Inloggen
BEROEMOEN - ID 16614

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1928
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Passenger-/cargovessel
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Droogdok Maatschappij 'Soerabaja', Surabaya, Netherlands East Indies
Delivery Date: 1928-10-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Gebr. Sulzer A.G., Winterthur, Switzerland
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: 2 x Sulzer diesel (x) elk 75 Pk.
 
Gross Tonnage: 107.00 Gross tonnage
Deadweight: 79.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 31.50 Meters Length overall (Loa)
Beam: 6.60 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.56 Meters Depth, moulded
Draught: 0.60 Meters Draught, maximum
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 6
Ship History Data

Date/Name Ship 1928-10-00 BEROEMOEN
Manager: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Ship Events Data

1928-10-19: Bataviaansch Nieuwsblad 19-10-1928: Nieuwe Hekwieler voor de K.P.M. Maandagmiddag vertrok het s.s. Pijnacker Hordijk van Soerabaja naar Tandjong Priok met den nieuwen hekwieler "BEROEMOEN" op sleeptouw. Dit vaartuig, — lezen wij in het Soer. Hbl. — 29.30 M. lang tusschen de loodlijnen, grootste breedte 6.00 M. en holte 1.75 M., werd gebouwd op de werf van de Droogdok Mij. alhier en is bestemd voor de vaart op de Beroemoen-rivier in de buurt van Tandjong Balei (SO.K.), waar door de Paketvaart een nieuwe dienst wordt geopend. Dit riviertje moet zeer ondiep zijn en in verband hiermede werd de eisch gesteld, dat het vaartuig ook een uiterst geringen diepgang zou hebben bij een laadvermogen van 50 ton. Zoo steekt deze nieuwe rivierboot in vol beladen toestand nog slechts 89 cM. boven water uit, hetgeen heel wat minder is dan een behoorlijke Kali Mas- prauw. In afwijking van het gewone type dezer schepen, meestal voortgedreven door middel van een (in het achterschip geplaatst) hekwiel, is de Beroemoen— die niet van een stoommachine, doch van twee Sulzer-Diesels elk van 75 P.K. is voorzien — uitgerust met twee hekwielen, elk gekoppeld aan een motor. In een drietal op het voorschip geplaatste hutten kunnen totaal 6 passagiers worden vervoerd.
1928-12-14: Indische Courant 14-12-1928: Hekwielerdienst K.P.M. Door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is een volledige rivierdienst georganiseerd op de Beroemoen, Oostkust van Sumatra, met als basis Laboean Bilik. Een speciale hekwieler werd o.m. derwaarts gesleept door de Singapore. Deze hekwieler, de BEROEMOEN gedoopt, is op officieele wijze in gebruik genomen. Van te voren was er nog slechts één proefvaart naar Kota Pinang, het eindpunt, gemaakt. Het schip is een platboomd vaartuig van slechts 60 c.M. diepgang. In het middengedeelte liggen de ruimen, die 100 ton lading kunnen bergen. Aan de voorzijde beneden, zijn de verblijven voor de bemanning, de kombuis enz., terwijl daarboven het verblijf is ingericht voor de salonpassagiers. Er zijn vier hutten van twee bedden, zoodat in totaal acht passagiers in deze klasse kunnen worden geherbergd. Er kunnen er wel meer mee, maar dan zullen ze op de banken moeten slapen. De hutten zijn keurig ingericht met spiegel, opklapbare waschtafel enz. Ze moesten echter uit den aard der zaak klein blijven. Voorts zijn er aan boord op dit gedeelte een W.C. en een kleine mandikamer. De salon zelf is ruim en comfortabel ingericht en het aantrekkelijke er van is, dat men naar alle zijden groote, openslaande ramen heeft, zoodat men er zit als in een sightseeingcar, of op het voorbalcon van een reusachtige electrische tram. Achter op het schip bevindt zich beneden de machine-,, kamer"—vanwege den geringen diepgang zijn de motoren geheel zichtbaar—met twee Sulzer-motoren van 150 P. K. samen. Daarboven is een zeer ruim dek, dat 150 á 160 passagiers kan herbergen. Heelemaal achteraan zijn de twee wielen met schoepen ingebouwd, die voor de voortbeweging zorg dragen. Ze gooien het water met groote kracht naar achteren en doen de boot als het ware met twee pooten zwemmen, hetgeen den hekwieler bij de Inlanders den teekenachtigen naam van kapal bèbèk bezorgd heeft. Op den dag der opening waren o.m. de assistent-resident van Tandjong Balei, de controleur, de tengkoe Soetan van Paneh, de heer Herfst, agent van de K.P.M, te Laboean Bilik, vertegenwoordigers van importhuizen en het maximum-aantal dames van de plaats, te weten vier in totaal. Het woord werd gevoerd door den heer G. van Nieuwkerk, agent der K. P. M. te Medan. Spr., wees er op, dat de aanleiding tot het in leven roepen van dezen rivierdienst is geweest de geweldige ontwikkeling van het z.g. donkere Zuiden gedurende de laatste jaren, wat reeds sterk tot uiting komt in den reeds verdriedubbelden dienst van de K.P.M, van Belawan naar Paneh vice versa. Dit zou voorloopig genoeg zijn, doch verwacht werd, dat de dienst binnen enkele jaren wederom zou moeten worden uitgebreid. Door den grooten vooruitgang van deze afdeeling en speciaal van de ondernemingen, gelegen aan de Beroemoen-rivier, werd het vraagstuk van riviertransport van en naar Kota-Pinang zeer actueel en alhoewel de meeste ondernemingen zich op dit vervoer uitstekend hebben ingericht, ligt het toch meer op den weg van de K. P. M. om, indien mogelijk, ook dit transport op zich te nemen, vervolgde spr. Hij zette uiteen, hoe men verder tot dezen nieuwen dienst was gekomen, waarbij hij vooral gewaagde van den krachtiger steun van het gouvernement en hulde bracht aan den afgetreden gouverneur C. J. van Kempen, den vroegeren assistent-resident van Asahan, den heer P. Scheffer en het personeel van locale werken. Assistent-resident H. J. E. Moll gaf hierna het officiëele sein tot vertrek.
1938-07-00: In 07-1938 opgelegd in Palembang. In 12-1941 weer in de vaart.
1942-02-28: Final Fate:
Op 28-02-1942 door eigen bemanning tot zinken gebracht.

Afbeeldingen


Omschrijving: Beroemoen 1928
Gemaakt door: Unknown