Inloggen
BETSIJ - ID 16940

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Unknown
Technical Data

Gross Tonnage: 47.00 lasts
 
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-00-00 BETSIJ
Manager: Nindeta, Pangerang Soeta, Palembang, Netherlands East Indies
Eigenaar: Nindeta, Pangerang Soeta, Palembang, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Palembang / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1832-12-00 BETSIJ
Manager: Tek, Ong San , Palembang, Netherlands East Indies
Eigenaar: Tek, Ong San , Palembang, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Palembang / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1843-00-00 BETSIJ
Manager: Ong Kienbing, Ong Kimbing, Ong Kimliang en Ong Kimstok, Palembang, Netherlands East Indies
Eigenaar: Ong Kienbing, Ong Kimbing, Ong Kimliang en Ong Kimstok, Palembang, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Palembang / Netherlands East Indies

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1829
Kapitein: Long, Kemaas Ong
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Hie, Ong Siang
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1835
Kapitein: Tan, Ong Sian
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1835
Kapitein: Wat, Ong Sian
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1836
Kapitein: Tan, Ong Sian
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Kodjang, Koa
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1839
Kapitein: Tan, Ong Sian
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1839
Kapitein: Kodjang, Koa
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1841
Kapitein: Djing, Tjia Soen
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1843
Kapitein: Tjiet Liem
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1843
Kapitein: Soen, Liem Tian
Overige informatie: 0

Algemene informatie

Levensloop:

1829        Betsij                                      - Pangerang Soeta Nindeta, Palembang

12-1832  Betsij                                      - Ong San Tek, Palembang

1843        Betsij                                      - Ong Kienbing, Ong Kimbing, Ong Kimliang, en Ong Kimstok, Palembang

Na 1845                                                 Nog onbekend

 

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1829        Kemaas Ong Long

1830        Ong Siang Hie

1835        Ong Sian Tan

1835        Ong Sian Wat

1836        Ong Sian Tan

1837        KoaKodjang

1839        OngSian Tan

1839        KoaKodjang

1841        Tjia Soen Djing

1843        Liem Tjiet

1843        Liem Tian Soen

 

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

brig

BETSEIJ

47,5

Longong, Kemaas

Mochpie, Pangerang Soeta Nindeta

Palembang

1829

brig

BETSEIJ

47,5

Angie, Ongse

Nindita, Pangerang Soeta

Palembang

1830

brig

BETSEIJ

47½

Ongse Angie

Pangerang Soeta Nindita

Palembang

1831

brig

BETSEIJ

47½

Oeng Siangie

Pangerang Soeta Nindita

Palembang

1832

brig

BETSEIJ

47½

Oeng Siangie

Ong Santho

Palembang

1833

brig

BETZEIJ

47½

Ong Stangie

Ongf Santo

Palembang

1834

brig

BETZEIJ

47½

Ong Stangie

Ongf Santo

Palembang

1835

brig

BETSIJ

47

Ong Sianwat

Ong Santoh

Palembang

1836

brig

BETSIJ

47

Ong Siantan

Ong Santok

Palembang

1837

brig

BETSIJ

47

Ong Siantan

Ong Santoh

Palembang

1838

brig

BETSIJ

47

Oeng Boetik

Ong Santoh

Palembang

1840

brig

BERTSIJ

47

Tjia Soendjen

Ong Santoh

Palembang

1841

brig

BETSIJ

47

Tjia Soendjien

Ong Santoh

Palembang

1842

brig

BETSIJ

47

Tjiet, Lim

Santoh, Ong

Palembang

1843

brig

BETZIJ

47

Tjiet, Lim

Santoh, Ong

Palembang

1844

brig

BETZIJ

47

Tiangsoen, Lim

Santoh, Ong

Palembang

1845

brig

BETZIJ

47

Tjangsoen, Lim

Santoh, Ong

Palembang

1846

brig

BETZIJ

47

Tiangsoen, Lim

Santoh, Ong

Palembang

1847

brig

BETZIJ

47

Kongsik, Tjia

Santoh, Ong

Palembang

1848

brig

BETZIJ

47

Tiangsoen, Lim

Kienbing, Ong, Kimbing, Ong, Kimliang, Ong en Kimstok, Ong

Palembang

1849

brig

BETZIJ

47

LimTiangsoen

Ong kienbing, Ong Kimbing, OngKimliang en OngKimstok

Palembang

1850

brig

BETZIJ

47

Tiangsoen, Lim

Kienbing, Ong, Kimbing, Ong, Kimliang, Ong en Kimstok, Ong

Palembang

1850

brig

BETSIJ

47

LimTiangsoen

Ong Kimhok en Ong Kimbing en Ong Kimling en Ong Kimliang

Palembang

1851

brig

BETSIJ

47

LimTiangSoen

Ong Kimbing, Ong Kimling, Ong Kimliang en Ong Kimhok

Palembang

1852

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat voor de bronvermelding naar de krant nog het woord “Delpher”, dan is dit opgezocht in de website www.delpher.nl. Het kan eventueel een samengevat bericht zijn en is niet altijd letterlijk overgenomen. Over het algemeen staan er in delpher.nl nog veel meer berichten dan hieronder zijn aangegeven.

