Inloggen
BARON VAN DER CAPELLEN - ID 16843

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1819
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Ness, P. Scheepsbouwmeester, Rembang, Netherlands East Indies
Technical Data

Gross Tonnage: 250.75 lasts
Gross Tonnage 2: 507.00 tons (oude meting)
 
Configuration Changes

Datum 1825-00-00
Type: Remeasurement
Omschrijving: When vessel got new owner/manager Westerman, De Nijs & Co. tonnage was changed in 346,5 lasts.

Datum 1837-00-00
Type: Remeasurement
Omschrijving: When vessel got new owner/manager Pangerang Sarief Alie Bin Aboe Bakar tonnage was changed in 310 lasts.

Ship History Data

Date/Name Ship 1819-00-00 BARON VAN DER CAPELLEN
Manager: Kaa, Van der, De Nijs & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: Kaa, Van der, De Nijs & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1825-00-00 BARON VAN DER CAPELLEN
Manager: Westerman, De Nijs & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: Westerman, De Nijs & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1835-00-00 JOEDOEL BARIE
Manager: Aboebakar, Pangerang Sarief Alie Bin, Palembang, Netherlands East Indies
Eigenaar: Aboebakar, Pangerang Sarief Alie Bin, Palembang, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Palembang / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1835-00-00 BARON VAN DER CAPELLEN
Manager: Aboebakar, Pangerang Sarief Alie Bin, Palembang, Netherlands East Indies
Eigenaar: Aboebakar, Pangerang Sarief Alie Bin, Palembang, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Palembang / Netherlands East Indies

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Purvis, W.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1825
Kapitein: Peter, J.H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1828
Kapitein: Giese, J.H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1831
Kapitein: Tholen, J.A.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Alie, Said Akil Bin
Overige informatie: 0

Algemene informatie

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

ship

BARON V.D. CAPELLEN

250,75

Purvis, W.

Van der Kaa, Haste en Comp.

Batavia

1820

ship

BARON V.D. CAPELLEN

250,75

Purvis, W.

Van der Kaa, Haste en Comp.

Batavia

1821

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

253,25

Purvis, W.

Van der Kaa, Haste en Comp.

Batavia

1823

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

253,75

 

Kaa, van der, Haste en Co.

Batavia

1824

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

346,5

Peter, J.H.

Westerman, De Nijs en Co.

Batavia

1825

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

346,5

Peter, J.H.

Westermann, De Nijs en Co.

Batavia

1826

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

346,5

Peter, J.H.

Westermann, De Nijs en Co.

Batavia

1827

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

346,5

Giese, J.H.

Westerman, De Nijs en Co.

Batavia

1828

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

346,5

Giese, J.H.

Westermann, De Nijs en Co.

Batavia

1829

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

346

Giese, J.H.

Westerman, De Nijs en Co.

Batavia

1830

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

346

Tholen, J.A.

Westerman, de Nijs & Co.

Batavia

1831

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

346

Tholen, J.A.

Westerman, de Nijs & Co.

Batavia

1832

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

346½

Tholen, J.A.

Westerman, de Nijs & Co.

Batavia

1833

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

310

Said Akil Bin Alie

Pangeran Sjerie Alie Bin Aboe Bakar

Palembang

1837

ship

CAPELLEN, BARON VAN DER

310

Said Akil Bin Alie

Pangeran Sjerief Alie Bin Aboe Bakar Bin Saleh

Palembang

1838

ship

CAPELLEN, BARON VAN DER

310

Said Akiel Bin Alie

Pangerang Sarief Alie Bin Aboe Bakar

Palembang

1840

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

310

Said Akiel Bin Alie

Pangerang Sarief Alie Bin Aboe Bakar

Palembang

1841

fregat

BARON  VAN DER CAPELLEN

310

Said Akiel Bin Alie

Pangerang Sarief Alie Bin Aboe Bakar

Palembang

1842

ship

BARON VAN CAPELLEN

310

Alie, Said Akiel Bin Alie

Aboebakar, Pangerang Sarief Alie Bin

Palembang

1843

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

310

Alie, Said Akiel Bin Alie

Bakar, Pangerang Sarief Alie Bin Aboe

Palembang

1844

ship

BARON VAN DER CAPELLEN

310

 

