Inloggen
VIER GEBROEDERS - ID 13833


Kroniekberichten

Datum 03 april 1847
Krant JC - Javasche Courant

Batavia, 1 april. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip VIER GEBROEDERS, kapt. H. Nolte, de 25e december vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip GEZINA, kapt. P. Burggraaf, de 11e november vertrokken van Amsterdam, en het dito schip JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut, met 9 passagiers, de 28e oktober vertrokken van Amsterdam.

Afbeelding
Datum 01 maart 1848
Krant JC - Javasche Courant

Batavia, 27 februari. De 25e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark de DRIE VRIENDEN, kapt. H. de Wijn, met vijf passagiers, de 5e november vertrokken van Amsterdam, en de dito bark VIER GEBROEDERS, kapt. H. Nehée, de 20e november vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen de dito bark JACATRA, kapt. J.C. van der Zweep, met een passagier, de 2e november vertrokken van Rotterdam.

Afbeelding
Datum 14 februari 1849
Krant JC - Javasche Courant

Batavia, 12 februari. De 10e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse schoenerbrik AMBON, kapt. G. Dibbetz, de 12e oktober vertrokken van Nederland, het dito schip JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. N. Rademaker, met 102 militairen, de 10e oktober vertrokken van Amsterdam, de dito bark VIER GEBROEDERS, kapt. H. Nolte, de 10e november vertrokken van Rotterdam, en de dito bark ELIZABETH, kapt. P. Serlé, met vier passagiers, de 10e november vertrokken van Hellevoetsluis.
Heden is hier aangekomen het dito schip SARA EN MARIA, kapt. J. Kaay, de 26e september vertrokken van Nederland.

Afbeelding
Datum 02 mei 1850
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 37 schepen, als:
Voor Rotterdam: DRIE MARIA’s, kapt. Verbeek, de MAAS, kapt. Timmermans, NIEUW-LEKKERLAND, kapt. Hofman, VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. Zwart, J.C.J. VAN SPEIJK, kapt. Vonk, CERES, kapt. van Reijn van Alkemade, BORNEO, kapt. Hansen, PADANG, kapt. Van der Linden, BROEDERTROUW (van Dordrecht), kapt. Kunst, IDA WILLEMINA (van Dordrecht), kapt. Rotgans, VIER GEBROEDERS, kapt. Noltée, EMILIE, kapt. Marker, GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. nog onbekend, NOORD, kapt. Pott en JEANNETTE EN CORNELIA (van Dordrecht), kapt. Veltman.
Voor Amsterdam: STRAAT SUNDA, kapt. Zeylstra, WATERLOO, kapt. Van Epen, JOHANNA, kapt. Schippers, LOUISA MARIA, kapt. Herderschee, GENERAAL LIST, kapt. Sandman, ELISABETH EN ANTOINETTA, kapt. Besier, WILLEM BARENDZ, kapt. Landzaat, JACOB ROGGEVEEN, kapt. Rolff, JAVAAN, kapt. Dekker, SIRIUS, kapt. Mulder, CATHARINA JOHANNA, kapt. Jaski, RABENHAUPT, kapt. Prange, ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. Kley, OUD-ALBLAS, kapt. Budde, GOED VERTROUWEN, kapt. Nannings, WILLEM ERNST, kapt. Wittebol, STAD TIEL, kapt. Chevalier, ECHO, kapt. Buikes, en CORNELIA, kapt. Jonker.
Voor Schiedam: OUD-NEDERLAND, kapt. De Boer en VAN DER PALM, kapt. Muntendam.
Voor Dordrecht: ANNA, kapt. Cramer.

