Inloggen
ALBERDINA - ID 151


Kroniekberichten

Datum 06 september 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters te Martenshoek, werd met goed gevolg te water gelaten een stalen zeetjalk, groot plm. 85 last, voor rekening van kapitein E. Schuur te Groningen. (opm: ALBERDINA, ter vervanging van de gezonken koftjalk ALBERDINA, zie o.a. NRC 080498)

Afbeelding
Datum 21 november 1899
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Brunsb├╝ttel, 17 november. De ijzeren tjalk ALBERDINA is hedenmorgen in het kanaal aangevaren door het Zweedse stoomschip IRIS en bekwam daardoor zware schade aan bakboord. Het schip kwam hedenmorgen alhier in de binnenhaven en zal de lading hout moeten lossen. De IRIS heeft de reis naar Holtenau voortgezet.
(Dit bericht heeft waarschijndelijk betrekking op de Nederlandse tjalk ALBERDINA, kapt. E. Schuur, van Stolpem├╝nde (opm: Ustka) naar Rotterdam bestemd.)

Afbeelding
Datum 16 augustus 1909
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 16 augustus. De Groninger tjalk ALBERDINA, kapt. Schuur, van Emden naar Dantzig bestemd, is gister met 3 tjalken door de sleepboot SCHIERMONNIKOOG naar zee gesleept. Door de hoge zee is de tros gebroken waardoor de schepen losraakten en met elkaar in aanvaring kwamen. Daardoor brak de boegspriet van de ALBERDINA die met de sleepboot is teruggekeerd. De RIVAL, schipper Pronk, kreeg schade aan het achterschip en ingedrukte platen en keerde eveneens terug in de haven. Alle averij is boven de waterlijn.

Afbeelding