Inloggen
ANNA - ID 17341

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Construction Data

Werfnummer:
Technical Data

Gross Tonnage: 50.5 lasts
 
Ship History Data

Date/Name Ship 1844-09-11 ANNA
Manager: Gebr. Van Deun & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: Gebr. Van Deun & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Algemene informatie

Levensloop:

?

± 1834     Postillon                                 - Gouvernementsschoener

1844        Anna                                       - Gebroeders van Deun &Co., Batavia

 

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1836        S. van Soest

1841        M.E. Kobold

1843        W. Furnee

1843        L.H. de Haan

1843        Jan Christoffel Tupper

1845        W.G. Jutting

1845        J.H. Walter

1850        M.A. van Amstel

 

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

barque

ANNA

50,5

Tupper, J.C.

Gebroeders Van Deun

Batavia

1845

barque

ANNA

50,5

Jutting, W.G.

Gebroeders Van Deun

Batavia

1846

barque

ANNA

50,5

Walter, J.H.

Gebroeders Van Deun

Batavia

1847

barque

ANNA

50,5

Walter, J.H.

Gebroeders Van Deun

Batavia

1848

barque

ANNA

50

Amstel, M.A. van

Gebr. Van Deun en Co.

Batavia

1849

barque

ANNA

50½

Tupper, J.C.

Deun, van

Batavia

1851

 

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat voor de bronvermelding naar de krant nog het woord “Delpher”, dan is dit opgezocht in de website www.delpher.nl. Het kan eventueel een samengevat bericht zijn en is niet altijd letterlijk overgenomen. Over het algemeen staan er in delpher.nl nog veel meer berichten dan hieronder zijn aangegeven.

 

 

JC 101234 Delpher                 Soerabaija. Schepen liggende ter rede. O.a. brik POSTILLON

 

JC 200241 Delpher                 Batavia aangekomen: 15 februari. O.a. Civ. Schoener POSTILLON, kapt. M.C. Kobold, van Banka de 12e februari, passagiers, luitenant-kolonel P. Oosthout, 2e luitenant J. Oosthout, en officier van gezondheid der 2e klasse Piller.

 

JC 190541 Delpher                 Batavia aangekomen: 15 mei. O.a. civ. schoener POSTILLON, kapt. Kobold, van Samarang de 12e mei.

 

JC 080343 Delpher                 Batavia aangekomen: 2 maart. Gouvernement schoener POSTILLON, kapt. M.C. Kobold, van Palembang de 16e februari, passagier, de heer A.G. Persella.

 

JC 110343 Delpher                 Batavia vertrokken: 10 maart. O.a. Gouvernement schoener POSTILLON, kapt. W. Furnee, naar het eiland Onrust.

 

JC 290343 Delpher                 Batavia vertrokken: 26 maart. O.a. gouvernement schoener POSTILLON, kapt. L.H. de Haan, naar Banka.

 

JC 111143 Delpher                 Advertentie. Vendu-Departement. Op vrijdag de 17e november 1843. Voor het kommissie-huis van Roselje & Co., van diverse negotie goederen.

Voorts voor rekening en onder nadere goedkeuring van het Gouvernement, en wel bij de afslag en wijze van mijnen. De schoener POSTILLON, in die staat, als dezelve geheel getuigd en met de meeste, doch merendeels onbekwame inventaris goederen aan boord, is liggende ter rede van Batavia. Nadere informatie te bekomen aan het bureau van de kapitein luitenant ter zee Ligtvoet, op ’s Lands equipage werf alhier.

 

JC 131243 Delpher                 Batavia vertrokken: 10 december. O.a. Nederlandse schoener POSTILLON, kapt. J.C. Tupper, naar Soerabaija.

 

JC 271243 Delpher                 Soerabaija. Schepen liggende ter rede. O.a. brik POSTILLON.

