD CASSEL niet bereikt worden. De vooruitzichten zijn slecht.

Afbeelding
Datum 01 maart 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 februari. Volgens een hedenmiddag alhier ontvangen telegram vermindert het vooruitzicht om het stoomschip MAUD CASSEL vlot te brengen, steeds. Het is vreselijk slecht weer. Het stoomschip zelf en de machinekamer staan gedeeltelijk onder water.

Afbeelding
Datum 01 maart 1906
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Oxelösund, 28 februari. Het gestrand stoomschip MAUD CASSEL hangt op het achterschip. Het bergingswerk wordt voortgezet als de gelegenheid zich aandient. Het is te vrezen dat het schip totaal wrak zal worden, tenzij het weer mooi weer wordt.

Afbeelding
Datum 03 maart 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 maart 1906. Wij vernemen, dat assuradeuren van het stoomschip MAUD CASSEL door springmiddelen het achterschip willen doen verwijderen om het zodoende nog vlot te krijgen. Van andere zijde vernemen wij, dat de kansen tot vlot brengen gedaald zijn tot nihil.

Afbeelding
Datum 04 maart 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norrköping, 28 februari. De machines van het stoomschip MAUD CASSEL zijn uit de fundatie gerukt en hellen naar één zijde over. Het vaartuig zelf zinkt dieper weg. Gisteren hebben duikers een onderzoek ingesteld en heden zouden voorbereidende maatregelen getroffen worden om het lens te pompen. De bemanning is naar huis vertrokken.

Afbeelding
Datum 06 maart 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norrköping, 1 maart. Aan de bergingsstomer BELOS is het gelukt het voorschip van het gestrande stoomschip MAUD CASSEL lens te pompen, waardoor het 9 voet is gerezen en thans nog 13 voet diep ligt. Men hoopt thans bij gunstig weer het schip nog te kunnen afbrengen. In de loop van de middag zette een ZZW sneeuwstorm in, die de berging minder gunstig heeft gemaakt.

Afbeelding
Datum 06 maart 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 4 maart. In assurantiekringen wordt het stoomschip MAUD CASSEL als een totaal verlies beschouwd.

Afbeelding
Datum 07 maart 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norrköping, 3 maart. In de machinekamer van het stoomschip MAUD CASSEL is een rotspunt 5 voet door de bodem gedrongen. De machine, welke van de fundatie gerukt is, helt geheel naar bakboord over. Gisteren heeft men zo veel als mogelijk het schip dicht gemaakt. Wegens onstuimig weer moesten de bergers het wrak verlaten en beschutting in de haven zoeken.

Afbeelding
Datum 11 maart 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norrköping, 7 maart. De werkzaamheden op het stoomschip MAUD CASSEL worden steeds, wanneer het weder het toelaat, voortgezet. Gisterenmorgen gingen de bergingsstomers van Arkösund uit, doch moesten, daar de storm en de zee toenamen, weder in de haven terugkeren. Aangezien het gehele schip moeilijk kan geborgen worden, blijft niets anders over dan het achterschip te doen springen om het voorschip nog te kunnen bergen. Aan bakboord tussen de machinekamer en commandobrug bevindt zich een lek, dat ontstaan moet zijn doordat het schip bij zeegang tegen de klippen stoot. Deze klippen moeten door springmiddelen verwijderd worden om verdere beschadiging te voorkomen. Het voorschip steekt ongeveer 16 à 17 voet.

Afbeelding
Datum 14 maart 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 maart. Volgens heden hier ontvangen telegram is het stoomschip MAUD CASSEL thans als totaal verloren te beschouwen.

Afbeelding
Datum 22 maart 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norrköping, 17 maart. Hoewel het voorschip van het stoomschip MAUD CASSEL door een zwaar anker met 90 vadem ketting vertuid lag, is het toch ca. 4000 meter noord-oost van Arkobaden Grund omhoog gedreven. Het achterschip met machine en ketels ligt nog steeds op de strandingsplaats. Zodra het weder het toelaat, gaat de bergingsstomer BELOS en duikers er heen om de toestand te onderzoeken. Naar alle waarschijnlijkheid zal men door de hoge kosten van het bergen van het wrak afzien en nu slechts trachten van de inventaris te bergen wat mogelijk is.

Afbeelding
Datum 28 april 1906
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Norrköping 25 april. Het wrak van het stoomschip MAUD CASSEL is met de geborgen inventaris voor 18.000 Zweedse kroon gekocht door de Bergingsmaatschappij “Neptun”.
(opm: NRC meldt 29 april 1906: ”door de Neptun verkocht”)

