Inloggen
VOORLICHTER - ID 16470


Kroniekberichten

Datum 28 maart 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 maart. Heden namiddag is te Slikkerveer van de werf van de heer J. Smit te water gelaten het voor zijn rekening gebouwde Nederlandse clipper-fregatschip VOORLICHTER. Het schip is 280 voet lang over dek, 47 voet wijd en 30 voet hol, en meet 2030 ton. Dit is het grootste schip dat tot dusverre in Nederland gebouwd is.

Afbeelding
Datum 09 juni 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ter overvoer van producten van Java naar Nederland, zijn op heden bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij ingeschreven de navolgende schepen:
Naar Amsterdam: LOUISA, van Amsterdam, 396 lasten, naar Amsterdam NLG 99,97; ZAANSTROOM, van Amsterdam, 324 lasten, NLG 86,93; ALCYONE, van Amsterdam, 249 lasten, NLG 64,88; PIETER ADOLF, van Amsterdam 449 lasten, NLG 92; JAVA, van Amsterdam, 682 lasten, NLG 84,90; JAVA PACKET, van Amsterdam, 394 lasten, NLG 88,40; VERTROUWEN, van Amsterdam, 360 lasten, NLG 87,40.
CORNELIA, van Amsterdam, 440 lasten, naar Amsterdam NLG 88,88; Rotterdam NLG 92,88.
INDIA PACKET, van Amsterdam, 400 lasten, NLG 87,97, Rotterdam NLG 94,97; NLG 84,90; AURORA, van Amsterdam, 744 lasten, naar Amsterdam NLG 82,73, Rotterdam NLG 85,73; CONSTANCE, van Amsterdam, 381 lasten, naar Amsterdam NLG 92;
NEDERLAND, van Dordrecht, 373 lasten, naar Amsterdam NLG 100, Rotterdam NLG 100, Dordrecht NLG 100;
SAMHIRI, van Schiedam, 384 lasten, naar Amsterdam NLG 94,75; Rotterdam NLG 89,75, Dordrecht NLG 89,75, Middelburg NLG 92,75, Schiedam NLG 89,75;
SUSANNA EN ELIZABETH, van Middelburg, 390 lasten, naar Amsterdam NLG 104,89, Rotterdam NLG 99,99, Dordrecht NLG 99,99, Middelburg NLG 99,99, Schiedam NLG 99,99;
LUCTOR ET EMERGO, van Middelburg, 398 lasten, naar Amsterdam NLG 99,90, Rotterdam NLG 95, Dordrecht NLG 95, Middelburg NLG 95, Schiedam NLG 95;
STAD MIDDELBURG, van Middelburg, 397 lasten, naar Amsterdam NLG 99,90, Rotterdam NLG 95, Dordrecht NLG 95, Middelburg NLG 95, Schiedam NLG 95;
KOSMOPOLIET, van Dordrecht, 398 lasten, naar Amsterdam NLG 110, naar Rotterdam NLG 89,90, Dordrecht NLG 89,90, Schiedam NLG 89,90;
CATHARINA MARIA, van Zierikzee, 398 lasten, naar Middelburg NLG 90,70;
DORDRECHT II, van Dordrecht, 408 lasten, naar Amsterdam NLG 94,48, Rotterdam NLG 88,48, Schiedam NLG 88,48;
HELLEVOETSLUIS, van Dordrecht, 333 lasten, naar Amsterdam NLG 94,48, Rotterdam NLG 88,48, Dordrecht NLG 88,48, Schiedam NLG 88,48;
LAURENS KOSTER, van Rotterdam, 692 lasten, naar Amsterdam NLG 89,99, Rotterdam NLG 83,83, Dordrecht NLG 83,83, Middelburg NLG 83,83, Schiedam NLG 83,88;
JOHANNA CHRISTINA, van Rotterdam, 375 lasten, naar Amsterdam NLG 92,50, Rotterdam NLG 91,50, Dordrecht NLG 91,50, Middelburg NLG 91,50, Schiedam NLG 91,50;
AEOLUS, van Rotterdam, 364 lasten, naar Rotterdam NLG 100, Schiedam NLG 100;
GRAAFSTROOM, van Alblasserdam, 399 lasten, naar Amsterdam NLG 92,50, Rotterdam NLG 91,50, Dordrecht NLG 91,50, Middelburg NLG 91,50, Schiedam NLG 91,50;
JASON, van Rotterdam, 438 lasten, naar Rotterdam NLG 100, Schiedam NLG 100;
KINDERDIJK, van Alblasserdam, 390 lasten, naar Amsterdam NLG 98, Rotterdam NLG 94,95, Dordrecht NLG 95, Middelburg NLG 96, Schiedam NLG 94,95;
LOUIS MEIJER, van 's-Gravenhage, 399 lasten, naar Amsterdam NLG 95, Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 95, Middelburg NLG 95, Schiedam NLG 95;
KRIMPEN AAN DE LEK, van Alblasserdam, 371 lasten, naar Amsterdam NLG 98, Rotterdam NLG 94,95, Dordrecht NLG 95, Middelburg NLG 96, Schiedam NLG 94,95;
HELENA EN ANNA, van Rotterdam, 456 lasten, naar Amsterdam NLG 97,63, Schiedam NLG 94,63;
HEBE, van Rotterdam, 328 lasten, naar Amsterdam NLG 97,50, Rotterdam NLG 87,50, Dordrecht NLG 87,50, Middelburg NLG 92,50, Schiedam NLG 87,50;
MARIA SARA, van Rotterdam, 336 lasten, naar Amsterdam NLG 97,50, Rotterdam NLG 87,50, Dordrecht NLG 87,50, Middelburg NLG 92,50, Schiedam NLG 87,50;
ADA, van Rotterdam, 376 lasten, naar Amsterdam NLG 97,50, Rotterdam NLG 87,50, Dordrecht NLG 87,50, Middelburg NLG 92,50, Schiedam NLG 87,50;
MAARTEN VAN ROSSEM, van Rotterdam, 381 lasten, naar Amsterdam NLG 92,50, Rotterdam NLG 87,50 Dordrecht NLG 87,50, Middelburg NLG 92,50, Schiedam NLG 87,50;
OCEANUS, van Rotterdam, 613 lasten, naar Amsterdam NLG 90, Rotterdam NLG 87, Dordrecht NLG 87, Middelburg NLG 89, Schiedam NLG 87;
SUSANNA, van Rotterdam, 476 lasten, naar Amsterdam NLG 93,87, Rotterdam NLG 90,87, Dordrecht NLG 90,87, Middelburg NLG 93,87, Schiedam NLG 90,87;
HENDRIKA, van Rotterdam, 352 lasten, naar Amsterdam NLG 95,43, Rotterdam NLG 91,33, Dordrecht NLG 91,33, Middelburg NLG 95,43, Schiedam NLG 91,33;
JOHANNA MARIA, van Rotterdam, 472 lasten, naar Amsterdam NLG 97,63, Rotterdam NLG 94,63, Dordrecht NLG 94,63, Middelburg NLG 97,63, Schiedam NLG 94,63;
de JONGE CORNELIS, van Rotterdam, 348 lasten, naar Rotterdam NLG 88,50, Dordrecht NLG 88,50, Schiedam NLG 88,50;
MARIA ELIZABETH, van Rotterdam, 718 lasten, naar Amsterdam NLG 99,92, Rotterdam NLG 94,92, Dordrecht NLG 96,92, Middelburg NLG 99,92, Schiedam NLG 96,92;
JEDO, van Rotterdam, 399 lasten, naar Amsterdam NLG 102, Rotterdam NLG 97, Dordrecht NLG 98, Middelburg NLG 100, Schiedam NLG 99;
NOORDBRABANT, van Delfshaven, 389 lasten, naar Amsterdam NLG 98, Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 90, Middelburg NLG 93, Schiedam NLG 90;
VOORLICHTER, van Ridderkerk, 1072 lasten, naar Amsterdam NLG 88,88, Rotterdam NLG 88,88, Dordrecht NLG 88,88, Middelburg NLG 88,88, Schiedam NLG 88,88;
GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOOGENDORP, van Rotterdam, 398 lasten, naar Amsterdam NLG 100, Rotterdam NLG 95,50, Dordrecht NLG 96, Middelburg NLG 96,50, Schiedam NLG 95,75;
PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, van Rotterdam, 449 lasten, naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 89,89, Dordrecht NLG 91, Middelburg NLG 92, Schiedam NLG 90;
JACOBA HELENA, van Rotterdam, 389 lasten, naar Amsterdam NLG 94, Rotterdam NLG 91,89, Dordrecht NLG 93, Middelburg NLG 94, Schiedam NLG 92;
NOACH II, van Rotterdam, 503 lasten, naar Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 90, Schiedam NLG 90;
BILDERDIJK, van Rotterdam, 398 lasten, naar Amsterdam NLG 95,45, Rotterdam NLG 89,89, Dordrecht NLG 90,89, Middelburg NLG 91,89, Schiedam NLG 90,39;
ALMONDE, van Rotterdam, 294 lasten, naar Amsterdam NLG 99,99, Rotterdam NLG 97,49, Dordrecht NLG 99,99, Middelburg NLG 99,99, Schiedam NLG 99,99;
ALBLASSERDAM, van Alblasserdam, 371 lasten, naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 88, Dordrecht NLG 88, Middelburg NLG 91, Schiedam NLG 89.

Afbeelding
Datum 13 november 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 1 oktober. ’s Middags van de 23e dezer arriveerde voor de eerste maal te dezer rede het driemastklipperschip (opm: fregat) VOORLICHTER, gezagvoerder J.J. Duinker, de derde juli van Brouwershaven vertrokken. Dit schip, het grootste van de Nederlandse koopvaardijvloot, meet 2270 ton en werd door J. Smit te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, voor eigen rekening gebouwd. Het vaartuig komt hier op avontuur en bracht herwaarts over een detachement sterk 170 man.

Afbeelding
Datum 22 november 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 oktober. Scheepsvrachten. De HERMAN DE RUYTER werd voor NLG 35 te Samarang te laden voor koffie en suiker opgenomen naar Amsterdam. De DORDRECHT II laadt te Indramayoe en Padang tot geheime vracht naar Amsterdam. JAN PIETERSZOON KOEN en L.J. ENTHOVEN liggen naar Nederland in lading en namen tot NLG 35 à 40 aan wat voorkomt (opm: de lading, die ze konden krijgen). De NOACH II sloot tot geheime conditiën naar Rotterdam af. PRESIDENT PLATE accepteerde NLG 35 voor koffie en suiker, NLG 20 voor tin en NLG 50 voor licht goed naar Rotterdam. De GRAAFSTROOM en de KINDERDIJK liggen aan. De NOORD BRABANT is, zegt men, tot NLG 37,50 voor een volle lading suiker naar het Kanaal voor orders opgenomen, doch dit wordt betwijfeld. SUSANNA en JOHANNA MARIA bekomen NLG 37,50 dooreen voor gedeeltelijke lading, op de kust te laden. De IDA ELIZABETH laadt rijst te Soerabaija voor reders rekening. WAALSTROOM en WILDEMAN, beide te Padang liggende, zijn tot GBP 3 voor bepaalde qualiteiten koffie naar Amerika opgenomen. De ZEEBLOEM, nog hier liggende, gaat ook naar Padang om koffie voor Amerika te laden tot GBP 2.15/- De JUNO en de RIO DE LA PLATA accepteerden 25 $cents voor oliekoeken naar Amoy. De NEPTUNUS accepteerde GBP 1 voor suiker naar Melbourne.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen ARY SCHEFFER, COPERNICUS, HENRIETTE, ADRIANA MARIA ELISABETH, CONSTANCE, KAAP HOORN, LOUIS MEYER, CATHARINA MARIA, SPERWER, HELLEVOETSLUIS, JEDO, ADA, EDOUARD MARIE, HOEK VAN HOLLAND, REGINA MARIS, WALCHEREN, VIER GEBROEDERS, LUCTOR ET EMERGO, DOESBORGH, VOORLICHTER, JANNETJE, SUSANNA ELIZABETH, SCHEVENINGEN, JASON, AEOLUS, NEDERLAND EN ORANJE, G.K. GRAAF VAN HOGENDORP, BILDERDIJK, BARON VAN HEEMSTRA, KRIMPEN A/D LEK, CORNELIA, L. GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, MARIA, SARAH, JACOBA HELENA, NEDERLAND, DAGERAAD en LANDBOUW.