Saleh, Pangerang Sarief Alie Bin Aboe Bakar Bin

Palembang

1845

                 

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat achter de bronvermelding het woord delpher, dan is dit opgezocht in delpher.nl en kan het eventueel een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

BC 230518              Rembang, 11 mei. Gisteren heeft de scheepsbouwmeester P. Ness, een Amerikaan van geboorte, in de rivier van Lassum (opm: Lasem, 6º43’ Z.B. 111º26’ O.L.), van stapel laten lopen een schip van zeshonderd lasten, gebouwd voor rekening van de Arabier Sarief Kassim Bara Kabar. De wijze waarop dit geschiedde was zeer eenvoudig; geen slede noch gierings werden gebruikt, slechts twee mensen waren voldoende om de twee lichte blokken waarop het gehele gevaarte rustte, weg te slaan, waarna het schip onder het gebulder van het geschut statig afliep, tot groot genoegen van de verwonderde aanschouwers, die nimmer een vaartuig op een zo eenvoudige en min kostbare wijze hadden zien aflopen. (opm: zie ook BC 060219) Bijna de gehele bevolking van deze kleine plaats was bijeen gekomen, het vergenoegen was algemeen, en dit vermeerderde niet weinig toen de echtgenote van de Resident, aan het schip, nadat hetzelve op de inlandse wijze door het werpen van enige klappers tegen de romp was gedoopt, de naam van de zoon van deszelfs eigenaar, MIER OESMAN gaf.  Na het eindigen van de ceremoniën woonden de voornaamste inwoners een wel ingerichte maaltijd bij; ook hier was de gepaste vreugde algemeen, en het zo vrolijk als schoon muziek van een bende muzikanten, uit Dajakkers bestaande, gaf dezelve bij aanhoudendheid nieuw voedsel. De boordevol geschonken bokalen op de gezondheid van onze dierbare Koning en zijn vorstelijk geslacht, benevens de welvaart van ons moederland, met geestdrift geledigd zijnde, werd ook aan de vlijtige en vindingrijke scheepsbouwmeester Ness, en aan de niet min verdienstelijken aanlegger van de scheepstimmerwerf van Lassum (opm: Lasem), J. Dixon, gedacht, en hunnen kunstijverden verdiende lof toegezwaaid, waarna een ieder opgeruimd en tevreden 't huiswaarts keerde. Thans staan hier op stapel een schip van zeshonderd lasten, een schoener mede gebouwd door de heer Ness, naar het model van Zr.Ms. schoener CALYPSO, en het vaartuig genaamd de GOUVERNEUR VAN DER CAPELLEN.

 

BC 060319              Advertentie. Te koop: het nieuw en snelzeilende schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, groot 507 tonnen, liggende ter rede van Batavia, gekoperd en met deszelfs staand en lopend want. Te bevragen bij Rutter & Co.  Batavia, den 3 maart 1819.

 

RC 110420              Batavia, 11 december 1819. Te Batavia lagen ter rede de volgende schepen: de (opm: koopvaardij-)schepen ADMIRAAL BUISKES, de KOOPHANDEL, ELIZABETH, RUIJMVELT (opm: RUYMVELD, ook RUIMVELD), ENNORE FRANSIT, HENRIETTA EN BETSEIJ, PEKIN, BARON VAN DER CAPELLEN, MARIA en de SELIMA

 

RC 130420              Amsterdam, 11 april. Kapitein W. Purvis, voerende het schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, te Helvoet binnen van Batavia, is den 10 december 1819 van daar gezeild, en heeft op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop in goede staat gepraaid het schip (opm: fregat) FRANKLIN, kapt. C. Swaan, den 3 dito van Batavia naar Amsterdam vertrokken.

