Inloggen
ALBATROS - ID 141

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 7155 GRON 1909
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1909-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 86.06 Gross tonnage
Net Tonnage: 68.98 Net tonnage
Deadweight: 145.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.24 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.11 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 1913-00-00
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: 1913 in de zeevaart. (Was een binnenvaartschip.)

Datum 1924-00-00
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1924 gemotoriseerd: 2tew 1 cil 45 Pk Bolnes (Gloeikop) Type (12¾x12½)

Datum 1929-00-00
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd met een 4tew 4 cyl. 75 Pk Deutsche Werke.

Ship History Data

Date/Name Ship 1909-02-01 ALBATROS
Manager: F. Minholst, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: F. Minholst, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Binnenvaart.

Date/Name Ship 1913-01-31 ALBATROS
Manager: Klaas van der Leij, Bergum, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Klaas van der Leij, Bergum, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Bergum / Netherlands
Callsign: NBVT
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 7.600,--

Date/Name Ship 1929-04-18 ALBATROS
Manager: Kapitein A. Dierks, Hamburg, Germany
Eigenaar: Kapitein A. Dierks, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RHGF

Date/Name Ship 1929-05-11 EMMA DIERKS
Manager: Otto & Hermann Dierks, Hamburg, Germany
Eigenaar: Otto & Hermann Dierks, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RHGF
Additional info: Call sign 1934: DISC

Date/Name Ship 1943-00-00 EMMA DIERKS
Manager: Otto Dierks, Hamburg, Germany
Eigenaar: Otto Dierks, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DISC
Additional info: Eigenaarswisseling pas in 1945 geregistreerd. Call sign DGHY

Date/Name Ship 1955-00-00 MARINA
Manager: Emil Merckens, Estebrugge, German Federal Republic
Eigenaar: Emil Merckens, Estebrugge, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Estebrugge / German Federal Republic
Callsign: DGHY

Date/Name Ship 1959-02-01 MARINA
Manager: Hinrich Koppermann, Bützfleth, German Federal Republic
Eigenaar: Hinrich Koppermann, Bützfleth, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Bützfleth / German Federal Republic
Callsign: DGHY

Ship Events Data

1909-02-01: Dagregister deel 18 nummer 159, den eersten Februari 1900 negen. Ondergeteekende, F. Minholst, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een tjalkschip genaamd Albatros, groot bruto 243.82 kubieke meter of 86.06 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 195.43 kubieke meter of 68.98 tonnen van 2.83 kubieke meter in 1909 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus, Hoornschedijk Gem. Haren, thans liggende aan de werf, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der Scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoek bij dezen den Heer Bewaarder der Scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen namen te willen stellen. Haren, Januari 1909 w.g. F. Minholst. (In de kantlijn staat bij geschreven 7155 en opnieuw gebrand 821 Z.)
1928-08-14: Op 14-08-1928 als ALBATROS, zijnde een motortjalkschip, groot 240.35 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Klaas van der Ley, schipper te Bergum, voorzien van een nieuw brandmerk door het branden van 821 Z GRON 1928 op 't achterschip, in de deklijst achter op de roef. (Opm.: Brandmerk 7155 GRON 1909 is verwijderd.)
1929-04-10: NRC 11.04.1929: Delfzijl, 10 april, Kapitein A. Dieriks te Hamburg heeft het motorschip “ALBATROS”, dat vroeger werd bevaren werd door kapitien van der Ley, gekocht. Het schip is groot 145 ton en voorzien van een 45 P.K. Bolnes-motor.
1964-06-12: Final Fate:
Uit de registers verwijderd omdat het schip gesloopt is.