Inloggen
BARONESSE VAN DER CAPELLEN - ID 12872

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1821-04-16 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Chandannagar, India
Technical Data

Net Tonnage: 1000.00 Net tonnage
 
Length 1: 123.2 *** Onbekend *** Registered
Beam: 104.5 *** Onbekend *** Registered
Depth: 20.6 *** Onbekend *** Registered
Configuration Changes

Datum 1820-02-21
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Afmetingen lengte over stevens123.2 voet, over kiel 104.5 voet, wijd 32.6, hol 20.6 voet van kiel tot onder het dek.
Voor de bouw van het schip is teakhout gebruikt.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1821
Datum agenda: 1821-04-16
Register nr: 18210339
Scheepsnaam: BARONESSE VAN DER CAPELLEN
Type: Fregat
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Caneghem & Co, S. van
Plaats: Ostende
Opmerkingen: Eerste zeebrief
advies gevraagd

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 0000-00-00 CHANDERNAGOR
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Date/Name Ship 1820-02-21 BARONESSE VAN DER CAPELLEN
Manager: S. van Caneghem & Co., Ostend (Oostende), Netherlands
Eigenaar: S. van Caneghem & Co., Ostend (Oostende), Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ostend (Oostende) / Netherlands
Additional info: Prijs: 45.000,- roepies

Date/Name Ship 18??-02-21 JAMES DRUMMOND
Manager: Palmer & Co., Calcutta, India
Eigenaar: Palmer & Co., Calcutta, India
Shareholder:
Homeport / Flag: Calcutta / Great Britain, colonies and settlements

Date/Name Ship 1824-02-00 BARONESSE VAN DER CAPELLE
Manager: William Ogle West, Antwerp, Belgium
Eigenaar: William Ogle West, Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium

Date/Name Ship 1824-03-00 BARONESSE VAN DER CAPELLE
Manager: Van der Kaay, Hasle & Co. en L. Christensen, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: Van der Kaay, Hasle & Co. en L. Christensen, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1825-01-00 GRACE
Manager: Thomson, Whiteman & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: Thomson, Whiteman & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1825-08-00 HAGRAAT
Manager: Nasart, Sech Mohamat bin & Saban, Sech Moebara bin Begeert bin, Grissee (Madura), Netherlands East Indies
Eigenaar: Nasart, Sech Mohamat bin & Saban, Sech Moebara bin Begeert bin, Grissee (Madura), Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Grissee (Madura) / Netherlands East Indies

Ship Events Data


Gezagvoerders

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Cambernon, F.F.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1821
Kapitein: Cambernon, F.F.
Overige informatie: 1821-06-29

Datum vanaf: 1823
Kapitein: Sampson, W.
Overige informatie: 0

Algemene informatie

 

Levensloop:

?              Barossa                                  -              , Antwerpen          

1820        Baronesse van der Capelle    - S. van Caneghem&Co., Oostende

02-1824  Baronesse van der Capelle    - William Ogle West, Antwerpen

03-1824  Baronesse van der Capelle    - Van der Kaay, Hasle&Co.en L. Christensen, Batavia

01-1825  Grace                                     - Thomson, Whiteman &Co., Batavia

08-1825  Hagraat                                  - Sech Mohamat bin Nasart & Sech Moebara bin Begeert bin Saban, Grissee

1825                                                       - Op de kust van Java vergaan, slechts drie man van de equipage gered.

 

18            James Drummond                 - Palmer & Co., Calcutta, India (Volgens Marhisdata, geen enkele aanwijzing  voorgevonden)

 

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1820        François Frédéric Cambernon

1823        W. Sampson

1825        S. McGeorge

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat achter de bronvermelding het woord delpher, dan is dit opgezocht in delpher.nl en kan het eventueel een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

BC 050820              Batavia, 4 augustus. Heden arriveerde alhier ter rede met stukgoederen het schip BARONESSE VAN DER CAPELLEN, kapt. F.F. Cambernon. Het was den 1 juni van Calcutta herwaarts vertrokken.  (opm: de eerste reis van dit in Brits-Indië gebouwde fregat, eigendom van S. van Caneghem te Oostende; het vertrok op 22 oktober 1820 van Batavia naar Antwerpen).

 

RC 190920              Londen, 15 september. Het schip BARONES VAN DE CAPELLEN, Cumbernon (opm: fregat BARONESSE VAN DER CAPELLEN, thuishaven Oostende, kapt. F.F. Cambernon), is den 15 maart van Bengalen naar Batavia en Antwerpen vertrokken.