Afbeelding
Datum 02 december 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 december. De Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij vroeg 2 oktober j.l. aanbiedingen van schepen op 18 dezer, om 4 november a.s. tot laden gereed te zijn en hebben daarvoor de 24 onderstaande schepen ingeschreven:
VOORLICHTER (1072 lasten), naar Amsterdam NLG 34,80, naar Rotterdam NLG 32,80; NEDERLAND en ORANJE (319 lasten), naar Amsterdam NLG 38,98, naar Rotterdam NLG 40,98, naar Dordrecht NLG 40,98, naar Middelburg NLG 42,95, naar Schiedam NLG 40,98; CORNELIA (440 lasten), naar Amsterdam NLG 44,98, naar Rotterdam NLG 44,98, naar Dordrecht NLG 46,98, naar Middelburg NLG 48,98, naar Schiedam NLG 45,98; JANNETJE
(346 lasten), naar Amsterdam NLG 39,98, naar Rotterdam NLG 37,98, naar Dordrecht NLG 37,98, naar Middelburg NLG 41,98, naar Schiedam NLG 37,98; LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM (399 lasten), naar Amsterdam NLG 37,49, naar Rotterdam NLG 34,99, naar Dordrecht NLG 34,99, naar Middelburg NLG 40, naar Schiedam NLG 34,99,
LANDBOUW (383 lasten), naar Amsterdam NLG 36, naar Rotterdam NLG 35, naar Dordrecht NLG 35,50, naar Middelburg NLG 40, naar Schiedam NLG 35,50;HENRIETTE ADRIANA (770 lasten), naar Amsterdam NLG 35, naar Rotterdam NLG 32,49, naar Dordrecht NLG 32,50, naar Middelburg NLG 38, naar Schiedam NLG 32,50; LOUIS MEIJER (399 lasten), naar Amsterdam NLG 34,99, naar Rotterdam NLG 34,99, naar Dordrecht NLG 34,99, naar Schiedam NLG 34,99; VIER GEBROEDERS (350 lasten), naar Amsterdam NLG 36, GIJBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP (398 lasten), naar Amsterdam NLG 44,90, naar Rotterdam NLG 39,90, naar Dordrecht NLG 39,90, naar Schiedam NLG 39,90; HELLEVOETSLUIS (333 lasten), naar Amsterdam NLG 54,90, naar Rotterdam NLG 49,90, naar Dordrecht NLG 49,90, naar Middelburg NLG 51,90, naar Schiedam NLG 49,90; ARY SCHEFFER (398 lasten), naar Amsterdam NLG 43, naar Rotterdam NLG 38, naar Dordrecht NLG 38, naar Schiedam NLG 38; JACOBA HELENA (387 lasten), naar Amsterdam NLG 38, naar Rotterdam NLG 36, naar Dordrecht NLG 36, naar Middelburg NLG 38, naar Schiedam NLG 37; JOHANNA CHRISTINA (375 lasten), naar Amsterdam NLG 40, naar Rotterdam NLG 39,99, naar Dordrecht NLG 40, naar Middelburg NLG 40, naar Schiedam NLG 40; KAAP HOORN (251 lasten), naar Rotterdam NLG 34; LUCTOR ET EMERGO (398 lasten), naar Amsterdam NLG 50, naar Rotterdam NLG 50, naar Dordrecht NLG 40, naar Middelburg NLG 50, naar Schiedam NLG 50; WALCHEREN (234 lasten), naar Rotterdam NLG 38,98, naar Dordrecht NLG 38,98, naar Middelburg NLG 37,98, naar Schiedam NLG 48,98; ALBLASSERDAM (371 lasten), naar Amsterdam NLG 35, naar Rotterdam NLG 33, naar Dordrecht NLG 34, naar Middelburg NLG 35, naar Schiedam NLG 34; STAD MIDDELBURG (397 lasten), naar Rotterdam NLG 48, naar Dordrecht NLG 48, naar Middelburg NLG 48, naar Schiedam NLG 48; KRIMPEN A/D LEK (371 lasten), naar Rotterdam NLG 37,50, naar Dordrecht NLG 37,50, naar Schiedam NLG 37.50; BILDERDIJK (399 lasten), naar Amsterdam NLG 49, naar Rotterdam NLG 44, naar Dordrecht NLG 46, naar Middelburg NLG 49, naar Schiedam NLG 44; ADA (376 lasten), naar Amsterdam NLG 52,50, naar Rotterdam NLG 50, naar Dordrecht NLG 50, naar Schiedam NLG 50; CATHARINA MARIA (398 lasten), naar Rotterdam NLG 49,75, naar Dordrecht NLG 49,75; VERTROUWEN (359 lasten), naar Amsterdam NLG 48.

Afbeelding
Datum 15 juli 1870
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Het schip VOORLICHTER, kapt. Duinker, van Batavia te Rotterdam aangekomen, is gisteren aan de Wilhelminakaai liggend op zijde gevallen. De lading was des avonds nagenoeg gelost, doch er zijn nog ongeveer 200 schuitjes tin aan boord. Het schip lag met de verschansing onder water en met de masten op de kade.

Afbeelding
Datum 11 november 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 november. Volgens particulier bericht is het schip VOORLICHTER, kapt. C.J. Bunk, heden behouden te Cardiff gearriveerd.

Afbeelding
Datum 16 februari 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij:
CHRISTINE, 250 last, naar Amsterdam NLG 82,50; ELECTRA, 590 last, naar Amsterdam NLG 78,98; ANNA LUCRETIA, 333 last, naar Amsterdam NLG 77,45; CORNELIA, 440 last, naar Amsterdam NLG 81,45, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,45; GERARD PIETER SERVATIUS, 350 last, naar Amsterdam NLG 78,74, naar Rotterdam NLG 83,74; FERDINAND EN LOUIS, 268 last, naar Amsterdam NLG 90,40; ARY SCHEFFER, 398 last, naar Amsterdam NLG 88,40; PETRONELLA, 295 last, naar Amsterdam NLG 84,40; GEBR. VAN DER BEEK, 655 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 84,44; JUPITER, 387 last, naar Amsterdam NLG 81,94; HENRIETTE, 228 last, naar Amsterdam NLG 79,95; TELANAK, 398 last, naar Amsterdam NLG 84,49; CONSTANCE, 381 last, naar Amsterdam NLG 110; ANNA ELIZABETH, 449 last, naar Amsterdam NLG 79,37; STAD MIDDELBURG, 397 last, naar Amsterdam NLG 88, Rotterdam en Dordrecht NLG 86, Middelburg NLG 83,50, Schiedam NLG 86; PHILIPS VAN MARNIX, 752 last, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 79,99; ZES GEZUSTERS, 768 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 87,87; JONGE JAN, 407 last, naar Amsterdam NLG 90, naar Rotterdam NLG 85, naar Dordrecht NLG 86, naar Middelburg NLG 90, naar Schiedam NLG 86; ROTTERDAM, 397 last, naar Amsterdam NLG 85, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 82, naar Middelburg NLG 85, naar Schiedam NLG 82; JONGE CORNELIS, 351 last, naar Amsterdam NLG 82,45, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 79,85, naar Middelburg NLG 85, naar Schiedam NLG 79,85; NIEUWE WATERWEG II, 757 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 84,84; BARON VAN HEEMSTRA, 397 last, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 89,70 naar Middelburg NLG 86,55; AMSTELSTROOM, 332 last, naar Amsterdam NLG 81,49; VOORLICHTER, 1.075 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 76. Met een certificaat.

Afbeelding
Datum 09 juli 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 mei. Vrachten. Nederlands schip ALDEBARAN, naar Amerika, vracht geheim.
Onbevrachte schepen, hier en op de kust. Nederlandse schepen LANDBOUW, JOHANNA, VOORLICHTER, JOHANNA, kapt. Verduin.
Diversen. De Nederlandse schepen WIJK AAN ZEE en HEBE doen kustreizen.
Het Amerikaanse schip EMILY MACNEAR, met steenkolen van Cardiff naar Hongkong, is 11 mei op Poeloe Deli of Klappereiland gestrand. De equipage is gered. (opm: zie JB 200571 e.v.)

Afbeelding
Datum 20 augustus 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 juli. Vrachten. Naarmate de afvoer van producten vordert, begint zich ook meer vraag naar scheepsruimte te openbaren. Het aantal disponibele schepen dat in de laatste dagen betrekkelijk niet onbelangrijk toegenomen is, voldoet echter in ruime mate aan de tegenwoordige behoefte. Kleine schepen zijn zeer gezocht voor Chinese reizen. Sinds de laatste berichten werden de volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen afgesloten.
VOORLICHTER laadt tin tot NLG 40, suiker en koffie tot NLG 71,50 à NLG 75, tabak tot
NLG 67,50, indigo tot NLG 90, te Batavia en Samarang te laden. STAD MIDDELBURG sloot af tot NLG 40 voor tin, NLG 75 suiker en huiden, NLG 80 voor tin, te Cheribon en Batavia te laden.

Afbeelding
Datum 24 mei 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het klipper-fregatschip LIBERAAL.
Slikkerveer, één der onder de gemeente Ridderkerk ressorterende gehuchten, vierde donderdag (opm: 23 mei) feest, omdat op de werf van de heer Jan Smit het grootste houten zeeschip zou te water worden gelaten, dat tot dusver in Nederland werd gebouwd.
Moet men de inboorlingen, men houdt de uitdrukking ten goede, geloven, dan dagtekent de vestiging van het gehucht uit de Spaanse tijd. De Spanjaarden waren in Krimpen aan de Lek gevallen. Om aan hun moordende hand te ontsnappen, wierpen velen zich in de rivier en trachtten zwemmende de overkant te bereiken. De meeste verdronken ; en onder hen die de oever bereikten, waren er nog vrij wat, die zoveel water geslikt hadden, dat zij stierven. Tot herinnering noemde men de plek Slikkerveer. Waarheid of verdichting, men zegt het op de plaats zelve en het klinkt serieus genoeg om er melding van te maken.
Zeker is het, dat het gehucht een veertigtal jaren geleden geen betekenis hoegenaamd had. Eerst toen de heer Jan Smit er zijn uitgestrekte werkplaats tot aanbouw van schepen vestigde, werd het Slikkerveer bekend en werden bloei en welvaart zijn deel. De frontloods op de werf is volgens aloud gebruik bespijkerd met de naamborden van de vaartuigen, die er te water liepen. Daaruit blijkt, dat er in 1836 het eerste schip, de WELTEVREDEN, van stapel ging en dat er sinds niet minder dan 31 schepen voor de grote vaart werden aangebouwd.
Met die rusteloze bedrijvigheid hield de uitbreiding van het gehucht gelijke tred. Het telt thans, in twee rijen huizen boven- benedendijks, een bevolking van omstreeks 1200 zielen, en men vindt er nu ook een paar kleinere werven en een paar boerderijen.
Een ongekende levendigheid heerste donderdag in het anders zo stille gehucht. Van alle kanten, tot zelfs uit België, waren belangstellenden toegestroomd, om van het van stapel lopen van de LIBERAAL getuige te zijn.
Hoog in de lucht verhief zich het reusachtige, met vlaggen getooide vaartuig, elegant in spijt van zijn kolossale omvang, en toch vooral om het laatste, meer in het bijzonder de aandacht trekkende.
Het vaartuig, dat voor rekening van de heer Jan Smit zelf werd aangebouwd en vermoedelijk reeds in augustus mede voor zijn rekening in de vaart zal worden gebracht, is zó groot dat het in de sluizen van het kanaal van Voorne slechts ternauwernood kan worden opgenomen. Het kan door die sluizen, maar het zal er de beschikbare ruimte dermate vullen, dat misschien slechts een vingerdikte onbezet blijft.
Het fregat, dat zowel op snelzeilen als op het innemen van veel lading en passagiers gebouwd is, heeft een lengte van niet minder dan 81 el ; het is 13½ el breed en 8½ el hol.
Het meet circa 1200 last, hetgeen nog 100 last meer is dan de reeds zo grote VOORLICHTER van dezelfde bouwmeester.
Met het oog op zijn grote omvang is de LIBERAAL voorzien van drie ijzeren zaadhouten.
De lengte van de ijzeren masten bovendeks is de volgende: fokkenmast 19 el, grote mast 20½ ; bezaanmast 17½ el. Ganse hoogte van de masten met de stengen bovendeks: fokkenmast 46 el; grote mast 48 el; bezaanmast 41 el. Lengte van de ijzeren ra’s: fokkenra 31 el; grote ra 32 el; bezaanra 25 el.
Opmerkelijk is ook het feit, dat boegspriet en kluiverboom van ijzer en aan één verbonden zijn ; de lengte buiten boord van beide te samen bedraagt niet minder dan 18 el.
Ziedaar enige bijzonderheden, ten bewijze dat de LIBERAAL met recht zich verhovaardigen kan het grootste zeeschip te zijn, dat tot dusver in Nederland werd gebouwd.
Behalve de menigte belangstellenden, hadden zich ook verschillende autoriteiten op het terrein verenigd (de commissaris des konings in de provincie, de burgemeester en de secretaris der gemeente Rotterdam, enz.). Hunne aankomst gaf het sein om het schip van de laatste beletselen te bevrijden, die het nog aan de vaste wal kluisterden en aan zijn bestemming onttrokken.
De klink viel, maar het gevaarte zette zich niet dadelijk in beweging. De enorme voorbalk, die opgeschroefd werd om ’t schip een weinig te lichten, kraakte. Toen tastte men de reus in de lendenen aan; door middel van een balk, die tot hefboom diende, slaagde men er in hem in schuddende beweging te brengen. Een kreet van de zijde der menigte, gevolgd door een ademloze stilte……. en met indrukwekkende statigheid gleed het fregat van de helling en schoot pijlsnel langs de uitgestrekte watervlakte, totdat het zich, gelijk verwacht was, met de achtersteven vastwoelde in de tegenover de helling in de rivier aanwezige zandbank.
De heer Smit werd gefeliciteerd met de zo gelukkige afloop, waarna men huiswaarts keerde, niet slechts opgetogen over het zeldzame schouwspel, waarvan men getuige was geweest, maar tevens met de wens, dat zoveel werkzaamheid en ondernemingsgeest bij voortduring met de beste uitkomsten mogen bekroond worden.

