Inloggen
ALIDA MARIA - ID 13395

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1841-05-10 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1841
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Geert Klaassens de Vries, Groningen, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1841-00-00
Delivery Date: 1841-04-28
Technical Data

Gross Tonnage: 42.00 lasts
Gross Tonnage 2: 79.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 20.90 Meters Registered
Beam: 4.11 Meters Registered
Depth: 2.08 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1841
Datum agenda: 1841-05-10
Register nr: 18410297
Scheepsnaam: ALIDA MARIA
Type: Kof
Lasten: 42
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Oetzes, J.
Plaats: Groningen
Kapitein op moment van verzoek: Oetzes, J.
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1841-04-28 ALIDA MARIA
Manager: Jan Oetzes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Oetzes, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1852-04-09 SJEUKE BOON
Manager: B. H. Bultje, Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: B. H. Bultje, Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren, per 11 maart 1847, van de ALIDA MARIA:

firma Wed. Jan Salm & Meijer, Amsterdam (boekhouder en 1/3e part)
P.C. Stadnitski, Amsterdam (2/3e part)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1841
Kapitein: Oetzes, Jan
Overige informatie: kapitein - eigenaar

Algemene informatie

NRC 271154
Vlissingen, 24 november. Voor Antwerpen bestemd is heden deze rede gepasseerd, kapt. P.R. Schmit, voerende het Deense everschip FALKEN, gekomen van Nakskov, met zich brengende (opm: zie NRC 151254) de door hem geredde equipage van het kofschip SJEUKE BOON, kapt. B.H. Bultje (opm: kapt. Berend Harms Bultje), welke van Antwerpen naar Hamburg uitgaande zijnde, gisteren morgen in zinkende staat door het volk is verlaten. De dag te voren, waren de masten overboord gezeild op vijf mijlen afstand van de Hoek van Holland.

NRC 151254
Rotterdam, 14 december. Directeuren der hier ter stede gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, hebben in hun vergadering van de 11e dezer besloten te doen uitreiken, als:
- De grote zilveren medaille, en NLG 50 om onder zijne equipage te verdelen, aan Paul R. Schmit, voerende het Deense galjasschip FALKEN, te huis behorende te Flensburg, voor op de 21e november l.l. ter hoogte van de Maas in stormweer en met bijzondere moeite en gevaar te redden de bemanning van de in een zinkende staat verkerende Nederlandse kof, genaamd SJEUKE BOON, gevoerd door kapitein B.H. Bultje, van Pekel-A (opm: zie NRC 271154), en hem te Vlissingen aan wal te zetten.

v

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN archiefnummer Gron.883.2137.2140.1841.37
DVD IX - foto 71
__________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip ALIDA MARIA

Plaats en datum acte Groningen, 28 april 1841

Type schip: kofschip

Bouwwerf: G.K. de Vries, scheepsbouwer te Groningen

Eigenaar: Jan Oetzes, Groningen

Te voeren door kapt: Jan Oetzes, Groningen

Grootte in tonnen / lasten: 42 lasten (Meetbrief nr. 68 d.d. 27 april 1841 door scheepsmeter J. Reisiger te Groningen)


Tuigage en aantal dekken:

Afmetingen: lang 20,90 m., breed 4,11 m., hol 2,08 m.

Kiellegging:

Tewaterlating: 1841

Plaats / datum van registratie: Groningen, 28 april 1841

Nummer van registratie: deel 11 folio 49 verso vak 4

Notaris: B & W van Groningen

Prijs:

Bijzonderheden:

Researcher/datum research: GM / 180608

Naam ALIDA MARIA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1841
Toegang 883
Inventaris 2137

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron. 883.2559.2800.295
DVD IX – 2608, 2609 – 419, 420

BIJLBRIEF

Naam schip thans SJENKE BAAN (SJEUKE BOON)

Plaats en datum acte Groningen, 8 april 1852

Type schip kofschip

Bouwwerf/verkoper G.K. de Vries, scheepsbouwer te Groningen, op de scheepstimmerwerf gelegen aan het Zuiderdiep


Eigenaar/aankoper B.H. Bultje

Te voeren door kapt. B.H. Bultje, in eigendom bevaren


Grootte tonnen/lasten 79 tonnen of 42 lasten
(Meetbrief nr. 60 d.d. 7 april 1852 afgegeven door scheepsmeter Knol te Groningen)
Tuigage / aantal dekken