 

RC 090920              Rotterdam, 8 september. Den 6 dezer, des namiddags, zeilden de schepen ADMIRAAL BUJISKES, W.P. Coffin, en de BARON VAN DER CAPELLEN, W. Purvis, naar Batavia.

 

BC 060121              Te Batavia aangekomen: 29 December 1820 Engelse brik FANNY, J.B. Smith, van Mauritius den 24 november 1820; schip BARON VAN DER CAPELLEN, J. Purvis (opm: fregat, kapt. William Purvis), van Rotterdam den 6 september, met Zr.Ms. troepen en passagiers.

 

BC 060121              Schepen liggende ter rede van Batavia: (o.a.) schepen HET SCHOON VERBOND, ANTOINETTA JACOBA, ELIZABETH, de GRAAF BÜLOW, de GEZUSTERS, WILHELMINA, ARINUS MARINUS, EMERENTIA, de GENERAAL DE KOCK, CONCORDIA, HABSOEN, MOHABAR, HELENA CHRISTINA, CLARA, MERCURY, MARIA, MIDDELBURG, CORNELIA, ADMIRAAL BUIJSKES, RESOLUTIE, FLORA, EMILE, BATAVIA, BARON VAN DER CAPELLEN, ELIZABETH JOHANNA, HENRIETTE ELIZABETH, KAMBANG JAIR

 

BC 270121              Advertentie. Freight and passage to Rotterdam per the fast sailing ship BARON VAN DER CAPELLEN, capt. Wm. Purvis, to sail about the end of February. Apply to Messrs. Colville, Jutting & Co. Batavia, 25th January, 1821.

 

BC 030321              Schepen liggende ter rede van Batavia: (o.a.) schepen de GRAAF BULOW, de GEZUSTERS, WILHELMINA, EMERENTIA, de GENERAAL DE KOCK, MERCURE, CORNELIA, RESOLUTIE, BARON VAN DER CAPELLEN, HENRIETTE ELIZABETH, NIEUWE ZEELUST, FANNY, MARIA, MARSOEK, de SELIMA, APOLLO, ELIZABETH JOHANNA;

 

RC 120721              Rotterdam, 11 juli. Volgens rapporten van passagiers, aangekomen met het schip (opm: fregat, thuishaven Batavia, kapt. W. Purvis) de BARON VAN DER CAPELLEN, van Batavia te Helvoetsluis binnen, is door dit schip, in Straat Soenda, op den 7 maart 1821, gepraaid het Deense brikschip SOUVEREIGN, kapt. Boijle, aan boord van hetwelk zich vier manschappen bevonden, door gemeld schip opgevist, zittende op een groot beestenhok; deze lieden zeiden aan boord te zijn geweest van het schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveld, welk schip in een storm, op de hoogte van Christmas-Eiland, waarschijnlijk was gezonken (opm: zie o.a. BC 170321), en dat zij op het hok van een aan boord geweest zijnde olifant hun redding hadden gevonden; daar dit echter in de nacht voorgevallen zoude zijn, en zij niets meer van het schip gezien hadden, is het niet onmogelijk, dat hetzelve weder gerezen is en dus nog te regt zal komen. (opm: in LC 170721 wordt aan dit bericht nog toegevoegd: Volgens opgave zijn door dit ongeval 190 mensen, en wel 74 passagiers en 40 militairen die naar het vaderland terug kwamen, als mede een aanzienlijke hoeveelheid naturalia, welke door de professor Reinwardt waren afgezonden, ene prooi der golven geworden.)

 

RC 301021              Rotterdam, 29 oktober. Den 28 zeilden BARON VAN DER CAPELLEN, W. Purvis, en DIJKZIGT, J. Schaap, naar Batavia; de VROUW GERARDA, C. Schultz, en de TWEE VRIENDEN, H. Bos, naar Surinamen; AURORA, G. Johannes, naar Liverpool; dezelven zijn, door de stilte van wind, onder de Goereese haven ten anker gekomen; de wind O. dik en mistig.

