Inloggen
ADRIANA - ID 14372

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1850-11-21 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1850
Nat. Official Number: 963AMST1854
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner-hoeker
Masten: Two masts
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Vlaardingen, Zuid-Holland, Netherlands
Delivery Date: 1850-11-07
Technical Data

Gross Tonnage: 98.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1850
Datum agenda: 1850-11-21
Register nr: 18500730
Scheepsnaam: ADRIANA
Type: Schooner Hoeker
Lasten: 98
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Dorsman, K.
Plaats: Maassluis
Kapitein op moment van verzoek: Gend, D. van
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1850-11-07 ADRIANA
Manager: Klaas Dorsman, Maassluis, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Maassluis, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Maassluis / Netherlands

Date/Name Ship 1852-08-30 DRIE JOHANNA'S
Manager: M. van Rossen Hoogendijk, Vlaardingen, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: M. van Rossen Hoogendijk, Vlaardingen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Vlaardingen / Netherlands
Additional info: Mogelijk de kapitein S. Post

Date/Name Ship 1854-09-18 SOPHIE
Manager: B.H. Schröder & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: B.H. Schröder & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1858-03-15 SOPHIA
Manager: T.C.Jaski, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: T.C.Jaski, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren, per 7 november 1850, van de ADRIANA:

Kla
as Dorman, koopman, boekhouder
Arend Nordanus, burgemeester
Arend van der Lelij, koopman.

Eigenaren, per xx mm jjjj, vande DRIE JOHANNA'S:

Arend van der Lely, koopman te Maassluis, Jacob van der Lely, bouwman te Maasland, Ary van der Lely, bouwman te Maasland en Arend Noordam, burgemeester van Maasland


SOPHIA:

Schip is gebouwd te Vlaardingen
De eigenaren, per 15 maart 1858.
Teije Christian Jaski, Amsterdam (3/16e part), Willem van der Voort, Alkmaar (8/16e part), Gerrit Jans Teensma, Amsterdam (4/16e part) en firma de Coningh & Co., Amsterdam (1/16e part)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Gend, Dirk van
Overige informatie: 0

Akten

Nationaal Archief Den Haag Archiefnummer VLAA.3.03.70.37133.68

foto 0132 - 0135

Cedule

Naam schip ADRIANA

plaats en datum acte eigendomsbewijs: Vlaardingen, 15 november 1850

type schip niet gemeld

bouwwerf Gebouwd te Vlaardingen

eigenaar Klaas Dorsman, koopman, boekhouder Maassluis
Arend Noordanus, burgemeester, Maasland
Arend van der Lelij, koopman, Maasland

zal worden gevoerd door: Dirk van Gend

grootte 98 lasten

tuigage/aantal dekken 2 masten, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Schiedam, 16 november 1850

nummer van registratie deel 15, blad 50 recto vak 3

notaris Willem van Warmelo, kantonrechter te Vlaardingen

prijs

bijzonderheden: Bijlbrief, geregistreerd te Schiedam, 7 november 1850
deel 23, blad 16, recto vak 7 ten volgend.
thuis behorend en thans liggend te Maassluis

researcher/datum research: FM /25/01/2016(ML: zeebrief 21 november 1850)

Naam ADRIANA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1850
Toegang 3.03.70
Inventaris

Archieven, Vlaardingen Archiefnummer AB.3.03.70.37133.68

foto 0132 - 0135

Cedule

Naam schip ADRIANA

plaats en datum acte eigendomsbewijs: Vlaardingen, 15 november 1850

type schip niet gemeld

bouwwerf Gebouwd te Vlaardingen

eigenaar Klaas Dorsman, koopman, boekhouder Maassluis
Arend Noordanus, burgemeester, Maasland
Arend van der Lelij, koopman, Maasland

zal worden gevoerd door: Dirk van Gend

grootte 98 lasten

tuigage/aantal dekken 2 masten, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Schiedam, 16 november 1850

nummer van registratie deel 15, blad 50 recto vak 3

notaris Willem van Warmelo, kantonrechter te Vlaardingen

prijs

bijzonderheden: Bijlbrief, geregistreerd te Schiedam, 7 november 1850
deel 23, blad 16, recto vak 7 ten volgend.
thuis behorend en thans liggend te Maassluis

researcher/datum research: FM /25/01/2016(ML: zeebrief 21 november 1850)

