Inloggen
ANNA - ID 16816

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Unknown
Technical Data

Gross Tonnage: 100.00 tons (oude meting)
Gross Tonnage 2: 56.00 lasts
 
Ship History Data

Date/Name Ship 1815-00-00 ANNA
Manager: Bol, P., Sourabaya, Netherlands East Indies
Eigenaar: Bol, P., Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1822-00-00 ANNA
Manager: Bol, Weduwe, Sourabaya, Netherlands East Indies
Eigenaar: Bol, Weduwe, Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1824-00-00 ANNA
Manager: Gertner, J., Sourabaya, Netherlands East Indies
Eigenaar: Gertner, J., Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1827-00-00 ANNA HENRIETTA
Manager: Gertner, Sourabaya, Netherlands East Indies
Eigenaar: Gertner, Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1828-00-00 ANNA HENRIETTA
Manager: Watson, T., Sourabaya, Netherlands East Indies
Eigenaar: Watson, T., Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1829-00-00 ANNA HENRIETTA
Manager: Jansz, J.G., Sourabaya, Netherlands East Indies
Eigenaar: Jansz, J.G., Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1831-00-00 PESISIER BORNEO
Manager: Radja, Pangeran Mandhara Serima, Unknown, Netherlands East Indies
Eigenaar: Radja, Pangeran Mandhara Serima, Unknown, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Unknown / Netherlands East Indies

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1815
Kapitein: Bol, P.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1822
Kapitein: Cramer, H.C.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1823
Kapitein: Gertner, J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1823
Kapitein: Kemian, F.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1824
Kapitein: Nash, W.H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1825
Kapitein: Watson, T.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Buijlen, J.H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1831
Kapitein: Taliepe, Maas
Overige informatie: 0

Algemene informatie

 

Kapiteins en RA vermeldingen:  (/* is het werkelijke jaar dat kapt op schip kwam)

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

brig

ANNA

100 ton

Bol, P.

Bol, P.

Sourabaya

1815

brig

ANNA

100 ton

 

Bol, P.

Sourabaya

1817

brig

ANNA

 

Boll, Pieter

Boll, Pieter

Sourabaya

1820

brig

ANNA

50

Boll, Pieter

Boll, P.

Sourabaya

1821

brig

ANNA

50

Cramer, H.C.

Wed. Boll

Sourabaya

1822/20*

 

 

 

Gertner, J.

Zie kroniek

 

1823

brig

ANNA

50

Kemian, F.

Weduwe Bol

Sourabaya

1823

brig

ANNA

50

Nash, W.H.

Gertner, J.

Soerabaya

1824/23*

brig

ANNA

 

Watson, T.

Gertner

Soerabaya

1825

brig

ANNA

 

Watson, T.

Gertner

Soerabaya

1826

brig

ANNA HENRIETTE

56

Watson, T.

Gertner

Soerabaya

1827

brig

ANNA HENRIETTE

56

Watson, T.

Watson, T.

Soerabaya

1828

brig

ANNA HENRIETTA

56

Watson, T.

 

Soerabaya

1829

brig

ANNA HENRIETTE

56

Buijlen, J.H.

 

Soerabaya

1830

brig

ANNA HENRIETTE

56

Buijlen, J.H.

niet vermeld

Soerabaja

1831

brig

ANNA HENRIETTE

56

Buijlen, J.H.

niet vermeld

Soerabaja

1832

brig

ANNA HENRIETTE

56

Buijlen, J.H.

niet vermeld

Soerabaija

1833

 

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat de bronvermelding achter het bericht dan is dit opgezocht in delpher.nl en is het vaak een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

BC 161220delpher                 Batavia vertrokken. 9 december. O.a. brik ANNA, kapt. H.C. Crämer, naar Samarang, Sourabaya, met Z.M. troepen passagier, de heer H. Dorfeuille.

 

BC 231220delpher                 Samarang aangekomen, december 14 brik ANNA, kapt. H.C. Cramer, van Batavia, met Z.M. troepen, passagier de heer Dorfeuille.

 

BC301220delpher                  Soerabaija aangekomen, december 20, brik ANNA, kapt. H.C. Cramer, van batavia, de 8e december met Z.M. troepen, passagier de heer H. Dorfeuille.

 

BC 230823delpher                 Samarang aangekomen, 13 augustus brik ANNA, kapt. J. Gertner, van Sourabaija, passagiers: de heren C.B. Cramer, H.C. Cramer, F.E.Schultz en J, Fisscher.