 

RC 231220              Batavia, 18 augustus. Ter rede van Batavia liggen Zijner Majesteits schip TROMP, kanonneerboot No. 11, schepen BARONESSE VAN DER CAPELLEN, VROUW MARIA, JOHANNA, WILHELMINA, DELPHINA, JACOBA, BETZEIJ AND CAROLINA, HERO (opm: HÉROS), RACE HORSE, MERCURIJ, MARIA LOUIZA

 

RC 100221              Rotterdam, 9 februari. Het schip de BARONES VAN DER CAPELLEN, Cantbrinson, (opm: fregat BARONESSE VAN DER CAPELLEN, zie ook RC 190920, kapt. F.F. Cambernon), van Batavia, is den 3 dezer te Cowes binnengelopen; was den 23 oktober vertrokken.

 

BC 170321              Den 5 december 1820 kwam in de Tafelbaai - Kaap de Goede Hoop binnen het Nederlandse schip BARONESSE VAN DER CAPELLEN, kapt. F.F. Cambernon (opm: fregat, kapt. François Frédéric Cambernon), den 22 oktober 1820 van Batavia naar Antwerpen vertrokken, hetwelk den 10 dito de reis naar Antwerpen voortzette, en den 6 dito het Nederlandse schip CORNELIA SARA, kapt. Jacob Marcussen, den 3 september 1820 van Texel met 4 passagiers en 50 man troepen naar Batavia vertrokken, hetwelk den 19 dito de reis naar Batavia voortzette.

 

BC 170321              Batavia, 17 maart. Den 5 december 1820 kwam in de Tafelbaai - Kaap de Goede Hoop binnen het Nederlandse schip BARONESSE VAN DER CAPELLEN, kapt. F.F. Cambernon (opm: fregat, kapt. François Frédéric Cambernon), den 22 oktober 1820 van Batavia naar Antwerpen vertrokken, hetwelk den 10 dito de reis naar Antwerpen voortzette, en den 6 dito het Nederlandse schip CORNELIA SARA, kapt. Jacob Marcussen, den 3 september van Texel met 4 passagiers en 50 man troepen naar Batavia vertrokken, hetwelk den 19 dito de reis naar Batavia voortzette.

 

RC 090621              Rotterdam, 8 juni. Te Antwerpen ligt in lading: naar Batavia, om ten spoedigste, tegen den 15 juni, te vertrekken, het Nederlands fregatschip BARONESSE VAN DER CAPELLEN (opm: onder kapt. F.F. Cambernon), zeer goed geschikt voor passagiers, en groot circa 900 tonnen; nadere informatie ten kantore van de heren D. Parish, Agie en Comp, of bij de makelaars Chs. Grisar en W.J. Marsily. S. van Canighem, reder van voornoemd schip, door een verblijf van meerdere jaren te Batavia, in de Oost-Indische handel dooroefend, voornemens zijnde daar wederom naar toe te keren, ten einde zich aldaar te vestigen tot het uitvoeren van commissiën, beveelt zich in de gunst van Rederen en Kooplieden.

 

RC 090821              Rotterdam, 8 augustus. Men meldt van Vlissingen van den 4 augustus:  Sedert den 30 juli zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild BARONESSE VAN DE CAPPELLE, J.F. Cambernow (opm: fregat BARONESSE VAN DER CAPELLEN kapt. François Frédéric Cambernon), naar Batavia

 

RC 250422 Rotterdam, 24 april. Volgens particuliere berigten van Batavia, tot den 14 december 1821, was aldaar den 11 dito gearriveerd het schip (opm: fregat) BARONESSE VAN DER CAPELLEN, kapt. F.F. Cambernon, van Antwerpen, en den 14 het schip BORNEO, kapt. Ross, van Londen. Voorts is den 31 januari aan de Kaap gearriveerd het schip (opm: fregat) WILHELMINA, kapt. J. Palm, van Batavia naar Rotterdam.