Naam ADRIANA
Archiefinstelling
Jaar 1850
Toegang 3.03.70
Inventaris 37133

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1854.63

DVD XLIV – 2496-2498
CEDULE

Naam schip vroeger genaamd de DRIE JOHANNA’S, thans genaamd SOPHIE

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 10 oktober 1854

type schip schoener-hoeker

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar Johann Heinrich Schröder, Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Jan van der Gaauw

grootte in tonnen 98 lasten of 186 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Vlaardingen

plaats / datum registratie Amsterdam, 10 oktober 1854

nummer van registratie deel 67,folio 58, recto, vak 5.

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 13 oktober 1854

prijs NLG.

Bijzonderheden:
het schip had eerder een zeebrief, onder nr.651 uitgegeven op 30 augustus 1852


researcher/datum research: ML / 010610

Naam DRIE JOHANNA'S
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1854
Toegang 198
Inventaris 3172

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1854.63

DVD XII – 6595 - 6597
BIJLBRIEF
Naam schip DRIE JOHANNA’S, door koper genaamd SOPHIE

Plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 18 september 1854

type schip brigantijn

bouwwerf/verkoper Arend van der Lely, koopman te Maassluis, Jacob van der Lely, bouwman te Maasland, Ary van der Lely, bouwman te Maasland en Arend Noordam, burgemeester van Maasland

gevoerd door kapt. Jan van der Gaauw

eigenaar/aankoper Johann Heinrich Schröder, koopman te Amsterdam voor zijn firma B.H. Schröder & Co.

te voeren door kapt. Jan van der Gaauw

grootte in tonnen 194 tonnen of 102 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 25,50 x 5,10 x 3,35 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 22 september 1854

nummer van registratie deel

notaris Bruno Tideman, notaris te Amsterdam

prijs NLG 21.300,-

bijzonderheden: verkoping vond plaats in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam.
Het schip was gebouwd te Vlaardingen.
Op 11 oktober 1854 werd door Bruno Tideman een acte van scheiding opgemaakt tussen voornoemde Johann Heinrich Schröder en Bernhard Heinrich Schröder, wonend te Quakenbrück in Hanover, geïnteresseerde in de firma B.H. Schröder & Co., waarin beide de enige vennoten waren, elk voor de helft, waarbij bij de boedelscheiding aan Johann Heinrich Schröder het brigantijnschip DRIE JONANNA’S, thans genaamd SOPHIE, werd toegewezen.


researcher/datum research: ML / 030608

Naam DRIE JOHANNA'S
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1854
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1858.9

DVD XIII- 6860, 6861 en 6889 - 6892

ACTE KOOP/VERKOOP en CEDULE

Naam schip SOPHIE, door kopers te noemen ZEEHOND

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Amsterdam, 15 maart 1858

type schip schoener-hoekerschip, gekoperd en merendeels kopervast

bouwwerf/verkoper Johan Heinrich Schröder, koopman en reder te Amsterdam

gevoerd door kapt. wijlen kapt. N. van den Bos

eigenaar/aankoper Teije Christian Jaski, boekhouder van het schip en reder te Amsterdam (zie bijzonderheden)

te voeren door kapt. G. Visser

grootte in tonnen 186 tonnen of 98 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen 21,10 x 5,00 x 3,34 meter (de 34 van 3,34 is onduidelijk)

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 17 maart 1858

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris Barend Dorotheus Beets, deurwaarder Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs NLG. 10.100,-

Bijzonderheden: De verkoping vond plaats in de Nieuwe Stads Herbarg aan het IJ te Amsterdam
Brandmerk 963AMST1854. Voor de SOPHIE was ten laatste male een zeebrief afgegeven op 7 augustus 1856 onder no. 688.
Schip is gebouwd te Vlaardingen
De eigenaren waren Teije Christian Jaski, Amsterdam (3/16e part), Willem van der Voort, Alkmaar (8/16e part), Gerrit Jans Teensma, Amsterdam (4/16e part) en firma de Coningh & Co., Amsterdam (1/16e part)

researcher/datum research: ML / 081108

Naam SOPHIE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1858
Toegang 198
Inventaris 3181