 

JC 290145 Delpher                 Soerabaija aangekomen: 19 januari. O.a. Nederlandse bark ANNA, kapt. J.C. Tupper, van Batavia de 13e januari.

 

JC 251045 Delpher                 Advertentie. Batavia. Op een nader te bepalen dag, zal op vendutie worden verkocht, het Nederlands Indische barkschip ANNA, gevoerd geweest door wijlen kapitein J.C. Tupper, met deszelfs inventaris, zoals hetzelve alhier ter rede is leggende, nadere informatiën bij Gebr. Van Deun, of Voute & Guerin.

 

JC 051145 Delpher                 Advertentie. Nagelaten Boedels. Degenen welke iets te vorderen hebben van, dan wel verschuldigd zijn, aan de boedels van wijlen:

Jan Christoffel Tupper, in leven gezagvoerder der bark ANNA, overleden te Padang.

Jouke Minne Joukes, ambtenaar op wachtgeld.

 

JC 191145 Dellpher                                Advertentie. Op donderdag de 20e dezer, zal op de vendutie van Voute en Guerin, precies ten elf uren worden verkocht het Nederlands Indisch schip ANNA, laatst gevoerd geweest door nu wijlen kapt. J.C. Tupper, met deszelfs complete inventaris zo als hetzelve alhier ter rede is liggende.

 

JC 181045 Delpher                 Advertentie. Aan- en uitvoer te Batavia, van de 13e tot en met de 15 oktober 1845.

Van Padang, met het Nederlands schip ANNA, kapt. W.G. Jutting.

25 st. bendee zwepen, 11 dito wandelstokken, 17 carwatsen, 39 st. Japanse tabakdozen, 55 dito potloden, 1½ doz. scharen, 3 st. kruidhoorns, 4 strijkriemen, 4½ doz. en 1 gros pleete kurken, 6 doz. toeletzeep, 4 pk hoofden, 3 gros verg knopen, 1 kelder zuren, 16 kn. Franse wijn, 48/2 fl bitter, 40 doz glaswerk, 18 blikken zalm, 7/2 dito sardijtjes, 6/2 en 10/2 dito haricots verts, 4/1 dito appelen, 30 riemen papier, 90 fl madera, 6/1 dito peren en NLG 3.400 gulden koperen munt, Gebr. Van Deun.

994 96/100  pic. koffie, 41 dito benzoin en 2 batak paarden, Order,

Enige gouvernements goederen

 

JC 061245 Delpher                 Batavia vertrokken: 4 december. O.a. Nederlandse bark ANNA, kapt. J.H. Walter, naar Soerabaija.

 

JC 050647 Delpher                 Batavia aangekomen: 3 juni. O.a. Nederlandse bark ANNA, kapt. J.H. Walter, van Padang de 21e mei, passagier de heer F.C.L. van Deun.

 

SAB 220650 Delpher              Aan- en uitvoer te Samarang van de 14e tot en met de 20e januari 1850.

Van JAWANA met de Nederlands Indische bark ANNA, kapt. M.A. van Amstel.

206 st. balkjes, gezagvoerder.

5 kleerkasten, 2 commodes, 2 pr. Banken, 1 dz. stoelen, 1 krdj. glaswerk en kt. spiegels, Van Ries.

 

SAB 060750 Delpher              Samarang. Naar Tagal met de Nederlands Indische bark ANNA, kapt. M.A. van Amstel. 250 keld. genever, gezagvoerder.

 

Hierna geen treffers meer gevonden

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Info:

Info:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1844.09.11 / 1

ANNA

een zeebrief

 

bark

ex-POSTILLON, Gouvernements-schoener

Gebr. Van Deun &Co., kooplieden

J.C. Tupper

Batavia

verkregen bij openbare verkoop en herbouwd tot bark

IMG 5559

2661

eigendomsbewijs voor Raad van Justitie te Batavia d.d. 11 juli 1844 no. 449

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

JC            =              Javasche Courant

SAB         =              Samarangsch advertentie Blad