Afbeelding
Datum 02 oktober 1850
Krant JC - Javasche Courant

Te Batavia zijn gearriveerd:
De 27e september de bark WILLEM BARENDS, kapt. W. Landsaat, de 19e mei vertrokken van Amsterdam.
28 september. De Ned. bark HONG GOANG, kapt. Tjan Goagsan, van Cheribon de 25e september.
28 september. De Ned. schoener KIEN GOAN, kapt. Hadjie Osman, van Sumbawa de 17e september.
29 september. Het Ned. schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. H. Rolfs, van Amsterdam de 16e juni, passagiers de heren J.W.C. van Steeden en J. Munters, jufvrouwen W. Brandts en J.P. Logger.
29 september. Het Ned. schip MARIA, kapt. H.D. van Wijk, van Amsterdam de 16e juni.
29 september. Het Ned. schip STRAAT BALIJ, kapt. G. Mulder, van Amsterdam de 24e juni, passagier de heer Struwe.
29 september. Het Ned. schip CATHARINA MARIA, kapt. G.L. Gorting, van Amsterdam de 21e juni.
29 september. Het Ned. schip SARA ALIDA MARIA, kapt. H.A. Tekelenburg, van Amsterdam de 24e juni.
29 september. De Ned. bark MARIA JOHANNA, kapt. J. Sullock, van Padang de 11e september, passagiers de majoor Andriessen en fam., kapt. Hultman, de heer Straus, en Zr.Ms. troepen.
29 september. De Ned. bark SALMA, kapt. C.F. Beasleij, van Sumanap de 23e september.
29 september. Het schip LACHMADY, kapt. Sech Achmat Bin Sadik Jamanie, van Cheribon de 19e september, met Zr.Ms. troepen.
29 september. De brik ALMANSOOR, kapt. Sech Abdul Rachman Bin Achmat Soe, van Indramayoe de 27e september.
30 september. Ned. India COMMERCIE COMPAGNIE, kapt. M. Butyn, van Middelburg de 22e september.
30 september. Het schip ZEEMANSHOOP, kapt. B. Rouffaer, van Amsterdam de 8e juni.
30 september. Het schip SIRIUS, kapt. H.J. Mulder, van Amsterdam de 16e juni.
30 september. Het schip SUMATRA, kapt. K.L. Swart, van Nieuwdiep de 16e juni.
30 september. Het schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, van Rotterdam de 24e juni, passagiers mevrouwen W. Suermondt en P.J.C. van Nieuwenhoven Helbach.
Vertrokken.
28 september. Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, luit. ter zee 1e klasse J.J. van der Moore, naar Singapore, passagiers de pred. J.C. Fraisinet en echtg., de heren R.T. Steners, B. Buchanan, J. Bijdeveld, B. Andreas en Zr.Ms. troepen. – Het Ned. schip BATAVIA, kapt. E. Verschoor, naar Rotterdam, passagiers de heer A. Parkes en 5 militairen.
28 september. Het Ned. schip J.C.J. VAN SPEYK, kapt. J. Nolte, naar Soerabaja.
28 september. Het Ned. schip D'ELMINA, kapt. J.C. Jansen, naar Samarang. – De Ned. bark SAFOERA, kapt. Aboe Tair Bin Hadjie Moehamat Seid, naar Banjermassing. – De Ned. schoener GOCDANG BAZAAR, kapt. Pa Tarisag, naar Jawana.
29 september. De Ned. bark CANTON, kapt. K.W.E. Berger, naar Rotterdam, passagiers mevr. de wed. Verhoeff en 3 dochters en 4 militairen. – Het Ned. schip GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, naar Amsterdam. – De Ned. bark GENERAAL CHASSE, kapt. J. Scott, naar Cheribon.
29 september. De Ned. bark WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol, naar Soerabaja, passagier mevr. A.M. Kuhn.
29 september. De Ned. bark CHINA, kapt. T.C.H. Kock, naar Muntok. – De Ned. brik PASEKAN, kapt. Pa Pao, naar Pekalongan. – De Ned. schoener ALOEI SEGAF, kapt. Said Aloei Bin Abdulla Segaf, naar Sumanap. – Het Ned. schip DJEILANIE, kapt. Said Moehamat Bin Alie, naar Sumanap.
30 september. Het Ned. schip ATIAT RAGMAN, kapt. J.H. van Harling, naar Rembang.
1 oktober. Het Ned. schip NOVA SEMBLA, kapt. L. Heijkoop, naar Samarang.
1 oktober. Het Ned. schip FATHAR RACHMAN, kapt. K. de Looper, naar Muntok.
1 oktober. Het Ned. schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. C.P. Kuijper, naar Amsterdam, passagier de heer A. Colombat.
1 oktober. Het Ned. schip MARSOEK, kapt. Sech Salman Bin Achmat Bin Soenkar, naar Kandanghaur. – De Ned. bark SUMATRA, kapt. H. Veldtman, naar Makasser.
1 oktober. De Ned. bark INDRAMAYOE, kapt. Nie Tekwie, naar Cheribon.
Schepen liggende ter rede.
Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, stoomschip BORNEO, KONINGIN DER NEDERLANDEN; Gouv. schoener DORIS, Ned. schepen de JOHANNA, de ADMIRAAL JAN EVERTSEN, NOVO ZEMBLA, ZEELAND, FATHAR RACHMAN, MARSOEK, ECHO, COMMERCIE COMPAGNIE, LACHMADIE, SARA ALIEDA MARIE, CATHARINA MARIA, STRAAT BALIE, MARIA, JACOB ROGGEVEEN, barken ALBATROS, DRIE GEBROEDERS, AUSTRALIEN, BUITENZORG, ARDJOENO, de MAAS, NAUWAN ELJOESOOR, JENOER, DIEDERIEKA, FATAHOOL WAHAP, INDRAMAYOE, FATAL KAIR, HOKSOEN, SALMA, MARIA JOHANNA, HONG GOAN, VAN DER PALM, WILLEM BARENDS, SUMATRA; brik TARTAR, AL MANSOOR, schoener INDRAMAYOE, KIM GOAN, TJIENSING REMBANG, BLINJOE SRIEBOELAN. – Eng. schip URGENT, bark LADY OF THE LAKE. – Frans schip RACINE, NICOLAAS CEZARD. – Zweeds schip SIR ROBERT PEEL. – Brem. schip VICTORIA. – Siamsch. bark Brahma.
Samarang. Aangekomen.
