Inloggen
ALMELO - ID 12466

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1817-04-01 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1810
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Kalmar, Sweden
Launch Date: 1810-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 91.00 lasts
 
Length 1: 24.35 Meters Registered
Beam: 6.72 Meters Registered
Depth: 4.17 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1817
Datum agenda: 1817-04-01
Register nr: 18170041
Scheepsnaam: ALMELO
Type: Brik
Lasten: 82
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Crommelin, B.J.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Smit, Reijer
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van de brik ALMELO volgens rederij-cedule d.d. 27 maart 1817:
Firma Jutting & Rutgers, Curaçao, 1/8e part
Gebr. Voute, 1/8e part
N.H. ten Cate, Amsterdam, 1/8e part
Firma Daniel Crommelin & Zonen, Amsterdam, 1/8e part
Eigendom van overige 4/8e part wordt niet benoemd

Eigenaren van de brik ALMELO volgens rederij-cedule d.d. 14 juli 1819:
Firma B.J. Crommelin & Scheidius, Amsterdam, 1/8e part (boekhouder)
Firma Insinger & Co., Amsterdam, 1/8e part
N.H. ten Cate, Amsterdam, 1/8e part
Firma Buys de Bordes & Jordan, Amsterdam, 1/8e part
Firma Daniel Crommelin & Zonen, Amsterdam, 1/8e part
Firma Jutting & Rutgers, Curaçao, 1/8e part
J.W. Kerkhoven, Amsterdam, 1/16e part
Firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam, 1/16e part
A. de Kock, Amsterdam, 1/16e part
Eigendom van overige 1/16e part wordt niet benoemd

Eigenaren van de brik ALMELO volgens rederij-cedule d.d. 29 september 1821:
Firma B.J. Crommelin & Scheidius, Amsterdam, 1/8e part (boekhouder)
Firma Buys de Bordes & Jordan, Amsterdam, 1/8e part
Albert Smit, Amsterdam, 1/8e part
Firma Daniel Crommelin & Zonen, Amsterdam, 1/8e part
N.H. ten Cate, Amsterdam, 1/8e part
Firma Jutting & Rutgers, Curaçao, 1/8e part
Firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam, 1/16e part
A. de Kock, Amsterdam, 1/16e part
Louis Rutgers, Amsterdam, 1/16e part
J.W. Kerkhoven, Amsterdam, 1/16e part

Eigenaren van de brik ALMELO volgens rederij-cedule d.d. 16 maart 1826:
Firma Scheidius & Co., Amsterdam, 3/4e part (boekhouder)
A.Smit, Amsterdam, 1/8e part
J.N.C. Jutting, Curaçao, 1/8e part

Ship Events Data


Gezagvoerders

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Smit, Reijer
Overige informatie: 1817-04-01

Datum vanaf: 18??
Kapitein: Green, Pieter
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1821
Kapitein: Smit, Teunis
Overige informatie: 1821-10-01

Algemene informatie

1829

RC 140329
Advertentie. Rutger Hoyman, Floris der Kinderen, Johannes Boelen, Hermanus Isaac Rietveld en Jan Altena, makelaars, zullen op maandag de 30e maart 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen:
een extraordinair welbezeild Nederlands brikschip, genaamd ALMELO, gevoerd door kapt. Teunis Smit, lang 24 ellen 35 duimen, wijd 6 ellen 72 duimen, hol 4 ellen 17 duimen, Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en aanslag-biljet en bericht bij de bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Altena en Co.

Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7153-1817-22
DVD 6 – VII – 60-63
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: ULLA HARMENS, door kopers genaamd ALMELO

Plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 10 maart 1817

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper Johan Joachim Laurin, als gemachtigde van kapitein Pieter Green

Gevoerd door kapt. Pieter Green

Eigenaar / aankoper Benjamin Jeremias Crommelin, koopman te Amsterdam

Te voeren door kapt. Reijer Smit

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating in den jare 1810 te Calmar in Zweden nieuw uitgehaald

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 11 maart 1817

Nummer van registratie deel 14, folio 90, verso, vak 6-9

Notaris Jan Frederik Meijer, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 5000,-

Bijzonderheden: bijgevoegd is rederijceduul schip ALMELO, in dato Amsterdam 27 maart 1817, eigenaren: Jutting & Rutgers (1/8e part), Gebr. Voute (1/8e part), N.H. ten Cate (1/8e part), Daniel Crommelin & Zonen (1/8e part)


Researcher/datum research ML/300807

Naam ALMELO
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1817
Toegang 5181
Inventaris 7153

ARCHIEF Gemeente Amsterdam
archiefnummer 5074/1419-1819-66

KOOPBRIEF schip ELLA HARMENS

plaats en datum acte 10 maart 1817

soort schip schip, verder niet vermeld

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper J.J. Lous, als gemachtige van Capt. Pieter Green

eigenaar/aankoper B.J. Crommelin

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Z.F. Meijer, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 5000,-

bijzonderheden: zie vooral cedule 66 van 1819
researcher/datum research ML-271005