 

RC 061221              Amsterdam, 4 december. Kapt. H. Lewsen, van Mogador in Texel binnen, heeft den 20 december op 47º40’ N.B. 11º41’ W.L. gesproken kapt. W. Purvis, voerende het fregatschip BARON VAN DER CAPELLEN, van Rotterdam naar Batavia, hetwelk in goede staat was. Voorts heeft hij den 22 dito, op 40º15’ N.B. 10º12’ W.L, zonder volk drijvende gevonden een schoener, naar het scheen een Frans vaartuig, welke verschansing aan bakboord tussen de beide masten weg was; er was geen boot aan dek, en het weer te slecht om aan boord te kunnen komen.

 

RC 290822              Batavia, 23 maart. Den 22 is te Batavia gearriveerd het schip (opm: fregat) CORNELIA, G. Mackeno, en den 1 maart het schip COLUMBUS, J. Grevelink, van Amsterdam, en den 3 dito het schip BARON VAN DER CAPELLEN, W. Purvus (opm: fregat, kapt. Wm. Purvis), van Rotterdam.

 

RC 290822              Batavia, 23 maart. Te Batavia liggen ter rede schepen BARON VAN DER CAPELLEN, DIANA, FRANKLIN, CATHARINA THEODORA, de GEZUSTERS, CONCORDIA, ELIZABETH, de JONGE ANTHONIJ, CORNELIA, MARGARETHA, COLUMBUS, STAR, de VROUW HELENA

 

RC 121022              Batavia, 22 juni. Te Batavia lagen ter rede de schepen CORNELIA, DE JONGE ANTHONIJ, ARINUS MARINUS, JORINA, de NIEUWE ZEELUST, de DRIE GEZUSTERS, FANNIJ, MERCURIJ, de JONGE PIETER, CHRISTINA BERNARDINA, RACE HORSE, MARGARETHA, CONCORDIA, HELENA CHRISTINA, MAGELLAAN, BARON VAN DER CAPELLEN, EMILE

 

RC 050224              Ter rede van Batavia lagen den 4 oktober de Nederlandse schepen JAN EN CORNELIS, kapt. J. Kroon, hetwelk alleen op het restant van deszelfs lading van Sourabaija wachtte om naar Amsterdam te vertrekken; PAKET VAN AMSTERDAM (opm: fregat), kapt. F. Lange, hetwelk den 12 oktober, WATERLOO, kapt. N. Hensken, dat den 31 oktober, en JAVA PACKET, kapt. W. Blom, hetwelk den 20 oktober naar Amsterdam zoude vertrekken; CONCORDIA (opm: fregat), kapt. H. Bos, en BARON VAN DER CAPELLEN, de bark MENTOR en de brikken BARONESSE VAN DER CAPELLEN, CONCORDIA, HARMONIE, PHILOTAXE, WILHELMINA, KATWIJK, DE HOOP, ANNA, FANNY en JOSEPH

 

BC 140224              Te Batavia zijn onder meer aangekomen: Den 9 februari het schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. H. Piter, den 28 januari van Padang met 2 passagiers en 15 man troepen, en het schip INDUSTRIE, kapt. J.M. Jitter, den 7 september 1823 van Rotterdam met 2 passagiers.

 

BC 200324              Van Batavia zijn onder meer vertrokken: Den 15 maart het voor het gouvernement ingehuurd particulier schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.M. Pieter, naar de Golf van Perzië met 2 passagiers en Zr.Ms. troepen.

 

RC 270324              Den 7 november lagen te Batavia ter rede de Nederlandse schepen WATERLOO, CONCORDIA, BARON VAN DER CAPELLEN, AUGUSTE, GEZUSTERS, FANNY, NATTALIA, BATAVIA, SOURABAIJA, JACOBA, HELENA CHRISTINA, en BUITENZORG

 

RC 150724              Batavia, 14 februari. Te Batavia lagen ter rede de schepen (opm: koopvaardijfregatten) PAMANOUKAN, HENRIETTE ELIZABETH, MARIA, AURORA, JOHANNA ELIZABETH, ROSALIE, CONCORDIA, VROUW CATHARINA ELIZABETH, FATTAL RACHMAN, CORNELIA, MARY, BARON VAN DER CAPELLEN, INDUSTRIE, en ARINUS MARINUS;  

