Inloggen
ALYDA - ID 16805

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Construction Data

Scheepsbouwer: Unknown, Unknown, Unknown
Technical Data

 
Gezagvoerders

Datum vanaf: 1829
Kapitein: Knudsen, O.E.
Overige informatie: 0

Algemene informatie

Levensloop:

?

                Alyda                                      -

16-08-1829                                            - Vertrokken van Batavia naar Pontianak en op die reis, als gevolg van een sterke

stroming, verongelukt op de klip KarangKapal.

 

 

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1829        O.E. Knudsen

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat de bronvermelding achter het bericht dan is dit opgezocht in delpher.nl en is het vaak een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

JC 050929               Batavia, 4 september. Wij zijn in de gelegenheid gesteld, om onze lezers de volgende bijzonderheden mede te delen, betrekkelijk het verongelukken van het schip ALYDA, kapt. O.E. Knudsen, op de klip Karang-kapal, den 16 augustus j.l, vertrokken van Batavia naar Pontianak den 9 augustus bevorens.  Volgens een afgelegde verklaring van de gezagvoerder en stuurlieden van gemeld schip, bevond hetzelve zich op den 15 bevorens, ten 12 uren, naar genomen observatie op 06º05’ ZB en 110º06’ gegiste lengte beoosten Greenwich; van die tijd af aan is gestuurd, op de A.W. OZO 2½ mijl, P.W. ZZO ½ mijl, E.W. ZZO 3¼ mijl, H.W. zuid 1½ mijl en OZO 1 mijl, D.W. meest aangelegen O 05˚ noord en ONO met 4 mijls vaart. Een m/z. koelte hebbende en het schip ten 4 uren OZO aanleggende, oordeelde de kapitein het niet nodig om overstag te gaan, dewijl hetzelve meest om de zuid had gelegen. Ten 4 uren 15 min. was de wind geschraald, en ten 4 uren 30 min. zag men land vooruit, waarop de kapitein terstond op het dek kwam, en dadelijk het roer aan lij liet leggen; de voorschoten af vierende om overstag te gaan weigerde het schip, en terwijl het achterschip tegelijkertijd stootte, vielen de zeilen dadelijk weer vol; destijds zag hij nog geen branding en hield daarom vol zeil, om weer overstag te kunnen gaan; het roer wederom aan lij leggende, stootte het voorschip op de klippen. De kapitein zag als toen geen mogelijkheid meer om er af te komen, en het schip dwars tegen de klippen slaande en sterk werkende, oordeelde hij het, met overleg van de stuurlieden raadzaam, om de masten te kappen tot verlichting van het schip, ten einde daardoor misschien nog iets van schip en lading te kunnen redden. Ten half zes uren toen er geen redding meer overig bleef, vertrok de commandant van het aan boord zijnde detachement troepen, met de scheepsjol naar Karimon-Java, om van het plaatselijk gezag aldaar, enige hulp te verzoeken, en daar ter zelfde tijd enige soldaten met de sloep van boord gingen, was het de kapitein niet mogelijk om iets tot redding van schip, detachement of equipage te kunnen aanwenden. Van de ogenblik af aan dat het schip over de stuurboordzijde zo sterk gevallen was, dat het water op het bovendek tot aan de luiken stond, bevond zich het detachement en de equipage tot maandag namiddag ten 2 uren, als wanneer er assistentie van Karimon-Java kwam, aan bakboordzijde, zonder het minste voedsel te hebben genuttigd. De kapitein van gemelde bodem schrijft het vastraken op de klippen alleen toe aan de sterke stroom om de noordoost.

 

 

 

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1829.09.12 / 5

ALYDA

Brik

 

niet vermeld

C.E. Knudsen

niet vermeld

melding van vergaan

IMG 8524,8525

2532

resident Japara en Joana meldt met brief 27.08.1829 vergaan ALYDA op klippen Karimon Java-eilanden

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

JC            =              Javasche Courant