21 september. Het Ned. stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, van Batavia de 19e september, passagiers de heren Waller, Krook van Harpen, Bogaard, 4 kinderen van de heer Oudhoff, Zr.Ms. troepen en bannelingen. – De Ned. schoener TIAN HAPLIE, kapt. Tan Lie, van Balie Ampenan de 16e september.
22 september. Zr.Ms. stoomschip ETNA, luit. ter zee 2e klasse J.G. de Man, van Batavia de 20e september.
23 september. De Ned. bark HOKSOEN, kapt. Djan, van Balie Beleling de 20e september. – De Ned. kotter SATANIE, kapt. Pa Sarie, van Batavia de 14e september.
26 september. De Ned. schoener LOUISE, kapt. Loso, van Japara de 23e september.
26 september. De Ned. schoener KOEMPOOL MAAS, kapt. Djamalodien, van Banjermassing de 21e september.
Vertrokken.
20 september. De Ned. bark SAMARANG, kapt. B.J. Raket, naar Padang. – De Ned. schoener TJINGSENG REMBANG, kapt. The Biansiang, naar Batavia.
23 september. De Ned. bark HOKSOEN, kapt. Djan, naar Batavia. – Zr.Ms. stoomschip ETNA, luit. ter zee 2e klasse J.G. de Man, koersstellende om de west, aan boord hebbende Zijne Hoogheid de Hertog van Saxen Weimar, commandant van het Indisch leger, benevens adjudant en de heer mr. C.A. de Jongh en fam.
25 september. Het Ned. stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, naar Batavia, passagiers de heren mr. d' Ablaing, D. Mclaine, Boeken, Zr.Ms. troepen en bannelingen.
26 september. De Ned. schoener BIENTANG TIEGA, kapt. Siem Tjien Hok, naar Makasser. De Ned. bark NAGA LAUT, kapt. H. Chevalier, naar Ccheribon en Batavia, passagier de heer Boulet.
26 september. De Ned. bark JOEN GOAN, kapt. Ko Tiong, naar Grissee.
Schepen liggende ter rede.
Zr.Ms. roeikanonneerboot No. 14, Het Ned. schip LOUISE MARIA, WADIE ATOOL RACHMAN, barken AMICITIA, VAN DER WERF, BANDAR ALIE, ARIEF BANJARMAAS, ELLEN, brik HAP HEEN, schoeners ANIS, INGOAN, ZEEMANSHOOP, TAN HAPLIE, LOUISE, KOEMPOEL MAAS, kotter SATANIC.
Soerabaja. Aangekomen.
19 september. De Ned. bark VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck, van Batavia de 12e september. – De Ned. kotter LITTLE TOT, kapt. Katjong, van Pasoeroewan de 18e september.
21 september. De Ned. boot GOANSEENG, kapt. Lie Kang, van Balie Badong de 15e september. – De Ned. bark BORNEO, kapt. C.C. Hansen, van Batavia de 12e september. – Het Ned. schip OUD NEDERLAND, kapt. J.L. de Boer, van Batavia de 13e september. – Balisch bark JACATRA, kapt. D. Crawfurd, van Makasser de 15e september.
22 september. De Ned. bark ANNA MARGARETHA, kapt. J.J.S. Ruhl, van Batavia de 29e augustus; passagiers de ridmeester Mossel en fam. en de heer J.C. Weldanger.
23 september. De Ned. bark NOORD, kapt. H.G. Pott, van Batavia de 14e september. – Het Ned. schip HET GOEDE VERTROUWEN, kapt. G. Groenewoud, van Batavia de 13e september. – De Eng. bark RIO PACKET, kapt. A. Shifely, van Sydney de 15e augustus.
24 september. De Ned. schoener HOAT GOAN, kapt. Lie Golieong, van Batavia de 10e augustus, passagiers de heer F. Patie en 14 inlanders. – Het Ned. schip SARA LIJDIA, kapt. B. van der Tak, van Batavia de 13e september, passagiers de heren J. Walker, C. Gill, Aveling, Rommert, Van Sprang en Wessels allen met hun familie. – De Ned. kotter LITTLE TOT, kapt. Katjong, van Pasoeroewan de 23e september.
25 september. De Ned. bark TRITON, kapt. H. Olie, van Batavia de 15e september, passagiers de heer Melchers en fam.
Vertrokken.
20 september. De Ned. bark FATHOOL HAER, kapt. A. Cato, naar Sumanap. – Het Eng. schip SAGHALIEN, kapt. J. King, naar Manilla.
21 september. De Ned. kotter LITTLE TOT, kapt. Katjong, naar Pasoeroewan.
22 september. De Ned. bark ASULTANIE, kapt. Sech Abdulla Bin Jafar Moharie, naar Balic Lombok.
22 september. De Ned. bark A.R. FALCK, kapt. P. van Duijvenboden, naar Nederland via Pasoeroewan en Batavia.
22 september. De Ned. bark DRIE VRIENDEN, kapt. R.A. Tange, naar Nederland via Panaroekan en Batavia. – Het Eng. schip WARLOCH, kapt. J. Pagen, naar Sydney over Batavia.
23 september. De Ned. bark TADJIL MOELOOK thans hernoemd TIK SEN TJAN, kapt. Liem Sie Bing, naar Riouw, passagiers de heren E. Selleij en J.C. Millas.
24 september. De Ned. bark BORNEO, kapt. C.C. Hansen, naar Nederland over Probolingo en Batavia.
25 september. Het Ned. schip EMELIE, kapt. P.F. Marker, naar Batavia, met 8 gepasporteerde militairen.
26 september. De Ned. bark NOORD, kapt. H.G. Pott, naar Batavia over Pasoeroewan en Batavia. – Het Ned. schip HET GOEDE VERTROUWEN, kapt. G. Groenewoud, naar Nederland via Probolingo en Batavia.
Schepen liggende ter rede.
Zr.Ms. schoeners JANUS, EGMOND, CIRCE, brik de HUZAAR, stoomschepen HEKLA, VESUVIUS, PHOENIX, SAMARANG, ONRUST, korvet ARGO, Gouv. schoener ANADYOMENE; Ned. schepen CORNELIS HOUTMAN, SAMARANG, de STAD AMSTERDAM, FATAHOOL MOEBARAK, barken FATAL MAÄN, EMELIE, DRIE VRIENDEN, ATIAT TO RACHMAN, ZEEMEEUW, FATHOOL HAER, schoeners TIO TIAUW THAIJ, SOEIKIT, MIFRIJOOL MOELOOK, HEATLIJ, MANSOOR, SARIE BANJARMAAS. – Eng. schip SAGHALIEN, WARLOCH.

