Inloggen
AMAZOON - ID 12623

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1818-08-15 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: U.S.A.
Technical Data

Net Tonnage: 123.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1818
Datum agenda: 1818-08-15
Register nr: 18180475
Scheepsnaam: AMAZOON
Type: Brik
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Baggen Parker, Van, & Dryon en Spengler, J.C.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Boer, Jan Evertz de
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1818-07-08 AMAZOON
Manager: Van Baggen, Parker & Dixon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: NLG 7.000,-

Date/Name Ship 18??-08-07 ORION
Manager: Samuel Williams Parker, Boston, U.S.A.
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Boston, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Boston / U.S.A.

Date/Name Ship 1819-08-25 AMSTEL (DE)
Manager: Van Baggen, Parker & Dixon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: naamswijziging schip

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van de brik ORION bij verkoop d.d. 7 augustus 1818:
Richard Pike, Newbury, USA, 1/2e part
Samuel Williams Parker, Boston, USA, 1/2e part

Eigenaren van de brik AMAZOON bij koop d.d. 7 augustus 1818:
Firma Van Baggen, Parker & Dixon, Amsterdam, 1/2e part
Johannes Cornelis Spengler, Amsterdam, 1/2e part

Eigenaren van de brik ELISABETH d.d.25 augustus 1819:
Firma Van Baggen, Parker & Dixon, Amsterdam, 1/2e part
Johannes Cornelis Spengler, Amsterdam, 1/2e part

Ship Events Data

1824-07-00: Final Fate:
De brik de AMSTEL, kapt. H.Zoetlieff, is in juli 1824 in Hamburg verkocht. De zeebrief is d.d. 4 augustus 1824 retour ontvangen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Boer, Jan Evertz de
Overige informatie: 1818-08-15

Datum vanaf: 18??
Kapitein: Poor, Thelphilus
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1819
Kapitein: Zoetlieff, H.
Overige informatie: 1819-08-28

Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7155-1818-108a
DVD 6 – IX– 286-288
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: Amerikaans schip ORION, door kopers de AMAZOON genaamd

Plaats en datum acte Amsterdam, 7 augustus 1818

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper Samuel Williams Parker, van Boston (USA), thans te Amsterdam woonachtig, cargadoor, verkoopt zijn 1/2e part van het schip

Gevoerd door kapt. Theophilus Poor

Eigenaar / aankoper John Willams Parker, van de firma Van Baggen, Parker & Dixon, kooplieden te Amsterdam, koopt 1/2e part

Te voeren door kapt. Jan Evert de Boer

Groot volgens meetbrief circa 112 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris Jan Hendrik Zilver, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 3500,- (1/2e part)

Bijzonderheden: schip lag bij deze transactie te Amsterdam
Researcher/datum research ML/160907

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7155-1818-108b
DVD 6 – IX– 286-288
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: Amerikaans schip ORION, door kopers te noemen de AMAZOON

Plaats en datum acte onderhandse verkoop,Amsterdam, 7 augustus 1818

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper John Williams Parker, koopman te Amsterdam, van de firma Van Baggen, Parker & Dixon, als gemachtigde van John Pike Tappan, wonende te Newbury (USA), die lasthebber was van Richard Pike, ook wonend te Newbury (USA), eigenaar van 1-2e part van het schip

Gevoerd door kapt. Theophilus Poor

Eigenaar / aankoper Johannes Cornelis Spengler, koopman te Amsterdam (koopt 1/2e part)

Te voeren door kapt. Jan Evert de Boer

Groot volgens meetbrief omtrent 112 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris Jan Hendrik Zilver, nptaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 3500,-

Bijzonderheden
Researcher/datum research ML/160907

Naam AMAZOON
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1818
Toegang 5181
Inventaris 7155

ARCHIEF Gemeente Amsterdam
archiefnummer 5074/1419-1819-84

KOOPBRIEF schip AMAZOON

plaats en datum acte Amsterdam, 7 augustus 1818

soort schip brik

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Samuel Willam Parkey, wonend geweest te Boston (USA), thans alhier woonachtig, cargadoor, verkoper van de helft in het schip ORION, nu genaamd AMAZOON
eigenaar/aankoper Van Baggen, Parker en Dixon te Amsterdm

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris J.H.Zilver, Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 3500,- voor de helft

bijzonderheden (er lijkt uit de acte te kunnen blijken, dat Johannes Cornelis Spengler de ander helft kocht, ook voor NLG. 3500,-
Het schip heette in 1819 de AMSTELresearcher/datum research ML-271005

Naam AMAZOON
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1819
Toegang 5074
Inventaris 1419

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1413.1819.84

foto 076, 077
CEDULE

Naam schip de AMSTEL, bevorens genaamd geweest de AMAZOON

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 25 augustus 1819

type schip niet vermeld (brik?)

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. geweest kapt. Jan Evert de Boer

eigenaar/koper Van Baggen, Parker & Dixon, Amsterdam (boekhouders en 1/2e part) en Johannes Cornelis Spengler, Amsterdam (1/2e part)

te voeren door kapt. Hendrik Zoetleeft

grootte in tonnen 123 lasten of 246 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in Noord-Amerika

plaats / datum registratie Amsterdam, 25 augustus 1819

nummer registratie deel 13, folio 30, verso, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte (opm: voor de firma Van Baggen, Parker & Dixon tekent John William Parker)
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 15788
(opm.ML: nieuwe zeebrief 28 augustus 1819)
researcher/datum research: ML / 130214

Naam AMSTEL
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1819
Toegang 5074
Inventaris 1413