Afbeelding
Datum 19 september 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 augustus. Vrachten. Onze vrachtenmarkt verkeert in zeer vaste stemming, ten gevolge van de weinige disponibele schepen en het ruim binnenkomen van producten, terwijl bovendien de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij op de 24e dezer weder een inschrijving zal houden voor de overvoer van producten van Java naar Nederland, waarvoor schepen vóór of op de 7e september gereed moeten zijn. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, Rotterdam NLG 90 voor suiker en NLG 85 voor koffie te Semarang te laden; GERARD PIETER SERVATIUS, Amsterdam NLG 35.000 in full, in de Oosthoek te Batavia te laden;
NEDERLAND EN ORANJE, New York GBP 4.7/6 voor koffie te Padang, Batavia en Semarang te laden; VIER GEBROEDERS, Amsterdam NLG 95 suiker, in de Oosthoek te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: KANDANGHAUER; BATAVIA; JUPITER; ZES GEZUSTER; VOORLICHTER; TELANAK; ZAANSTROOM.

Afbeelding
Datum 10 oktober 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 augustus. Vrachten. In vrachten is de afgelopen veertien dagen veel omgegaan tot stijgende koersen en bestaat er thans nog goede vraag naar schepen ten gevolge van de grote voorraad produkten en de weinige ruimte die disponibel is. De markt sluit vast tot hoogste noteringen. De Nederlandse stomer PRINS HENDRIK, die 25 dezer naar Nederland is vertrokken, laadde tabak à NLG100, koffie à NLG 120, specerijen à NLG 250, indigo à NLG 160 per last. Bij de inschrijving der Factorij op de 24e dezer werden de volgende schepen opgenomen, als: naar Amsterdam VIER GEBROEDERS NLG 99,94, TELANAK NLG 102,35, KANDANGHAUER NLG 102,49, ZAANSTROOM NLG 102,50; naar Rotterdam NIEUWLAND, GRAAFSTROOM, ZES GEZUSTERS en PHILIPS VAN MARNIX, alle à NLG 102,35, en CORNELIS SMIT à NLG 102,50. De volgende particuliere bevrachtingen van Nederlandse schepen vonden plaats: PRINSES AMELIE naar Amsterdam NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffie, NLG 110 voor specerijen, te Batavia te laden; ARARAT naar de Perzische Golf NLG 3,- per picol; NIJVERHEID naar Nederland NLG 100 voor suiker, NLG 90 voor koffie, te Samarang te laden; BATAVIA naar Rotterdam NLG 100 voor suiker, in de Oosthoek te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: BATAVIA, VOORLICHTER, INSULINDE, SOERABAIJA PACKET, ADA, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, FRIESLAND en JEDO.

Afbeelding
Datum 19 oktober 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

 
Batavia, 11 september. Vrachten. Bijna al de sedert ons vorig bericht aangekomen schepen werden opgenomen, gedeeltelijk tot iets lagere koersen dan laatst genoteerd werd en thans is de stemming voor vrachten wel enigszins flauwer, hoewel er nog veel product ter verscheping is. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: SOERABAIJA PACKET, naar Amsterdam NLG 100 voor suiker, NLG 80 voor tabak, in de Oosthoek te laden; COPERNICUS, naar Rotterdam NLG 97,50 voor suiker NLG 90 voor koffie, Passaroeang te laden; ÆGIDIA EN PAULINE, naar Schiedam NLG 90 voor koffie, Passaroeang te laden; NANCY, naar New York GBP 4.5, Batavia en Probolingo te laden; GENERAAL DE STUERS, naar Rotterdam NLG 100 voor suiker, NLG 90 voor koffie, op de kust te laden; PASSAROEANG, naar Amsterdam NLG 90 voor suiker, NLG 70 voor tabak, in de Oosthoek te laden; MARIA SARAH, naar Rotterdam NLG 95 voor suiker, NLG 140 voor arak, NLG 130 voor huiden, Batavia te laden; NESTOR, naar Rotterdam NLG 100 en NLG 97,50 voor suiker, NLG 135 voor arak, NLG 130 voor huiden, NLG 100 voor licht goed, Batavia en in de Oosthoek te laden; ANTJE, naar Rotterdam NLG 90 voor suiker, NLG 137,50 voor arak, Batavia en in de Oosthoek te laden; HENRIETTE ADRIANA, naar Rotterdam, suiker voor bevrachters rekening, NLG 120 voor huiden, NLG 110 voor cubeben; CATHARINA ELISABETH, naar Amsterdam NLG 72,50 voor tabak, Soerabaja te laden; INSULINDE, naar Amsterdam, laadt voor bevrachters rekening; FRIESLAND, naar Amsterdam NLG 38000 in full, Semarang en Batavia te laden; SOEMBING, naar Rotterdam, laadt voor bevrachters rekening;
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: BATAVIA, VOORLICHTER, ADA, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, JEDO, HUYDECOPER.
Het Engels schip LAHLOO, van China naar Londen is 31 juli bij Soemba verongelukt. De kapitein en equipage zijn te Soerabaja aangekom

Afbeelding
Datum 01 november 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 september. De vrachten waren in de laatste twee weken vrij levendig, doch zijn iets lager. Er is echter nog behoefte aan scheepsruimte. De volgende Nederlandse schepen werden bevracht: BATAVIA, naar Amsterdam, laadt voor bevrachters rekening aan de Oosthoek (opm: van Java); ADA, naar Amsterdam, laadt voor bevrachters rekening; NOORDZEE KANAAL, naar Amsterdam NLG 90 voor suiker, NLG 70 voor tabak, aan de Oosthoek te laden, en VOORLICHTER, naar Rotterdam, suiker, gedeeltelijk voor bevrachters rekening, gedeeltelijk à NLG 90, voor tabak NLG 67,50, te laden te Samarang en de Oosthoek.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen alhier en aan de kust: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, JEDO, HUYDECOPER, DRIE GEZUSTERS en STAD MIDDELBURG.

Afbeelding
Datum 22 juni 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 19 juni. Het schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, nog ballast lossende in Tyne dok, zal alhier steenkolen voor Batavia innemen.

Afbeelding
Datum 25 november 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

 
Batavia, 16 oktober. Onze vrachtenmarkt is grotendeels in dezelfde toestand gebleven als laatst bericht werd. Sedet kwamen weder verscheidene afsluitingen tot stand, maar zonder veel fluctuatie in de koersen. De volgende voor Nederlandse schepen kunnen opgegeven worden: KITTY naar Amsterdam à NLG 80 voor suiker en NLG 60 voor tabak; SAMARANG ligt aan voor Rotterdam à NLG 80 voor suiker; MARIA ADOLFINA naar Amsterdam à NLG 80 voor suiker te Samarang te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: GERARD PIETER SERVATIUS, OTTOLINA, JOHANNA, ELLY, NOACH III, MARIA SARAH, WILLEMINA EN CLARA en VOORLICHTER.

Afbeelding
Datum 23 december 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 november. Vrachten. De betere stemming voor vrachten heeft gedurende de afgelopen veertien dagen aangehouden. Zo als uit onderstaande afsluitingen blijkt, zijn de koersen trapsgewijze gestegen en daar de disponibele ruimte thans matig is, sluit de markt vast met een neiging tot verdere rijzing. Bevracht werden de Nederlandse schepen ZES GEZUSTERS naar Rotterdam NLG 82,50 voor suiker in de Oosthoek te laden; JAVA PACKET naar Amsterdam NLG 82,50 voor rijst en thee, te Indramaijoe en Cheribon te laden; OTTOLINA naar Amsterdam NLG 85 voor suiker, op de kust te laden, en HENRIETTE ELISE SUSANNA naar Rotterdam NLG 87,50 voor suiker en gom damar, en NLG 80 koffie te Batavia en Soerabaija te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: NOACH III, VOORLICHTER, NESTOR, HOEK VAN HOLLAND, AEROLIET, CORNELIA, JACOBA EN CHRISTINA, HOLLANDER en LOUIS AUGUST CONSTANTIN.

Afbeelding
Datum 27 december 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 november. Vrachten. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: NESTOR naar Rotterdam NLG 82,50 en NLG 87,50 suiker, NLG 65 tabak NLG 130 arak, NLG 100 huiden, in de Oosthoek te laden; JACOBA EN CHRISTINA naar Amsterdam NLG 85 suiker, NLG 90 specerijen, te Batavia en Cheribon te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: NOACH III, VOORLICHTER, HOEK VAN HOLLAND, AEROLIET, CORNELIA, HOLLANDER, LOUIS AUGUST CONSTANTIN, CORNELIS WERNARD EDUARD en NEREUS.

Afbeelding
Datum 06 januari 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 november. Gedurende de afgelopen veertien dagen was de vrachtenmarkt minder vast. De disponibele scheepsruimte is toegenomen en zijn afladers teruggetrokken en ongenegen om de koersen, waarop de laatste Engelse mail sloot, te besteden, zodat de afdoeningen beperkt waren en de vrachtprijzen achteruit zijn gegaan. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: NESTOR, naar Rotterdam, NLG 32.50 en 37,50 suiker, NLG 65 tabak, NLG 130 arak, NLG 100 huiden, in de Oosthoek te laden; JACOBA EN CHRISTINA, naar Amsterdam, NLG 35 suiker, NLG 90, specerijen, te Batavia en Cheribon te laden; TWEE CORNELISSEN, naar Rotterdam, ligt aan NLG 32½ suiker.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: NOACH III, VOORLICHTER, HOEK VAN HOLLAND, AEROLIET, CORNELIA, HOLLANDER, LOUIS AUGUST CONSTANTIN, CORNELIS WERNARD EDUARD, NEREUS, CALIFORNIE, en ONRUST.

Afbeelding
Datum 10 januari 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 december. Vrachten. Het Nederlands schip HOEK VAN HOLLAND, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht voor de Nederlandsche Handel Maatschappij, vult op met suiker tot NLG 87,50 à 89, en arak à 117,50; HOLLANDER, naar Rotterdam ligt aan, NLG 85 suiker, te Samarang; ONRUST, naar Amsterdam, ligt aan NLG 85 suiker, leverbaar te Rotterdam; Nederlands NEREUS, naar Rotterdam, ligt aan, NLG 80 suiker, NLG 25 tin, te Batavia.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: NOACH III, VOORLICHTER, AEROLIET, CORNELIA, LOUIS AUGUST CONSTANTIN, CORNELIS WERNARD EDUARD, A.M.E. en KRIMPEN A/D. LEK.

Afbeelding
Datum 03 februari 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 december. In de vraag naar scheepsruimte is geen verbetering gekomen en blijft onze vrachtenmarkt in dezelfde lusteloze toestand als laatst gemeld is. De koersen moeten weer lager genoteerd worden, terwijl de afdoeningen voor de tijd van het jaar zeer beperkt zijn. Het volgende kan opgegeven worden met betrekking tot Nederlandse schepen: VOORLICHTER naar Amsterdam, ligt aan te Soerabaija. GRAAFSTROOM naar New York, GBP 3.17/6 te Batavia en Padang te laden. LOUIS AUGUST CONSTANTIN, naar Amsterdam, NLG 72.50 voor suiker, NLG 110 voor arak, te Batavia te laden. ORTELIUS naar Amsterdam, NLG 72.50 EN 70 voor suiker, in de Oosthoek te laden. HOLLANDIA naar Amsterdam, ligt aan, NLG 72,50 voor suiker in de Oosthoek te laden. NOACH III, naar Rotterdam, ligt aan, NLG 72.50 voor suiker te Cheribon te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: AEROLIET, CORNELIA, CORNELIS WERNARD EDUARD, A.M.E., ROTTERDAM, NIEUWE WATERWEG II, KOSMOPOLIET II, JONGE JAN, PETRONELLA, en NEDERLAND EN ORANJE.

Afbeelding
Datum 11 juni 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij:
AMSTEL 843 lasten naar Amsterdam NLG 77,99 per gehele ruimte; LOUIS AUGUST CONSTANTIJN 399 lasten naar Amsterdam NLG 84,35 per gehele ruimte; ARIA EN BETSY 391 lasten naar Amsterdam NLG 86,00 per gehele ruimte; JACOB ROGGEVEEN 377 lasten naar Amsterdam per 260 lasten NLG 87,29, NLG 82,49 per gehele ruimte; ADMIRAAL DE RUYTER 522 lasten naar Amsterdam NLG 84,35 per gehele ruimte; VOORLICHTER 1.075 lasten naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 79,- per gehele ruimte; FRIESLAND 378 lasten naar Amsterdam NLG 82,79 per 260 lasten en per gehele ruimte; MR. JACOB VAN LENNEP 404 lasten naar Amsterdam NLG 84,97 per 260 lasten en per gehele ruimte; JOHANNA EN WILLEM 234 lasten naar Amsterdam NLG 83,89 per 260 lasten en per gehele ruimte; JAVA PACKET 394 lasten naar Amsterdam per 260 lasten NLG 82,40, NLG 81,40 per gehele ruimte; DORDRECHT II 408 lasten naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 84,49 per 260 lasten en NLG 83,94 per gehele ruimte; NICOLETTE 640 lasten naar Rotterdam en Schiedam NLG 80,50, naar Dordrecht NLG 78,50 en naar Middelburg NLG 77,- per gehele ruimte; CORNELIS WERNARD EDUARD 470 lasten naar Rotterdam NLG 86,- per 260 lasten; MAARTEN VAN ROSSEM 381 lasten naar Amsterdam NLG 86,95, naar Rotterdam en Middelburg NLG 84,45, naar Dordrecht en Schiedam NLG 85,45 alles per 260 lasten, naar Amsterdam NLG 84,95, naar Rotterdam, Dordrecht , Middelburg en Schiedam NLG 82,45 per gehele ruimte; ZUID-HOLLAND 682 lasten naar Rotterdam NLG 85,- per 260 lasten; OTTOLINE 778 lasten naar Amsterdam, Rotterdam en Middelburg NLG 82,35 per 260 lasten en NLG 78,45 per gehele ruimte; JEDO 399 lasten naar Amsterdam en Rotterdam NLG 85,-, naar Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 86,- per 260 lasten en naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80.- per gehele ruimte; EMMA 397 lasten naar Amsterdam NLG 86,90, naar Rotterdam en Middelburg NLG 84,40, naar Dordrecht en Schiedam NLG 85,40 per 260 lasten, naar Amsterdam NLG 84,90, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 82,40 per gehele ruimte.