 

RC 300422              Batavia, 22 december 1821. Te Batavia liggen ter rede Zr.Ms. wachtschip TROMP;  schepen DIANA, FRANKLIN, APOLLO, VROUW MARIA, CATHARINA THEODORA, de GEZUSTERS, MARIJ, CATHARINA ELIZABETH, de JONGE ANTHONIJ, JAVA, FORTITUDO, de BARONESSE VAN DER CAPELLEN;

 

RC 290822              Te Samarang de schepen de VROUW CATHARINA ELIZABETH; de VROUW HELENA; BARONESSE VAN DER CAPELLEN;

 

AC 201023              Den 9 juni is te Batavia gearriveerd het schip BARONESSE VAN DER CAPELLEN, kapt. W. Sampson (opm: fregat, thuishaven Oostende, kapt. William Simpson), van Londen. Den 4 juni is te Sourabaija gearriveerd het schip (opm: pink) JAN EN CORNELIS, kapt. Jan Kroon, van Bedoelang.

 

RC 050224              Ter rede van Batavia lagen den 4 oktober (o.a.) de Nederlandse schepen JAN EN CORNELIS, kapt. J. Kroon, hetwelk alleen op het restant van deszelfs lading van Sourabaija wachtte om naar Amsterdam te vertrekken; PAKET VAN AMSTERDAM (opm: fregat), kapt. F. Lange, hetwelk den 12 oktober, WATERLOO, kapt. N. Hensken, dat den 31 oktober, en JAVA PACKET, kapt. W. Blom, hetwelk den 20 oktober naar Amsterdam zoude vertrekken; CONCORDIA (opm: fregat), kapt. H. Bos, en BARON VAN DER CAPELLEN, de bark MENTOR en de brikken BARONESSE VAN DER CAPELLEN, CONCORDIA, HARMONIE, PHILOTAXE, WILHELMINA, KATWIJK, DE HOOP, ANNA, FANNY en JOSEPH

 

RC 270324              Den 7 november lagen te Batavia ter rede Zr.Ms. fregat MELAMPUS en de Nederlandse schepen WATERLOO, CONCORDIA, BARON VAN DER CAPELLEN, AUGUSTE, GEZUSTERS, FANNY, NATTALIA, BATAVIA, SOURABAIJA, JACOBA, HELENA CHRISTINA, en BUITENZORG,  en de brikken BARONESSE VAN DER CAPELLEN, CONCORDIA, SIMON FREDERIK, TELEMAQUE, FREDRIK, SUSANNA BARBERA, HENDRIK, MARIA CATHARINA en ANNA.

 

BC 100424              Van Batavia zijn onder meer vertrokken: den 7 april Zr.Ms. brik NAUTILUS, commandant 1e luit. F.H. de Gelder, koersstellende om de Oost, en de voor het gouvernement ingehuurde particuliere brik BARONESSE VAN DER CAPELLEN, kapt. A. Haste, naar Soerabaija;

 

RC 150724              Batavia, 14 februari. Te Batavia lagen ter rede (o.a.) de brikken BARONESSE VAN DER CAPELLEN, MALATIE, FREDRIK, JUPITER, INGSOEN, DRIE MARIA’S, EXPERIMENT; 

 

RC 050824              Te Batavia liggen ter rede (o.a.)  brikken BARONESSE VAN DER CAPELLEN, FREDRIK, JUPITER, DE DRIE MARIA’S;

 

BC 070824              Batavia. Aangekomen: den 1 augustus brik BARONESSE VAN DER CAPELLEN, A. Haste, van Indramaijoe den 31 juli;

 

BC 010125              Advertentie. In de loop van deze maand januari, de dag nader te bepalen, zal voor rekening van de assuradeurs publiek verkocht worden de brik BARONESSE VAN DER CAPELLEN, groot 105 lasten, met deszelfs staande en lopende takels, zo als dezelve hier te rede (opm: van Batavia) is liggende. De inventaris ligt ter visie op het vendu-kantoor, en bij de heer T. Rickette, Groote Rivier. (opm: de ex-BAROSSA, met thuishaven Antwerpen, had sinds juni 1823 in Oost-Indië vermoedelijk slechts één reis gemaakt, zie BC 100424)

 

RC 080125              Amsterdam, 6 januari. Met de brik JEANNETTE, kapt. H. Rose, heeft men brieven van den 15 september, wanneer het schip SARA, kapt. P. Landberg, den 3 juni uit Helvoet gezeild, in de Straat Sunda was. Daar men voorts met gemelde brik een triplicaat-brief heeft ontvangen, waarvan de originele met het schip CORNELIA, kapt. S.H. Veen, en de duplicaat met de brik BARONNESSE VAN DER CAPELLEN verzonden is, is het waarschijnlijk, dat deze twee schepen, tussen den 2 en 15 september, van Batavia vertrokken zijn.