Afbeelding
Datum 25 juni 1851
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 24 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden de volgende schepen bevracht:
Voor Rotterdam: NEERLANDS KONINGIN, kapt. H.H. Kramer; ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day; KOOPHANDEL, kapt. P.L. Dupain; HONGKONG, kapt. M. van der Putte; CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. J.M. Kleinhouwer; JEANNETTE, kapt. F.F. Zeven; NEDERWAARD, kapt. S.A. Meijer; BORNEO, kapt. C.C. Hansen.
Voor Amsterdam: PALEMBANG, kapt. S. Hoekstra; LODEWIJK ANTONIE, kapt. J.J. van der Meulen; CATHARINA, kapt. D. Lamers; CHRISTINA, kapt. D.H. Visser; ELIZE, kapt. J.F. Detering; BALTIMORE, kapt. F.C. Jaski; WILLEM DE CLERCQ, kapt. J.C. Hoek; RHIJN, kapt. C. Brandligt; FLEVO, kapt. S. van der Mey; REGINA, kapt. A. Gersen; HENDRIK WESTER; kapt. R.J. Reynders; LUCIA MARIA, kapt. B. Barends; GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman; EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot; WALVISCH, kapt. T. Schut; VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck (van Rotterdam); ISIS, kapt. W. B. Derks; JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. T.K. Veltman (beide van Dordrecht).
Voor Dordrecht: JUNO, kapt. W.J. Chevalier; ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge.
Voor Middelburg: ROOMPOT, kapt. H.H. de Boer; DUIVELAND, kapt. J.C. Kreye.
Voor Schiedam: GOUV.-GEN. ROCHUSSEN, kapt. G.F. Rijken (van Rotterdam).