Afbeelding
Datum 30 juni 1874
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 juni. Het schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, is gisteren namiddag hier aan de kade plat op zijde gevallen en ligt met de masten over de wal, doch is heden, na ballast ingenomen te hebben, met weinig schade weer overeind gebracht.

Afbeelding
Datum 24 oktober 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 oktober. Het schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, is volgens particulier telegram gisteren goed en wel te Batavia aangekomen.

Afbeelding
Datum 29 november 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 oktober. Bevrachte Nederlandse schepen: VICE ADMIRAAL MAY naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Factorij; particulier NLG 50 suiker, NLG 45 tabak te Soerabaija en NLG 72,50 koffie te Pangoel; JACOB ROGGEVEEN naar Amsterdam, NLG 52,50 suiker te Batavia, NLG 85 koffie te Padang, leverbaar te Rotterdam. In lading en hier op de kust voor Nederland de Nederlandse schepen ALBLASSERWAARD, HOEK VAN HOLLAND, CORNELIA MATHILDA, DORDRECHT II, OTTOLINA, KITTY en WILHELMINA EN CLARA. Het Nederlands schip MINISTER FRANSEN VAN DER PUTTE, 1.457 ton, verzeilt met de originele lading steenkolen naar Atchin tegen een extra vracht van NLG 18 per ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: TROMP, EUROPA, GIJSBERTUS HERMANUS, CORNELIS WERNARD EDUARD, NESTOR, VOORLICHTER en SALATIGA.

Afbeelding
Datum 12 december 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 november. Vrachten. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats, als: SALATIGA naar Rotterdam, NLG 47,50 voor suiker te Soerabaja, NLG 55 voor suiker te Samarang, NLG 77,50 voor koffie in de Oosthoek; KITTY naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 40 à 42,50 tabak te Soerabaja. HENRIETTE ADRIANA en CORNELIA MATHILDA naar Rotterdam laden voor bevrachters rekening in de Oosthoek; MARIA EN ELISABETH naar het Kanaal voor order, laadt voor bevrachters rekening op de kust; STAD DOCKUM naar Amsterdam, NLG 80 koffie, te Tjilatjap te laden; stoomschip VOORWAARTS naar Nieuwe Diep, NLG 65 tin, NLG 106 koffie; PAULINE CONSTANCE ELEONORE naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij: particulier NLG 55 voor koffie te Batavia en voor suiker te Pekalongan.
In lading hier en op de kust. Voor Nederland: ALBLASSERWAARD, 1.430 ton; HOEK VAN HOLLAND, 1.177 ton; stoomschip TROMP, 2.280 ton; DORDRECHT II, 773 ton; OTTOLINA, 1.473 ton; TELANAK, 754 ton; EMMA, 752 ton; JAVA PACKET, 745 ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TROMP, EUROPA, GIJSBERTUS HERMANUS, CORNELIS WERNARD EDUARD, NESTOR, VOORLICHTER.
Het Engelse schip EGERATERA is verkocht.

Afbeelding
Datum 25 december 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 november. Vrachten. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats, als: stoomschip TROMP, naar Rotterdam NLG 100 voor koffie; TELANAK, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 45 voor suiker en NLG 50 voor koffie te Samarang; FRIESLAND, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 45 voor suiker te Samarang.
Nederlandse schepen in lading hier en op de kust voor Nederland: ALBLASSERWAARD, EUROPA, NESTOR, DORDRECHT II, OTTOLINA, EMMA, JAVA PACKET, MARIA, ANTOINETTE, INDIA en MAARTEN VAN ROSSEM.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: VOORLICHTER, JOHANNA, TROMP, JEDO, BALI, CORNELIS SMIT, OTTO en CHRISTINA.

Afbeelding
Datum 07 januari 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 december 1874. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen vonden plaats, DORDRECHT II, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij; particulier NLG 55 suiker, NLG 100 huiden, te Samarang, ALBLASSERWAARD, naar Amsterdam, NLG 52,50 voor suiker, NLG 110 à 120 arak, NLG 95 huiden, NLG 40 tabak, NLG 60 gom damar, NLG 32,50 à 35 tin, MAARTEN VAN ROSSEM, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 45 suiker, NLG 40 tabak, in de Oosthoek; JOHANNA, naar Rotterdam, NLG 45 en 47,50 suiker, NLG 65 rijst, NLG 75 koffie, NLG 45 tabak, op de kust te laden; VOORLICHTER, naar Rotterdam, NLG 45 suiker, NLG 75 koffie, NLG 95 huiden, op de kust te laden; OTTOLINA, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij.; particulier NLG 45 suiker in de Oosthoek. JEDO naar Rotterdam, gedeeltelijk door de Factorij bevracht, vult particulier op tot geheime vracht. Van de op 28 november 1844 bij de Factorij bij inschrijving aangeboden schepen zijn opgenomen: CORNELIS SMIT 260 last, NLG 74,90 naar Rotterdam, OTTO 260 last,
NLG 74,90 naar idem, JEDO 260 last, NLG 75,49 naar idem.
In lading hier en op de kust de volgende Nederlandse schepen: EUROPA, NESTOR, EMMA, JAVA PACKET, MARIA, INDIA, CORNELIS SMIT, OTTO, stoomschip CONRAD. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TROMP, BALI, URANIA, NOACH III, CHRISTIANA, BATOE BASSIE, NEREUS, ALBLASSERDAM, GENERAAL VAN SWIETEN,PIETER ADOLF.

Afbeelding
Datum 26 november 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 oktober. Vrachten hebben sinds het laatste bericht geen verbetering ondergaan en de stemming is, als gevolg van de vele vrachtzoekende aankomende schepen, bepaald lager. Er is weinig suiker voor Nederland aan de markt. Naar het Kanaal hadden verscheidene afdoeningen plaats tot GBP 3 à 3.5/-; grotere schepen, hoogstens 25.000 picols, zijn echter tot deze koersen niet te plaatsen, en werd er voor een GBP 2.17.6, indien naar Engeland, en GBP 3.2.6, indien naar het continent, besteed. Uit deze cijfers is echter vrij zeker op te maken dat de bestemming Engeland zal zijn. Naar Nederland werden bevracht de Nederlandse schepen: NOORDZEE KANAAL NLG 60 à 62½ voor suiker van Soerabaija en Probolingo naar Amsterdam, stoomschip PRINS VAN ORANJE voor koffie NLG 77 ½ , suiker NLG 70, thee NLG 80 à 90 en tin NLG --- naar Amsterdam, stoomschip MADURA voor suiker NLG 65, koffie NLG 75 en huiden NLG 110, ONRUST NLG 65 voor suiker en koffie van Tjilatjap naar Rotterdam; OTTOLINA en HOEK VAN HOLLAND NLG 60 voor suiker naar Rotterdam, SUSANNE JOHANNA NLG 60 voor suiker en koffie van Samarang en Tagal naar Rotterdam en Middelburg, stoomschip GRONINGEN voor koffie NLG 75 en thee NLG 80 naar Rotterdam.
In lading hier en op de kust de Nederlandse schepen: stoomschip CONRAD, KORTENAER, VIER GEBROEDERS, HENRIËTTE, DORDRECHT II en OCEAAN. Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: VOORLICHTER, NESTOR, KANAGAWA, GIJSBERTUS HERMANUS, NICOLETTE, GEBROEDERS SMIT en ANNA SOPHIA.

Afbeelding
Datum 12 december 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 november. Vrachten. Hoewel gedurende de laatste 14 dagen een groot gedeelte der disponibele schepen is opgenomen, bracht dit geen verbetering in de koersen te weeg en is er zelfs een transactie tot NLG 55 voor suiker te vermelden. In de laatste dagen is de stemming iets beter en wordt voor suiker hoger geboden, hoewel de vraag zeer beperkt blijft.
Heden werd weder NLG 60 betaald. Naar het Kanaal genoten kleine handige schepen goede vraag en hadden er verscheidene afdoeningen plaats, doch tot niet hoger dan GBP 3 à 3.2/6. Op het ogenblik wordt echter GBP 3.2/6 à 3.5/- geboden. Voor Amerika werd niets opgenomen. Voor San Francisco wordt nog een schip van ongeveer 11.000 picols gevraagd. Naar Australië werd GBP 1.10 en FBP 1.12/6 betaald.
De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: naar Rotterdam KORTENAER vult op voor reders rekening; NESTOR NLG 60 suiker, NLG 100 arak van Samarang en Batavia naar Amsterdam; DORDRECHT II NLG 60 suiker van Samarang naar Rotterdam; VOORLICHTER NLG 60 en NLG 57,50 suiker van Samarang naar Rotterdam; JOHANNA NLG 60 à NLG 55 suiker uit de Oosthoek naar Amsterdam; ANNA SOPHIA NLG 60 suiker, NLG 45 tabak uit de Oosthoek naar Amsterdam; VIER GEBROEDERS NLG 60 suiker op de kust naar Amsterdam; stoomschip CONRAD NLG 65 suiker, NLG 77,50 koffie, NLG 80 à NLG 90 thee, NLG 50 particuliere tin naar Nieuwediep; NOACH IV NLG 60 suiker, NLG 57,50 rijst van Indramaijoe naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 19 augustus 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Brixham, 17 augustus. De equipage van de FLYING SCUD, welk schip gepasseerde zondag (opm: 13 augustus) bij St. Albans Head door het schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, van Rotterdam naar Soerabaija, overzeild is geworden, is gepasseerde nacht alhier door de smak TOMMY DODD aan land gebracht.

Afbeelding
Datum 24 augustus 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. Betreffende de overzeiling van het Engelse schoenerschip FLYING SCUD door het fregatschip VOORLICHTER, is door kapt. De Willigen aan de rederij het volgende gemeld:
De 13e augustus, kruisende op de hoogte van het eiland Wight, met een zeer flauwe westelijke koelte en dikke mist, kregen wij des avonds te 9 uur het groene licht van de voor de wind lopende schoener in het gezicht en vóór er enige verandering aan zeilen of roer kon plaats vinden, hadden wij genoemd schip in de midscheeps aangevaren, waardoor hetzelve onmiddellijk zonk. Het gelukte ons de equipage, bestaande uit 8 man, door het toewerpen van touwen enz. te redden en de 16e aan een vissloep af te geven, waarmede zij dezelfde dag te Brixham werden aan land gebracht. Daar de VOORLICHTER slechts weinig schade bekomen had en dicht was gebleven, besloot de scheepsraad eenparig de reis te vervolgen.

Afbeelding
Datum 15 november 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 november. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het fregatschip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, te Soerabaja gearriveerd, hebbende 81 dagen reis.

Afbeelding
Datum 05 oktober 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad (Per telegram van Madera d.d. 3 oktober) Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, van Cardiff naar Java, is 10 september zwaar lek alhier aangekomen en moet lossen om te repareren.

Afbeelding
Datum 10 oktober 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Kaapstad, 17 september. Het schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, van Cardiff naar Java met steenkolen, 10 september zwaar lek alhier aangekomen, is onderzocht geworden en moet 500 ton kolen lossen om in het dok te kunnen gaan, ten einde het schip geheel na te zien; 400 ton kolen zijn verkocht de 14e om de grootste kosten te sparen die daarop vallen.

Afbeelding
Datum 24 oktober 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Kaapstad, 1 oktober. Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, van Cardiff naar Java alhier zwaar lek binnen, is in het dok om de lading kolen te lossen,waarvan reeds 1.500 ton verkocht wordt; het lek is minder doch nog niet opgehouden, nadere inspectie zal worden gehouden.

Afbeelding
Datum 28 november 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 29 oktober. De lading steenkolen van het schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, van Cardiff naar Java, alhier lek binnen, wordt gelost; het schip is nagezien en bevonden dat sommige bouten losgewerkt waren en de naden onder het koper openstonden; het moet nog een voet lichten om behoorlijk gebreeuwd te kunnen worden.

Afbeelding
Datum 19 januari 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 23 december. Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, van Penarth naar Java, mede met schade alhier binnen, zal medio januari gereed komen.

Afbeelding
Datum 09 februari 1879
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 11 januari. Het schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, is de 10e dezer na volbrachte reparatie in ballast van hier naar Batavia vertrokken.

Afbeelding
Datum 16 februari 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Volgens particulier telegram van Batavia in dato heden, is het Nederlandse fregatschip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, laatst van Kaapstad, aldaar aangekomen.

