Inloggen
ARINUS MARINUS - ID 12005

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1814-07-15 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Material Hull: Wood
Construction Data

Technical Data

 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1814
Datum agenda: 1814-07-15
Register nr: 18140933
Scheepsnaam: ARINUS MARINUS
Type: Fregat
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Varkevisser & Dorrepaal, Reijn
Plaats: Katwijk a.d.Rijn
Kapitein op moment van verzoek: Langeveld, Arij
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1814-07-15 ARINUS MARINUS
Manager: Firma Reijn Varkevisser & Dorrepaal, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Reijn Varkevisser & Dorrepaal, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1814-12-28: Final Fate:
het fregat de ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveldt, is op 30 december 1814 bij Goeree gestrand en op 12 januari 1815 door de harde storm stukgeslagen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Langeveld, Arij
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1814

RC 271214 Rotterdam, den 26 december. Het schip MAAS EN ROTTESTROOM, kapt. F. Breemer, is, door behulp van Yssloepen (opm: boot voorzien van glij-ijzers om op het ijs te kunnen zeilen), beoosten de Haven, en het Schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveld, bewesten de Haven, aan de ducdalven gebragt.
RC 311214 Rotterdam, den 30 december. Den 28, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis in Zee het fregat ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveld, naar Batavia; dezelve is by de tweede ton ten anker gekomen, doch den volgenden nagt voor zyn ankers gedreven en op de Goereesche strand vastgeraakt; de wind z.w. Van Helvoetsluis wordt heden gemeld: het Driemastschip ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveld, zit nog op de Goereesche strand en heeft reeds 11 voet water in, doch er zyn Schuiten en Yssloepen (opm: boot voorzien van glij-ijzers om op het ijs te kunnen zeilen) by tot adsistentie; van de lading zyn reeds twee Schuiten geborgen en alhier op de haven gebragt; de wind z.w.

1815

RC 190115
Rotterdam, 16 januari. Het schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveld, hetwelk op den 30 passato op de Goereesche strand vast geraakt was, is den 12 dezer, door de harde wind en hoge zee, geheel aan stukken gestoten, doch de equipage is aan land gekomen; de wind oost. (opm: zie RC 200315)
RC 040215
Advertentie. Op vrijdag den 10 februari 1815, des voormiddags om 11 uur, zal G.J. Goedkoop, strandvonder te Goedereede, ten verzoeke van Ary Langeveldt, kaptein, gevoerd hebbende het Hollands Driemastschip ARINUS MARINUS, op den 28 december Anno Passato (opm: verleden jaar) aan de noordzijde van den eilande Goedereede gestrand, publiek (ad opus jus habentium) (opm: in het belang der rechtverkrijgenden) aan de meestbiedenden (om contant geld) verkopen: het wrak van hetzelve schip, zo als het in water tegen het strand is liggende; mitsgaders twee defecte sloepen, enig wrakhout en kleinigheden, in de duinen geborgen.
RC 200315
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt, Frederik van Dam, François Montauban van Swyndregt en Overzee en Oudemans, makelaars te Rotterdam, als daartoe geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad en hunne Principalen zijn van mening, ten overstaan van de heer Harrison, agent van Lloyd’s, voor rekening der Assuradeuren, op woensdag den 29 maart 1815, des voormiddags te 10 uur, in het Badhuis onder de Boompjes, in het openbaar te verkopen: een grote partij scheeps-gereedschappen en victualie, geborgen van het Fregatschip ARINUS MARINUS, gevoerd geweest bij kaptein Ary Langerveld, bij Goedereede gestrand (opm: zie RC 190115), bestaande in masten, boegspriet en ander rondhout, zes differente ankers, een partij touwwerk, waaronder vijf kabels, want, paardenlijnen, trossen, enz, grotendeels nieuw, enige oude en nieuwe zeilen en rollen zeildoek, 28 karonnades en stukken, roopaarden, donderbussen, geweren, pistolen, kogels en enige ammunitie-gereedschappen; enige vatjes teer, pik, oly, harpuis, circa 100 ledige watervaten, een partij duigen, kopere ketels, enz; voorts circa 100 vaten en vatjes scheepsprovisie, als: brood, gort, geerst, erwten, bonen, circa 20 vaatjes, 5 kelders en enige manden diverse ingelegde groentens, circa 47/4 en 11/8 boter, 74 stuks kazen, 14 hammen en 6 stuks gerookt vlees, 1 kist en drie laden met medicynen en gereedschappen; voorts 25 varen bier, enige vatjes azijn, circa 15 oxhoofden en 1 vatje genever, 2/2 oxhoofden en 2 manden wijn, en andere goederen meer, alles zo gezond als beschadigd; bij kavelingen zo als dezelve goederen zullen zijn liggende in diverse pakhuizen, welke zullen worden aangewezen in de Notitie-Boekjes, die bij de bovengenoemde makelaars in tijds zullen te bekomen zijn.
RC 200315
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt, Frederik van Dam en François Montauban van Swyndregt, makelaars te Rotterdam, als daartoe geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad en hunne Principalen zijn van mening, ten overstaan van de heer Harrison, agent van Lloyd’s, voor rekening der Assuradeuren, op donderdag den 30 maart 1815, des voormiddags te 10 uur, in het Badhuis onder de Boompjes, in het openbaar, te verkopen: de goederen geborgen geweest uit de lading van de ARINUS MARINUS (opm: fregat, kapt. A. Langeveld), bestaande uit circa 200 vaten bier, 571 kelders jenever, 30 kisten wijn, circa 20 vaten azijn, enige manden seltser-water, circa 170 vaten en vatjes boter, circa 500 kazen, (van differente soorten) circa 320 hammen, enige ribben en ander gerookt en enige vaten gezouten vlees, 35 kelder en enige vatjes keuken-provisie, en gezouten vis. Een partij nieuw touwwerk, bestaande in kabels, paardenlijnen, wand-trossen, trossen, enz, circa 50 vaten teer, 50 rollen Hollands zeildoek, circa 20 vaten en 25 kelder oly. Enige stukken lakens, kassmieren, grijn of polimiten, trypt- en passementwerk, 15 kisten Engelse saucen, een kist eenhoorns, enige kisten pijpen, enige schilderijen en spiegels, een kist speelkaarten, enig papier en pennen, voorts enige ledige biervaten, losse duigen en bodemstukken en andere goederen meer, alles zo gezond als beschadigd; bij kavelingen zo als dezelve goederen zullen zijn liggende in diverse pakhuizen, welke zullen worden aangewezen in de Notitie-Boekjes, die bij de bovengenoemde makelaars in tijds zullen te bekomen zijn.