Afbeelding
Datum 03 januari 1852
Krant JC - Javasche Courant

Te Batavia angekomen schepen:
December 30 – Nederlandse bark HONG GOAN thans hernaamd ENGTHAIJ, kapt. Tjan Tongsang, van Cheribon de 24ste December – dito HAP GEEN, kapt. Naridien, van Samarang de 16de dito – dito schoener TJINSENG REMBANG, kapt. The Bianseng, van dito de 15de dito.
December 31 – Nederlandse brik PASEKAN, kapt. Tan Pikgiok, van Pekalongan de 23ste december – dito schip WADIE ATOOL RACHMAN, kapt. Said bin Hoesien Segaf, van Indramaijoe de 27ste dito passagier de heer T. Ebeling, en mevr. de wed. Ebeling – ditto bark ELLEN, kapt. H. Chevalier, van Samarang de 24ste dito.
Januari 1 – Nederlandse brik TARTAR, kapt. Sie Kongpat, van Pekalongan de 20ste december – dito bark MAGMOEDIE, kapt. T. Mckenzij, van Brama de 2de december – dito dito BATAVIA, kapt. Tan Inghok, van Pekalongan de 31ste dito – dito schip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Onrust.
- Van Batavia vertrokken schepen:
Dec. 31 – Bremer schip ERNST MORITZ ARNDT, kapt. A. Haake, naar Nederland – Nederlands dito ALFULCK, kapt. Sech Abdul Kadier Baradja, naar Soerabaija – dito bark AMA NATTER RACHMAN, kapt. Abdul Jalil, naar Indramaijoe – dito dito JACOBA HELENA, kapt. J.M. Pfeil, naar Onrust.
Januari 1 – Nederlandse bark POLKUS SA-ADA, kapt. Oewa Lamoong, naar Pontianak.
Januari 2 – Nederlands schip OEIJ SINJO, kapt. Kwee Samiang, naar Cheribon.
- Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr. Ms. korvet BOREAS, VAN SPEIJK, stoomschip SURINAME, MERAPI, schoener ARUBA, gouvernements schoener ZEEMEEUW, ANADIJOMENE; Nederlandse schepen AMANA TULBARIE, ZEEMEEUW, LUCONIA, DILIGENTIA, MARSOEK, INDIA, DJOEDOEL WADOED, de STAD DORDRECHT, WADIE ATOOL RACHMAN; barken HOKSOEN, BATAVIA WADIE ATOOL BARIE, BALGIS, J.C.J. VAN SPEIJK, JOAN, NOORD, SEGAFFIE, TREMBANG, FATAHOOL HAER ATIAT TOOLBARIE, JAN DANIEL, AZIA, CHRISTINA, de VROUW ANNA HENDRIENA, BORNEO, MARIJ EN HILLEGONDA, GENERAAL MICHIELS, INDRAMAIJOE, REIJERWAARD, FATHOOL HAIR, SCHOUWEN, GELDERLAND, JENOER, HONG GIAN thans hernaamd ENGTHAIJ, ELLEN, MAGMODIE; brikken HAP HEEN, PASEKAN, TARTAR, schoeners JONGE PIETER, BENKOELEN, MARY ANN SOPHIA, TJINSENG REMBANG – Engels schip THOMAS CHODWICK bark LONDEN –Zweedse schepen SWEA, MARIA CHARLOTTE; brik ALCYOA – Pruisisch schip RICA – Hamburgs schip SINCAPOER – Frans schip PATRIE – Deens schip HARPIJE – Bremer schip PATRIOT, HERDER.
- Van Indramaijoe vertrokken schepen:
December 26 – Nederlandse bark ANJER, kapt. P. Esink, naar Amsterdam via Batavia.
December 27 – Nederlandse bark WADIE ATOOL RACHMAN, kapt. Said Sech bin Hoesin Segaf, naar Batavia.
- Ter rede van Idramaijoe liggende schepen:
Nederlandse bark JAVAAN.
- Te Cheribon aangekomen schepen:
December 22 – Nederlandse schoener GAI GOAN, kapt. Tan Houtjoan, van Batavia de 17de december.
December 23 – Nederlandse schoener TJINSING REMBANG, kapt. Thee Biangsing, van Samarang de 15de december.
December 26 – Nederlandse schoener GOANLIE, kapt. Sotisiang, van Batavia de 20ste december.
- Van Cheribon vertrokken schepen:
December 23 – Nederlandse schoener TJINSING REMBANG, kapt. Thee Biangsing, naar Batavia.
December 24 – Nederlandse schoener GAI GOAN, kapt. Tan Houtjoan, naar Rembang – dito bark HONG GOAN thans hernaamd ENG THAIJ, kapt. Tjan Tongsan, naar Batavia.
- Ter rede van Cheribon liggende schepen:
Nederlands schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, bark THETIS, schoener GOANLIE, en ALMAS.
- Te Tagal aangekomen schepen:
December 22 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, van Cheribon de 19de december.
- Van Tagal vertrokken schepen:
December 23 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, naar Rembang.
- Ter rede van Tagal liggende schepen: Nederlandse bark FLORA.
- Te Pekalongan aangekomen schepen:
December 21 – Nederlandse bark GOANLIE, kapt. I-Hingliem, van Cheribon de 18de december.
December 23 – Nederlandse bark LACHMADIE, kapt. Sech Achmat bin Sadik Jamanie, van Batavia de 5de december.
December 24 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, van Tagal de 23ste december.
- Van Pekalongan vertrokken schepen:
December 22 – Nederlands schip LODEWIJK ANTHONIE, kapt. J. van der Meulen, naar Nederland.
December 23 – Nederlandse brik PASEKAN, kapt. Tan Pikgiok, naar Batavia.
December 24 – Nederlandse bark GOANLIE, kapt. I-Hingliem, naar Grissee.
December 26 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, naar Grissee.
December 27 – Nederlandse kotter ELISABETH, kapt. L. Bordondao, naar Soerabaija.
- Ter rede van Pekalongan liggende schepen:
Nederlands schip JAVA, bark LACHMADIJ.
- Van Pasoeroewan vertrokken schepen:
December 18 – Nederlandse bark de AMSTEL, kapt. J. van Duijn, naar Amsterdam.
- Ter rede van Pasoeroewan liggende schepen:
Nederlandse schepen FLEVO, ANNA EN ELISE, en bark MATHILDA.
- Van Probolingo vertrokken schepen:
December 24 – Nederlands schip de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, naar Nederland via Panaroekan.