 

BC 151123delpher                  Soerabaija vertrokken, 2 november, brik ANNA, kapt. W.H. Nash, naar Amboina, passagiers mevr. Steijman en 3 kinderen, de heer J. Maipau, Boonemmer en Gertner.

 

BC 040924delpher                 Soerabaija aangekomen, 24 augustus, voor het gouvernement ingehuurde particuliere brik ANNA, kapt. W.H. Nash, van Amboina de 19e dito.

 

BC 061124delpher                 Batavia aangekomen 4 november brik ANNA, kapt. W.H. Nash, van Banka de 31e oktober.

 

BC 030127              Van Samarang vertrokken:den 23 december brikANNA HENRIETTA, kapt. T. Watson, naar Soerabaija, en brik WILHELMINA, kapt. MaasAgooskontjong, naar Sumanap; den 28 december schip STAR, kapt. A. Riggs, met een

passagier naar Soerabaija.

 

BC 030127              Ter rede van Soerabaija liggende schepen:Zr.Ms. fregatten DAGERAAD en BELLONA, Zr.Ms. korvetten ZWALUW, ANNA PAULOWNAen AREND, Zr.Ms. schoeners ZEPHYR, CIRCÉ en IRIS, Zr.Ms. roei-kanonneerboten No. 1en No. 8, Zr.Ms. zwaardboot No.18, en Zr.Ms. transportboot No.4, en de koopvaardijschepen PHATA RACHMAN. FATALKAIR, MANOK, CAROLINA EN JACOBA,BANTJAR, MARQUIS OF HASTING, FATAL BARIE, MERCURY, de brikken SHEVA,MARGARETHA, HARRIET, GOENONG API, ONDERNEMER, ANNA HENRIETTA, en deschoeners DINA ALIDA en SWIFT, benevens een buitenlands schip.

 

BC 030127              Te Soerabaija gearriveerde schepen:Den 23 december schip MARQUIS OF HASTIING, kapt. G. Ingram, met drie passagiers, den20 december van Samarang vertrokken en schip FATAL BARIE, kapt. K. Looper, met eenpassagier en Zr.Ms. troepen, den 23 dito van dito vertrokken; den 24 december brikONDERNEMING, kapt. Banon, den 11 december van Banjermassing vertrokken; den 26december schip MERCURY, kapt. John Kerr, den 21 december van Samarang vertrokken;den 27 december brik ANNA HENRIETTA, kapt. T. Watson, den 22 december vanSamarang vertrokken.

 

JC 030128               Ter rede van Soerabaja liggende schepen:Zr.Ms. fregatten BELLONA en DAGERAAD, Zr.Ms. brik HAAIJ, Zr.Ms. schoeners POLLUXen IRIS, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 1, Zr.Ms. zwaardboot No. 18, Zr.Ms. kora-kora No.16, Zr.Ms. transportboot No. 4, en de schepen FATALKAIR, JOHANNA FREDERIKA,HARRIET, TEKSOEN, ANNA AUGUSTUNA, RECOREY, ESPERANCEW, ROSALIE, DJADUL KARIEM, MASTOOR, IJDROESIE, JADUL RACHMAN, BOERROONG, FAITALLAM, de stoomboot VAN DER CAPELLEN, de brikken TIKSING, KALIMAAS, LASSUM,ANNA HENRIETTA, HARRIET, DRIE MARIA’S, NEDERLANDER, ONDERNEMING, deschoeners ANNA GEERTRUIDA, en FATAL MOBIEN, en de kotter DOLPHIJN.

 

JC 170129               Advertentie. Alle degenen, welke iets te vorderen hebben dan wel verschuldigd zijn aan deboedel van wijlen Thomas Watson, in leven eigenaar en gezagvoerder van de brik ANNA HENRIETTA, worden verzocht, daarvan aangifte of betaling te doen binnen de tijd van driemaanden, gerekend van heden.Soerabaija, den 10 januari 1829, namens de Weeskamer, de secretaris, Arriens.

 

JC 270129               Advertentie. Op donderdag den 10 februari 1829 zal door de Weeskamer te Soerabaijapubliek aan de meestbiedenden voor rekening des boedels van wijlen Thomas Watsonworden verkocht het aldaar ter rede liggende gekoperd brikschip ANNA HENRIETTA, langover steven 75 voeten, breed 19 voeten, groot circa 50 lasten, voorzien van deszelfs staandeen lopend want, rondhouten en zeilen en van zodanige inventaris-goederen als op de terWeeskamer te Batavia, Samarang en Soerabaija ter visie liggende inventaris zijn vermeld,en een tijdmeter, gemerkt no. 375 Arnold-London.Soerabaija, 20 januari 1829, namens de Weeskamer, de secretaris Arriens.

