Inloggen
ALIDA - ID 244


Kroniekberichten

Datum 07 juni 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 6 juni. De 2e juni zijn met goed gevolg van de werf der heren Niestern & Te Velde, scheepsbouwmeesters te Martenshoek, te water gelaten de beide ijzeren koftjalken ALIDA en BOREAS, ieder groot 100 register ton, welke bevaren zullen worden door de kapiteins J. Mooi en T. Gorter, van Groningen, en werden de kielen gelegd van twee ijzeren tjalken, groot 140 ton, voor rekening van de schippers J. de Haas, van Bergen op Zoom, en H.O. de Vries, van Terneuzen, en van een ijzeren tjalk, groot 80 ton, voor rekening van schipper J. Schuring, van Groningen.

Afbeelding
Datum 10 maart 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 4 maart. Heden passeerde hier door het Holsteinse kanaal het eerste van de Elbe komende schip: de Nederlandse kof ALIDA, kapt. J. Mooi, met een lading salpeter van Hamburg naar Denemarken bestemd. De betonneringswerkzaamheden van de vuurtoren zijn thans voltooid, en er zal weldra met het metselwerk een begin gemaakt worden. (opm: het Nord-Ostsee Kanal [eerst Kaiser Wilhelm Kanal, later Kieler Kanal] kwam in 1895 gereed).

Afbeelding
Datum 17 maart 1899
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Nykjöbing, 14 maart. De Nederlandse tjalk ALIDA, kapt. J. Mooi, met kolen van Delfzijl naar Holbeck (opm: Holbæk, is bij Skandschagen bij de monding van de Isefjord gestrand.

Afbeelding
Datum 31 maart 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 maart. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. H. Mooi, van Gothenburg met hout alhier aangekomen, heeft lekkage.

Afbeelding
Datum 28 januari 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

De koftjalk AALTJE VAN DE RIET is door kapt. A. Kruize uit de hand verkocht aan kapt. A. Kruidhof te Wildervank en zal verdoopt worden in AMICITIA.
De koftjalk ALIDA is door kapt. J. Mooi te Groningen uit de hand verkocht aan kapt. J. Buisman Jr. aldaar.
Kapt. G. Duut te Groningen heeft zijn koftjalk WILHELMINA verkocht aan kapt. R. Kramer.
De tjalk HOFFNUNG, onder boekhouderschap van de heer G. Lanting bevaren door kapt. L. Reiners, is naar Duitsland verkocht.
De koftjalk SPES NOSTRA, vroeger behorende aan de Heer B. Niestern te Martenshoek, is in eigendom overgegaan aan kapt. G.G. de Winter, die haar tot dusver bevaren heeft.

Afbeelding