 

NIH 150531 Delpher              Vertrokken koopvaardijschepen en vaartuigen van de rede van Samarang, van de 16e tot en met de 30e april. O.a. 27 april BETSIJ, kapt. Ong Siangie naar Batavia.

 

JC 240332 Delpher                 Samarang aangekomen: 15 maart. Brik BETZIJ, kapt. Ong Jiangie, van Cheribon, Tagal en Pekalongan de 2e maart

 

JC 291232 Delpher                 Batavia aangekomen: 24 december. O.a. brik BETSIJ, kapt. Ong Sianghie, van Palembang de 3e december.

 

JC 220435 Delpher                 Samarang aangekomen: 12 april. Nederlandse brik BETSIJ, kapt. Ong Santan, van Cheribon de 9e april, passagiers, de heer J.H. Hillebrandt en familie.

 

JC 220835 Delpher                 Van Palembang, met de Nederlandse brik BETSIJ, kapt. Ong Sianwat. 102 pic. witte dammers, 131 do. benzoin, 21 do. gambier, 8 do. kaneel, 43 do sapanrantoe, 2 do oedjoeng atap, 25 do kamierie olie, 5 do. Chin. wit lood, 7 do rottekruid, 1 do zoethout, 9 do vliegerpapier, 2.800 str. zeilgaren, 7 kg houten dozen, 1 do. zijden slendangs, 103 pk. Chin. offerpapier, 1 kt. gouddraad, 3 kd. Bidara vruchten, 83.218 st. borden en kommetjes, 200 do. paijongs, 9.000 do. naalden, 17 kg. beng chitzen, 2.000 gulden koperenmunt, Order

 

JC 311236 Delpher                 Batavia vertrokken: 30 december. Nederlandse brik BETSIJ, kapt. Ongsiantan, naar Grissee.

 

JC 081137 Delper                   Batavia aangekomen: 6 november. O.a. Nederlandse brik BETSIJ, kapt. Koa Kodjang, van Palembang de 29e oktober.

 

JC 190139 Delpher                 Batavia aangekomen: 17 januari. O.a. Nederlandse brik BETSIJ, kapt. Ong Siantan, van Cheribon de 5e januari.

 

JC 180939 Delpher                 Samarang aangekomen: 6 september. O.a. Nederlandse brik BETSIJ, kapt. Kwa Kodjan, naar Cheribon en Palembang.

 

JC 100241 Delpher                 Cheribon aangekomen: 2 februari. O.a. Nederlandse brik BETZIJ, kapt. Tjia Soendjien; terug uit zee van een verloren reis naar Batavia de 28e januari.

 

JC 170741 Delpher                 Van Palembang, met het Nederlands Indische schip BETSIJ, kapt. Tjia Soendjien. 23 picols zw. peper, 103 dito dammer, 32 dito benzoin, 4 90/100 dito was, 16 dito kaneel, 5 25/100 dito trassie, 80 25/100 dito vruchten, 3 40/100 dito gedr. vis, 119 50/100 dito koffie, 14 dito gambier, 135 st. temboeroe zwalpen, 650 dito planken, 3.700 dito strozakken, 63.000 dito kroepoek, 18 50/100 pic. rotting matjes, 15 50/100 dito houtwerk, 750 str. zeilgaren, 2 pic. verfwaren, 90/100 dito medicijnen, 3 kn. vuurwerk, 45.100 st. en 450 stellen aardewerk, 4 kn. thee, 11/20 kg zijden sarongs, 1.000 gulden aan zilveren munt.

 

JC 130742 Delpher                 Cheribon aangekomen: 4 juli. Nederlandse brik BETSIJ, kapt. Koa Kodjan, van Palembang en Batavia de 31e mei.

 

JC 020943 Delpher                 Batavia aangekomen: 31 augustus. O.a. Nederlandse brik BETSIJ, kapt. Liem Tjiet, van Palembang de 14e augustus.

 

JC 231243 Delpher                 Batavia aangekomen: 20 december. O.a. Nederlandse brik BETZIJ, kapt. Liem Tiansoen, van Cheribon de 7e december.

 

JC 221045 Delpher                 Cheribon vertrokken: 15 oktober. O.a. Nederlandse brik BETZIJ, kapt. Liem Tiangsoen, naar Palembang.

 

Hierna kom ik geen treffers meer tegen van dit schip

 

 

Officiële documenten:

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1833.01.05 / 2

BETSY

Brik

 

Ong San Tek

Ong Siang Hie

Palembang

schip gekocht in december 1832

IMG 0575, 0576

2549

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

JC            =              Javasche Courant

NIH         =              Nederlandsch Indisch Handelsblad