Inloggen
ARROW - ID 17351

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1850
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Grissee (Madura), Netherlands East Indies
Werfnummer:
Delivery Date: 1850-10-26
Technical Data

Gross Tonnage: 27.00 lasts
 
Ship History Data

Date/Name Ship 1850-10-26 ARROW
Manager: Lange, M.J., Banjoewangi, Netherlands East Indies
Eigenaar: Lange, M.J., Banjoewangi, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Banjoewangi / Netherlands East Indies

Algemene informatie

Levensloop:

1850        Arrow                                     - M.J. Lange, Banjoewangi

Na 1854                                                 Nog onbekend (zie opmerking onder)

 

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1850        P.A. Oonrust (volgens ZB en RA, maar geen enkele treffer van gevonden)

1850        Oei Biauan (Bij elke treffers wordt deze naam anders geschreven)

 

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

schooner

ARROW

27

Pa Oonrust

Lange, M.J.

Banjowangie

1851

schooner

ARROW

27

Pa Oonrust

Lange, M.J.

Banjoewangie

1852

schooner

ARROW

27

Pa Onrust

Lange, M.J.

Banjoewangie

1853

schooner

ARROW

27

Pa Oonrust

Lange, M.J.

Banjoewangie

1854

schooner

ARROW

27

Pa Oonrust

Lange, M.J.

Banjoewangie

1855

schooner

ARROW

27

Pa Oonrust

Lange, M.J.

Banjoewangie

1856

schooner

ARROW

27

Pa Oonrust

Lange, M.J.

Banjoewangie

1857

 

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat voor de bronvermelding naar de krant nog het woord “Delpher”, dan is dit opgezocht in de website www.delpher.nl. Het kan eventueel een samengevat bericht zijn en is niet altijd letterlijk overgenomen. Over het algemeen staan er in delpher.nl nog veel meer berichten dan hieronder zijn aangegeven.

 

 

OP 200450Delpher                 Aan- en uitvoer te Soerabaya van 13 april tot en met 18 april 1853.

Uitvoer. Naar Balie per de Nederlands Indische schoener ARROW, kapt. Oei Biauan. 2 kn. rood katoen, Adam & Co; 22 st. ledige tonnen, 13 st. ledige leggers, gezagvoerder.

 

 

JC 220351               De heer M.J. Lange, Nederlands agent op het eiland Bali, heeft op een reis van Bima naar Bali een ontmoeting met zeerovers gehad. Aan boord van zijn schoener VENUS, de 19e januari jongstleden van Bima vertrokken, met grote moeite tegen de zware westelijke wind en stroom opwerkende, ontwaarde hij, op de hoogte van de vlakke hoek van Tambora, vier grote prauwen, welke almede tegen het ongunstige weer schenen te kampen. Vermits deze prauwen een verdacht voorkomen hadden, stelde de heer Lange naar dezelven koers en bespeurde toen dat het grote, meer dan gewone handelsvaartuigen waren, naar gissing elk bemand met minstens 100 zielen en van een dubbele rij riemen voorzien. Toen de prauwen naderbij gekomen waren, werd van de schoener VENUS de vlag gehesen, welk sein echter niet werd beantwoord, waarop de schoener een scherp schot, uit een 8-ponds draaibas deed, en tussen de prauwen insturende, hen zodanig beschoot, dat een derzelve, met achterlating van een sampan, landwaarts de vlucht nam, terwijl de overigen, zee kiezende, door de schoener tot in de namiddag werden vervolgd. Aangezien de avond begon te vallen en de voorraad kruit onvoldoende was, besloot de heer Lange, om, ter voorkoming dat hij in de nacht werd overvallen, naar Bima terug te keren, alwaar hij de 20e januari met de sampan op sleeptouw aankwam. In de avond van die dag heeft de heer Lange zich andermaal aan boord van de schoener VENUS ingescheept en is hij, vergezeld van zijn almede ter rede van Bima liggende schoener ARROW, ter weder opsporing van de roversprauwen onder zeil gegaan, doch na vergeefs getracht te hebben op te werken, op de 25e daaraanvolgende te Bima teruggekeerd, zonder de rovers weer te hebben ontmoet; wordende voorts door de gezaghebber van Bima gerapporteerd, dat zich 13 roversprauwen in de baai van Dompo zouden ophouden. De twee te Makassar gestationeerde schepen van oorlog zijn op het ontvangen van deze berichten, de 14e februari jongstleden naar Bima gedirigeerd, om, na alvorens aldaar nadere informaties omtrent de rovers te hebben ingewonnen, langs de kust van Sumbawa, westwaarts, een kruistocht te doen. 

 

JC 030152               Van Banjoewangie vertrokken schepen:  December 13. Nederlandse schoener ARROW, kapt. Pa Oonrust, naar Soerabaija.

 

OP 040154              Aangekomen schepen te Soerabaya. Datum 31 december. O.a. Balische ARROW, kapt. Biau A-an, van Balie (Badong).

 

JB 110254               Uitvoer. Naar Balie per Nederlandse ARROW, kapt. Lauw Awan. 2 pic. suiker, 76 st. led. olietonnen, 2 pic. kandij suiker, 2 kn. soija, 100 st. Chinees pap. paijongs en enige kleinigheden, gezagvoerder.

 

Hierna geen berichten meer van deze ARROW met deze kapitein. Van 02-1856 tot 12-57 komen geregeld berichten over een Lorcha (soort schoener) ARROW, die door Chinezen werd overvallen. Het schip had recent onder Engelse vlag gevaren en genoot daardoor bescherming van de Engelsen, die op hun beurt beginnen Canton te beschieten. Wordt in verband gebracht met een opiumoorlog. Zou het om dezelfde ARROW gaan ?? Nog niet terug gevonden, maar de mogelijkheid bestaat wel.  (JB 261156 – JB 291156 – JB 011256 – JB 240157 – JB 250357 – JB 290457 – OP 040557 – JB 010558 )

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Info:

Info:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1850.10.26 / 10

ARROW

een zeebrief

27 last

Schoener

 

M.J. Lange

Pa Oonrust

Balie-Badong

nieuw gebouwd te Grissee voor M.J. Lange

1279,128

7114

eigendomsbewijs voor ambtenaar te Grissee 7 oktober 1850 no. 76

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

JB            =              Java Bode

OP           =              Oostpost (Soerabaija)