- Te Banjoewangie aangekomen schepen:
December 12 – Nederlands schip WALVISCH, kapt. Th. Schmit, van Pasoeroewan de 30ste november – dito dito GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, van Pasoeroewan de 30ste dito – dito dito MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. K. Latjes, van Soerabaija de 21 dito.
December 13 – Nederlands schip TRITON, kapt. H. Olie, van Soerabaija, de 1ste december.
December 14 – Nederlands schip VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck, van Pasoeroewan de 10de december – dito dito CLARA HENRIETTE, kapt. N.D. de Boer, van Soerabaija de 7de dito.
December 15 – Nederlands schip MARIA ELISABETH, kapt. K.J. Jonker, van Pasoeroewan de 10de december – dito dito ’S GRAVENHAGE, kapt. C.J.N. Blok, van dito de 11de dito – dito dito ZORGVLIED, kapt. J.G. Appel, van Soerabaija de 11de dito.
December 16 – Nederlands schip HECTOR, kapt. Persille, van Sumanap de 12de december – dito dito ELISABETH ANTHONIA, kapt. J. Veenstra, van Samarang de 10de dito.
December 17 – Z.M. schoener brik SIJLPH, luitenant ter zee 1ste klasse Siedenburg, van Soerabaija de 13de december, passagiers de pembekel Noersiman en echtgenote, met 4 bedienden.
December 18 – Nederlands schip DUIVELAND, kapt. J.C.. Kreije, van Pasoeroewang de 13de december.
- Van Banjoewangie vertrokken schepen:
December 13 – Nederlandse schoener ARROW, kapt. Pa Oonrust, naar Soerabaija.
December 14 – Nederlands schip de HOOP VAN CAPPELLE, kapt. D.T. Browning, naar Nederland – dito dito GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, naar Amsterdam – dito dito WALVISCH, kapt. T.H. Schut, naar dito – dito dito MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. K. Latjes, naar dito
December 15 – Nederlands schip TRITON, kapt. H. Olie, naar Amsterdam – dito dito ZORGVLIED, kapt. J.G. Appel, naar Tjilatjap.
December 16 – Nederlands schip CLARA HENRIETTE, kapt. N.D. de Boer, naar Amsterdam – dito dito MARIA ELISABETH, kapt. K.J. Jonker, naar Rotterdam.
December 17 – Nederlands schip PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen, naar Amsterdam – dito dito HECTOR, kapt. Persille, naar Tjilatjap – dito dito VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck, naar Amsterdam.
December 18 – Nederlands schip EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot, naar Amsterdam.
- Ter rede van Banjoewangie liggende schepen:
Nederlandse schepen ’S GRAVENHAGE, ELISABETH ANTHONIA, DUIVELAND, en Zr.Ms. schoener brik SIJLPH.
- Te Sumanap aangekomen schepen:
December 17 – Nederlandse brik SIE KANOEGRAHAM, kapt. Palembang, van Palembang de 24ste november.
December 19 – Nederlandse schoener MARIA, kapt. Pa Talieman, van Grissee de 16de december.
- Van Sumanap vertrokken schepen:
December 20 – Nederlandse schoener Mooftah Halvaradje Ketjil, naar Soerabaija.
- Te Tjilatjap aangekomen schepen:
December 24 – Nederlandse bark ZORGVLIED, kapt. J.G. Appel, van Soerabaija,
- Van Tjilatjap vertrokken schepen:
December 24 – Nederlandse brik VICE ADMIRAAL LUCAS, kapt. J.K. de Weerd, naar Schiedam.
- Ter rede van Tjilatjap liggende schepen:
Nederlandse barken ZORGVLIED, en CHARLOTTA.
- Van Panaroekan vertrokken schepen:
December 18 – Nederlands schip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. J.M. Kleinhouwer, naar Rotterdam.
December 21 – Nederlands schip OOST-INDIEN, kapt. E.E. Mos, naar Amsterdam.
- Te Wijnkoopsbaai aangekomen schepen:
December 22 – Nederlands schip JEANNETTA EN CORNELIA, kapt. T.K. Veldman, van Batavia.
- Van Wijnkoopsbaai vertrokken schepen:
December 20 – Nederlands barkschip JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. T.K. Veldman, naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 26 april 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 27 schepen, als:
Voor Rotterdam: KLAZINA, kapt. D. Wels Browning, VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck; JACOBA HELENA, kapt. D.C. Rietbergen; HOLLANDS TROUW, J.C. Kreije; JONGE JAN, kapt. A. Hoogenstraten; ALCOR, kapt. F.J. van Oppen; GENERAAL DE STUERS, kapt. F. Fokkens, en KONING EN VADERLAND, kapt. B.A.F. van Bruggen.
Voor Amsterdam: LEWE VAN NEIJENSTEIN, kapt. R.H. Borgers; ANJER, kapt. H. Biesthorst; WASSENAAR, kapt. A. Hofstee; OOST INDIA PACKET, kapt. B. Bakker Gz; DANKBAARHEID, kapt. W. Postma; CHRISTINA AGATHA, kapt. H. de Visser; KONING WILLEM II, kapt. G. van Eyk Menkman; SARA ALIDA MARIA, kapt. H.A. Tekelenburg; AGNETA, kapt. W.N. Crap Hellingman; en MARIA ELISE, kapt. M. van der Putte.
Voor Dordrecht: JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. T.K. Veldman; FLORA, kapt. A.A. van der Wijk; J.C. SCHOTEL, kapt. J.P. van Beest Holle, en HELLEVOETSLUIS, kapt. W. J. Vos.
Voor Middelburg: WILHELMINA CATHARINA, kapt. N.M.O. de Groot Stiffry; PHOENIX, kapt. J.E. Verhulst.
Voor Schiedam: ANNA, kapt. P.A. Kleynenberg, FORMOSA, kapt. M.A. Smits, en TRIJNTJE FENNA, kapt. J.F. des Ruelles, de beide laatste van Rotterdam.