 

JC 040429               Ter rede van Soerabaija liggende schepen: Zr.Ms. fregat BELLONA, Zr.Ms. korvetZWALUW, Zr.Ms. zwaardboot No. 18, Zr.Ms. roei-kanonneerboten No.10, No.11, No.12,No.13 en No.14, en Zr.Ms. transportboot No.4, de koopvaardijschepen LOUISA, AURORA,MASTORA, ALIJDA, BOEROENG, TEKSOEN, JESSY, FATAL-KAIR, PHATA RACHMAN,

SOPHIA, MERCURY en ESPERANCE, de brikken DOROTHEA, JOHANNA MARIA, enANNA HENRIETTA, de bark PHILADELHIA, en de schoeners ANNA, REMBANG enSOERABAIJA, en een buitenlands schip.

 

JC 050130               Te Soerabaija aan gekomen schepen:De 26 december: brik ANNA HENRIETTE, kapt. J.H. Buiten, van Pontianak de 12edecember

 

JC 030430               Ter rede van Soerabaija liggende schepen:Zr.Ms. fregat RUPEL, Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. brikken NAUTILUS en DOURGA,Zr.Ms. schoener BRAK, Zr.Ms. roei-kanonneerboten No.8 en No.15, schepen SUMANAP,BUITENZORG, JOHANNA MARIA WILHELMINA, FATALKAIR, HOOGOAN, SAJAN MASKOER, TEKSOEN, brikken ANNA HENRIETTE, DE HOOP, SOENHIEN, ADRIANUSEN JAKOBUS, MARGARETHA EN ENGELTINA, de schoener VLIGENDE VIS en eenEngels schip.

 

JC 030231               Den 1 februari is van Batavia naar Soerabaija vertrokken de brik ANNA HENRIETTA, thanshernaamdPASSASOER BORNEO, kapt. Maas Talib.

 

JC 050431               Nederlandse schepen, liggende ter rede van Soerabaija: Zr.Ms. korvetten POLLUX, DE LEIJE, ZWALUW, Zr.Ms. brikken NAUTILUS, SIEWA, Zr.Ms. schoeners CASTOR, ZEPHYR, POLLUX, PILADES, BRAK, Zr.Ms. kanonneerboten No. 9,10,11,12,14 en 15, Zr.Ms. zwaardboot No.18. Koopvaardijschepen: FAIT ALIAM, MASTORA, AUGUSTA, CHARLOTTA, CAROLINA EN JACOBA, SUMANAP, stoomboot VAN DER CAPELLEN, brikken TEKSING, PECICIER BORNEO, VOORLINDEN, schoeners TARTAR, REMBANG, bark BOEROENG.

 

RC 050937              Den 26 april lagen ter rede van SoerabayaZr.Ms. fregat DIANA, corvetten ZWALUW en CASTOR, stoomschip HEKLA, brik SIWA, schoeners JANUS, CASTOR en KROKODIL, kanonneerboten nr. 14 en 15, Nederlandse schepen SINGAPOERA, GRACE, MEDORA, CHARLOTTA en JULIA, brikken de HOOP, PESISIER BORNEO, ONDERNEMER en ALIE OESOOR, barken HERMINA, SUSANNA DOROTHEA en FATAL BARIE, schoeners DIANA, LAJU, IRIS, CAROLINA en REFECTIE, Engelse bark FALCON en Amerikaans schip LONDON.

 

RC 140937              Den 2 mei lagen ter rede van SoerabayaZr.Ms. fregat DIANA, corvet ZWALUW, stoomschip HEKLA, brik SIWA, schoeners JANUS en CASTOR, kanonneerboten no. 14 en 15; Nederlandse schepen GRACE, SINGAPOERA, MEDORA, CHARLOTTA en JULIA, brikken ALYDA, PESISIER BORNEO, DE HOOP, ONDERNEMER en ALIE OESOOR, barken SUSANNA DOROTHEA, FATAL BARIE, MASTORA, SEGAF, DIEDERIKA en JOESOOR; schoeners LAJU, IRIS, CAROLINA, DOLPHYN en REFECTIE, Amerikaans schip LONDON.

