Inloggen
ANNA MARGARETHA - ID 16195

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1866-03-21 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1866
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Galliot
Masten: Two masts
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1866-03-09
Technical Data

Gross Tonnage: 87.00 lasts
Gross Tonnage 2: 164.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1866
Datum agenda: 1866-03-21
Register nr: 18660182
Scheepsnaam: ANNA MARGARETHA
Type: Galjoot
Lasten: 87
Gebouwd in plaats: Hoogezand
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Wolf, W.H. de
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Hoeksma, C.E.
Opmerkingen: 1869 - 221-datum besluit nieuwe zeebrief30-03-1869-94- schip ligt in :Groningen
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebouwd te Hoogezand

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1866-03-09 ANNA MARGARETHA
Manager: W. H. de Wolf, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren, per 9 maart 1866, van de galoot ANNA MARGARETHA:

Willem Henry de Wolf, boekhouder en 2/5e part), J.W. Holzmann, Amsterdam (1/5e part) en Cornelis E. Hoeksma, Muiden (2/5e part)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

C.E.Hoeksma werd geboren te Schiermonnikoog op 17 december 1811 als zoon van Jan E. Hoeksma en Riemert Foppes Mellema.

Hij trouwde op 23 augustus 1840 te Muiden als kapitein met Geertruida Pauw, geboren op 23 september 1818 te Muiden als dochter van Pieter Pauw, scheepstimmerman, en Susanna Fokkens. Zij overleed te Amsterdam op 29 oktober 1884 in een huis aan het Waterlooplein als weduwe van Cornelis Eltjes Hoeksma.

Getuige bij het huwelijk was o.a. Geert Hoeksma, 32 jaar, stuurman ter koopvaardij en broer van de bruidegom.

Cornelis overleed te Amsterdam op 11 augustus 1882 op de Houtgracht nr. 30. Als beroep is “winkelier” opgegeven.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.E.Hoeksma (adres Kranenborg & Zn) werd met nr.515 effectief lid van Zeemanshoop per 18 februari 1840 op voorspraak van H.D.Wijk. Zijn schip was de "Koophandel"002. Ten tijde van de inschrijving waren Hoeksma en zijn vrouw 27 resp. 22 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 11/18 februari 1840 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Cornelis Eltjes Hoeksma, oud 26 jaar, voerend de schoenerkof “Koophandel”, wonend op Schiermonnikoog en met als adres de heren Kranenborg & Zn te Amsterdam, op voordracht van kapitein H.D.van Wijk. 023

Cornelis Hoeksma werd per 13 mei 1851 deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop.003.

Hij was met de vlagnummers 515 en 211 in de perioden 1840-1854 resp. 1854-1882 lid van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop”.

C.E.Hoeksma was met vlagnummer 43 in de periode 1860 t/m 1879 lid van het Schiermonnikoger zeemanscollege “De Herkenning”.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 20 oktober 1882 werd aan de wed. Hoeksma een uitkering toegezegd ingaand 01 november 1882.118

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 07 april 1874 staat vermeld dat 1 maand gage is toegekend aan kapt. C.E.Hoeksma vanwege het vergaan van zijn schip de “Anna Margaretha”. 023

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 21 november 1882 staat vermeld dat een uitkering in de 1e klasse is toegestaan aan de wed. C.E.Hoeksma geb. Pauw. Geen ingangsdatum genoemd.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer          jaren           type           scheepsnaam                       naam reder/boekhouder

       515              1840-1843     sch.kof     De Koophandel                   Kranenburg & Zn

                            1844-1846     sch.kof     De Koophandel                   geen opgave

                            1847-1852     sch.kof     De Koophandel                   G.T.Schimmelpenninck & Co te Deventer

                                 1853           bark          Gouverneur-Generaal

                                                                          Duymaer van Twist          idem

       211              1854-1863     bark          Gouverneur-Generaal

                                                                          Duymaer van Twist          idem

                                 1864           geen opgave van schip en boekhouder

                            1865-1873     galj.           Anna Margaretha                W.H.de Wolf

                            1874-1881     geen opgave van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

C.E.Hoeksma             Gouverneur Generaal Duymaer van Twist              23 juli 1860                   21 februari 1861