Afbeelding
Datum 12 september 1855
Krant JB - Javabode

Batavia, 11 september. De 9e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse barken J.C. SCHOTEL, kapt. J.P. van Beest Holle, de 31e mei vertrokken van Amsterdam, HOLLANDS TROUW, kapt. N.H. Henker, de 2e juni vertrokken van Rotterdam, WILHELMINA CATHARINA, kapt. N.M.O. de Groot Stiffry, de 5e juni vertrokken van Rotterdam, VAN BOSSE, kapt. W. van der Hoeven, de 7e juni vertrokken van New York, en JULIA, kapt. A. van der Kolff, de 28e juli vertrokken van Port Adelaide, en de dito brik ANNA, kapt. P.A. Kleinenberg, de 5e juni vertrokken van Rotterdam.
Gisteren zijn hier aangekomen de dito schepen INDIA, kapt. d´Armond Jerkens, de 20e mei vertrokken van Rotterdam, en VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck, de 6e juni vertrokken van Rotterdam, en de dito bark ZWALUW, kapt. Uitermark, de 4e augustus vertrokken van Geelong.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip JACOBA HELENA, kapt. Wagtendonck, komende van Rotterdam.

Afbeelding
Datum 15 november 1856
Krant JB - Javabode

Batavia, 13 november. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark JULIE CLAIRE, kapt. A. van Oosteroom, van Amsterdam vertrokken de 17e juli, de dito bark MARIA VERONICA, kapt. G. Mulder, van Rotterdam vertrokken de 15e juli, het dito schip DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, van Rotterdam vertrokken de 18e augustus, het dito schip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. F. Parlevliet, van Rotterdam vertrokken de 24e juli, het dito schip ELISABETH, kapt. H.F. Klok, van Rotterdam vertrokken de 6e augustus, het dito schip PRINCES AMELIA, kapt. Van Rijn van Alkemade, van Rotterdam vertrokken de 11e augustus, de dito bark VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck, van Rotterdam vertrokken de 15e juli, de dito bark DEN ELSHOUT, kapt. L.F. Bonjer, van Rotterdam vertrokken de 15e juli, de dito bark PRESIDENT RAM, kapt. J.R. Ulrich, van Rotterdam vertrokken de 28e juli, de dito bark CHRISTINA AGATHA, kapt. W.L. Esink, van Amsterdam vertrokken de 29e juli, de dito brok LOUISA, kapt. P.F.M. Antusch, van Livorno vertrokken de 23e juli, de dito driemast schoener MARY GODDARD, kapt. N. Koers, van Schiedam vertrokken de 26e juli, de dito bark DOROTHEA HENRIETTE, kapt. D. Smit, van Rotterdam vertrokken de 22e juli, de dito bark JUNO, kapt. W.J. Chevalier, van Amsterdam vertrokken de 23e juli, en de dito bark JAVA’s WELVAREN, kapt. K.C. de Veer, van Texel vertrokken de 29e juli.

Afbeelding
Datum 14 augustus 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 11 schepen:
Voor Rotterdam: DOGGERSBANK, kapt. J.C. Wens; VIER GEBROEDERS, kapt. C.J. Bunk; BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. N.A. Dijkema; MINISTER THORBECKE, kapt. C. van Duijn.
Voor Amsterdam: AFRIKA, kapt. G. Mannoury; AGNETHA (opm: fregat AGNETA), kapt. J. Jonker; HENRIETTA GEERTRUIDA, kapt. F.C. de Boer; IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. M. van Gijsel; TASMANIA, kapt. B.J. Jonker; AMSTERDAM, kapt. D. Herderschee; EVA JOHANNA, kapt. S. van Bockhove (van Rotterdam).

Afbeelding
Datum 02 augustus 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 augustus. De schepen VIER GEBROEDERS, kapt. Bunk, van Banjoewangie naar Rotterdam, en JAVA'S WELVAREN, kapt. Doornbos, van Batavia naar Amsterdam, zijn te Mauritius met schade binnengelopen, het eerste met overgeworpen lading.

Afbeelding
Datum 03 augustus 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 1 juli. Het Nederlandse schip VIER GEBROEDERS, kapt. Bunk, van Java naar Rotterdam, is de 2e juni op 33º Z.B. en 22º O.L. in een hevige storm van het NNW.-ZW. lek gesprongen. Men was dien tengevolge genoodzaakt 900 zakken koffij en 6 kanasters suiker over boord te werpen om de 21e juni alhier binnen te lopen. (Gisteren minder juist gemeld.)

Afbeelding
Datum 14 oktober 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 oktober. Het schip VIER GEBROEDERS, kapt. Bunk, van Java naar Rotterdam, te Port Louis (Mauritius) binnen, zou volgens particulier bericht d.d. 9 september na volbrachte reparatie vermoedelijk de 15e september de reis voortzetten.

Afbeelding
Datum 16 februari 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 februari. Volgens particulier bericht van kapt. Bunk, voerende het schip VIER GEBROEDERS, de 24e december ter rede van Batavia gearriveerd, had hij in het begin van januari reeds de helft van de lading gelost en zou de andere helft te Soerabaja lossen, ten einde onmiddellijk nieuwe lading in te nemen en waarschijnlijk op het laatst van februari de terugreis aan te nemen.

Afbeelding
Datum 18 oktober 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 17 oktober. Door stormweder is de alhier binnengekomen Nederlandse bark VIER GEBROEDERS, kapt. Bunk, heden namiddag van zijn anker geslagen, tegen Hompelvoet geraakt en door de sleepboot BROUWERSHAVEN weder op de rede gebracht.