 

RC 160937              Den 17 mei lagen ter rede van SoerabayaZr.Ms. fregat DIANA, corvet ZWALUW, stoomschip HEKLA, brik SIWA, schoeners JANUS en CASTOR, kanonneerboten no. 14 en 15, civiele schoener VLIEGENDEVISCH, Nederlandse schepen SINGAPOERA, GRACE, JULIA, MEDORA, FLEVO en CLAUDIUS CIVULIS, brikken de HOOP, PESISIER BORNEO, ALYDA, ONDERNEMER en ALIE OESOOR, barken SUSANNA DOROTHEA, FATAL BARIE, MASTORA, SEGAF en PAUL, schoeners SINGLIE, ORION, LAJU, IRIS en REFECTIE,

 

RC 141037              Ter rede van Soerabaya lagen Zr.Ms. fregatten DIANA en BELLONA, corvet ZWALUW, stoomschip HEKLA, brikken SNELHEID en SIWA, schoeners JANUS en CASTOR, kanonneerboten no. 14 en 15, Nederlandse schepen SINGAPOERA, GRACE, JULIA, FLEVO, CLAUDIUS CIVILIS CHERIBON PACKET, ZEEMEEUW, JOHANNA SUSANNA en JUDOOL RACHMAN, brikken PESISIER BORNEO, ALYDA, SUSANNA DOROTHEA, ONDERNEMER en ALIE OESOOR, barken SEGAF, MANOK, FATAL HAIR FATAL KARIM, BATAVIA en SUMATRA, schoeners ORION, IRIS en REFECTIE

 

RC 211137              Den 3 augustus lagen ter rede van SoerabayaZr.Ms. fregat DIANA, corvetten ZWALUW en VAN SPEYK, stoomschip HEKLA, brik SIWA, schoeners KAMELION en CASTOR, en kanonneerboten no. 14 en 15; Nederlandse schepen SINGAPOERA, GRACE, CHERIBON PACKET, PLEIADES, JOHANNA FREDERIKA, MEDORA, CAROLINA JACOBA, RHOON EN PENDRECHT, GENERAAL CHASSÉ, JOHANNA SUSANNA, GOED VERTROUWEN, KONINGIN DER NEDERLANDEN, SCHELDE, DE VRIENDSCHAP, AZIA, BATO, BARON VAN DER CAPELLEN en VROUW JEANNETTA; brikken ALYDA, COURIER, PESISIER BORNEO, ONDERNEMER en ALIE OESOOR; barken LOUISA en ELISABETH; schoeners BARBAROSSA, DOLPHYN, IRIS, REFECTIE en CATHARINA CORNELIA

 

RC 051237              Den 16 augustus lagen ter rede van SoerabayaZr.Ms. fregat DIANA, corvetten ZWALUW en VAN SPEYK, stoomschip HEKLA, brik SIWA, schoeners KAMELION en CASTOR, kanonneerboten no. 14 en 15, Nederlandse schepen SINGAPOERA, GRACE, PLEIADES, JOHANNA FREDERIKA, CHERIBON PACKET, CAROLINA JACOBA, KONINGIN DER NEDERLANDEN, BATO, SCHELDE, ATHAIT ULMAUTA en PHENOMÈNE, brikken FATAL BERAKAT, PESISIER BORNEO, ALYDA, ONDERNEMER en ALIE OESOOR.

 

(Na 1837 geen treffers meer gevonden van dit schip)

 

 

 

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1826.01.19 / 13

ANNA EN HENRIETTA

brik

ex-ANNA

Gertner, Jacobus

niet vermeld

Soerabaja

schip gekocht

 

2490

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1829.03.26 / 5

ANNA HENRIETTA

Brik

 

Jansz, J.G.

niet vermeld

Soerabaja

oude zeebr. Ingeleverd, nieuwe verstrekt

IMG 8918, 8919

2526

reden nieuwe zeebrief niet vermeld

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1831.02.23 / 1

PASSIESIER BORNEO

brik

ex-ANNA HENRIETTE

pangeranMandharaSerima Radja

Maas Taliepe

Sambas (Borneo)

schip gekocht

IMG 9242, 9343

2541

de ANNA HENRIETTE was verkocht door de firma J.H. Buijten& Simon van der Wouden

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

BC           =              Bataviasche Courant

JC            =              Javasche Courant

RC           =              Rotterdamsche Courant