Inloggen
ANNA TEDORA - ID 15008

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1856-04-16 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1854
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Geert Klaassens de Vries, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer:
Launch Date: 1854-00-00
Delivery Date: 1854-10-04
Technical Data

Gross Tonnage: 35.00 lasts
Gross Tonnage 2: 66.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 13.36 Meters Registered
Beam: 3.88 Meters Registered
Depth: 1.88 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1856
Datum agenda: 1856-04-16
Register nr: 18560342
Scheepsnaam: ANNA TEDORA
Type: Tjalk
Lasten: 35
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Koning, J.L.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: zeebrief wordt niet benoemd

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1854-10-04 ANNA TEDORA
Manager: Jan Louwes Koning, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Louwes Koning, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1857-02-04 ANNA TEDORA
Manager: Auke Harms Kuipers, Leek, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Auke Harms Kuipers, Leek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Leek / Netherlands

Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1856.29

DVD XII – 6705, 6706
BIJLBRIEF
Naam schip ANNA TEDORA

plaats en datum acte bijlbrief, Groningen, 4 oktober 1854

type schip hektjalk

bouwwerf/verkoper Geert Klaassens de Vries, scheepstimmerman te Groningen, werf de Zuiderwerf

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jan Louwes Koning, schipper te Groningen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 97 tonnen (binnenlandse meetbrief Groningen, 20 september 1854)

tuigage / aantal dekken

afmetingen 13,36 x 3,88 x 1,88 meter (binnenlandse meetbrief)

kiellegging

tewaterlating 1854

plaats / datum registratie Groningen, 5 oktober 1854

nummer van registratie deel 40, folio 79, verso, vak 8.

notaris verklaring voor burgemeester van Groningen d.d. 9 april 1856

prijs NLG

bijzonderheden: de ANNA TEDORA werd in 1856 door Jan Louwes Koning uit de binnenvaart in de zeevaart gebracht. Zie cedule 29 van Amsterdam 1856


researcher/datum research: ML / 070608

Naam ANNA TEDORA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1856.29

DVD XLIV – 2056-2059
CEDULE

Naam schip ANNA TEDORA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 4 april 1856

type schip hektjalk

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar Jan Louwes Koning, Groningen, enig eigenaar

te voeren door kapt. Jan Louwes Koning

grootte in tonnen 35 laten of 66 zeetonnen

tuigage / aantal dekken een mast, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Groningen

plaats / datum registratie Amsterdam, 4 april 1856

nummer van registratie deel 69, folio 200, recto, vak 2.

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 15 april 1856

prijs NLG.

Bijzonderheden: Het schip had niet eerder een zeebrief. De bijlbrief en bevestigende verklaring burgemeester en wethouders van Groningen worden overlegd. Het schip is gebouwd voor rekening van de genoemde kapitein/eigenaar, en ligt thans te Amsterdsm.
(opm: de ANNA TEDORA werd in 1856 door Jan Louwes Koning uit de binnenvaart in de zeevaart gebracht; zie bijlbrief 29 van Amsterdam 1856)

researcher/datum research: ML / 270610

Naam ANNA TEDORA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3172

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron.1857.1869.128.520b
DVD IX – 2888,2889 – 695,696

ACTE VERKOOP/KOOP

Naam schip ANNA TEDORA

Plaats en datum acte Publieke verkoop, Groningen, 4 februari 1857

Type schip hektjalk

Verkoper Anna Theodora Pot, weduwe van Jan Louwes Koning
te Groningen

Eigenaar/aankoper Auke Harms Kuipers, schipper te Grootegast

Te voeren door kapt. Auke Harms Kuipers

Grootte in tonnen , lasten 97 tonnen

Afmetingen

Plaats , datum registratie Groningen, 13 februari 1857

Nummer van registratie deel 137, folio 38, recto, vak 4 en5

Notaris Mr. Johan Herman Geertsema

Prijs NLG 6.150,-

Bijzonderheden

Er wordt in de acte vermeld dat het schip in 1850 zou zijn gebouwd op de werf van scheepsbouwer de Vries, hetgeen in strijd is met de voorafgaande bijlbrief.
Vreemd is ook dat de naam van het schip Anna Tedora zou zijn, terwijl de naam van de vrouw van de overleden schipper wordt gespeld als Anna Theodora.
Het schip wordt publiek verkocht bij de kastelein Eekhoff aan de Grote Markt te Groningen, waarbij het laatste en hoogste bod wordt uitgebracht door Reinder Cranenberg, klerk ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank van Groningen, welke dit bod uitbrengt namens bovenstaande schipper Kuipers, die overigens wel aanwezig is en ook mede ondertekent.
Als comparanten-verkopers ondertekenen bovenstaande weduwe A.T.Pot, alsmede S. Bakkerling in de hoedanigheid van toeziend voogd voor 3 minderjarige kinderen.


Researcher,datum research JB / 121210

Naam ANNA TEDORA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1857
Toegang 883
Inventaris 2139