Afbeelding
Datum 08 april 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 maart. Vrachten. Er is nog weinig verbetering in de toestand onzer markt te melden, zowel wat vraag als wat koersen betreft en konden alleen de volgende twee Nederlandse schepen afgesloten worden: stoomschip MADURA NLG 65 koffie, NLG 50 tabak, NLG 70 thee, naar Nederland, en de VOORLICHTER ligt aan tot NLG 25 voor suiker en koffie naar Rotterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: ZES GEZUSTERS, ALBLASSERWAARD, LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, NOACH IV, STAD MIDDELBURG en SLIEDRECHT.

Afbeelding
Datum 14 mei 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. Volgens particulier telegrafisch bericht van Batavia, in dato 12 mei, is het clipperfregat VOORLICHTER, kapt. De Willigen, van daar naar Nederland vertrokken.

Afbeelding
Datum 06 juli 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juli. Volgens particulier bericht is het Nederlandse fregatschip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, 27 maart van Penarth vertrokken, op Java aangekomen.

Afbeelding
Datum 12 augustus 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 juli. Vrachten. Gedurende de jongste dagen bleef de vaste stemming aan onze markt nagenoeg onveranderd. Naar Nederland werd weer NLG 50 voor 22.000 picols factorij-koffie besteed; particulier goed blijft als bijlading uiterst schaars. Naar het Kanaal blijft de vraag aanhouden. Voor stroopsuiker werd GBP 210/- geaccepteerd en schijnt de voorraad van dit artikel opgeruimd te zijn. Voor droge suiker uit de nieuwe oogst werd GBP 2.10/- geboden, echter zonder tot afdoeningen te leiden. Naar Amerika ontstond vraag, doordat een gedeelte der in juni geveilde koffie reeds dadelijk daarheen zal worden afgescheept; GBP 2.10/- werd besteed en blijft nu nog een klein gedeelte ter verscheep over. Naar Australië was geen ruimte benodigd. Naar Perzië waren enige vrachten aan de markt en ontbrak het ook niet aan passende schepen; tot afdoeningen kwam het echter niet. Kustvrachten zonder afdoeningen. Voor rijst van Saigon naar Java werd een schip gezocht, doch de geboden vracht was niet in staat reflecterende gezagvoerders tot aannemen te bewegen.
De laatste afdoening van Nederlandse schepen is alleen het stoomschip CELEBES: koffie NLG 90, tabak NLG 75, indigo NLG 120, huiden NLG 100, thee NLG 80, suiker, tin NLG 40 naar Amsterdam. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NOACH II, AMSTEL, AMSTERDAM, en VOORLICHTER.

Afbeelding
Datum 19 januari 1881
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Zaterdagmiddag kwam te IJmuiden in de haven binnen het Nederlandse barkschip VOORLICHTER met 72 decimeter diepgang. Een gedeelte der bemanning kreeg des avonds aan wal in een koffiehuis onderling twist en sloeg ten laatste de ruiten in. De gemeenteveldwachter, bij afwezigheid van de rijksveldwacht, geen kans ziende de orde alleen te herstellen, wist niets beter te doen dan de gehele burgerij op te roepen door de brandklok te laten luiden. Het personeel der brandweer kwam spoedig met spuiten enz. opdagen, menende dat er brand was, en was niet weinig verontwaardigd dat het voor een loos alarm opgeroepen was.

Afbeelding
Datum 19 januari 1881
Krant AH - Algemeen Handelsblad

De mailboot CELEBES, met 69 decimeter, en de fregatten AMSTERDAM en VOORLICHTER, met 69 en 68 decimeter uit zee; binnen de sluizen geschut en liggende in minder zout water, gaan dergelijke vaartuigen plm. een decimeter dieper; daarom moesten de laatste twee hier iets lichten, terwijl de CELEBES, waarvan het voorschip veel minder diep lag, de diepgang zonder lichten verminderde, door de lading van achter naar voren over te brengen (opm: het schip een andere trim geven).

Afbeelding
Datum 23 januari 1881
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Uit IJmuiden wordt ons onder dagtekening van 20 januari geschreven: Sedert maandag ll. passeerde geen enkel stoomschip door de ijsgeul van het Noordzeekanaal; ook kwam de ijsploeg heden niet hier, zodat de vaart als gestremd kan worden beschouwd, indien, bij aanhoudende vorst, op de ene of andere wijze niet opnieuw een geul wordt gebroken; misschien zou, evenals ten vorigen jare, een ramschip hiertoe goede diensten verrichten.
De VOORLICHTER is met lichten gereed, en zou bij andere omstandigheden kunnen opvaren; de oostelijke stormen hebben tot heden het binnenlopen van zeil- en stoomschepen verhinderd; enige zijn bij gunstig weder toch te wachten en men is hier zeer benieuwd of stoomschepen in staat zijn nu nog zonder hulp baan te breken door het ijs tot Amsterdam.
Een achttiental Nederlandse visloggers is thans binnen en beurtelings bezig aan de steiger in de haven buiten de sluizen vis te lossen; dit geeft een aangename en voor menig werkman nuttige bezigheid en aan de plaats een ongewone levendigheid; de vis wordt, als naar gewoonte, voor ’t grootste gedeelte verzonden per spoor van Velzen, en ook menig vrachtrijder verdient een aardig stuivertje om de manden schelvis en kabeljauw daarheen te voeren.
De buitenhavens zijn nog vrij van ijs.

Afbeelding
Datum 26 april 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse fregatschip NESTOR, groot 1.367 ton nieuwe meting, gebouwd in 1867, is naar het buitenland verkocht.
Het Nederlandse clipper-fregatschip VOORLICHTER, groot 1.662 ton nieuwe meting, gebouwd in 1869, is uit de hand verkocht aan de heer J. Koning te Rotterdam, en zal gevoerd worden door kapt. T. Sipkes.

Afbeelding
Datum 25 oktober 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 oktober. Volgens heden bij de rederij ontvangen telegram is het schip VOORLICHTER, kapt. Sipkes, vόόr of op de 24e dezer op Java aangekomen. Alles wel.

Afbeelding
Datum 30 november 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 oktober. Gedurende de laatste veertien dagen bleef de markt zeer vast gestemd, en is een verdere vooruitgang in de koersen te berichten. De aanwezige onbevrachte vloot verminderde zeer, en waren de arrivementen zeer gering. Naar Nederland werd van de Factorij een hogere koers bedongen, en sloten vier schepen tot NLG 70 voor koffie van de Noordkust en NLG 80 van de Zuidkust af. Een partij suiker van particulieren werd tot NLG 75 geaccepteerd. Naar het Kanaal bleef goede vraag bestaan en werd GBP 3.10/- voor suiker betaald, tot welk cijfer nog ruimte te plaatsen zou zijn. Voor koffie van Java en Padang naar Amerika wordt ruimte gezocht. Voor een gedeelte van de laatste Padang veiling had een bevrachting tot GBP 3 plaats. Naar Australië blijft gelegenheid gevraagd, doch biedingen zijn niet in verhouding tot de koersen voor andere bestemmingen te maken. In kustvrachten ging niets om. De laatste afdoeningen voor Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINS VAN ORANJE NLG 95 koffie, NLG 85 tabak, NLG 120 indigo, naar Amsterdam: NOACH IV
NLG 75 voor 10.000 picols suiker, en NLG 70 voor 15.000 picols koffie, van Samarang naar Rotterdam; SINDORO en THORBECKE III GBP 3.10/- voor suiker.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen; IJMUIDEN, THORBECKE II, NIEUWE WATERWEG I, VOORLICHTER, stoomschip VOORWAARTS.

Afbeelding
Datum 06 december 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 oktober. Vrachten. Er is veel vraag naar scheepsruimte en weinig disponibele schepen. Er kwamen echter geen afsluitingen van Nederlandse schepen tot stand.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: IJMUIDEN, THORBECKE II, NIEUWE WATERWEG I, VOORLICHTER, PRINS HENDRIK, SLIEDRECHT.

Afbeelding
Datum 11 december 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 november. Vrachten zonder verandering; bij weinig disponibele schepen en slechts een gering aantal nieuwe arrivementen bleef de stemming zeer vast, ook al deed vraag naar ruimte zich minder krachtig voelen dan laatst en konden dientengevolge volle koersen bedongen worden, ook voor schepen, die nog zeilende en eerst in december laadklaar kunnen zijn. Grote vaartuigen zijn echter moeilijk te plaatsen. Naar Nederland kwam een afdoening tot stand tot laatst bestede koersen. Zwaar goed blijft schaars, licht goed daarentegen in flinke hoeveelheden voorhanden. Naar het Kanaal werden wederom verscheidene schepen bevracht, doch de meeste in naburige havens, daar het hier aan schepen van passende grootte ontbrak. De stemming is vast, doch de vraag minder levendig en schijnt voorlopig in de meest dringende behoefte te zijn voorzien. Naar Amerika werd ruimte opgenomen voor koffie van Java en Padang naar New York. Naar Australië blijft de vraag naar ruimte heersen, doch afdoeningen vonden niet plaats. Kustvrachten zonder engagementen. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip VOORWAARTS NLG 95 koffie, NLG 85 tabak, NLG 120 indigo, NLG 100 suiker van de Noordkust naar Amsterdam; stoomschip PRINSES AMALIA NLG 95 koffie, NLG 100 suiker, NLG 85 tabak, NLG 120 indigo van de Noordkust naar Amsterdam; THORBECKE II ligt aan NLG 75 suiker en rijst, NLG 70 koffie van de Noordkust naar Amsterdam. Naar het Kanaal laadt de IJMUIDEN suiker, conditiën geheim.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, VOORLICHTER, SLIEDRECHT, PRINS HENDRIK, SOERABAIJA en stoomschip KONINGIN EMMA.

Afbeelding
Datum 20 december 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 november. Vrachten. De meeste der zich hier bevindende schepen zijn reeds vroeger elders gecharterd, en bestaat er thans levendige vraag naar passende schepen.
Er kwamen echter weder geen bevrachtingen van Nederlandse schepen tot stand.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, VOORLICHTER, PRINS HENDRIK, SLIEDRECHT en SOERABAIJA.

Afbeelding
Datum 28 december 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 november. Onlangs deelde men mede, dat, hoewel de stemming voor vrachten vast was, de vraag naar ruimte toch minder levendig was, en ook heden kan men de toestand niet anders schetsen. Men hoort wel niet van lagere biedingen, en voor passende disponibele schepen zouden ongetwijfeld de vroegere koersen nog wel te bedingen zijn, maar door het arrivement van enige in naburige havens bevrachte schepen hebben exporteurs de handen weer vrij, en influenceert dit natuurlijk op de behoefte, en dus ook op de vraag. Naar Nederland zijn geen afdoeningen te melden; de Factorij schijnt voorlopig genoeg ruimte te hebben opgenomen. Naar het Kanaal kwam een enkel charter tot stand, doch zou in die richting wel meer te doen zijn, indien het niet aan schepen, ten opzichte van capaciteit en klasse aan alle eisen voldoende, ontbrak. Naar Amerika wordt een schip van matige grootte gezocht voor suiker naar Boston, voor koffie van Padang naar New York zou eveneens nog een klein schip te plaatsen zijn. Naar Australië kwamen geen charters tot stand uit hoofde van gebrek aan passende schepen; voor suiker naar Melbourne zou vermoedelijk GBP 1.15/- te maken zijn. De enige afdoening van een Nederlandse schip is het stoomschip KONINGIN EMMA NLG 95 koffie, NLG 100 suiker, NLG 85 tabak, NLG 40 tin, naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, VOORLICHTER, PRINS HENDRIK, SLIEDRECHT, SOERABAIJA, stoomschip CONRAD, stoomschip LIMBURG, stoomschip C. FELLINGER.

Afbeelding
Datum 03 januari 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 november. Vrachten. Er zijn geen bevrachtingen van Nederlandse schepen te melden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, VOORLICHTER, PRINS HENDRIK, SLIEDRECHT en SOERABAIJA.

Afbeelding
Datum 09 januari 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 december 1881. Vrachten. De verlopen veertien dagen kenmerkten zich door buitengewone stilte op het gebied van vrachten, welke eerst tegen het einde voor iets meer leven plaats maakte. Men vreest in haar het begin te moeten zien ener, zij het ook langzame of misschien kortstondige daling van koersen, waarop men trouwens met het oog op jaargetijde en omstandigheden voorbereid zal moeten zijn. Intussen kwamen nog geen afdoeningen tot stand tot lagere cijfers, tenzij bijzondere redenen daarvoor bestonden. Naar Nederland werden twee schepen aangelegd, grotendeels voor licht goed. Aan zwaar goed bestaat gebrek, waaraan in hoofdzaak toe te schrijven is dat in deze richting niets meer omgaat. Naar het Kanaal bestaat ogenblikkelijk weinig vraag; verscheidene schepen, die in andere havens voor hier bevracht waren, zijn in ballast gearriveerd, zodat weer in de voorlopige behoefte is voorzien, en niet onwaarschijnlijk is het, dat men ten einde te slagen ruimte te plaatsen, concessies zou moeten doen. Naar Amerika bestond vraag voor een schip van matige grootte voor koffie van Padang, dat gevonden en opgenomen werd. Men zou nu nog een ander handig schip voor koffie kunnen gebruiken. Naar Australië werd ruimte opgenomen voor suiker, en zouden nog een paar kleine vaartuigen daarheen te plaatsen zijn. De afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip CONRAD NLG 95 koffie, NLG 100 rijst, NLG 85 tabak, NLG 40 tin, naar Amsterdam; stoomschip C. FELLINGER, NLG 87 ½ en 90 koffie, NLG 90 suiker, naar Rotterdam; MEDEA laadt suiker tot geheime conditie, stoomschip LIMBURG, FFR 100 suiker naar Marseille,, NLG 90 koffie, NLG 85 tabak naar Rotterdam. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: VOORLICHTER, PRINS HENDRIK, SOERABAIJA, stoomschip PRINS ALEXANDER.