Afbeelding
Datum 11 januari 1907
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Verkort verslag van de Nederlandse Rederijen in 1906 (vlootmutaties).
Holland Amerika Lijn: Nieuwgebouwd dubbelschroefstoomschip NIEUW AMSTERDAM (17250 ton), s.s. ROTTERDAM (8139 ton) verkocht. Nieuw stoomschip 23000 ton besteld, in voorjaar 1908 op te leveren.
Stoomvaart Mij Nederland: Nieuwgebouwde mailstomer REMBRANDT 5860 ton
Nieuwgebouwde goederenboot BANDA 4400 ton. Het s.s. PRINSES AMALIA 3495 ton verkocht. Grote goederenboot besteld. Mailstomers VONDEL en GROTIUS nog in aanbouw
s.s. SOEMBAWA werd gebezigd in nieuwe lijn, die in combinatie met de Rotterdamsche Lloyd werd geopend tussen Java en Engels-Indië, waarvoor Lloyd een stoomschip aankocht dat onder de naam BENGALEN (2660 ton) in de vaart kwam.
Ook bracht de Rotterdamsche Lloyd de nieuwe mailstomer RINDJANI (4931 ton) en het in aanbouw zijnde s.s. KAWI en werd het s.s. TABANAN besteld. Om te voorzien in de kosten werd tot een kapitaalsuitbreiding met twee millioen overgegaan.
De Kon. Paketvaart Mij. bracht nieuwgebouwde s.s. DUYMAER van TWIST en PAHUD elk 1806 ton in de vaart, terwijl het s.s. DE GREVE (2892 ton) te water gelaten werd.
Verkocht werden het s.s. GENERAAL PEL (1156 ton), MAHA VAJIRUNHIS (1182 ton) en SWAERDECROON (641 ton), terwijl vier stoomschepen elk ca 2900 ton besteld werden.
De Kon. Nederl. Stoomboot Mij. breidde de vloot aanzienlijk uit. Nieuw in de vaart de s.s. NEPTUNUS, URANUS (elk 1550 brt), ACHILLES en ATLAS (elk 2161 brt). In aanbouw s.s. VULCANUS (2160 brt) VESTA en VENUS (elk 1700 brt). Uitbreiding enerzijds door openen nieuwe lijn op Egypte en Syrië, anderzijds met steeds vermeerderend vervoer op de lijnen van de maatschappij. Het bedrijf is toegetreden tot de Nationale Stoomboot Mij in begin van het jaar, waardoor een einde kwam aan de concurrentie met de Atlas-Linie, en de maatschappij werd opgenomen in een pool van een aantal buitenlandse ondernemingen die de vaart op de Middellandse Zee onderhouden.
De Java-China-Japan Lijn bracht de nieuwgebouwde TJIBODAS (4828 ton) in de vaart en het s.s. TJIKINI (4700 ton) reeds te water.
Het s.s. ORANJE NASSAU (1308 ton) van de Kon. West-Indische Maildienst is vergaan.
Het s.s. ANCHISES van de Nederlandse Stoomvaartmij. Oceaan is verkocht.
P.A. van Es bracht het s.s. AMSTEL in de vaart (1050 ton).
W.S. en J.M. Burger bracht het s.s. MELROSE (1450 ton) in de vaart.
Scheepvaart en Steenkolen Mij bracht het nieuwgebouwde s.s. WESTLAND (1150 ton) in de vaart.
Het s.s. AMSTELSTROOM (788 ton) van de Holl. Stoomboot Mij. en de BATAVIER 1 gingen naar het buitenland.
De Billiton Mij. met BILLITON en KARANG komt niet meer onder de Nederlandse rederijen voor.
Vrachtvaarders:
Door een nieuwe vennootschap onder directie van de heer A.C. Lensen te Terneuzen werd een stoomschip besteld van 1900 ton.
Het s.s. MAUD CASSEL van Wm. H. Müller is vergaan. In plaats hiervan en van het reeds verkochte s.s. SKANDIA werden twee stoomschepen besteld van 5500 ton elk.
Het s.s. ELLEWOUTSDIJK (2229 ton) voor rekening van Solleveld, van der Meer & T.H. van Hattum kwam in de vaart.
Voor Vinke & Co te Amsterdam kwam het s.s. TROMPENBERG (1800 ton) in de vaart (het vorige jaar in aanbouw vermeld onder de naam HILLIGERSBERG)
Holland-Gulf Stoomvaart Mij kocht van Jos. de Poorter het s.s. THEODORA (852 ton). Dezelfde maatschappij bracht het nieuwgebouwde s.s. ALWINA (1150 ton) in de vaart.
Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Mij. heeft het s.s. PHECDA (2500 ton) in aanbouw en gaf voor NLG 180.000 aandelen uit.
De voor Gebr. Van Uden gebouwde MAASHAVEN (2500 ton) werd te water gelaten.
Het s.s. DE RUYTER (1682 ton) van de Stoomvaart Mij ‘Tromp’ is vergaan.
Het s.s. ARUNDO (1698 ton) van Hudig & Veder is verkocht.
Een nieuwe firma op rederijgebied is Joh. Otten & Zoon te Rotterdam, die het s.s. CARL LEHNKERING (2400 ton) bestelde.
Door de Maatschappij Stoomboot ‘Constance Catharina’ te Harlingen werd het s.s. CONSTANCE CATHARINA (1150 ton) besteld. Het schip is reeds te water gelaten.
De firma Erhardt & Dekkers bestelde het s.s. NOORDWIJK (2000 ton).
De Stoomvaart Mij ‘Amstel’ heeft het s.s. AMSTELDAM in aanbouw.

Afbeelding
Datum 20 september 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norrköping, 16 september. Uit het op 20 februari van jhet vorige jaar nabij Asköhaven gestrande Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL, dat voor GBP 1000 aan de Stockholms Transport og Bogserings A/B verkocht werd, zijn door de bergingsboot GRIPEN de verschillende machinedelen geborgen. De romp wordt door springmiddelen uit elkaar geslagen om de verdere berging te vergemakkelijken.

Afbeelding