Inloggen
ALGHULA - ID 228

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1927
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 581 Z GRON 1927
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf 'Gideon' J. Koster Hzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1928-01-11
Technical Data

Gross Tonnage: 196.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 90.00 Net tonnage
Deadweight: 245.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 11585 Cubic Feet
 
Length 2: 33.29 Meters Registered
Beam: 6.35 Meters Breadth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1927-12-20 ALGHULA
Manager: Pieter Cornelis Kruyt, Bussum, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Pieter Cornelis Kruyt, Bussum, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NCKV

Date/Name Ship 1929-05-18 ALGHULA
Manager: Martinus Johannes Verharst, koopman, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Martinus Johannes Verharst, koopman, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: NCKV

Date/Name Ship 1929-05-21 LIMBURGIA
Manager: Pieter Martinus Diederik (Fa. P.M. Diederik), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Pieter Martinus Diederik (Fa. P.M. Diederik), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PJGR

Date/Name Ship 1930-08-04 M.F. 5
Manager: Messageries Fluviales S.A., Bordeaux, France
Eigenaar: Messageries Fluviales S.A., Bordeaux, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Bordeaux / France
Callsign: OSHF

Date/Name Ship 1932-00-00 M.F. 5
Manager: Messageries Fluviales et Coutieres S.A., Bordeaux, France
Eigenaar: Messageries Fluviales et Coutieres S.A., Bordeaux, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Bordeaux / France
Callsign: OSHF

Date/Name Ship 1933-00-00 M.F. 5
Manager: Etablissements Poliet et Chausson, Bordeaux, France
Eigenaar: Etablissements Poliet et Chausson, Bordeaux, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Bordeaux / France
Callsign: OSHF

Ship Events Data

1927-06-18: NRC 18-06-1927 (bekort): Onmiddellijk na de tewaterlating werd de kiel gelegd voor een motorvrachtschip met de afmetingen van 34.50 X 6.25 X 2,55, bestemd voor den heer P. C, Kruyt te Bussum. Dit schip zal deadweight hebben van ca. 260 tonnen van 1000 kg., terwijl door doelmatigen bouw gezorgd zal worden, dat het schip juist blijft beneden een tonnenmaat van 100 netto register tonnen en 200 bruto register tonnen. De voortstuwing zal geschieden door een 150—180 P.K. oomprossorloozen Deutsch Dieselmotor. Ook dit schip zal gebouwd worden met kruiserachterschip, eveneens onder toezioht van Bureau Veritas en Scheepvaartinspectie, groote kustvaart.
1927-12-05: Algemeen Handelsblad 05-12-1927 (bekort): Scheepsbouw. Van de „Gideon", van J. Koster Hzn., te Groningen, is te water gelaten een motorvrachtboot met afm. van 34.50x6.25x2.55 m groot, ca. 265 ton d w. Het schip is gebouwd onder klasse bureau Veritas, groote kustvaart en is bestemd voor den heer P. C. Kruyt, te Bussum. Het zal worden voorzien van een 150-180 P.K. compressorloozen Deutz Diesel motor.
1927-12-21: Op 21-12-1927 als ALGHULA, zijnde een motorschip, groot 553.97 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Pieter Cornelis Kruijt, koopvaardijkapitein te Bussum, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 581 Z GRON 1927 op 't achterschip achterkant lichtkap motorkamer, bakboordzijde.
1928-01-11: NvhN 13-01-1928: Woensdag 11 Januari j.l. vond op de Eems de uitstekend geslaagde proefvaart plaats het door de Scheepswerf „Gideon" van den heer J. Koster Hzn. te Groningen, gebouwde motorvrachtschip “Alghula" voor rekening van den heer P. C. Kruyt te Bussum. Het schip heeft afmetingen van 32.25 (over de stevens) X 6.25 X 2.55 M. Het deadwight bedraagt 265 ton van 1000 kg. Het is groot 195 bruto register tonnen en 90 netto register tonnen bij een ruiminhoud van 330 kub. M. De romp is gebouwd volgens het model kruiserachterschip, waardoor naast grootere zeewaardigheid, ook een verhooging van de snelheid wordt verkregen. De voortstuwing geschiedt door middel van een 150—180 p.k. compressorloozen Deutz Diesel motor. Het roer is gemaakt volgens het Oertz-patent. Ook bij dit schip bleken weer de groote voordeelen van de toepassing van dit roer. Het schip bleek uiterst gemakkelijk met de hand bestuurbaar, terwijl ook nu weer een gunstige invloed werd uitgeoefend op de behaalde snelheid, welke ongeveer 10 mijl bedroeg. Het schip is voorts voorzien van een motorlaadlier met een motor van 6-7 p.k. waarmede veilig twee ton geheven kan worden. Ook in de motorkamer is een dergelijke hulpaggregaat van 6-7 p.k. opgesteld, dienende voor lucht-compressor en hulplenspomp. Het geheel is gebouwd onder toezicht van Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie groote kustvaart.
1928-01-13: Rotterdamsch Nieuwsblad 14-01-1928: IJmuiden, 13 Jan. Het van Delfzijl naar Amsterdam bestemde Nederlandsche motorschip ALGHULA, dat hedenmorgen alhier binnenkwam is in den afgeloopen nacht tijdens den zwareen storm op de Noordzee lekgeslagen. Het schip heeft water in het ruim en zal moeten dokken.
Voorwaarts 14-01-1928: ALGHULA. IJmuiden, 13 Januari. Het Nederlandsche motorschip Alghula, van Delfzijl naar Amsterdam bestemd, en hedenmorgen hier aangekomen, is in den afgeloopen nacht tijdens zwaar stormweer op de Noordzee lekgeslagen. Het vaartuig heeft water in het ruim en zal moeten dokken.
Voorwaarts 01-03-1928: Limburgia. Hellevoetsluis, 28 Febr. De motorschoener “Limburgia” heeft gerepareerd en is heden wederom van hier naar Londen vertrokken.

1929-05-29: Algemeen Handelsblad 29-05-1929: Verkochte schepen. De Nederlandsche motorschoener „ALGHULA"' van J. C. Kruyt te Groningen, 196 ton bruto en 90 ton netto, in 1927 bij J. Koster Hzn. te Groningen gebouwd, is aan een Nederlandsche reederij verkocht.
1930-05-25: Voorwaarts 25-06-1930: Verkochte schepen. Rotterdam, 25 Juni. Door bemiddeling van de Makelaars Jacq. Pierot Jr. en Zn. te Rotterdam zijn de Nederlandsche motorschepen Margaretha en LIMBURGIA 275 tons d.w. resp. gebouwd in 1930 en 1927, door de scheeepswerf „Gideon" te Groningen, klasse Bureau Veritas, voorzien van 180 P.K. Deuts Dieselmotoren en toebehoorende aan het Transportbedrijf P. M. Diederik te Amsterdam, naar Frankrijk verkocht.
1940-08-08: Final Fate:
Door de Duitsers in beslag genomen. Op 21-11-1940 door oorlogshandelingen gezonken in de Gironde en verloren gegaan.

Afbeeldingen


Omschrijving: 'Limburgia' (ex 'Alghula')
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: 'Limburgia' (ex 'Alghula')
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving:
Gemaakt door: Unknown