 

NSC 030525            's Gravenhage, 2 mei. In de Bataviasche Courant, tot den 13 november 1824, heden ontvangen, leest men de navolgende berichten: Den 9 dezer is alhier ter rede aangekomen het Nederlandse schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, gezagvoerder J.H. Peter, in de maand maart naar de Perzische Golf vertrokken, en thans, na een reis van 80 dagen, van daar teruggekeerd. Gemeld schip is, met een lading, bestaande voornamelijk uit suiker, tin, ijzer en enige geschenken, onder beheer van een gouvernements agent, naar Perzië vertrokken, en heeft een lading der verschillende Perzische koopwaren en een vijftiental fraaie paarden in retour aangebracht. Men verneemt, dat die uitzending in Perzië bijzonder goed ontvangen is, en dat aldaar veel geneigdheid is aangetroffen tot het weder aanknopen van onze oude handelsbetrekkingen. Men verneemt tevens, dat bij het gouvernement zeer vriendschappelijke brieven, alsmede geschenken aan de Iman van Muscate en de Shech van Buskir (opm: Sheik van Bushehr) zijn ontvangen. 

 

DC 100525              Hellevoetsluis, 6 mei. Van de morgen arriveerden uit zee: BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Peter van Batavia

 

RC 040625              Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar: - Batavia, het Nederlands fregatschip DE BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Johan Hendrik Peter.

 

RC 250625              Advertentie. Kapt. J.H. Peter, voerende het Nederlands schip BARON VAN DER CAPELLEN, waarschuwt nogmaals een iegelijk, dat door hem geen betaling geschieden zal voor leveringen, uitschotten of logies, aan of ten behoeve van de manschappen, tot zijn schip behorende. Hij verzoekt integendeel en nodigt een ieder uit, om dezelve manschappen, in geval zij zich aanmelden, niet op te houden maar te vermanen, zich wederom aan boord te begeven, ten einde daardoor voor te komen de onaangename en schadelijke gevolgen, welke noodzakelijk ontstaan moeten, bijaldien deze inboorlingen van Indië hier van hun plicht worden afgetrokken en eindelijk door de stad tot last van de burgerij rondzwerven.

 

RC 040825              Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar: - Batavia, voor passagiers, om in de loop van de maand augustus te vertrekken, het    Nederlands gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener; hebbende    bij uitnemendheid goede inrichtingen voor logies. - Idem het Nederlands fregatschip DE BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Johan Hendrik   Peter; om de 1 september te vertrekken.

 

RC 220925              Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar: - Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip DE BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Johan Hendrik Peter; om den 30 dezer te zeilen.

 

RC 290925              Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar: - Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Johan    Hendrik Peter; ligt gereed.

 

DC 221025              Hellevoetsluis, 13 oktober. Gisteren namiddag zeilden in zee: BARON VAN DER CAPELLE, kapt. J.H. Peter, naar Batavia en MARCHALL BLUCHER, kapt. W. Freijer, naar Londen.  De wind ZZW.

 

AC 251025              Texel, 23 oktober. Het schip BARON VAN DER CAPELLEN, van Rotterdam naar Batavia bestemd, is den 14 oktober te Deal en den 18 oktober te Cowes binnengelopen.

 

AC 191125              Het schip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Peters, is den 11 november van Cowes naar Batavia gezeild.

 

BC 010326              Alhier ter rede (opm: Batavia) zijn gearriveerd:  Den 25 februari het schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN,  kapt. J.H. Peter, den 12 oktober (1825) vertrokken van Rotterdam met 8 passagiers.