                                      Gouverneur Generaal Duymaer van Twist              02 juli 1862                   niet vermeld

                                      Gouv.Genl Duymaer van Twist                                 geen melding                 27 februari 1864

                                      Anna Margaretha                                                        27 september 1866       22 maart 1867

 

Bouma025 vermeldt C.E.Hoeksma als gezagvoerder gedurende:

*    1841 t/m 1847 van de sch.kof “Koophandel”, gebouwd in 1835 te Pekela, 200 ton o.m., varend voor Kranenborg & Zn te Amsterdam;

*    1848 t/m 1853 van hetzelfde schip maar nu varend voor Schimmelpennink & Co te Deventer;

*    1853 t/m 1864 op de bark “Gouverneur-Generaal Duymar van Twist”, gebouwd in 1853 te Elshout, 435 ton o.m., varend voor G.Schimmelpenninck & Co te Deventer. Het schip werd in 1865 verkocht aan de Wed. J.S. v.d. Poll te Amsterdam en herdoopt in “Maria” onder kapitein T. de Jong;

            Zeetijdingen 20 juni 1864: “Verkocht aan Wed. J.S.v.d Poll te Amsterdam en herdoopt in “Maria” (Sweys). De verkoopprijs op 20 juni 1864 is f 36.300,-.

*    1866 t/m 1874 van de galjoot “Anna Margaretha”, gebouwd in 1866 te Hoogezand, 160 ton o.m., varend voor W.H.de Wolf te Amsterdam. Het schip is in de Noordzee gezonken.

            Zeetijdingen 15 januari 1874: “In de Noordzee gezonken” (Sweys).

            Handelsblad 18 januari 1874: “Deal 14 januari 1874. Het Nederlandsche schip “ANNA MARGARETHA”, kapitein Hoeksma, van Hamburg naar Lissabon, 6 dezer door het volk verlaten, had te voren op het Leman en Owersand vast gezeten.” (Hoedemaker).

 

Overige bijzonderheden

Bij het uitzeilen van de “Kosmopoliet” onder kapitein Jacob Bouten op 18 april 1855: “Nog voor wij de buitenste ton voor Hellevoetsluis hadden bereikt hadden wij reeds … de “generaal-Gouverneur van Twist”(sic) die ruim een uur voor ons vertrokken was, ingehaald”.066.

 

De Dorpsbode 39(22):1985.Bijlage 29 vermeldt dat kapitein Hoeksma mede-eigenaar was van de “Anna Margaretha” en dat hij dus beschouwd kon worden als kapitein-reder.

 

NRC 31 juli 1869

Amsterdam, 30 juli. Volgens bericht van Elseneur (opm: Helsingör) d.d. 28 dezer is het Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, kapt. Hoekema, van St. Petersburg naar Groningen, bij het uitzeilen op de Zweedse kust aan de grond geraakt, doch met assistentie van een stoomschip weder vlot geworden en op de rede geankerd. Het heeft geen schade bekomen.

 

 

Datum vanaf: 1866
Kapitein: HOEKSMA, CORNELIS ELTJES

Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1866.10

DVD XI – 8841-8844

CEDULE

Naam schip ANNA MARGARETHA

plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, 9 maart 1866

type schip galjoot

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Willem Henry de Wolf, boekhouder en 2/5e part), J.W. Holzmann, Amsterdam (1/5e part) en Cornelis E. Hoeksma, Muiden (2/5e part)

te voeren door kapt. Cornelis E. Hoeksma, Muiden

grootte in tonnen 87 lasten of 164 tonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te Hoogezand

plaats / datum registratie Amsterdam, 13 maart 1866

nummer van registratie deel 79, folio 139, verso, vak 6

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: schip ligt thans te Groningen; de bijlbrief met bevestigende verklaring van de burgemeester van Hoogezand werd overhandigd en het schip was voor rekening van de bovengenoemde eigenaren nieuw gebouwd.researcher/datum research: ML / 090909

Naam ANNA MARGARETHA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1866
Toegang 198
Inventaris 3175

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: GRONINGER ARCHIEVEN
Omschrijving: archiefnummer Groningen 1855-1869-133-1054