 

RC 220225              Amsterdam, 20 februari. Uit Texel uit de Lloyd’s lijsten van den 15 en 18 februari: Van Batavia wordt den 1 november gemeld, dat de BARONESSE VAN DER CAPELLEN, die den 17 september(1824) van daar naar Antwerpen gezeild is, te Bencoolen (opm: Bengkulu) binnengelopen is, met verlies van roer en aanmerkelijke averij, door het slechte weer, en hebbende aan de grond gezeten. De lading is in goede orde gelost, doch men verwachtte het schip te zullen moeten verlaten. (opm: brik, zie BC 010125)

 

BC 020225 Delpher                                Batavia vertrokken: 31 januari. O.a. brik GRACE, kapt. S. MacGeorg, naar Soerabaija, passagier: de heer W.J. Burgess.

 

BC 160225 Delpher                                Soerabaija aangekomen: 4 februari. Brik GRACE, kapt. S. MacGeorge, van Batavia de 29e januari, passagier: de heer W.S. Burgess.

 

Op de rede van Soerabaija gelegen van maart 1825 tot juli 1825. De laatste rede melding is in BC 130725. Dan volgt zeebrief 1825-08-30 / 2 waarin de verkoop van de GRACE naar HAGRAAT wordt vermeld. Van de HAGRAAT zijn geen treffers gevonden, staat ook niet in RA. Mogelijk verkocht voor sloop??

 

RC 310126              Rotterdam, 30 januari. Uittreksel uit de Lloydslijsten van den 24 en 27 januari: De BARONESSE VAN DER CAPELLEN, van omtrent twee honderd ton, is op de kust van Java vergaan, en zo men verneemt, slechts drie man van de equipage gered. Het Hollands schip ELIZABETH is op de kust van Java door zeerovers genomen. (Opm. staat als BARONESSE VAN DER CAPELLEN in de RC, maar wellicht was het schip toen al herdoopt in GRACE en HAGRAAT, maar werd de oude, nog steeds bekende, naam gebruikt ??

 

 

Officiële documenten:

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1824.02.17 / 22

BARONESSE VAN DER CAPELLEN

brik

nadere naam van BAROSSA

William Ogle West

niet vermeld

Antwerpen

nader onderzoek door resident Batavia wegens wederrechtelijk voeren van de Nederlandse vlag

IMG 0761

2474

zie besluit van 18 maart 1824

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1824.03.18 / 11

BARONESSE VAN DER CAPELLEN

brik

ex-BAROSSA

Van der Kaay, Hasle&Co.en L. Christensen

niet vermeld

Batavia

schip gekocht, zie besluiten van 17 en 28 febr. 1824

 

2475

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1825.01.27 / 20

GRACE

brik

ex-BARONESSE VAN DER CAPELLEN

Thomson, Whiteman &Co.

niet vermeld

Batavia

schip gekocht

IMG 0990, 0991

2480

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1825-08-30 / 2

HAGRAAT

brik

GRACE

SechMohamat bin Nasart&SechMoebara bin Begeert bin Saban

niet vermeld

Grissee

schip gekocht

 

2486

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

AC           =              Amsterdamsche Courant

BC           =              Bataviasche Courant

RC           =              Rotterdamsche Courant

www.delpher.nl

Akten

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.72
DVD - XXXI – 132-II C0032/C0035
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip CHANDERNAGOR ex JAMES DRUMMOND, door kopers genoemd wordende BARONNESSE VAN DER CAPELLEN

plaats en datum acte onderhandse verkoop, Chandernagor, 21 februari 1820

type schip

bouwwerf/verkoper John Benjamin Jones voor Palmer & C°, Calcutta

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Séraphin Van Caneghem handelaar, Oostende voor Van Caneghem & C°

te voeren door kapt.

grootte in tonnen ongeveer 1.000 ton

tuigage / aantal dekken 2 dekken 3 masten

afmetingen lengte over stevens123.2 voet, over kiel 104.5 voet, wijd 32.6, hol 20.6 voet van kiel tot onder het dek.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Antwerpen, 26 juni1821

nummer van registratie dfolio 23 verso case 2 - folio 24

notaris

prijs NLG. 45.000 roupies

bijzonderheden gebouwd te Demaun (bij Mahé) van teakhout
ter anker in rivier Hooghly
(opm: de plaats heet nu Chandannagar aan de Hooghly-rivier)

researcher/datum research: AD/300309

Naam BARONESSE VAN DER CAPELLEN
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1821
Toegang 512.0044
Inventaris 132