Inloggen
ANDREAS - ID 15001

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1856-04-10 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1856
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Masten: Two masts
Construction Data

Scheepsbouwer: Ostre Risoer, Norway
Technical Data

Net Tonnage: 132.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 25.00 Meters Registered
Beam: 4.14 Meters Registered
Depth: 2.86 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1856
Datum agenda: 1856-04-10
Register nr: 18560325
Scheepsnaam: ANDREAS
Type: Schooner
Lasten: 69
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Groot, P. de
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-03-25 ANDREAS
Manager: Andreas Ludwig Brandt, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1856-05-01 ELIZABETH CATHARINA
Manager: Evert Roelofs de Boer, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van de ANDREAS per 25 maart 1856

Andreas Ludwig Brandt, Amsterdam (boekhouder en 39/40e part) en Adrianus Johannes van Hengel, Amsterdam (1/40e part)

Bijlage bij cedule 37 van 1 mei 1856, schoener ELIZABETH CATHARINA
Eigenaren:

E.R. de Boer, Amsterdam (boekhouder en 4/24e part)
T.F. Levsen, Amsterdam (1/24e part)
J. Hofman, Broek in Waterland (2/24e part)
J. van Sijp Jbzn., Broek in Waterland (2/24e part)
P. Baan, Broek in Waterland (4/24e part)
J. Smit, Purmerend (2/24e part)
P. Tensen, Schellinkhout (2/24e part)
p. Leegwater, Oudendijk (2/24e part)
Z. Eijlander, Oudendijk (2/24e part)
J. Boeder, Andijk (1/24e part)
en P. Uitentuis, Edam (2/24e part)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Groot, Piet de
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Jacobus Nicolaas Levsen werd geboren te Amsterdam op 28 januari 1820, ’s morgens 11 uur op de Haarlemerdijk No 21, als zoon van de zeemans Hans Levsen en Anna Dorothea Bondix.

Hij trouwde op 15 oktober 1857 te Amsterdam als koopvaardijkapitein met Anna Maria Catharin Bondix, geboren te Amsterdam op 15 juli 1828, ’s avonds 01 uur in de Bikkersraat (?) als dochter van de houtkoper Jacob Bondix en Catharina Agneta Stegeman. Zij overleed te Amsterdam op de Prinsengracht 157 op 30 juni 1897, voormiddags 09 uur, 68 jaar.

Jacobus Nicolaas overleed op 16 februari 1899 te Amsterdam, voormiddags 08 uur op de Prinsengracht 166, 79 jaar.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.N.Levsen werd met vlagnummer 730 effectief lid van "Zeemanshoop" per 29 september 1857 op voorspraak van D.van Ketwich. Ten tijde van de inschrijving was zijn schip de "Elisabeth Catharina". Toegevoegd is "bedankt"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 22/29 september 1857 is vermeld dat tot effectief lid is voorgedragen/benoemd Jacobus Nicolaas Levsen, oud 37 jaar, voerend de schooner “Elisabeth Catharine, op voordracht van kapitein D.van Ketwich.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

         730                      1857-1858     Schoner           Elisabeth Catharina                             de kapitein

                                      1859-1871     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt J.N.Levsen als gezagvoerder gedurende:

*    1857 t/m 1860 van de schbrik “Elisabeth Catharina”, ex Andreas, gebouwd in 1852 te Osterrisør, 124 ton o.m., varend voor E. de Boer te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: LEVSEN, JACOBUS NICOLAAS

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.P.Claassen/Claasen als gezagvoerder gedurende:

*    1861 t/m 1862 van de schbrik “Elisabeth Catharina”, ex Andreas, gebouwd in 1852 te Osterrisør, 124 ton o.m., varend voor E. de Boer te Amsterdam. Het schip werd in 1862 gesloopt;

*    1863 van de brik “Bantam”, gebouwd in 1852 te Schiedam, 354 ton o.m., varend voor Lonck & Cool te Schiedam;

*    1864 t/m 1866 van hetzelfde schip, maar nu voor J.Holzapfel te Amsterdam;

*    1867 t/m 1869 van hetzelfde schip, maar nu voor W.Bakker Wz te Amsterdam. Het schip strandde in 1869 en geraakte wrak.

 

Overige bijzonderheden

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Amsterdamse zeemanscollege “`Zeemanshoop” dd 24 februari 1859 staat de mededeling van kapitein J.P.Claasen, dat hij als gezagvoerder van het Nederlandse schip “Elisabeth Catharina” een reis zal maken van Antwerpen naar Buenos Aires. Het bestuur wijst op de konsekwentie conform artikel 17 van het Reglement. Dit regelt diverse uitkeringen in het kader van het Weldadig Zeemans Fonds.