Naam ELLA HARMENS
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1819
Toegang 5074
Inventaris 1419

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1413.1819.66

foto 056
CEDULE

Naam schip ALMELO, bevorens genaamd geweest ELLA HARMENS

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 14 juli 1819

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Reijer Smit

grootte in tonnen 91 lasten of 182 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Calmar in Zweden

plaats / datum registratie Amsterdam, 12 juli 1819

nummer registratie deel 12. folio 77, verso vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 15505
(opm.ML: eerste zeebrief 1 april 1817)

researcher/datum research: ML / 110214
Bijlage bij cedule 66 van 10 juli 1819, brik ALMELO
________________________________________________

eigenaren per juli 1819:

Benjamin Jeremias Crommelin, namens zijn firma B.J. Crommelin & Scheidius, Amsterdam (boekhouders en 1/8e part)
firma Insinger & Co., Amsterdam (1/8e part)
N.H. ten Cate, Amsterdam (1/8e part)
firma Buys de Bordes & Jordan, Amsterdam (1/8e part)
firma Daniel Crommelin & Zonen, Amsterdam (1/8e part)
firma Jutting & Rutgers, Curaçao (1/8e part)
J.W. Kerkhoven, Amsterdam (1/16e part)
firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
A. de Kock, Amsterdam (1/16e part)
(er ontbreekt het eigendom van 1/16e part)

ML / 110214

Naam ALMELO
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1819
Toegang 5074
Inventaris 1413

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1821.90

deel III, foto 093, 094
CEDULE

Naam schip ALMELO

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 29 september 1821

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Reijer Smit

grootte in tonnen 81 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Calmar in Zweden

plaats / datum registratie Amsterdam, 27 september 1821

nummer registratie deel 4, folio 42, verso, vak 3

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 21319.

researcher/datum research: ML / 040614


Bijlage bij acte 90 van 1821, schip ALMELO

eigenaren per ultimo september 1821:

firma B.J. Crommelin & Scheidius, Amsterdam (boekhouders en 1/8e part)
firma Buys de Bordes & Jordan, Amsterdam (1/8e part)
Albert Smit, Amsterdam (1/8e part)
firma Daniel Crommelin & Zonen, Amsterdam (1/8e part)
N.H. ten Cate, Amsterdam (1/8e part)
firma Jutting & Rutgers, Curaçao (1/8e part)
firma Louis Bienfait & Zoon , Amsterdam (1/16e part)
A.de Kok, Amsterdam (1/16e part)
Louis Rutgers, Amsterdam, (1/16e part)
J.W. Kerkhoven, Amsterdam (1/16e part)

ML / 040614

Naam ALMELO
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1821
Toegang 5074
Inventaris 1415

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1821-90

ACTE AAN-/VERKOOP
schip ULLA HARMENS

plaats en datum acte acte koop en verkoop, Amsterdam, 10 maart 1817

soort schip brik

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper Johan Joachim Laurin voor zijn huis van negotie Laurin & Co., als gemachtigde van kaptein Pieter Green, wonende te Amsterdam

Eigenaar / aankoper Benjamin Jeremias Crommelin, koopman te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Jan Fredrik Meijer, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop NLG. 5000,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-110406

Naam ULLA HARMENS
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1821
Toegang 5074
Inventaris 1419

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1416.1826.11

deel V, foto 055, 056
CEDULE

Naam schip ALMELO

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 16 maart 1826

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Scheidius & Co., Amsterdam (boekhouder en 3/4e part), A. Smit, Amsterdam (1/8e part) en J.N.C. Jutting, Curaçao (1/8e part)

te voeren door kapt. Teunis Smit

grootte in tonnen 82 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buiten de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 16 maart 1826

nummer registratie deel 12, folio 24, recto, vak 6

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
Het schip had eerder een zeebrief, welke op 19 december 1825 was ingeleverd bij de ontvanger der inkomende en uitgaande rechten en accijnzen te Amsterdam.
researcher/datum research: ML / 240715

Naam ALMELO
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1416

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1826-11

ACTE AAN-/VERKOOP
Schip: ALMELO

plaats en datum acte publieke verkoop, Amsterdam, 5 december 1825

soort schip brik

gevoerd door kapt. Teunis Smit

Bouwwerf/verkoper Rutger Hoyman, makelaar te Amsterdam

eigenaar/aankoper Dirk Cornelis Scheidius voor zijn firma Scheidius & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen 24,35 x 6,72 x 4,17 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris P. Tiedeman, griffier vredegerecht 3e kanton Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 7975,-

bijzonderheden

Naam ALMELO
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1419