Inloggen
BATAVIA - ID 17400

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Material Hull: Wood
Construction Data

Werfnummer:
Technical Data

Gross Tonnage: 183.00 lasts
 
Configuration Changes

Datum 1837-01-22
Type: Conversion
Omschrijving: After sale (new owner William Gordon Reed) converted into barque and number lasts into 228

Ship History Data

Date/Name Ship 1821-00-00 BATAVIA
Manager: Thornton, R. West en Co., Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: Thornton, West & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Algemene informatie

Levensloop

?

1821        Batavia                                  - William Thornton West, Batavia

1837        Batavia                                  - William Gordon Reed, Batavia (Manager: Paine, Stricker &Co.)

26-10-1837                                            - Verkocht voor sloop.

Kapiteins en RA vermeldingen:

1821        J. Turner

1822        W.H. Harris

1823        P. Blair

1837        G. King

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

ship

BATAVIA

183

Turner, J.

Thornton, R.

Batavia

1821

ship

BATAVIA

183

Turner, J.

Thornton, R.

Batavia

1822

ship

BATAVIA

183

Harris, W.H.

Thornton, R.

Batavia

1823

ship

BATAVIA

183

Blair, P.

Thornton, R.

Batavia

1824

ship

BATAVIA

183

Blair, P.

Thornton, R.

Batavia

1825

ship

BATAVIA

183

Blair, P.

Thornton, R.

Batavia

1826

ship

BATAVIA

183

Blair, P.

Thornton, R.

Batavia

1827

ship

BATAVIA

183

Blair, P.

Thornton, R.

Batavia

1828

ship

BATAVIA

183

Blair, P.

Thornton, R.

Batavia

1829

ship

BATAVIA

185

Rouse, G.

Thornton, R.

Batavia

1830

ship

BATAVIA

183

Blair, P.

Thornton, R

Batavia

1831

ship

BATAVIA

183

Blair, P.

Thornton, R. West en Co.

Batavia

1831

ship

BATAVIA

183

Blair, P.

Thornton, R.

Batavia

1832

ship

BATAVIA

183

Blair, P.

Thornton, R.

Batavia

1833

ship

BATAVIA

183

Blair, P.

Thornton, R, West en Co.

Batavia

1834

barque

BATAVIA

228

Blair, P.

Thornton, West en Co.

Batavia

1836

barque

BATAVIA

228

Blair, P.

Paine Stricker en Co.

Batavia

1837

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat de bronvermelding achter het bericht dan is dit opgezocht in delpher.nl en is het vaak een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

BC 100221 Delpher                                Batavia, vertrokken, 3 februari. O.a. schip BATAVIA, kapt. J. Turner, naar Soerabaija, passagiers de heren R. Thornton, en W. Hunt.

 

BC 070421              Te Sourabaija zijn vertrokken:24 Maart Ned. schip BATAVIA (opm: driemaster, thuishaven Antwerpen), J. Turner, naar Samarang;

 

RC 150921              Rotterdam, 14 september. Den 19 juli is te St. Helena gearriveerd het schip BATAVIA, Turner, van Batavia naar Antwerpen; hetzelve heeft den 27 de reis voortgezet. (opm: men had behoefte aan water en bekostigde dat wegens gebrek aan andere handelswaar door uit de lading wat rijst en suiker te verkopen)

 

RC 131021              Rotterdam, 12 oktober. Van Vlissingen wordt van den 9 gemeld: Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen BRAMIN, J. Batchelder, van Padang; OZORIMHO, T. Slow, en de PILOT, R. Slij, van Londen; MARIA, H. Walker, van Batavia; l’ISIS, J. Morel, van Duinkerken; CHARLOTTE WILHELMINE, J.M. Lehl, van Bayonne; de HOOP, A. de Waard, uit zee; BATAVIA, J. Turner, van Sourabaija,

 

BC 060722 Delpher                                Samarang vertrokken: 28 juni. O.a. schip BATAVIA, kapt. W.H. Harris, naar Sourabaija.

 

DC 270223              Hellevoetsluis, Den 22 februari. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee MARY, kapt. W. Alexander, en BATAVIA, kapt. M.W. Harris, beide van Batavia, de laatste van Plymouth.

 

BC 061223 Delpher                                Batavia, vertrokken: 3 december. O.a. schip BATAVIA, kapt. P. Blair, naar Rotterdam.

 

DC 270424              Vlissingen, 17 april. Van den 13 tot den 16 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen MARIA MARGARETHA, kapt. J.J. Jorgenson, van Messina, met fruit; le SANS REPOS (opm: smak, Brussel), kapt. C. Pethers, van Londen, met ballast; MARS, kapt. Viebert, van Jersey, met suiker en koffie; MERCURIUS, kapt. R. Folkerts, van Triëst, met stukgoederen; BATAVIA (opm: driemaster, Antwerpen), kapt. P. Blair, van Batavia, met suiker en koffie

 

BC 051025              Den 27 september is Straat Sunda doorgezeild het schip BATAVIA, kapt. P. Blair, van Batavia den 26 september naar Antwerpen, met een passagier.

