Inloggen
ANNA PAULOWNA - ID 12470

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1817-10-08 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: U.S.A.
Technical Data

Net Tonnage: 112.00 lasts
 
Length 1: 26.16 Cubic Meters Registered
Beam: 5.18 Cubic Meters Registered
Depth: 3.65 Cubic Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1834-04-13
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Bij aankoop van de Anna Paulowna op 24 september 1817 wordt het schip omschreven als fregat. Pas in de verkoopakte van 13 april 1834 wordt het schip omschreven als brik. De afmetingen in step four zijn van laatst genoemde verkoopakte.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1817
Datum agenda: 1817-10-08
Register nr: 18170152
Scheepsnaam: ANNA PAULOWNA
Type: Brik
Lasten: 116
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Paleologo, Stephano
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Spiegelberg, Jan Fredrik
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1817-09-24 ANNA PAULOWNA
Manager: Stephano Paleologo, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 6.000,- Waarschijnlijk nu al een partenrederij

Date/Name Ship 18??-09-24 PRINSESSAN
Manager: Lindgreen & Co., Carlscrona, Sweden
Eigenaar: Lindgreen & Co., Carlscrona, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Carlscrona / Sweden

Date/Name Ship 1820-04-07 ANNA PAULOWNA
Manager: Stephano Paleologo, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Rederijcedule

Date/Name Ship 1834-04-15 DINA MARIA
Manager: Albert Ahlers, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Additional info: Prijs: NLG 6.050,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van het schip (fregat) ANNA PAULOWNA volgens rederijcedule d.d. 7 april 1820:
Stefano Paleologo, Amsterdam, 5/16e part (boekhouder)
Anton Curtovech, Amsterdam, 2/16e part
Firma St. d'Isai & Co., Amsterdam, 2/16e part
C. Willemz, Amsterdam, 2/16e part
Firma Da Costa & Bueno, Amsterdam, 1/16e part
Firma D. Cohen & Zn., Amsterdam, 1/16e part
H. Meijer, Amsterdam, 1/16e part
Firma Hulken & Zn., 1/16e part
H. Spies, Amsterdam, 1/16e part

Eigenaren van de brik DINA MARIA volgens rederijcedule d.d. 2 oktober 1834:
H. Bijlaart, Amsterdam, 4/16e part (boekhouder)
Albert Ahlers Jr., Amsterdam, 2/16e part (schipper)
A. Ahlers, Amsterdam, 5/16e part
Firma J.S. Hoyman & Zoon, Amsterdam, 1/16e part
Firma A. de Graaf & Zoonen, Amsterdam, 1/16e part
Firma J.B. Ronca & Co., Amsterdam, 1/16e part
J. Bom Jr., Amsterdam, 1/16e part
C.J. Juhl, Amsterdam, 1/16e part

Ship Events Data


Gezagvoerders

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Spiegelberg, Jan Fredrik
Overige informatie: 1817-10-08

Datum vanaf: 1826
Kapitein: IJsbrands, T.
Overige informatie: 1826-05-01

Datum vanaf: 1834
Kapitein: Ahlers Jr., Albert
Overige informatie: 0

Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7154-1817-107
DVD 6 – VIII –67,68
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: PRINSESSAN

Plaats en datum acte Amsterdam, 24 september 1817

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper Johan Joachim Laurin, als d.d. 19 september 1817 gemachtigde van kapt. Alexander Appelboom te Carlscrona (Zweden) en deze was weer last- en order hebbende van zijn reders firma Lindegren & Co., Carlscrona

Gevoerd door kapt. Alexander Appelboom

Eigenaar / aankoper Stefano Paleologo, koopman te Amsterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 24 september 1817

Nummer van registratie deel 16, folio 129, recto, case 4-6.

Notaris Everard Cornelis Bondt, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 6000,-

Bijzonderheden: schip lag bij deze transactie voor Amsterdam
Researcher/datum research ML/100907

Naam PRINSESSAN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1817
Toegang 5181
Inventaris 7154

ARCHIEF Gemeente Amsterdam
archiefnummer 5074/1419-1820-20

BIJLBRIEF schip PRINSESSAN, door kopers genaamd ANNA PAULOWNA

plaats en datum acte aan-/verkoop, Amsterdam, 24 september 1817

soort schip fregat

gevoerd door kapt. Alexander Appelbom, Carlscrona in Zweden

Bouwwerf/verkoper Lindgreen & Co., Carlscrona in Zweden

eigenaar/aankoper Stephano Paleologo, Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Mr. E.J. Bondt, Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 6000,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-201205

Naam PRINSESSAN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.20

foto IV– 009, 010
CEDULE

Naam schip ANNA PAULOWNA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 7 april 1820

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Jan Fredrik Spiegelberg

grootte in tonnen 112 lasten van 2 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in Amerika

plaats / datum registratie Amsterdam, 7 april 1820

nummer registratie deel 3, folio 21, recto, vak 6

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 17409.
researcher/datum research: ML / 301114

Bijlage bij cedule 20 van 7 april 1820, schip ANNA PAULOWNA
________________________________________________

eigenaren per primo april 1820:

Stefano Paleologo, Amsterdam (boekhouder en 5/16e part)
Anton Curtovech, Amsterdam (2/16e part)
firma St. d’Isai & Co., Amsterdam (2/16e part)
C. Willemz, Amsterdam (2/16e part)
firma Da Costa & Bueno, Amsterdam (1/16e part)
firma D. Cohen & Zn., Amsterdam (1/16e part)
H. Meijer, Amsterdam (1/16e part)
firma Hulken & Zn., Amsterdam (1/16e part)
H. Spies, Amsterdam (1/16e part)


ML / 301114

Naam ANNA PAULOWNA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1418.1834.32

deel VII, foto I-017
CEDULE

Naam schip DINA MARIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 2 oktober 1834

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Albert Ahlers Jr., mede-eigenaar

grootte in tonnen 116 lasten of 220 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buiten de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 3 oktober 1834

nummer registratie deel 30, folio 86, verso, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.

researcher/datum research: ML / 240915


bijlage bij acte 32 van 1834, schip DINA MARIA
eigenaren per primo oktober 1834:

H. Bijlaart, Amsterdam (boekhouder en 4/16e part)
Albert Ahlers Jr., Amsterdam (schipper en 2/16e part)
A. Ahlers, Amsterdam (5/16e part)
firma J.S. Hoyman & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
firma A. de Graaf & Zoonen, Amsterdam (1/16e part)
firma J.B. Ronca & Co., Amsterdam (1/16e part)
J. Bom Jr., Amsterdam (1/16e part)
C.J. Juhl, Amsterdam (1/16e part)

ML / 240915

Naam DINA MARIA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1834
Toegang 5074
Inventaris 1418

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1834 – no. 32

KOOPBRIEF Anna Paulowna

plaats en datum acte Amsterdam, 13 mei 1834

type schip brikschip

kapitein

verkoper Stefano Paleologo, koopman te Amsterdam

koper Albert Ahlers, zonder beroep, te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 220 tonnen / 116 lasten

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen 26,16 x 5,18 x 3,65 m

kiellegging

tewaterlating

plaats / nr van registratie

datum registratie

notaris Jan Fabius, Amsterdam

prijs ƒ 6050

bijzonderheden het schip is gekoperd

Naam ANNA PAULOWNA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1834
Toegang 5074
Inventaris 1420