Afbeelding
Datum 28 januari 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 25 januariAangekomen: OCEAAN, kapt. Post, van Palermo; FORTUNA,
kapt. Hogerwerff, van Galatz; WANDERER, kapt. Miltorf, van Londen; JACOBA ALIDA, kapt. Van der Laan, van St. Petersburg; ACTIVE, kapt. Pedersen, van Christinestad; ELISABETH MACHTELINA, kapt. Wessels, van Riga; GROOT ZEEWIJK, kapt. Stuveling, van Nerva. Vertrokken: ALBATROS, naar Liverpool; SWANLAND, naar Hull. De wind WZW.
Helvoet, 26 januariAangekomen: ALIDA CAROLINA, kapt. Dreesman, van Galatz;
WILHELMINA ADRIANA, kapt. Bot, van Faro; ALBALROSS, kapt. Logwood, van Londen.
Brouwershaven, 26 januariGisteren aangekomen: BUREAU VERITAS, kapt. Rozenbeek, van Livorno. Heden niets gepasseerd.
Gepraaid 20 october1863, op 32°-50' ZB. en 23°-31' WL., het Ned. barkschip EERSTELING, kapt. De Zeeuw Bagchus, van Newcastle naar Soerabaija.
Van Batavia vertrokken, 28 nov., NOVA ZEMBLA, kapt. Mammes; 1 dec, ANNA DIGNA, kapt. Ouman; 2 dito, PRESIDENT RIJCKEVORSSEL, kapt. Rotgans qq., en 3 dito, VREDE, kapt. Van der Plas, allen naar Nederland; 4 dito, GRAAFSTROOM, kapt. De Boer, naar Rotterdam; 6 dito, KOH-I-NOOR, kapt. Scott, naar Nederland; 9 dito, JACOBA & CHRISTINA, kapt. Jaski, naar Amsterdam; 15 dito, THERESE, kapt. Kersting, naar Amoy; 16, KOSMOPOLIET, kapt. Koning, naar Schiedam. Zeilklaar, MARIA ADOLFINA, kapt. Blom, naar Nederland.
Van Banjoewangie vertrokken, 17 november, JEANNETTE & CORNELIA, kapt. Romijn, naar  Dordrecht; ELISABETH, kapt. Harms, naar Nederland; 18 dito, HUGO GROTIUS, kapt. Vogelezang; 21 dito, GENERAAL MICHIELS, kapt. Visser, en 26 dito, BULGERSTEIJN, kapt. Geerling, allen naar Rotterdam; 28 dito, FAGEL, kapt. Verloop, naar Japan; JOHANNA CHRISTINA, kapt. Le Clercq, naar Rotterdam; VIER GEBROEDERS, kapt. Bunk, naar Nederland; 29 dito, HUIJDECOPER, kapt. Blok, naar Rotterdam; ZEELANDIA, kapt. Blaakhert. naar Middelburg; 30 dito, COUNTY OF LANARK, kapt. Jenkins; 4 december  ALDEBARAN, kapt. Meijboom, en GERMANIA, kapt. Franke, allen naar Amsterdam.
Van Tjalatjap vertrokken, 1 december, EUGENIE, kapt. Bargman, naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 05 april 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: GRACES, kapt. J. Swales, van Newcastle, met 104 chaldrons steenkolen; SURPRISE, kapt. C. Osborne, van Cardiff, met 7587 stuks en 640 bundels plaatijzer; SNOWDROP, kapt. M.H. Lelean, van Par, met 100 ton porceleinsteen en 60 tons porceleinaarde; HOPE, kapt. P. Pill, van Runcorn, met 108 ton ruw zout; INDEX, kapt. J. Long, van Charlestown, met 137 tons porceleinaarde; STAD DORDRECHT, kapt. H.L. Stasse, van Londen, met stukgoederen.
Helvoet, 3 april. Aangekomen: DEUX REINES, kapt. Soulas, van Nantes; SCOTS SHIPS, kapt.Swirk, van Teignmouth; SEINE, van Hamburg.
Vertrokken: FIJENOORD, naar Londen. LOUISE is van Goereehaven naar zee gestoomd. HOLLANDER ligt uitgaande bij Goereehaven geankerd. GIRONDE ligt inkomende onder Goereehaven ten anker.
Brouwershaven, 3 april. Gisteren aangekomen: SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee, van Batavia; VIER GEBROEDERS, kapt. Bunk, van Banjoewangie.
Vertrokken: SARA, naar Londen.
Te Texel aangekomen, 31 maart, A.R. FALCK, kapt. Van Duivenboden, van Banjoewangie; 1 april, THEODORA MECHTELDA, kapt. v.d. Wijck, en 2 dito, EUGENIE, kapt. Bargman, beiden van Tjilatjap; ANNA DIGNA, kapt. Ouman, van Batavia.
Te Zierikzee aangekomen, 1 april, ZEEMANSHOOP, kapt. Phaff, van Samarang, naar Rotterdam.
Helvoet, 4 April. Vertrokken: GIRONDE, stoomboot, naar Bordeaux; NORA, stoomboot, naar Londen; BROTHER SUCCESS, kapt. Hobart, naar Rochester; ALBERT, stoomboot, naar Hull; HOLLANDER, stoomboot, naar Ystad.
Te St. Helena aangekomen, 4 februari: RUDOLF, kapt. Meinsma, van Java, vertrok, 6 dito naar Rotterdam; 7 dito, BULGERSTEIN, kapt. Geerling, van Java.
Gepraaid 6 februari, op 14° 07' ZB. en 06° 40' WL., JEANETTE CORNELIA, kapt. Romijn, van Java naar Dordrecht.

Afbeelding
Datum 14 mei 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 22 schepen:
- voor Rotterdam: EUROPA, kapt. J.C.F. Lupcke Jr.; SILENTIUM, voorheen genaamd RHIJNVIS FEITH, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen; JOHANNA, voorheen genaamd VERTROUWEN, kapt. A. Verduyn; VIER GEBROEDERS, kapt. C.J. Bunk; KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik; RUDOLF, voorheen genaamd CORNELIA, kapt. K.F. Meinsma; MINISTER THORBECKE, kapt. W.H. Kannegieter en COLUMBINE, kapt. E.J. Kok.
- voor Amsterdam: JACOB ROGGEVEEN, de 26e september 1863 te water gelaten, kapt. J. Vos van Marken; JAN HENDRIK, kapt. J. Lelyvelt; DE ZWAAN, kapt. O. Doekzen; A. R. FALCK, kapt. D. v.d. Plas; SENIOR, kapt. R.P. Bakker; WILDEMAN, kapt. A.J. Driest; HELENA EN ANNA, kapt. W. van Aalborg; VIER GEZUSTERS, kapt. S.K. Otto; NIEUW HOLLAND, kapt. W. Witting; HELENA, voorheen genaamd JAN VAN BRAKEL, kapt. H.P. Dill; KINDERDIJK, kapt. D. Zwanenburg en TELANAK, voorheen genaamd HERCULES, kapt. F.H. Popken.
- voor Schiedam: JACOBA HELENA, kapt. J.J. Swart.
- voor Middelburg: STAD MIDDELBURG, kapt. D.D. Ouwehand.

Afbeelding