Inloggen
ALIDA JANTINA - ID 12104

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1815-03-16 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1815
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Berend Hindriks Drenth, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1815-02-25
Technical Data

 
Length 1: 82.50 Feet (Groningen) Registered
Beam: 18.30 Feet (Groningen) Registered
Configuration Changes

Datum 1815-02-25
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Scheepsbouwer B.H. Drenth gaat ervan uit dat het schip naar stijl te water wordt gelaten en naar de Statenzijl wordt gebracht om verder te worden afgebouwd.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1815
Datum agenda: 1815-03-16
Register nr: 18150069
Scheepsnaam: ALIDA JANTINA
Type: Kof
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Kolk, Pieter Berends
Plaats: Pekela
Kapitein op moment van verzoek: Kolk, Pieter Berends
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1815-02-25 ALIDA JANTINA
Manager: Pieter Berends Kolk, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 2.000,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van het kofschip ALIDA JANTINA d.d. 25 februari 1815:
Pieter Berends Kolk, Oude Pekela, 1/2e part
Klaas Okkes Kuiper, Oude Pekela, 1/2e part

Ship Events Data

1823-11-01: Final Fate:
Het kofschip ALIDA JANTINA, kapt. K.P. Bruins, is op 1 november 1823 in zinkende staat bij Scilly door de bemanning verlaten.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1815
Kapitein: Kolk, Pieter Berends
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Bruins, Klaas Pieters
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1823

RC 131123
Rotterdam, 12 november. Het schip de ALIDA JANTINA, kapt. Bruins (opm: kof, kapt. Klaas Pieters Bruins), van Liverpool naar Antwerpen, is den 1 dezer met 6 voet water in het ruim bij Scilly (opm: waarschijnlijk Zuid-Ierland bedoeld) ontmoet door the ARTUOSA, kapt. Wade, welke de equipage, met uitzondering van één man, die over boord gevallen was, gered en te Newport (opm: vermoedelijk Isle of Wight) aangebracht heeft.

Akten

Groninger Archieven Archiefnummer Winschoten 145.139.6

DVD XLIII – 815, 816
Bijlbrief

Naam schip naam niet vermeld
(in 1820 bij de inschrijving ter griffie heette het schip ALIDA JANTINA)

plaats en datum acte bijlbrief, Oude Pekela, 25 februari 1815

type schip kofschipshol, fris van de bijl

bouwwerf/verkoper Berend Hindriks Drenth, meester-scheepstimmerbaas
te Oude Pekela

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Klaas Okkes Kuiper en Pieter Berends Kolk, beiden schipper
te Oude Pekela, beiden 1/2e part

te voeren door kapt. niet vermeld

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang over stevens 82½ voet, breed op berghouten
18 voet 3 duim, hol niet vermeld, alles Groninger maat

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Winschoten, 27 februari 1815

nummer van registratie folio 62 verso, case 1 en 2

notaris Mr. Sophius Piccardt, notaris te Pekela

prijs NLG 2.000,-, met 5% interest, ingaande 1 mei 1815, te betalen de 1e mei 1816.

Bijzonderheden:
Het schip staat op 25 februari 1815 nog op de werf van de verkoper, doch zal nog dit jaar 1815 vaargereed zijn.
Geregistreerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Winschoten op 4 februari 1820 als ALIDA JANTINA, eigendom van Klaas Okkes Kuiper en Pieter Berends Kolk, beiden te Oude Pekela.


researcher/datum research: ML / 290510

Naam ALIDA JANTINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1815
Toegang 145
Inventaris 139

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7154-1817-119
DVD 6 – VIII – 99-103
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: voorheen genaamd ISABELLA,thans genaamd de VROUW MARGARETHA en nu door kopers te noemen ALIDA HESTER

Plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 31 oktober 1817

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper Cornelis Ernst Duijts, meester scheepstimmerman te Amsterdam op de Hoogte van de Kadijk.

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Jan Schröder Jansz., namens zijn firma Schröder & Backer, kooplieden te Amsterdsm

Te voeren door kapt. Foppe Juwerts (?) Vlieger

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang over steven 87 voet 5 duim, wijd bij eerste balk voor grootluiik binnen zijn huid 25 voet, hol in het ruim bij eerste balk voor grootluik op uitwatering 13½ voet, alles Amsterdamse maat.

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 1 november 1817

Nummer van registratie deel 17, folio 27, verso, case 2-4

Notaris Mr. August Hendrik de Melander, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 12.000,-, waarvan nu te betalen NLG. 6000,- en de rest in twee jaarlijkse termijnen, t.w. op 1 februari 1818 NLG. 3000,- en op 1 mei 1818 de resterende NLG. 3000,-, met over het restant steeds 5% rente op jaarbasis.

Bijzonderheden: Cornelis Ernst Duijts had het schip op 10 februari 1817 in publieke veiling gekocht, gepasseerd voor Daniel Aelst, deurwaarder voor de rechtbank 1e aanleg te Amsterdam
Bijgevoegd rederij-ceduul schip ALIDA HESTER, in dato Amsterdam, 10 november 1817, waarbij verklaarden de gehele rederij uit te maken: firma G.H. de Wilde & Zoon, Johan van Leeuwen, M. van Middachten en firma Schröder & Backer.

Researcher/datum research ML/110907

Naam ALIDA HESTER
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1817
Toegang 5181
Inventaris 7154

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1413.1819.94

foto 086, 087
CEDULE

Naam schip ALIDA HESTER, bevorens genaamd VROUW MARGARETHA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, … september 1819

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. was kapt. F.J. Vlieger

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. nu kapt. Fredrik Claus Naklop

grootte in tonnen 93 lasten of 186 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buitenslands

plaats / datum registratie Amsterdam, 9 september 1819

nummer registratie deel 13, folio 5, verso, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 15898

ML: eerste zeebrief 13 november 1817researcher/datum research: ML / 140214Bijlage bij cedule 94 van 8 september 1819, fregat ALIDA HESTER ________________________________________________

eigenaren per september 1819:

firma Schröder & Backer, Amsterdam (boekhouders en 1/4e part))
firma G.H. de Wilde & Zoon, Amsterdam (1/4e part)
M.W. van Middachten (plaats niet vermeld), (1/4e part)
Johannes van Leeuwen, Amsterdam (1/4e part)

ML / 140214

Naam ALIDA HESTER
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1819
Toegang 5074
Inventaris 1413

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1821-76

BIJLBRIEF / ACTE AAN-/VERKOOP
schip ALIDA HESTER

plaats en datum acte Amsterdam, 17 juli 1821

soort schip fregat

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper Cornelis Ernst Duijts, scheepstimmerman te Amsterdam

Eigenaar / aankoper Hackman & Asschenbergh, kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris C.R.S. toe Laer, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop NLG. 6700,-

bijzonderheden (uit de registratie blijkt niet dat Duijts het schip ook gebouwd heeft, het kan een tweedehandsschip zijn geweest)
researcher/datum research ML-050406

Naam ALIDA HESTER
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1821
Toegang 5074
Inventaris 1419