Afbeelding
Datum 19 januari 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 december. Vrachten zeer stil.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: VOORLICHTER, PRINS HENDRIK, SOERABAIJA en RUDOLPHINE.

Afbeelding
Datum 20 januari 1882
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 januari. Aan het overzicht van de Handel en Scheepvaart, uitgave Metzler & Basting alhier, ontlenen wij het volgende:
- Lijst van Nederlandse schepen, in 1881 uit de grote vaart geraakt door verongelukken, afkeuren, enz.
ZES GEZUSTERS, kapt. Van d. Bos, op reis van Amsterdam naar Batavia met steenkolen afgebrand.
N.N., kapt. Van Duivenbode, op reis van Semarang naar New York verongelukt.
ALBLASSERDAM, kapt. Husselman, op reis van Rotterdam naar Semarang verongelukt.
HENRIËTTE EN ADRIANA, kapt. Bonjer, van Semarang naar Nederland vermist.
LIBERAAL, kapt. Wierikx, van Probolingo naar Nederland te Port Elisabeth afgekeurd.
Stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, van Batavia naar Nederland verongelukt.
BARON VAN PALLANDT, kapt. Duintjer, gestrand op reis van Moulmain naar Liverpool.
ALBLASSERWAARD, kapt. Schultz, verbrand op reis van Newcastle naar Java.
Tezamen 8 zeilschepen en 1 stoomschip. 10.278 ton nieuwe meting.
- Nederlandse schepen tot de grote vaart behorende in 1881 in veiling of uit de hand verkocht:
19 januari. NICOLETTE (herveild in maart), kapt. Bouten. NLG 29.500 verkocht.
Maart. INDUSTRIE, uit de hand verkocht, voor Bremen.
Maart. ADMIRAAL DE RUYTER, idem, idem.
Maart. NICOLETTE, kapt. Bouten. NLG 21.500 opnieuw verkocht voor de houtvaart.
Maart. AARDENBURG, uit de hand verkocht voor Duitse vlag.
April. NESTOR, NLG 90.000 uit de hand verkocht voor buitenlandse vlag.
April. VOORLICHTER, uit de hand verkocht aan J. Koning te Rotterdam.
3 mei. ERASMUS, kapt. Van Baalen, GBP 3.010 te Greenock in veiling verkocht, voor Bremen.
Mei. JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. Rijnsaardt, uit de hand verkocht voor de houtvaart.
Aug. Stoomschip JAVA, uit de hand verkocht aan een Franse maatschappij.
Aug. LUCTOR ET EMERGO, kapt. Haasnoot, uit de hand verkocht voor Noorwegen.
Aug. NOORDZEEKANAAL, kapt. Bron, uit de hand verkocht voor Denemarken.
Aug. STER DER HOOP, kapt. Van der Vegte, uit de hand verkocht voor Bremen.
25 okt. NEERLANDS VLAG, kapt. Hoeksman, NLG 12.000 verkocht.
Nov. INDIA PACKET, uit de hand verkocht aan J. en J. Vinke, te Amsterdam.
Tezamen 13 zeilschepen en 1 stoomschip, tezamen 13.453 tonnen nieuwe meting en 2.298 ton oude meting.
- Lijst van Nederlandse schepen, in 1881 in grote vaart gekomen:
EDAM, stoomschip, Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam.
ZUID-HOLLAND, stoomschip, W. Ruys en Zn. te Rotterdam.
AMSTERDAM (ex EDINBURGH), stoomschip, Stoomvaart Maatschappij Insulinde.
C. FELLINGER (ex MERCEDES), stoomschip, idem, tezamen 4 stoomschepen 9.600 tonnen nieuwe meting.
- Schepen in aanbouw:
PRINSES WILHELMINA, firma Den Bouwmeester, Borsius en Van der Leye, Middelburg en 4 stoomschepen, Stoomvaart Maatschappij Nederland.
De Nederlandse vloot op de grote vaart bestond op 31 december 1881 uit 74 zeilschepen, metende 48.946 last, en 18 stoomschepen, metende 24.288 last, tezamen 73.234 last, tegen
31 dec. 1880 ..................97 zeilschepen, 16 stoomschepen 83.070 last.
1879 ................114 " 15 " 87.505 "
1867 ................394 " 130.800 "
1859 ................536 " 165.230 "

Afbeelding
Datum 24 januari 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 december 1881. In het bericht van 7 dezer werd reeds melding gemaakt van een minder gunstige stemming en een daling verwacht; sedert is de positie niet verbeterd. De onbevrachte vloot vermeerdert dagelijks, terwijl zo goed als niets omgaat. Naar Nederland werden weer 2 schepen aangelegd; in deze richting is nagenoeg niets veranderd; licht goed wordt aangeboden, doch zwaar goed is bij uitstek schaars. Overigens houden koersen zich redelijk staande. Naar Het Kanaal kwam een afdoening tot stand tot geheime cijfers; vraag bestaat overigens niet en de koersen van welke men spreekt, zijn belangrijk beneden de laatste noteringen. De eerstvolgende charters zullen dan ook vrij zeker een wijziging daarin te weeg brengen; of zij belangrijk dan wel van slechts geringe betekenis zal zijn kan niet voorspeld worden. Voor Amerika wordt nog naar een klein schip gezocht voor koffie en licht goed van Padang. Naar Australië werd ruimte opgenomen voor een lading bestaande uit suiker en licht goed. In kustvrachten ging niets om. De afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINS ALEXANDER, NLG 95 koffie, NLG 85 tabak, NLG 80 thee naar Amsterdam; SOERABAIJA ligt aan, NLG 70 koffie van de Noordkust, NLG 75 koffie van de Zuidkust naar Rotterdam; JOHANNA EN MARIA, NLG 75 voor koffie van Tjilatjap naar Rotterdam; VOORLICHTER ligt aan; licht goed tot verschillende koersen naar Rotterdam. Naar Australië: Nederlands Indisch TWEE VRIENDEN, GBP 1.15/- suiker, 10/- per baal kapok naar Melbourne.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: PRINS HENDRIK, RUDOLPHINE, SLAMAT, KOSMOPLIET III, ORTELIUS, URANIA, MARIE, stoomschepen GELDERLAND en PRINS HENDRIK.

Afbeelding
Datum 22 december 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 december. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse fregatschip VOORLICHTER, kapt. Sipkes, na een reis van 37 dagen te Sapele gearriveerd. Schip en equipage bevonden zich in de beste toestand.

Afbeelding
Datum 01 maart 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 28 februari. Volgens een ontvangen telegram van Dariën is het schip VOORLICHTER, kapt. Sipkes, heden goed en wel van Sapelo met bestemming Samarang vertrokken. Schip en equipage bevonden zich in de beste welstand.

Afbeelding
Datum 06 juni 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Volgens een telegram van gisteren is het fregatschip VOORLICHTER, kapt. Sipkes, in goede staat op Java aangekomen.

Afbeelding
Datum 24 juni 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. Sipkes, is volgens een particulier telegram bevracht van Java naar Nederland.

Afbeelding
Datum 19 juli 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 juni. Vrachten. De oogst is verscheept en er zijn geen nieuwe afsluitingen op te geven. De afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip CONRAD NLG 90 koffie, NLG 100 huiden, NLG 120 indigo, NLG 90 peper, NLG 67,50 tabak, naar Amsterdam; PRINS ALEXANDER Ffrs. 90 peper, koffie en damar naar Marseille; NEREUS NLG 60 voor een volle lading koffie van Batavia naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: VOORLICHTER en CALIFORNIË.

Afbeelding
Datum 21 juli 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 juni. Vrachten. Kenmerkte zich de toestand, in het bericht van de 2e dezer omschreven, door bijna volkomen stilstand van zaken, ook thans kan men van geen verandering van zaken te dien opzichte melding maken. Evenals in het vorige tijdvak werd ook nu een enig charter afgesloten en hiervoor een Nederlands schip tot NLG 60 met koffie naar Nederland opgenomen, hetwelk een verbetering van NLG 5 op de vorige afdoening aantoont. Naar het Kanaal en Amerika hadden geen afdoeningen plaats. Naar Australië bestaat alhier nog geen vraag, doch werden enige schepen vooruitbevracht tot Sh.22/6 per ton op een haven en Sh.25/- op twee havens te beladen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: VOORLICHTER en CALIFORNIË en de stoomschepen BURGEMEESTER DEN TEX, SUMATRA en UTRECHT.

Afbeelding
Datum 02 augustus 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 juni. Vrachten. Er is iets meer vraag voor scheepsruimte, nu de nieuwe suiker-oogst binnenkomt. Bevracht werden het Nederlandse stoomschip UTRECHT NLG 85 voor Gouvernements- en NLG 90 voor particuliere koffie per last naar Rotterdam, en de VOORLICHTER een volle lading Gouvernements-koffie tot NLG 60 per last naar Middelburg.
Het enige Nederlandse schip lossend en onbevracht is de CALIFORNIË.

Afbeelding
Datum 06 september 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 september. Volgens ontvangen telegrammen is het schip VOORLICHTER, kapt. Sipkes, heden met een volle lading van Pasaroean naar Middelburg vertrokken. Er werden door de Factorij bevracht het schip LOTOS voor een volle lading mede naar Middelburg en het schip SOERABAJA voor 11.000 picols met bestemming naar Dordrecht.

Afbeelding
Datum 12 december 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 december. Volgens een telegram uit Vlissingen arriveerde heden aldaar het fregat VOORLICHTER, kapt. Sipkes, van Banjoewangi, na een reis van 88 dagen. Alles wel.

Afbeelding
Datum 24 februari 1884
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaja ligt in lading het eerste klasse extra snelzeilend Nederlands fregatschip VOORLICHTER, kapt. T. Sipkes. Expeditie bepaald eerste helft april.
Het oponthoud te Batavia zal hoogstens 14 dagen duren.
Adres: De Vries & Co., Amsterdam. Kuyper, Van Dam & Smeer, Rotterdam.

Afbeelding
Datum 23 september 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 september. Volgens een particulier telegram uit Batavia van 20 dezer, is het schip VOORLICHTER, 18 augustus op Java ter bestemmingsplaats aangekomen.

Afbeelding
Datum 23 september 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 augustus. Vrachten. De stemming is vast, ofschoon afsluitingen niet talrijk zijn. Bevracht werden de Nederlandse schepen: stoomschip ZUID-HOLLAND koffie NLG 90, tabak NLG 70, huiden NLG 110, indigo NLG 120 per last naar Rotterdam; stoomschip JACATRA koffie NLG 85, huiden NLG 110, thee NLG 70 naar Amsterdam en thee Sh.50/- per 40 cub.ft. naar Londen; THORBECKE I volle lading Gouvernements-koffie tot NLG 50 per last naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, HELENA, CONSTANTIA, L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, PRINS HENDRIK, CORNELIA, AMSTERDAM, MERAPI, SLAMAT, NEREUS, MARIE, MR. JACOB VAN LENNEP en VOORLICHTER.

Afbeelding
Datum 07 oktober 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 augustus. Vrachten. De koersen houden zich goed staande en er is vrij veel omgegaan. Verschillen in de noteringen worden in de meeste gevallen door extra assurantie opgewogen. De laatste afsluitingen van Nederlandse schepen waren als volgt: JOHANNA heeft arak tot NLG 100 per last aangenomen en ligt in lading; stoomschip KONINGIN EMMA koffie tot NLG 90, rijst en tabak NLG 70, huiden NLG 110, indigo NLG 120 per last, beide schepen naar Amsterdam; stoomschip SOERABAJA koffie NLG 90, tabak NLG 70, huiden NLG 110, indigo NLG 120, naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, HELENA, L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, PRINS HENDRIK, CORNELIA, MERAPI, SLAMAT, NEREUS, MARIE, MR. JACOB VAN LENNEP, EENDRAGT, VOORLICHTER, NACHTEGAAL, MARY, SINDORO, JOHANNA en BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL.

Afbeelding
Datum 10 oktober 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 september. Vrachten. Sedert de uitgifte van ons vorig bericht kenmerkte zich onze markt door een tamelijk levendige vraag, hoewel het aantal opgenomen schepen niet in verhouding staat tot de disponibele ruimte. Naar Nederland bevrachtte de Factorij wederom een schip van de Noordkust tot de laatst bestede koers, terwijl zij voor een kleine lading van de Zuidkust NLG 5 meer betaalde. Haar behoeften schijnen thans weer vervuld te zijn. Particuliere lading kwam niet aan de markt. Naar het Kanaal bestond goede vraag en werden verscheidene bodems bevracht tot Sh.50/- voor eerste klasse schepen, terwijl bij minder goed geklasseerde vaartuigen de extra assurantiepremie van dit cijfer werd afgetrokken. Ogenblikkelijk heerst er enige kalmte in deze richting. Naar Amerika werd een klein schip opgenomen voor koffie en rijst van Macasser en Batavia tot Sh.50/-. Naar Australië ligt een elders afgesloten bodem in lading. Naar Auckland zijn twee afdoeningen te vermelden van kleine schepen, het ene tot Sh.27/6, het andere tot Sh.30/-.
De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: CORNELIA NLG 50 volle lading Factorij-koffie van de Noordkust naar Amsterdam; MR. JACOB VAN LENNEP NLG 55 dito van Tjilatjap naar Amsterdam; stoomschip KONING WIULLEM III NLG 85 koffie, NLG 110 huiden, NLG 100 specerijen, NLG 67,50 tabak, NLG 120 indigo naar Amsterdam en Sh.35 suiker voor order; stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX NLG 90 koffie, NLG 70 tabak, NLG 110 huiden, NLG 70 rijst, NLG 75 thee, naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, HELENA, L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, PRINS HENDRIK, MERAPI, SLAMAT, NEREUS, MARIE, EENDRAGT, VOORLICHTER, NACHTEGAAL, MARY, SINDORO, JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, SMEROE, NOACH V en KOSMOPOLIET III.