 

RC 060726              Amsterdam, 4 juli. Scheepvaartberichten:  Het schip DE VROUW KATHARINA ELIZABET (opm: fregat VROUW CATHARINA ELISABETH), kapt. J. Ingerman, van Amsterdam naar Batavia, is, volgens brief van Batavia van den 25 februari, op de kust van Brazilië in goede staat gepraaid door kapt. J.H. Peter, voerende het schip DE BARON VAN DER CAPELLEN, van Rotterdam, te Batavia aangekomen.

 

AC 040826              Te Batavia zijn aangekomen: Den 4 april is van daar vertrokken: DE BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Peter, naar Rotterdam;

 

AC 220826              Texel, 20 augustus. Binnengekomen: BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Peter, van Batavia; dezelve is den 17 mei jl. op 33 gr. zuiderbreedte 28 gr. 50 min. oosterlengte, in goede staat gepraaid, door Zr.Ms. oorlogsfregat JAVAAN, deszelfs bevelvoerder had het voornemen St. Helena aan te doen, doch was den 19 juni aldaar nog niet aangekomen; overigens heeft kapt. Peter, den 15 dezer, in Het Kanaal bij Portsmouth, gezien een kof, voerende Dordrechter nummer vlag 26.

 

DC 260826              Brielle, 19 augustus. Den 21 dito. door de loodsschuit No. 4, stuurman J. Kruijne, is eergisteren avond voor de Goeree op 14 vadem water gepraaid het schip DE BARON VAN DER CAPELLEN, bestemd naar Amsterdam.

 

RC 161126              Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading: - Naar Batavia, het Nederlands-Indisch schip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Jan Hendrik Peter; hebbende ruime kajuit en hutten en alle mogelijke gemakken voor passagiers. Adres ten kantore van Coopman en de Witt en Lenaerts van Olivier en Comp,  Hoijman en Schuurman, of de Vries en Comp, te Amsterdam. 

 

RC 090127              Amsterdam, 7 januari. Volgens brief van kapt. J.H. Peter, voerende het schip DE BARON VAN DER CAPELLEN, van Amsterdam naar Batavia, geschreven de 28e december, des ochtends den 5 ure, was hij toen zeilende op de hoogte van St. Alban’s Head, tussen Wight en Portland, aan boord was alles wel en de wind en het weer gunstig.

 

BC 080527              Te Batavia zijn gearriveerd: den 6 mei de schepen MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, met twee passagiers, den 26 december vertrokken van Rotterdam, en BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Peter, met 8 passagiers en 73 man Zr.Ms. troepen, den 26 december van Amsterdam vertrokken.

 

RC 290128              Amsterdam, 27 januari. Het schip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Giese, van Batavia naar Amsterdam, is de 9e november met schade aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen. Het moet lossen om te repareren. 

 

LC 290128               Amsterdam, 22 januari. Den 10 november is aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd Zr.Ms. oorlogsschip KORTENAER, kapt.luit. Blommendal, uit Texel, alwaar de vorige dag insgelijks is gearriveerd het schip de BARON VAN DER CAPELLEN, van Batavia komende.

 

RC 280228              Amsterdam, 26 februari. Het schip de BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Giezen, van Batavia naar Amsterdam, aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen had, volgens brief van de 3e december, het grootste gedeelte der lading gelost, om een lek te kunnen stoppen.

 

AH 260428             Carga-lijsten: Amsterdam, 25 april. BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Giese, van Batavia

 

AH 020728             Advertentie. In lading liggende schepen: Te Amsterdam. Naar Batavia. BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Giese. Adres bij Coopman, De Witt & Lenaertz, van Olivier & Co, Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.

 

AH 290429             Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen: Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks schip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.A. Tholen. Adres bij Coopman & de Witt en Lenaertz, Van Olivier & Co.; Hooyman & Schuurman en De Vries & Co.

 

AH 170230             Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam naar Batavia het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.A. Tholen. Adres bij Coopman & De Witt & Lennaertz; Van Olivier & Co.; Hoyman & Schuurman en De Vries & Co. Vertrekt dadelijk na open water.

 

RC 270530              Amsterdam, 25 mei. Het schip BARON VAN DER CAPELLE, kapt. J.A. Tholen, is uit Texel gezeild, doch heeft bij de vierde ton in het Gat vastgezeten en is door hulp weder vlot geworden en op de rede gebracht.