Afmetingen lang 21,00 m., breed 4,09 m., hol 2,07 m

Kiellegging

Tewaterlating 1841

Plaats / datum registratie Groningen, 9 april 1852

Nummer van registratie deel 19, folio 135, verso, vak 4

Notaris B & W van Groningen

Prijs

Bijzonderheden:
(opm: .volgens Bouma is de naam SJEUKE BOON)


Researcher/datum research: JB / 271109

Naam SJEUKE BOON
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1852
Toegang 883
Inventaris 2138

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3170.1847.4
foto IMG 2737 - 2740

CEDULE

Naam schip ALIDA MARIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 11 maart 1847

type schip kof

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Wed. Jan Salm & Meijer, Amsterdam (boekhouder en 1/3e part)
P.C. Stadnitski, Amsterdam (2/3e part)

te voeren door kapt. Tjipke Aaltje Steffens

grootte in tonnen 42 lasten of 79 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Groningen

plaats / datum registratie Amsterdam, 11 maart 1847

nummer registratie deel 53, folio 49, recto, vak 4

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Jansen Terlet, lid firma Wed.Jan Salm & Meijer, voor zijn firma en voor en namens de mede-eigenaar.
De vorige zeebrief no. 575 van 15 oktober 1845 werd ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 210916

Naam ALIDA MARIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1847
Toegang 198
Inventaris 3170

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1847.4

DVD XI – 588, 589
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip ALIDA MARIA

plaats en datum acte openbare verkoping, Groningen, 17 februari 1847

type schip kof

bouwwerf/verkoper Jan Oetzes, scheepskapitein te Groningen

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Wed. Jan Salm & Meijer, Amsterdam, bij de openbare verkoping vertegenwoordigd door Teunis Mellema Jaski, scheepskapitein te Schiermonnikoog.

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 79 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 1841

plaats / datum registratie niet vermeld

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris Mr. Johan Wichers Quintus, notaris te Groningen

prijs NLG. 7000,-

Bijzonderheden: het schip was in den jare 1841 gebouwd door Geert Klaassens de Vries, scheepsbouwer te Groningen.
Het schip lag bij deze openbare verkoping te Amsterdam aan de werf Vredenhof
researcher/datum research: ML / 060908

Naam ALIDA MARIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1847
Toegang 198
Inventaris 3180

GRONINGER ARCHIEVEN Notaris J.W. Quintus Gron.1869.1847.262.151
Images nr.: 65 tm 67
________________________________________
Soort akte: PUBLIEKE VERKOOP
Naam schip: ALIDA MARIA
Plaats en datum acte: Groningen, 17 februari 1847
Type schip: Kof
Bouwwerf/verkoper: Jan Oetzes, scheepskapitein te Groningen
Gevoerd door kapt.:
Eigenaar/aankoper: Waarschijnlijk F.H Jaski (zie bijzonderheden)
Wed. Jan Salm & Meijer, Amsterdam
Te voeren door kapt.: T.A. Steffens
Grootte:
Tuigage/aantal dekken:
Afmetingen:
Kiellegging:
Tewaterlating: In 1841 gebouwd op de werf van scheepsbouwer Geert Klaassens de Vries te Groningen
Plaats/datum registratie: Groningen, 22 februari 1847
Nummer registratie: Folio 126, Verso, vak 5, 6
Notaris/bestuur: Johan Wichers Quintus, notaris te Groningen
Prijs: Zie bijzonderheden
Bijzonderheden:
Er ontbreekt minstens 1 pagina, waardoor koper en prijs niet zijn vast te stellen.
De ALIDA MARIA ligt bij publieke verkoop voor de werf Vredenhof te Amsterdam
1838.06.23 Eerste zeebrief voor de kof MARIA ALIDA, kapt. J. Oetzes
29.04.1847 nieuwe zeebrief voor de ALIDA MARIA, aanvrager Wed. J. Salm & Meijer, Amsterdam, voor kapitein T.A. Steffens

Researcher/datum research: IB/13042016

Naam ALIDA MARIA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1847
Toegang 1869
Inventaris 2668