Afbeelding
Datum 20 oktober 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 september. Vrachten. Er komen steeds vele schepen aan maar de vrachten houden zich goed staande op de vorige cijfers, zijnde lagere noteringen een gevolg van extra assurantiepremie.
De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen waren: stoomschip UTRECHT koffie NLG 90, huiden NLG 110, tabak NLG 70, indigo NLG 110, tin NLG 30 per ton naar Rotterdam; MERAPI volle lading Gouvernements-koffie NLG 50 per last naar Amsterdam; SLAMAT volle lading koffie NLG 50 per last voor Gouvernements- en NLG 50 voor particuliere rekening naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, HELENA, L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, PRINS HENDRIK, NEREUS, MARIE, EENDRAGT, VOORLICHTER, NACHTEGAAL, MARY, SINDORO, JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, SMEROE, NOACH V, KOSMOPOLIET III en LOTOS.

Afbeelding
Datum 23 oktober 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 20 september. Vrachten. De levendigheid van de markt, waarvan het bericht van de 6e dezer melding maakte, bleef ook in de laatste twee weken bestaan. De onbevrachte vloot nam weer aanzienlijk toe. Naar Nederland kwam de Factorij weer aan de markt, nam een schip op voor een volle lading en gaf een gedeeltelijke lading aan een ander vaartuig, waarmede haar behoeften voorlopig vervuld waren. Particuliere lading blijft schaars. Naar het Kanaal waren enige bodems bevracht tot de laatst betaalde koers met vermindering van vracht voor extra assurantie-premie en bestaat er nog enige vraag. Naar Amerika is geen vraag, doch de over een week te Padang in veiling te brengen koffie zal enige scheepsruimte uit de markt nemen. Naar Australië en Auckland ging niets om en bestond ook geen vraag.
De enige bevrachting van een Nederlands schip was het stoomschip SUMATRA NLG 90 koffie, NLG 70 tabak, NLG 70 rijst, NLG 110 huiden, naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, HELENA, L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, PRINS HENDRIK, NEREUS, MARIE, EENDRAGT, VOORLICHTER, NACHTEGAAL, MARY, SINDORO, JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, SMEROE, NOACH V, KOSMOPOLIET III, MARIA en BAARN.

Afbeelding
Datum 05 november 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 september. De vrachten naar Het Kanaal houden zich op Sh.50/- niveau goed staande met vooruitzicht op hogere cijfers wanneer er meer product disponibel komt. Lagere cijfers worden door hogere assurantiepremie gecompenseerd. De laatste afdoeningen voor Nederlandse schepen waren als volgt: stoomschip SAMARANG koffie tot NLG 90, huiden NLG 110, tabak NLG 70, tin NLG 30 per last naar Rotterdam, en naar Marseille suiker FFR. 50 en kopra Sh.70/- per ton; stoomschip PRINSES MARIE koffie tot NLG 95, huiden NLG 115, kaneel NLG 125 per last van de Zuidkust, huiden NLG 110 en tabak NLG 70 van de Noordkust, naar Amsterdam; BURGEMEESTER SCHORER 25.000 pikols Gouvernements-koffie tot NLG 50 per last naar Middelburg, en ligt in lading.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NEERLANDS VLAG, HELENA, L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, PRINS HENDRIK, NEREUS, MARIE, EENDRAGT,
VOORLICHTER, NACHTEGAAL, MARY, SINDORO, JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, SMEROE, NOACH V, KOSMOPOLIET III, LOTOS, MARIA en BAARN.

Afbeelding
Datum 08 november 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 4 oktober. Vrachten. Sedert het laatste bericht van 20 september bleef de markt vast gestemd en bestond er nogal vraag. Naar Nederland gaf de Factorij een gedeeltelijke lading aan verschillende schepen tot de laatst betaalde koers, doch is thans weer uit de markt. Naar het Kanaal werden wederom enige bodems opgenomen tot Sh.50/- voor eerste klasse schepen, terwijl voor andere de extra assurantie-premie van de vrac ht werd afgetrokken. Men zoekt nog enige ruimte in deze richting. Zoals verwacht werd, ontstond er na afloop van de Padang-veiling enige vraag naar laadruimte voor New York en werd naar deze destinatie een schip bevracht, dat, na aftrek van de extra premie GBP 2.0/- voor koffie bedong. In de ogenblikkelijke behoefte is thans voorzien. Naar Australië of Auckland vonden geen transactiën plaats en er bestaat ook geen vraag. De laatste bevrachtingen voor Nederlandse schepen zijn: NACHTEGAAL en SINDORO 15.000 picols Factorij-koffie à NLG 50 naar Amsterdam en liggen aan; MARY en VOORLICHTER 15.000 picols Factorij-koffie à NLG 50 naar Rotterdam en liggen aan; stoomschip NEDERLAND EN ORANJE koffie NLG 85, huiden NLG 110, tabak NLG 67,50 en suiker tot geheime koers naar Amsterdam; naar het Kanaal voor orders SMEROE GBP 2.3/6 suiker van de Noordkust.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NEERLANDS VLAG, HELENA, L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, PRINS HENDRIK, NEREUS, MARIE, EENDRAGT, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, JOHANNA, NOACH V, KOSMOPOLIET III, LOTOS, MARIA, BAARN, NIEUWE WATERWEG II en NOACH VI, en de stoomschepen NOORD-HOLLAND, PRINS HENDRIK, VOORWAARTS, NOORD-BRABAND en C. FELLINGER.

Afbeelding
Datum 28 december 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 december. Volgens telegram bij de rederij ontvangen is het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. P. van den Bos, de 26e december van Soerabaja naar Rotterdam vertrokken.

Afbeelding
Datum 30 juli 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juli. Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. J. van de Bos, gisteren langs de noordwest vertrokken naar Batavia, passeerde ’s avonds om 18.30 uur Dover.

Afbeelding
Datum 04 november 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 november. Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. Van de Bos, van Rotterdam naar Batavia, is volgens een particulier bericht de 2e november te Anjer aangekomen met schade aan schip en tuig, veroorzaakt door een zware stortzee, waardoor één man van de equipage overboord werd geslagen. Het schip wordt door een sleepboot naar Batavia gesleept.

Afbeelding
Datum 07 november 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 november. Het volgende telegram werd hier ontvangen uit Batavia. De VOORLICHTER is met schade binnen, het schip werd door een hevige orkaan belopen, waardoor het zwaar ontzet en zeer lek werd. Het verloor tuig, koper, verschansing en roer. De lading werd over geworpen en is waarschijnlijk zwaar beschadigd.

Afbeelding
Datum 10 november 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 9 november. Volgens een telegram uit Batavia is het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. P. van den Bos, van Rotterdam met schade te Batavia aangekomen met losgewerkt dek, en waren de railings tot aan de bezaansmast weggeslagen. De grote mast is los gewerkt en op verscheidene plaatsen hangt het koper er bij het schip neer. De lading wordt gelost om te repareren.
(opm: schip later afgekeurd en voor de sloop verkocht; zie ook JB 050286, PGC 150386, NRC 250386 en JB 250386)

Afbeelding
Datum 01 december 1885
Krant SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Zeilschip VOORLICHTER. Genoemd schip, averij bekomen hebbende, moet zijn gehele lading volgens uitspraak der experts te Batavia lossen. Houders van connossementen over goederen per dit schip met bestemming Soerabaia, welke mochten wensen die goederen te Batavia in ontvangst te nemen, gelieven daarvan spoedigst aangifte te doen bij de agenten.
Soerabaiasche Bank & Handels Vereeniging De Rijk Groskamp & Co.

Afbeelding
Datum 15 december 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 december. Het Nederlandse clipper-fregatschip VOORLICHTER, kapt. P. v.d. Bos, van Rotterdam naar Batavia en Sourabaija, werd op de reis om de Zuid door zwaar stormweer belopen. De 29e nam het aan tot vliegend stormweer met hoge zee, het schip hield zich goed en maakte geen water tot op de 30e, toen het zich bevond op 40º ZB 55º OL, lenzende voor groot- en voorondermarszeil en gereefde fok, met de wind van ZW tot ZZW, koersende om de NO, een zware breker over het achterschip heen kwam, door een tweede gevolgd, welke het achterschip totaal ontredderde. Alles werd daar verbrijzeld. De kajuit en salon sloegen vol water en de verschansing, een vaste plank in de spiegel en het potdeksel werden weggeslagen. Bij het aflopen van de zee bemerkte men dat de derde stuurman, die bezig was om olie overboord te gieten, ten einde het geweld van de golven te breken, gedood was, de opperstuurman de beide benen zwaar gekneusd had en de zeilmaker en twee matrozen aan armen en benen zwaar verwond waren. De kracht van deze buitengewoon hoge zee was zo geweldig, dat de matroos Anderson, die bij het overkomen van de brekers aan het roer stond met gebroken been op de voorhut tussen de boten bewusteloos terug werd gevonden en de gezagvoerder vond men buiten kennis liggen, met gebroken rechterarm en gekneusd schouderblad bij de kruismast. Het schip van zijn stuurtoestel dat mede geheel vernield was beroofd, liep in de wind en bleef zo over stuurboord liggen met de lij-verschansing geheel onder de zee. Nadat zo spoedig en zo goed mogelijk het schip weer onder bestuur gebracht was, bevond men dat verscheidene ra’s gebroken of gesprongen waren, de steven en het schip zeer ontzet en het roer zwaar beschadigd was, tevens vond men drie voet water bij de pomp en ontdekte dat het schip, hetwelk tot voor die stortzee potdicht was, water maakte. Met enige zeilen werden de opengeslagen plaatsen in het schip zo goed mogelijk dichtgemaakt en vervolgde men de reis tot Anjer, waar de ontredderde staat van schip, roer en equipage het nodig maakte om een sleepboot van Batavia te laten komen, welke het van Anjer derwaarts sleepte. De gewonden en zieken werden in het hospitaal opgenomen en zijn herstellende.
(opm: zie ook Kroniek 1886, met name JB 250386)

Afbeelding
Datum 15 december 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 november. Vrachten. Er hebben verschillende afdoeningen plaats gehad naar gelang van de grootte en klasse van de schepen. Het Nederlandse stoomschip SOENDA laadt koffie en huiden tot NLG 75, tabak NLG 60, suiker NLG 50 en tin NLG 20 per last naar Amsterdam, en suiker Sh.35/- per ton naar Marseille; het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX koffie en huiden NLG 75, tabak NLG 60 en suiker NLG 50 per last naar Amsterdam, en suiker Sh.35/- per ton naar Marseille; het stoomschip ZUID-HOLLAND koffie en huiden NLG 75, tin NLG 20, en rijst NLG 40 per last naar Rotterdam en suiker Sh.35/- per ton naar Marseille. De Nederlandse zeilschepen WILLEM EGGERTS en GEZUSTERS VAN HAAFTEN zijn opgenomen tot Sh.27/6, en A.H. VAN TIENHOVEN SR. tot Sh.22/6, alle drie met suiker naar Het Kanaal voor order.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: OTTOLINA, CORNELIA, JAN VAN HAAFTEN, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, GRAAFSTROOM, BATAVIER, MELATIE, JOHANNA EN MARIA, GEBR. SMIT, VOORLICHTER en CALIFORNIA.

Afbeelding
Datum 23 december 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 november. Het Nederlandse schip VOORLICHTER lost de lading en zal denkelijk hier dokken om de oorzaak van het lek op te sporen.

Afbeelding
Datum 04 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 december. Sedert het bericht van 18 november bleef de markt onveranderd flauw, terwijl de onbevrachte vloot, ofschoon niet groot, toch verre de vraag overtrof. Naar Nederland ging niets om. De schepen die begonnen aan te leggen, hadden zeer veel moeite om bijlading te vinden. Naar Het Kanaal zijn slechts een paar bevrachtingen te vermelden tot de laatst betaalde koers voor kleine eerste klasse schepen. De voorraad droge suiker is thans nagenoeg geheel verscheept en zal er nu wel spoedig enige vraag naar scheepsruimte voor zaksuiker komen. Naar Amerika werd voor een partij suiker een schip tot geheime vracht opgenomen, doch voor Australië bleek geen vraag bestaan. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES MARIE NLG 75 koffie, NLG 75 huiden, NLG 20 tin naar Amsterdam; stoomschip CONRAD idem en sh. 35/- suker naar Marseille; stoomschip UTRECHT NLG 75 koffie, NLG 75 huiden, NLG 45 tabak naar Rotterdam en Sh. 35/- suiker naar Marseille. De MELATI laadt suiker voor bevrachters rekening naar Het Kanaal voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: CORNELIA, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, GRAAFSTROOM, BATAVIER, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER en PRINSES WILHELMINA.

