Inloggen
AMBULANT - ID 330

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7266 GRON 1909
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Gebr. Barkmeijer, Noordhorn, Netherlands
Delivery Date: 1909-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 119.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 95.00 Net tonnage
Deadweight: 190.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 27.53 Meters Length overall (Loa)
Beam: 6.06 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.45 Meters Depth, moulded
Draught: 2.15 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-07-02 AMBULANT
Manager: Harm Groen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Groen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NCWF

Date/Name Ship 1917-01-24 AMBULANT
Manager: Tonnes Eppenga, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Tonnes Eppenga, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NCWF
Additional info: Aankoopprijs HFl. 30.000,--

Date/Name Ship 1917-06-21 AMBULANT
Manager: Tamme Tammes Czn. & Tonnes Eppenga, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Tamme Tammes Czn. & Tonnes Eppenga, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NCWF
Additional info: Aankoopprijs HFl. 30.000,-- elk 1/2 deel.

Ship Events Data

1909-07-02: Dagregister deel 18 nummer 388, den twee en twintigsten Juli 1900 negen. Verklaring van eigendom. De ondergeteekende Harm Groen, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn de eenige en uitsluitende eigenaar van het staalijzeren zeil-koftjalkschip genaamd “Ambulant”, zijnde een vaartuig in het Koninkrijk der Nederlanden te huis behoorende, thans liggende te Briltil, gemeten op 269.77 kubieke meter of 95.23 tonnen van 2.83 kubieke meters. Zuidhorn, 2 Juli 1909. H. Groen. In de kantlijn staat bijgeschreven 7266.
1913-12-31: AH 01-01-1914: Londen, 31 dec 1913. Volgens telegram uit Kopenhagen, is de Nederlandse koftjalk Ambulant, schipper Groen, van Koningsbergen met rogge naar Kjøge bestemd, aan de ingang van de haven van Kjge aan de grond geraakt. Een bergingsstomer is derwaarts vertrokken. Tijdens het aanlopen van de haven in slechte weersomstandigheden werd geankerd, het anker hield niet en de Ambulant strandde ten zuiden van de haven ingang. Nadat een deel van de lading was gelost kwam de Ambulant 10 januari 1914 vlot en meerde af in Kjøge.
1916-12-03: RN 06-12-1916: Delfzijl, 3 december 1916. Het Nederlandse tjalkschip Ambulant, schipper Groen, met een lading gezaagd hout van Sundsvall naar Krimpen a/d Lek, heden alhier binnen, heeft een avontuurlijke en lange reis gehad. Het schip was, na 12 oktober van Sundsvall te zijn vertrokken, reeds veertien dagen daarna voor de Nieuwe Waterweg. Ten gevolge van stormweer kon het niet binnenkomen en dreef het terug naar Noorwegen en vervolgens naar de Engelse kust. Bij gunstig weer werd koers gezet naar de Hollandse kust, doch weer had men te kampen met slecht weer, ten gevolge waarvan het schip terecht kwam bij de Duitse kust, waar het werd aangehouden door Duitse patrouillevaartuigen en opgebracht naar Wilhelmshaven. Nadat de lading en papieren in orde waren bevonden en vrijheid was gegeven om te vertrekken, was men wegens mist genoodzaakt een tiental dagen te Wilhelmshaven te blijven. Een Wessel sleepboot sleepte het vandaar naar Borkum. Het schip heeft een geheel stel zeilen verloren, de boegspriet gebroken en een stukgeslagen reddingsboot. 04-12-1916 De Ambulant zal binnendoor naar de bestemming (Krimpen a/d Lek) worden gesleept.
1918-04-12: Final Fate:
Op 12-04-1918 vertrokken van Rotterdam naar Kristiansand en sindsdien vermist. 4 slachtoffers.
1918-06-18: NvhN 18-06-1918: De tweemast-koftjalk AMBULANT, kapitein Eppinga uit Groningen, welke 12 April van Rotterdam naar Christiansand (Noorwegen) vertrok, is nog steeds niet op de plaats van bestemming aangekomen. Men maakt zich derhalve ernstig ongerust over het schip en de bemanning.

Afbeeldingen


Omschrijving: Ambulant 1909 bij de Zuidergasfabriek te Amsterdam.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Ambulant 1909
Gemaakt door: Unknown