 

RC 150630              Rotterdam, 14 juni. De 14e dezer, des morgens, arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen. Kapt. P. Jansen, van Liverpool te Rotterdam gearriveerd, heeft de 7e dezer in het Kanaal, bij het eiland Wight, in goede staat gepraaid het schip DE BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Tholen, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop n.° 288.

 

JC 230930               Batavia, 21 september. Heden arriveerde alhier het schip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.A. Tholen, met vijf passagiers en 135 man koloniale matrozen, de 28e mei vertrokken van Amsterdam.

 

AH 260431             Texel, 21 april. Binnengekomen: BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.A. Tholen, van Batavia, is na visitatie van quarantaine ontslagen.

 

AH 030832             Texel, 1 augustus. Vertrokken: BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.A. Tholen, naar Batavia

 

RC 230832              Rotterdam, 22 augustus. Kapitein J.J. Kiers, van Suriname in Texel binnen, heeft den 13 dezer, op 49º34’ NB en 04º22’ WL van Greenwich, gepraaid het schip DE BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.A. Tholen, van Amsterdam naar Baltimore en Batavia. 

 

JC 250235               Advertentie. Verkoop van goederen. In de loop van de volgende maand zal, ten overstaan van vendumeesteren alhier, worden verkocht: - Het Nederlandse schip BARON VAN DER CAPELLEN, hernaamd JOEDOEL BARIE - Het alhier ter rede liggende schip VROUW HELENA Beide behorende tot de nalatenschap van Sjech Mohamath bin Abdul Ragman Baggermoes. Batavia, de 16e februari 1835, de executeuren Said Aloei Babrek, Said Hassan bin Abdulla Ayderoes, Sjech Abdul Rachman Meserie en Sjech Sait bin Saliem Nooem. (opm: zie JC 140335)

 

JC 010435               Ter rede van Batavia liggende schepen:  Het mede alhier ter rede liggende schip VROUW HELENA  is hernaamd ATIJE FORACHMAN, en het dito schip JADUL BARIE is wederom hernaamd in BARON VAN DER CAPELLEN. 

 

JC 110435               Te Batavia zijn aangekomen: de 9e april het Nederlandse schip STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, de 10e oktober vertrokken van Rotterdam, en is vertrokken het Nederlandse schip JOEDOEL BARIE,  thans hernaamd  BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Said Akil bin Alie, met drie passagiers naar Soerabaija.

 

AH 050836             De 3e augustus is na posttijd in Texel binnengekomen het schip JAVA’S WELVAREN, kapt. Van Delden Az. van Batavia (vertr. 11 april) laatst van St. Helena, vanwaar hij 17 juni vertrokken is. De 30e juli is door kapt. Van Delden, van Batavia (de 3e augustus in Texel binnen), in de Gronden gezien het schip DE BARON VAN DER CAPELLEN.

 

RC 110537              Volgens de Javasche Courant van de 4de tot de 7e januari lagen te Batavia ter rede Nederlandse schepen DE STAD AMSTERDAM, de IJSTROOM, JAVA’S WELVAREN, de DRIE MARIA’S, HELENA, BARON VAN DER CAPELLEN, GRACE, JACOB CATS en ATYE TORACHMAN

 

RC 130637              Rotterdam, 12 juni. Den 10 februari lagen ter rede van Batavia Nederlandse schepen de IJSTROOM, JAVA’S WELVAREN, de DRIE MARIA’S, BARON VAN DER CAPELLEN, GRACE, ATYE TORACHMAN, DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, HENDRIKA, JOHANNA SUSANNA, MEDORA, TALSUM, BOEROENG, PALEMBANG, HELENA CHRISTINA, KOLONEL KOOPMAN, PRINSES MARIANNE, MIDDELBURG en ATIAT

 

