Inloggen
ALBERDINA - ID 16289

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1867-04-13 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1867
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Galliot
Construction Data

Scheepsbouwer: Jacobus Hinderikus Nijhuis, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1867-00-00
Delivery Date: 1867-03-18
Technical Data

Gross Tonnage: 50.00 lasts
Gross Tonnage 2: 95.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 23.25 Meters Registered
Beam: 4.18 Meters Registered
Depth: 2.21 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1867
Datum agenda: 1867-04-13
Register nr: 18670315
Scheepsnaam: ALBERDINA
Type: Galjoot
Lasten: 50
Gebouwd in plaats: Sappemeer
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Lever, A.J.
Plaats: Groningen
Kapitein op moment van verzoek: Lever, A.J.
Opmerkingen: 1869 - 501-datum besluit nieuwe zeebrief30-07-1869-93- schip ligt in :Dokkum
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebouwd te Sappemeer

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1867-03-18 ALBERDINA
Manager: A.J. Lever, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: A.J. Lever, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Andries Jans werd geboren te Wildervank op 18 september 1816 als zoon van de schipper Jan Andries Lever en Trientje Jans Ligger.

Hij trouwde op 19 januari 1843 te Wildervank als schipper met Jantje Lammerts Karstius, geboren op 30 juni 1822 te Birdaard, gem Dantumadeel als dochter van de schipper Lammert Hendriks Karstius en Hindrikje Gerrits Smidt. Zij overleed op 02 augustus 1849 te Groningen, 27 jaar.

Hij herrtrouwde op 09 januari 1851 te Groningen als schipper met Albertje Schuur, geboren ca. 1824 te Genemuiden als dochter van de schipper Hendrik Hendriks Schuur en Albertje Hendriks Tuil. Zij overleed op 27 maart 1909 te Groningen, 85 jaar.

Andries Jans overleed op 24 juni 1888 te Groningen, 71 jaar

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.J.Lever ws effectief lid van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendragt” met vlagnummer 33 in de periode 1858 t/m 1875.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de jaarvergadering van 1865 werd besloten om de contributies van buitengewone leden, woonachtig buiten Groningen, in de kas van de gewone leden te laten vloeien. Voordien waren er aparte kassen voor gewone en buitengewone leden..Kapt. A.J.Lever maakte zich verdienselijk door het aanbrengen van 12 van deze soort leden.

Uit: “Zeemanscollege DE GRONINGER EENDRACHT. Gedenkboek 1830-1930”

 

“In 1869 werd op voorstel van kapt. A.J.Lever besloten de feestelijke vergaderring  (i.c. de jaarvergadering op 12 januari ieder jaar) met vrouwen – “dames” zeggen zij nu- te houden”.

  1. 36 in: “Zeemanscollege DE GRONINGER EENDRACHT. Gedenkboek 1830-1930”

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.J.Lever als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1867 van de tjalk “Alberdina, gebouwd in 1853 , bouwlocatie niet vermeld, 68 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen.. Het schip werd in 1868 verkocht aan kapitein/eigenaar P.W.Nieuwenhuis te Pekela , herdoopt in “Geziena”, en ingezet in de binnenvaart.

*    1868 t/m 1874 van de galjoot “Alberdina”, gebouwd in 1867 te Sappemeer, 95 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip werd in 1874 verkocht naar Duitsland.

 

In de ledenlijst van De Groninger Eendracht in de Almanak van Wildervank/Oude Pekela van jaargang 1862 staat kapitein A.J.Lever met vlagnummer 33 als gezagvoerder van de “Alberdina”.

 

Overige bijzonderheden

“... Van geheel andere aard is de in mijn familie bewaard gebleven schuldbekentenis van mijn bet-overgrootvader Andries Jans Lever (1816-1888), waarin hij verklaarde f100 (à 5½%) voor de aanschaf van een nieuw tjalkschip, de “Alberdina”, te lenen. Hij leende dat geld van zijn oom Filippus Ernst Emmelkamp (1799-1890). …”.

Ontleend aan “De biografie in de genealogie, roeien met de riemen die je hebt”, door Bert Lever. In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. 53: p.19, 1999.

 

In bezit van Bert Lever, directeur van het CBG, is een pijp van zijn betovergrootvader Andries Jans Lever. “Deze heeft een goudbescchilderde witporcelijnen kop aan een ruim een halve meter lange houten steel. Op de kop het opschrift “Andries Jans /Lever/  van/ Wildervank / 1849.”

 

 

Datum vanaf: 1867
Kapitein: LEVER, ANDRIES JANS

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron.1867.1869.133.1097
DVD IM.– IMG 3393 , 3394

BIJLBRIEF

Naam schip ALBERDINA

Plaats en datum acte Sappemeer, 18 maart 1867

Type schip galjoot

Bouwwerf/verkoper Jacobus Hinderikus Nijhuis, scheepsbouwer te Sappemeer
(zie bijzonderheden)

Eigenaar/aankoper Andries Jans Lever, kapitein te Groningen

Te voeren door kapt. Andries Jans Lever

Grootte 95 tonnen

Tuigage , aantal dekken

Afmetingen lang 23,25 m., breed 4,18 m., hol 2,21 m.

Kiellegging

Tewaterlating 1867

Plaats , datum registratie Groningen, 22 maart 1867

Nummer van registratie deel 28, folio 176, verso, vak 4

Notaris Burgemeester van Sappemeer

Prijs

Bijzonderheden:

De scheepsbouwer laat weten dat het schip door hem is gebouwd onder de firma J. & H. Nijhuis.
Er wordt geen melding gemaakt van het bestaan van een meetbrief.Researcher/datum research: JDvdB / 280812

Naam ALBERDINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1867
Toegang 883
Inventaris 2140

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: GRONINGER ARCHIEVEN
Omschrijving: archiefnummer Groningen 1855-1869-1092