 

DC 070326              Vlissingen, 24 februari. Voorts zijn, van den 22 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen; REBEKKA, kapt. J. Anderson, van Hull met stukgoederen; HARMINA, kapt. A.J. Hubert, van Londen met koffie enz.; DE JONGE MATHILDA, kapt. C. de Vos, van Lissabon met fruit en stukgoederen; DE JONGE CORNELIS, kapt. J.C. Teves, van Marseille en DE PELLIKAAN, kapt. H.J. Ricke, van Londen, beide met stukgoederen; BATAVIA, kapt. P. Blair, van Batavia met koffie;

 

DC 080626              Vlissingen, 3 juni. Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en van den 31 mei tot heden van onze rede naar zee gezeild: FRANCISCUS, kapt. B.H. Ricke, naar Bilbao met lijnzaad en vlas; CONSTANCE, kapt. P. van der Kerkhoven, naar de Marennes met ballast; DE IRIS, kapt. B. Eyteman, naar Bremen met glas; DE VROUW GREETINA, kapt. G.L. Bles, op avontuur, DE BRABANDER, kapt. R.R. de Haan, naar Sandwich en BATAVIA, kapt. P. Blair, naar Londen, alle drie met ballast.

 

JC 251233               Batavia, 23 december. De 20 dezer is alhier aangekomen het schip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, de 13 augustus vertrokken van Amsterdam, en het schip BATAVIA, kapt. P. Blair, de 17 oktober vertrokken van Ceylon

 

JC 031236               Advertentie. De ondergetekenden bieden uit de hand te koop het hecht, sterk, koloniale barkschip BATAVIA, groot omtrent 228 lasten, gezagvoerder P. Blair, onlangs uit Europa aangekomen, alwaar hetzelve nieuw gekoperd en vertimmerd is geworden, terwijl ook bijna geheel het staand en lopend want vernieuwd is. De inventaris is liggende en verdere informatiën te bekomen bij Thornton & West.Batavia, 30 november 1836.

 

JC 031236 Delpher                 Handelsberichten. Aan- en uitvoer te Batavia, van de 29e november tot en met de 1e december 1836. Aanvoer. Van Londen, met het Nederlandse schip BATAVIA, kapt. Blair.

156 vn. aardewerk, 242 do. meel, 67 do. pik en teer, 10 bn. vilt, 30 vn. jachtkruid, 2 do. en 20 kn. provisien, 5 do. hoeden en petten, 1 kt. handschoenen, 1 do. zadelwerk, 2 kn. koperwerk, 7 do. paijongs, 30 do. en bn. lijnwaden en 4.296 goeniezakken, Thornton en West.

9 kn. medicijnen, Blair.

5 kn. hoeden, 8 vn. koralen, 3 md. filtreermachines, 100 kn. zeep, 12 do. vilt, 2 do. muziekdozen en diverse machineriën, Anderson en Co.

100 kn. blik, Order.

1kt. schrijfbehoeften, Miln, Haswell en Co.

2 kn. klederen, Hall en Co.

 

JC 241236 Delpher                 Batavia, vertrokken: 21 november. O.a. Nederlands schip BATAVIA, kapt. P. Blair, naar Cheribon.

 

JC 030537 Delpher                 Batavia, aangekomen: 28 april. O.a. Nederlands schip BATAVIA, kapt. p. Blair, van Pankal-Pinang de 17e april.

 

JC 020837               Banjoemassin, 18 juli. Heden is hier aangekomen van Sumanap het Nederlandse schip BATAVIA, kapt. G. King. Dit schip, met een hevige storm op de zandbank geraakt, heeft enige averij gehad, doch is na het over boord werpen van een gedeelte der lading en het verliezen van het roer, ten anker gekomen.

 

JC  111037              Advertentie. In het laatst dezer maand, de dag en plaats nader te bepalen, zal door de ondergetekende voor rekening van de assuradeurs publiek verkocht worden het Nederlands-Indisch barkschip BATAVIA, groot 228 lasten, laatst gevoerd door kapt. King, met deszelfs welvoorziene inventaris. Het schip ligt ter rede voor een ieder te bezichtigen, alsmede de inventarislijst ten kantore van Paine, Stricker &Co.

(opm: zie JC 211037 en 111137)

 

JC 211037               Advertentie. Op donderdag de 26e oktober 1837, precies ten 11 ure, zal voor het commissiehuis van J. Speet publiek verkocht worden, voor rekening van de assuradeurs, het Nederlands-Indisch schip BATAVIA, groot 228 lasten, met deszelfs welvoorziene inventaris; hetzelve ligt ter rede voor een ieder te bezichtigen, zomede de lijst der inventaris ten vendu-kantore en bij de heren Paine& Stricker alhier. (opm: zie ook JC 111037 en 111137)

 

JC 111137               Advertentie. Op de vendutie van donderdag de 16e november zullen voor het commissie-huis van J. Speet zonder reserve worden verkocht voor rekening van wie zulks aangaat, enige op de veiling van de 7e dezer onverkochte goederen, behorende tot de inventaris van de bark BATAVIA, bestaande in een grote ijzeren ketting-kabel, een zwaar anker, ijzeren kombuis, scheepsklok, sloepen, enig touwwerk, enz. (opm: zie JC 211037; de BATAVIA is kennelijk verkocht voor de sloop)

 

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Info:

Info:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1834.02.13 / 11

BATAVIA

 

nieuwe zeebrief

schip

 

William Thornton West, koopman

Philip Blair

Batavia

schip gekocht

IMG 1205

2553

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1837.01.22 / 9

BATAVIA

bark

 

Reed, William Gordon,

Blair, P.

Batavia

schip gekocht

IMG 1274

2566

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

BC           =              Bataviasche Courant

DC           =              Dordrechtsche Courant

JC            =              Javasche Courant

RC           =              Rotterdamsche Courant