RC 211137              Den 3 augustus lagen ter rede van Soerabaya: (o.a.) Nederlandse schepen SINGAPOERA, GRACE, CHERIBON PACKET, PLEIADES, JOHANNA FREDERIKA, MEDORA, CAROLINA JACOBA, RHOON EN PENDRECHT, GENERAAL CHASSÉ, JOHANNA SUSANNA, GOED VERTROUWEN, KONINGIN DER NEDERLANDEN, SCHELDE, DE VRIENDSCHAP, AZIA, BATO, BARON VAN DER CAPELLEN en VROUW JEANNETTA

 

JC 010740               Te Samarang aangekomen schepen:De 25e juni: fregat LUCIA MARIA,kapt. H. Wente, van Soerabaija de 21e juni met passagiers; fregat BARON VAN DERCAPELLEN, kapt. Said Akil bin Alie, van Batavia de 19e juni.

 

JC 100444               Advertentie. Op de 20e dezer (opm: november 1843) is alhier aan de gevolgen van de alhier over het algemeen heersende koorts overleden de Arabier Said Akiel bin Alie, in levengezagvoerder van het alhier ter rede liggend schip BARON VAN DER CAPELLEN, dienende deze kennisgave aan vrienden en bekenden. Debiteuren en crediteuren in deszelfs boedel gelieven hun pretentiën in te zenden binnen de tijd van drie maanden, gerekend van heden, aan deszelfs testamentaire executeur en executrice, Maas Njaaij Maijmoena en Raden Sanoesie.Amboina, 21 november 1843.

 

JC 060845               Het Nederlands-Indisch koopvaardijschip BARON VAN DER CAPELLEN is op de 27e meinabij Boeton gestrand. Na op de 22e mei Amboina verlaten te hebben had het vaartuig, na Boeroe gepasseerd te zijn, een aanzienlijk lek bekomen, veroorzaakt door het springen vaneen der boegplanken, en bevond zich op de vijfde dag na vertrek in een zodanig gevaarlijke toestand, dat tot behoud der opvarenden en der lading moest besloten worden hetzelve opstrand te zetten, waartoe de nabijheid van het eiland Boeton gelegenheid aanbood. Het vaartuig werd dientengevolge bij gemis van zandig strand, op de 27e op een der klipreven nabij de negorie Kalang Soeroe vastgezeild, en de equipage benevens de passagiers methunne bedienden, gezamenlijk een getal van 90 koppen uitmakende, met de boten naar de wal gebracht. Ondanks de genomen voorzorgen is het vaartuig in de avond van de 28e door het sterk vallen van het water omgeslagen, zodat van de lading slechts weinig is kunnen gered worden. De schipbreukelingen hebben van de sultan van Boeton de meeste hulpvaardigheid ondervonden en zijn, op enige weinige na, die nog niet op de hoofdplaatswaren aangekomen, met Zr.Ms. brik de ZWALUW, welke zich toen aldaar bevond, naar Makassar overgebracht.

 

 

Officiële documenten:

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1824.02.28 / 9

BARON VAN DER CAPELLEN

Schip

 

Van der Kaay, Hasle & Co.

niet vermeld

niet vermeld

reden zeebrief niet vermeld

IMG 0765, 0766

2475

zie besluit van 18 maart 1824

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1824.12.03 / 1

BARON VAN DER CAPELLEN

Fregat

 

Westerman, de Nijs & Co.

niet vermeld

Batavia

schip gekocht

IMG 0969

2479

 

Officiële documenten:

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1836.01.20 / 7

BARON VAN DER CAPELLEN

schip

ex-JOEDOEL BARIE

Pangeran Sjerief Ali bin Aboe Bakar bin Saleh

Said Akil bin Ali

Palembang

schip gekocht

IMG 1242

2561

 

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

AC           =              Amsterdamsche Courant

AH           =              Algemeen Handelsblad

BC           =              Bataviasche Courant

DC           =              Dordrechtsche Courant

JC            =              Javasche Courant

LC            =              Leeuwarder Courant

NSC         =              Nederlandsche Staats Courant

RC           =              Rotterdamsche Courant