Inloggen
ADMIRAAL PIET HEIN - ID 14001

Kroniekberichten

Datum 15 juli 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.I. Rietveld, G.J. Boelen, A. Roland Holst, J.F.L. Meijjes, W.Y van Reinouts en J.W. B. Zurmühlen, makelaars, zullen op maandag de 8e augustus 1864, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ADMIRAAL PIET HEIN, gevoerd door kapt. L. Hazewinkel Jzn., gebouwd in 1848, volgens meetbrief lang 39 ellen, wijd 6,63 ellen, hol 5,88 ellen en alzo gemeten op 676 tonnen of 357 lasten, liggende aan de werf St. Joris, hoogte van de Kadijk. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoyman en Schuurman.

Afbeelding
Datum 27 juli 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop van scheepsaandelen. H.J. Gallenkamp en P. Reineke, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen op maandag de 8e augustus 1864, des avonds na afloop van de veiling van het barkschip ADMIRAAL PIET HEIN, ten overstaan van de notaris F. Franke, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, aan de meestbiedende te verkopen:
-       1/40 aandeel, NLG 1000, in het barkschip WATERGEUS, gevoerd door kapt. H.R. Giezen, groot 680 tonnen, van de 's Gravenhaagsche Scheeps Reederij, onder directie van de heer P. Varkevisser, liggende thans in lading te Rotterdam, zijnde no. 72.
-       Een dito als voren zijnde no. 73.
-       Een dito als voren zijnde no. 74.
-       Een dito als voren zijnde no. 90.
-       Een dito als voren zijnde no. 91.
-       1/64 aandeel in het barkschip ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. J.A. Rijken, groot 735 tonnen, varende onder directie van de heer P. Varkevisser, liggende thans te Newcastle in lading naar Batavia, zijnde no. 31.
-       Een dito als voren zijnde no. 32.
-       Een dito als voren zijnde no. 36.
Tot nader onderricht vervoege men zich bij een van de bovengenoemde makelaars.

Afbeelding
Datum 06 augustus 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop van scheepsaandelen. H.J. Gallenkamp en P. Reineke, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen, op maandag de 8e augustus 1864, des avonds na afloop van de veiling van het barkschip ADMIRAAL PIET HEIN, ten overstaan van de notaris F. Franke, in de Nieuwe Stad-Herberg, aan het IJ te Amsterdam, aan de meestbiedende of hoogstmijnenden te verkopen:
-       5/140 aandelen ieder ad NLG 1000 in het barkschip WATERGEUS, gevoerd door kapt. H.R. Giezen, groot 680 tonnen, van de Rotterdamsche Scheeps-Reederij, onder directie van de heer P. Varkevisser, liggende thans in lading te Rotterdam, zijnde no's. 72 à 74, 90 en 91.
-       3/64 aandelen in het barkschip ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. J.A. Rijken, groot 735 tonnen, varende onder directie van de heer P. Varkevisser, liggende thans te New Castle in lading naar Batavia, zijnde no's. 31, 32 en 36.
Tot nader onderricht vervoege men zich bij een van de bovengenoemde makelaars.

Afbeelding
Datum 10 augustus 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam op maandag 8 augustus: het Nederlandse barkschip ADMIRAAL PIET HEIN, gebouwd in 1848, kapt. Hazewinkel: NLG 40.000, in slag NLG 2600, koper G.J. Boelen (opm: een makelaar, mogelijk voor zijn opdrachtgever)

Afbeelding
Datum 05 oktober 1864
Krant JB - Javabode

Uit Nederland ontvangen scheepvaartnieuws:
Het schip ADMIRAAL PIET HEIN, de 8e augustus l.l. te Amsterdam geveild, is voor NLG 42.600 het eigendom geworden van de reder P. van Rooijen Azn. te Oosthuizen.
Het schip CATHARINA WILHELMINA, de 16e augustus te Rotterdam geveild, heeft NLG. 45.500 opgebracht.
De 12e september zal te Amsterdam geveild worden de bark CAPELLA, groot 199 lasten, gebouwd in 1851, laatst gevoerd door kapt. Kruisinga.
De 22e augustus is aan de Elshout op de werf van de scheepsbouwmeesters Gebr. Bastiaan Pot de kiel gelegd voor een barkschip, groot ongeveer 750 tonnen.

Afbeelding
Datum 10 april 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 27 februari. Het Nederlandse schip (opm: bark) ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. M. Priebee, van Cardiff naar Hongkong, is alhier binnengelopen om een nieuwe ijzeren grote mast in te zetten (opm: zie NRC 110465).

Afbeelding
Datum 11 april 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 april. Volgens brief van Batavia, dato 26 februari, wordt gemeld, dat het schip ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. Pribee, de 18e aldaar was binnengelopen, met verlies van ijzeren grote mast, stengen, ra’s, zeilen, touwwerk, de fokkera geknakt, kluiverboom, losse loef en lijzeil-spieren gebroken, enige zeilen stuk geslagen, de anderen vernield, gebarsten en totaal weg, ten gevolge van snel rond vliegende stormen (opm: zie NRC 100465); het schip is echter dicht en hecht gebleven, ofschoon men genoodzaakt is geweest drie weken met noodtuig te zeilen.

Afbeelding
Datum 23 december 1865
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Batavia, 29 november. Aangekomen schepen: BANTAM; CORNELIS WERNARD EDUARD; BELLATRIX; ZES GEZUSTERS; AEGIDIA EN PAULINE; ADRIANA PETRONELLA; ADMIRAAL PIET HEIN; JOHANNES MARTINUS; MARIA ELISABETH; JAPAN PACKET; BERNARD EN AGNES; ROBERTUS HENDRIKUS.
Het schip FAGEL is lek uit zee terug.

Afbeelding
Datum 26 december 1865
Krant DC - Dordtsche Courant

Een telegram van Batavia van 29 november bevat het volgende:
NLG 35,- voor suiker naar Nederland. Koers op Nederland NLG 104,25
Aangekomen schepen op Java: BANTAM, kapt. Claasen, van Amsterdam naar Japan; CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Swart, van Rotterdam; BELLATRIX, kapt. Haacke, van Amsterdam; ZES GEZUSTERS, kapt. Rutgers, van Telok Betong; AEGIDIA EN PAULINE, kapt. Hoogland, van Sydney; ADRIANA PETRONELLA, kapt. De Breuk, van Manilla; ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. Priebee, van Amboina; JOHANNES MARTINUS, kapt. Dalloyaux, van China; MARIA ELISABETH, kapt. Van der Valk, van Amoy; JAPAN PACKET, kapt. Den Exter van den Brink, van Japan; BERNARD EN AGNES, kapt. Ordeman, van Amsterdam naar Singapore; ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Mulder, van Rotterdam.
Het schip FAGEL, kapt. C. van Duyn, van de Wijnkopersbaai naar Amsterdam, is lek uit zee geretourneerd en moet lossen om nagezien te worden. Er is schade aan de lading.
De mails van 9 en 16 oktober zijn nog niet aangekomen.

Afbeelding
Datum 16 maart 1867
Krant JB - Javabode

Soerabaija, 8 maart. Wij vernemen, dat het Nederlandse kopervaste schip ADMIRAAL PIET HEIN met zijn inventaris gisteren op publieke vendutie verkocht is voor de som van NLG 14.700.

Afbeelding
Datum 05 mei 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaja, 8 maart. Wij vernemen dat het kopervaste Nederlandse schip ADMIRAAL PIET HEIN met zijn inventaris gisteren op publieke vendutie verkocht is voor de som van NLG 14.700.

Afbeelding