Afbeelding
Datum 06 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 december 1885. Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. Van de Bos (opm: fregat, kapt. P. van den Bos), met schade hier binnen gesleept, heeft de voor Batavia bestemde lading gelost, en, daar het schip steeds water bleef maken, was het naar het oordeel der experts niet zeewaardig genoeg, om met het overschot der lading naar een andere haven te vertrekken. Zelfs niet met assistentie van een sleepboot, maar hebben zij aanbevolen, de gehele lading hier te lossen om daarna het schip nauwkeurig te kunnen onderzoeken. (opm: zie NRC’s 140186, 190186, 260186, JB 050286, NRC 090286, PGC 150386, NRC 250386, JB 250386, NRC’s 280386, 210586 en 150886)

Afbeelding
Datum 12 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 december. Vrachten. Het Nederlandse stoomschip DRENTHE laadt koffie en huiden tot NLG 75, tabak NLG 60, rijst NLG 40 per last naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: : CORNELIA, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER en PRINSES WILHELMINA.

Afbeelding
Datum 14 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 december 1885. Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. Van den Bos is nog bezig met lossen. Er is nog niets naders bepaald.

Afbeelding
Datum 16 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 december. Vrachten zonder zaken. Het Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE laadt koffie en huiden tot NLG 75 naar Amsterdam en suiker tot Sh.30/- per ton. Het Nederlandse stoomschip SAMARANG rijst tot NLG 40, koffie en huiden NLG 75, tabak (krossoks) NLG 40 per last naar Rotterdam en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: CORNELIA, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, JOHAN THEODOOR, LOTOS en SMEROE.

Afbeelding
Datum 16 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 januari. Het lossen der lading van het schip VOORLICHTER is gisteren afgelopen.

Afbeelding
Datum 19 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 januari. Het Nederlandse schip VOORLICHTER zal vermoedelijk de volgende week de lading gelost hebben.

Afbeelding
Datum 26 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 januari. Volgens telegram uit Batavia worden de reparatiekosten van het Nederlandse schip VOORLICHTER op circa 6.870 Engelse ponden begroot. Het schip was getaxeerd op 4.200 Engels ponden, zodat het geabandonneerd wordt. (opm: zie NRC 060186).

Afbeelding
Datum 01 februari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 december. Vrachten. Sedert het bericht van 16 dezer bleef de markt zeer flauw en ging er ten gevolge der feestdagen zeer weinig om. De onbevrachte vloot bleef stationair en overtreft nog verre de behoefte. Naar Nederland begonnen twee schepen aan te leggen, geholpen door een partijtje gouvernements koffie. Particuliere lading wordt weinig aangeboden, en wacht men met de afscheep van de opgeschuurde veilingskoffie zo lang mogelijk, in de hoop dat de voorgestelde vermindering der uitgaande rechten binnen korte tijd haar beslag zal krijgen. Naar het Kanaal werden een paar schepen bevracht op de basis van Sh.32/6 voor droge suiker, en werd een schip opgenomen voor zaksuiker tot Sh.21/3 per ton netto ingenomen gewicht. Er bestaat nog enige vraag naar scheepsruimte voor deze beide soorten van suiker. Naar Australië bestond geen vraag en zijn geen afsluitingen te vermelden.
De laatste bevrachtingen zijn: Nederlandse CORNELIA NLG 30,- voor 7.500 picols gouvernementskoffie, ligt aan naar Rotterdam, en NOACH IV dito naar Amsterdam; stoomboot VOORWAARTS NLG 75,- koffie, NLG 75,-- huiden, NLG 45,- tabak, NLG 20,- tin, naar Amsterdam, en Ffrs. 20,- tin, suiker tot Sh.30/- naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, LOTOS, JOHAN THEODOR, en BURGEMEESTER SCHORER.

Afbeelding
Datum 05 februari 1886
Krant JB - Javabode
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op dinsdag de 16e februari 1886, des morgens ten 10 ure, zullen John Pryce & Co. in hun venduplokaal publiek verkopen het Nederlandse driemastschip VOORLICHTER, groot 1.662 registertons, gebouwd in 1869 van eiken- en pitchpinehout en in 1884 opnieuw gekoperd, met staand en lopend tuig, ankers, kettingen, enz. De inventaris, als zeilen, boten, kompassen, lantaarns, provisiën, enz., zullen afzonderlijk worden verkocht. Het schip ligt ter rede van Batavia ter bezichtiging.
Voor nadere informatiën vervoege men zich bij de agenten, de Internationale Crediet & Handels Vereeniging, Rotterdam, of bij John Pryce & Co.

Afbeelding
Datum 09 februari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Volgens particulier bericht uit Batavia is het Nederlandse barkschip SOPHIA, kapt. Schall, aangenomen voor de overvoer der lading, bestemd naar Soerabaja, van het afgekeurde schip VOORLICHTER.

Afbeelding
Datum 10 februari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 januari. Vrachten zo goed als zonder zaken.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, JOHAN THEODOR, LOTOS en BURGEMEESTER SCHORER.

Afbeelding
Datum 12 februari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia 13 januari. Vrachten. De loop der vrachten in het afgelopen jaar is zeker voor de rederijen niet aanmoedigend geweest, en was er zelden een jaar, waarin volstrekt geen verbetering was waar te nemen; want, kon men in het eerst half jaar moeilijk een verhoging der koersen verwachten, omdat in dat tijdvak de lading meestal schaars is, zelfs tegen het begin van het nieuwe afscheepseizoen was zij niet van belang. Steeds was de onbevrachte vloot groter dan de vraag, en werd deze laatste nog beperkt doordien verscheidene vooruit bevrachte bodems juist in het begin van het seizoen binnenvielen, terwijl de toestand in de naburige markten, als: Singapore, China, Australië, van dien aard was, dat de Java-markt van daar geen steun kon verwachten, en dus alles medewerkte om de koersen hier op en laag peil te doen blijven. De mindere oogsten deden ook wel hun invloed gelden, doch zal men dit wat de suiker betreft eerst in dit eerst halfjaar bemerken, terwijl de mindere koffieoogst slechts van invloed was op de Hollandse schepen, waarvan de meesten wegens leeftijd en klasse niet voldeden aan de bepalingen der assuradeuren, en dus alleen tegen vergoeding der extrapremie voor suiker zouden hebben kunnen dienen. Daar echter de basis reeds zo laag was, bleek na aftrek der extra-assurantie het cijfer zeker niet aannemelijk en influenceerde hun tonnenmaat dan ook niet erg op de gehele voor suiker aangeboden hoeveelheid. De schepen voor Nederland wensende te laden, troffen het zeer slecht. De gouvernementsoogst was op de helft van dien van vroegere jaren begroot, en ook de particuliere koffie was verre van overvloedig. Na afscheep van de oude oogst, waarvoor het nog gelukte NLG 45,- à NLG 40,- te bekomen, schoot er voor de liggende schepen niets anders over dan af te wachten, welke hoeveelheid gouvernementskoffie ter verscheep per zeilgelegenheid aan de markt zou komen. Op 15 augustus bood de Factorij gelegenheid aan om voor 2 bodems 40.000 picols koffie te kunnen verkrijgen, en was het resultaat der 26 inschrijvers dat zij tot NLG 23,87½ en NLG 25,- ruimte verkreeg. Reeds op 1 augustus was voor Menado koffie ruimte verkregen tot NLG 48,50. Eerst in oktober was de Factorij weder in staat om met behulp van 25.000 picols aan 3 schepen het aanleggen mogelijk te maken, terwijl zij in het begin van dit jaar tussen 2 bodems 15.000 picols legkoffie kon verdelen. Particuliere lading bleef voor zeilschepen zeer schaars, en de vrachtcijfers werden steeds minder. Arak daalde van NLG 100,- op NLG 60,-. Naar het Kanaal bleven koersen nagenoeg gelijk. In het eerste halfjaar werd afwisselend Sh.35/-, Sh.32/6 à Sh.30/- besteed, zonder echter enige levendigheid. Het nieuwe seizoen opende met Sh.42/6, doch waren de afdoeningen slechts zeer gering. Een maand later was het cijfer dan ook reeds op Sh.35/- à Sh.30/- teruggelopen, tot welke koersen tot het einde van het jaar ruimte werd verkregen. De afscheep ging zeer vlug daar op het einde oktober reeds een miljoen picols suiker meer was verladen dan in vorige jaren, en daar de oogst een miljoen picols minder bedragen zal, bestaat er niet veel kans op verbetering vóór het nieuwe seizoen. Naar Amerika daalden de cijfers voor koffie van Sh.40/- tot Sh.30/- per ton en werd zelfs suiker tot Sh.20/- geaccepteerd. Voor een gedeelte koffie uit de laatste Padang-veiling werd ruimte opgenomen tot Sh.25/- per ton. Voor Australië werd het gehele jaar alhier niets opgenomen. Het enigste beladen schip werd in Australië bevracht. In januari werd voor Auckland een klein schip genomen tot Sh.25/-, doch sedert dien bestond ook voor die bestemming geen vraag. Naar de Perzische Golf werd geen ruimte gezocht, doch naar China werd voortdurend suiker afgescheept, meestal met de geregelde verbinding der Nederlands-Indische Stoomvaart Maatschappij. Stoomboten hebben rijkelijk hun deel van de slechte toestand gehad met uitzondering van een paar maanden waarin Sh.45/- werd betaald, moesten de geregelde lijners zich met Sh.25/-, Sh.32/6 en Sh.35/- voor suiker tevreden stellen, en er was geen voldoende andere lading om dit product tot die cijfers te kunnen weigeren. Koffie, hetwelk in 1884 tot NLG 90,- verkregen werd, daalde februari maart wegens de concurrentie van vreemde boten tot NLG 50,-, kwam spoedig weder op NLG 65,- à 75,-, en bleef ongeveer daarop tot heden staan. Rijst moest NLG 40,- en later tot NLG 30,- worden geaccepteerd. Vreemde boten werden weinig bevracht, voor zover ons bekend was de hoogste koers Sh.47/6 per ton en werd later tot Sh.25/- afgescheept.
De laatste bevrachtingen zijn: Nederlandse stoomboot PRINS FREDERIK NLG 75,- koffie, NLG 75,- huiden, NLG 45,- tabak, NLG 20,- tin, naar Amsterdam; stoomboot KONINGIN EMMA NLG 75,- koffie, NLG 75,- huiden, NLG 20,- tin, naar Amsterdam, en Ffrs. 75,- koffie, Ffrs. 20,- tin naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, LOTOS, JOHAN THEODOR, en BURGEMEESTER SCHORER.

Afbeelding
Datum 23 februari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 januari. Vrachten stil. Nu het seizoen ten einde spoedt, zijn er slechts weinig afsluitingen tot stand kunnen komen. Het Nederlandse stoomschip NOORD-HOLLAND laadt koffie en huiden tot NLG 75 en krossoks NLG 40 per last naar Rotterdam en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, JOHAN THEODOR, LOTOS en BURGEMEESTER SCHORER.

Afbeelding
Datum 10 maart 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 februari. Vrachten. Er was weinig vraag naar scheepsruimte en slechts enkele afdoeningen zijn tot stand gekomen. Het Nederlandse stoomschip NOORD-BRABAND laadt rijst tot NLG 40, tabak NLG 45, krossoks NLG 40, huiden NLG 75 per last en suiker tot geheime vracht naar Rotterdam en thee sh. 30/- per kubieke voet naar Engeland; de INSULINDE stroopsuiker, vracht en bestemming geheim.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER en SOPHIA.

Afbeelding
Datum 15 maart 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

Batavia, 8 februari. Het afgekeurde Nederlandse schip VOORLICHTER, 1.660 ton register, zal de 16e dezer verkocht worden. Voor het overbrengen der voor Soerabaija bestemde lading werd het Nederlandse schip SOPHIA, 743 ton register, opgenomen.

Afbeelding
Datum 25 maart 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Batavia, 16 februari. De romp van het alhier afgekeurde Nederlandse schip VOORLICHTER is op vendutie voor NLG 3.030 verkocht. De opbrengst van de inventaris zal later worden gemeld.

Afbeelding
Datum 25 maart 1886
Krant JB - Javabode

Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. Owe, is heden van de rede van Batavia naar Grissee vertrokken (opm: om aldaar te worden gesloopt), gesleept door het Nederlands-Indische stoomschip BAN HOK, kapt. Hakker.

Afbeelding
Datum 28 maart 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 maart. De inventaris van het afgekeurde Nederlandse schip VOORLICHTER, heeft in veiling NLG 8.764,30 opgebracht.

Afbeelding
Datum 21 mei 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 april. Het afgebrande Nederlandse schip VOORLICHTER werd door de firma Van Muyden & Co te Soerabaja in veiling gebracht. Het hoogste bod was NLG 6.000, waarvoor het echter niet werd gegund. (opm: blijkbaar was de VOORLICHTER op de sleepreis van Batavia naar Grissee in brand geraakt en had men Soerabaija aangelopen als noodhaven.

Afbeelding
Datum 15 augustus 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 juli. Het afgekeurde Nederlandse schip VOORLICHTER, hetwelk te Soerabaja voor NLG 6.100 in veiling werd opgehouden, is thans voor die som uit de hand verkocht aan een Arabier, die het schip zal slopen.(opm: merkwaardig blijft dat het wrak na de brand in Soerabaija meer opbracht dan in intacte staat te Batavia).

Afbeelding