Inloggen
ADMIRAAL BUIJSKES - ID 17020

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 0
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: *** Onbekend ***
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Construction Data

Werfnummer:
Technical Data

 
Ship History Data

Date/Name Ship 1820-00-00 ADMIRAAL BUIJSKES
Manager: Anthony van Hoboken c.s., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Anthony van Hoboken c.s., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1828-03-06 ADMIRAAL BUYSKES
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Ship Events Data

1820-01-00: Additional info
Kapiteins:
Naam Jaartal(len) Naam schip
Coffin, William P. 1819 – 1822
Gibbons, H. 1822
Jackson, T.H. 1823
Hodges, W. 1824
George, S.M. 1825
MacGeorge, J. 1826
MacGeorge, S. 1827 – 1828
Duncan, J.G. 1828 – 1829
Rutter, G. 1829
Baptista 1829 – 1830 Mogelijk Portugese vlag
Barradas, A.J. 1831 Portugese vlag
Costa, J.A. 1832 Portugese vlag
Kwee Ketaij 1837 Nederlandse vlag
1826-02-13: History
JC 090136
Advertentie. Er worden narichten verlangd, omtrent zekeren Francois Friderique Béranger, die op den 13den februari 1826, van Marseille naar Batavia is vertrokken, met het driemastschip ADMIRAAL BUIJSKES, gezagvoerder George More, in mei van dat jaar alhier aangekomen, en op een reis van Batavia naar Anjer, aan boord van een kust vaartuig moet zijn overleden. De ondergetekende nodigt een ieder beleefdelijk uit, die omtrent genoemden persoon enig berichten kan geven, dezelve te zijner kennis te willen brengen. Batavia , De Resident van Batavia, den 31december 1835

Bronnen


Jaar: 1820
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Javasche Couranten