 

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: CLAASSEN/CLAASEN, J.P.

Akten

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1856.22

DVD XLIV – 2914-2916
CEDULE

Naam schip ANDREAS

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 25 maart 1856

type schip schoener

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar Andreas Ludwig Brandt, Amsterdam (boekhouder en 39/40e part) en Adrianus Johannes van Hengel, Amsterdam (1/40e part)

te voeren door kapt. Piet de Groot

grootte in tonnen 132 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Ostre Risöer (Noorwegen)

plaats / datum registratie Amsterdam, 25 maart 1856

nummer van registratie deel 62, folio 38, recto, vak 5

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 27 maart 1856

prijs NLG.

Bijzonderheden: het schip had niet eerder een Nederlandse zeebrief, maar was aangekocht uit het buitenland en ligt thans te Amsterdam


researcher/datum research: ML / 270610

Naam ANDREAS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3172

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1856.37

DVD XLIV – 2083-2085
CEDULE

Naam schip ANDREAS, nu te noemen ELIZABETH CATHARINA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 1 mei 1856

type schip schoener

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar E.R. de Boer, Amsterdam, boekhouder en mede-reder (zie bijlage)

te voeren door kapt. T.N. Levsen

grootte in tonnen 68 lasten of 129 tonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Osterrisoer (Noorwegen)

plaats / datum registratie Amsterdam, 7 mei 1856

nummer van registratie deel 70, folio 32, recto, vak 5.

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 9 mei 1856

prijs NLG.

Bijzonderheden:
het schip had eerder een zeebrief, onder nr.324 uitgegeven op 10 april 1856.
Het schip is aangekocht door in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 300610Bijlage bij cedule 37 van 28 van 1 mei 1856, schoener ELIZABETH CATHARINAEigenaren:

E.R. de Boer, Amsterdam (boekhouder en 4/24e part)
T.F. Levsen, Amsterdam (1/24e part)
J. Hofman, Broek in Waterland (2/24e part)
J. van Sijp Jbzn., Broek in Waterland (2/24e part)
P. Baan, Broek in Waterland (4/24e part)
J. Smit, Purmerend (2/24e part)
P. Tensen, Schellinkhout (2/24e part)
p. Leegwater, Oudendijk (2/24e part)
Z. Eijlander, Oudendijk (2/24e part)
J. Boeder, Andijk (1/24e part)
en P. Uitentuis, Edam (2/24e part)


ML / 300610

Naam ANDREAS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3172

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1856.22

DVD XII – 6699
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip Noorse schip ANDREAS, onder Nederlandse vlag ook ANDREAS genaamd

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 25 maart 1856

type schip schoener

bouwwerf/verkoper Carl Nobel Stibolt, koopman te Christiania in Noorwegen

gevoerd door kapt. P.A. Stibolt

eigenaar/aankoper Adrianus Johannes van Hengel, kantoorbediende te Amsterdam

te voeren door kapt. Piet de Groot

grootte in tonnen 132 tonnen (meetbrief Rotterdam, 3 april 1855)

tuigage / aantal dekken een dek, twee masten

afmetingen 25,00 x 4,14 x 2,86 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 25 maart 1856

nummer van registratie deel 62, folio 36, verso, vak 8

notaris

prijs NLG 12.000,-

bijzonderheden: schip lag bij deze acte in het Entrepotdok te Amsterdam


researcher/datum research: ML / 060608

Naam ANDREAS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1856.37

DVD XII – 6713
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip ANDREAS, door koper te noemen ELIZABETH CATHARINA

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 30 april 1856

type schip schoener

bouwwerf/verkoper Adrianus Johannes van Hengel, kantoorbediende te Amsterdam

gevoerd door kapt. Piet de Groot

eigenaar/aankoper Evert Roelofs de Boer, logementhouder te Amsterdam

te voeren door kapt. F.N. Levsen

grootte in tonnen 132 tonnen (meetbrief, Rotterdam, 3 april 1855)

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen 25,00 x 4,14 x 2,86 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 30 april 1856

nummer van registratie deel 62, folio 82, recto, vak 1

notaris

prijs NLG 14.000,-

bijzonderheden (opm: zie transactie 1856-Amsterdam-22)


researcher/datum research: ML / 070608

Naam ANDREAS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3181