Inloggen
AREND EN HINKE - ID 11421

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1814-09-06 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1801
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Joure, Friesland, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Launch Date: 1800-00-00
Delivery Date: 1801-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 33.00 lasts (commercial)
Deadweight: 60.00 lasts (rye)
 
Length 1: 81.00 Feet (Frisian) Registered
Beam: 20.00 Feet (Frisian) Registered
Depth: 9.5 Feet (Frisian) Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1814
Datum agenda: 1814-09-06
Register nr: 18141075
Scheepsnaam: AREND EN HINKE
Type: Kof
Lasten: 0
Gebouwd in plaats: Joure
Gebouwd in provincie: Friesland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Everts, Evert Arend
Plaats: Workum
Kapitein op moment van verzoek: Zijlstra, Pieke Feijkes
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1801-00-00 AREND EN HINKE
Manager: Arend Evert Everts, Workum, Friesland, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Workum, Friesland, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Shareholder:
Homeport / Flag: Workum / Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)

Date/Name Ship 1810-11-00 AREND EN HINKE
Manager: Arend Evert Everts, Workum, Friesland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Workum, Friesland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Workum / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)

Date/Name Ship 1814-09-06 AREND EN HINKE
Manager: Arend Evert Everts, Workum, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Workum, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Workum / Netherlands

Date/Name Ship 1818-12-16 VRIENDSCHAP
Manager: Coert Willems Stuit, Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Coert Willems Stuit, Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 4.700,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van het kofschip AREND EN HINKE d.d. 13 juni 1810:

Sijmen Sijbes & Zoon, Woudsend, 1/8e part
Jan Lanstes, Terhorne, 1/8e part en 1/32e part
J.H. Bremer & Co., Oosterzee, 1/16e part en 1/96e part
Gosse Wijtzes & Zoon, IJlst, 1/8e part 
Jan Gossens, IJlst, 1/16e part
Jelle en Jan Hendriks, Oudeboom, 1/16e part
Melle Wijbrens, Joure, 1/16e part
IJnze Melles Westra, Joure, 1/16e part
Sipke Jacobs, Sloten, 1/16e part
Albert en Jan Aukes, Woudsend, 1/32e part
L.R. Fockens, Bolsward, 1/16e part
P.H. van Wetjinga, Workum, 1/16e part
Weduwe van Jan Gerbens Kingma, Workum, 1/16e part
Weduwe van Jelmer van der Zee, Workum, 1/16e part
Weduwe van Jacob Oebles, Lippenhuizen, 1/32e part
Tibbe Jeltjes, Terhorne, 2/8e part en 1/96e part (schipper)
Evert Arend Everts, Workum, 1/8e part (boekhouder)

Ship Events Data

1817-09-28: Damaged
Op 28 september 1817 raakt de AREND EN HINKE in het Kattegat lek. Gaat naar Kopenhagen om te lossen en repareren.
1825-09-13: Final Fate: Foundered

Op 13 september 1825 wordt op 56 gr. 20 min. Noorderbreedte de VRIENDSCHAP (bj. 1801) in een zinkende staat verlaten.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 18??
Kapitein: Jeltjes, Tibbe
Overige informatie: 1802 – 1814 neemt later de achternaam Tibma aan.

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Zijlstra, Pieke Feijkes
Overige informatie: 1814 – 1818

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Stuit, Coert Willems
Overige informatie: 1818 – 1825

Akten

Nationaal Archief – Den Haag Archiefnummer 2.01.21 – 877c - 428

USB-stick foto IMG 9008-9010
REDERIJ - CEDULE

Naam schip AREND EN HINKE

plaats en datum acte Workum, 13-06-1810

type schip Kof

bouwwerf/verkoper Joure

gevoerd door kapt. Tibbe Jeltjes, Terhorne

eigenaar/koper

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 60 rogge/ 31 gemeten lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Workum, 08-06-1810

nummer registratie nr. 11

notaris/bestuur

prijs

Bijzonderheden: De eed
researcher/datum research: EJ / 03-01-2014


Bijlage bij cedule 428
Kofschip AREND EN HINKE

titel naam woonplaats 1/8 1/16 1/32 1/96 waarde
Sijmen Sijbes & Zoon Woudsend 1 12,5%
Jan Lanstes Terhorne 1 1 7,3%
J.H. Bremer & Co Oosterzee 1 1 7,3%
Gosse Wijtzes & Zoon IJlst 1 6,3%
Jan Gossens IJlst 1 3,1%
Jelle en Jan Hendriks Oudeboom 1 6,3%
Melle Wijbrens Joure 1 3,1%
IJnze Melles Westra Joure 1 3,1%
Sipke Jacobs Sloten 1 3,1%
Albert en Jan Aukes Woudsend 1 3,1%
L.R. Fockens Bolsward 1 3,1%
P.H. van Wetjinga Workum 1 3,1%
Weduwe Jan Gerbens Kingma Workum 1 3,1%
Jelmer van der Zee Workum 1 3,1%
Jacob Oebles Lippenhuizen 1 3,1%
Schipper Tibbe Jeltjes Terhorne 2 1 26,0%
Boekhouder Evert Arend Everts Workum 1 3,1%
0,0%

Parten 3 4 11 3 100%
Equivalenten in 1/96 36 24 33 3 96
Verschil 0


Naam AREND EN HINKE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1810
Toegang 2.01.21
Inventaris 877B

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1821-42

ACTE AAN-/VERKOOP
schip AREND EN HENKE, door koper genaamd VRIENDSCHAP

plaats en datum acte Harlingen, 16 december 1818

soort schip kof

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper Evert Ottes Houtsema, Jelmer Pieters Tigchelaar en Hijlke Jans Leenderts Kingma, allen kooplieden te Makkum, de eerste als boekhouder en de beide laatsten als mede-reders

Eigenaar / aankoper Coert Willems Stuit, schipper in de Pekel A

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Wijtze Vettevogel, notaris te Harlingen

prijs (bij aan-/verkoop NLG. 4700,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-080306

Naam AREND EN HENKE
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1821
Toegang 5074
Inventaris 1419

Tresoar, Leeuwarden Archiefnummer Harlingen 16.1255.85

Memory-stick DSCN 0910 - 0912
KOOPBRIEF

Naam schip AREND EN HINKE, door koper genaamd VRIENDSCHAP

plaats en datum acte onderhandse verkoop, Harlingen, 16 december 1818

type schip kof

bouwwerf/verkoper Evert Ottes Houtsma (boekhouder van het schip), Jelmer Pieters Tichelaar en Hylke Jans Kingma, allen te Makkum, en nog andere mede-reders, niet genoemd.

gevoerd door kapt. geweest door kapt. P. Feijkes Zeijlstra

eigenaar/koper Coert Willems Stuit, schipper te Pekela

te voeren door kapt. Coert Willems Stuit, in eigendom te bevaren.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang over stevens 81 voet, wijd over berghouten 20 voet, hol tot onderkant kiel 9½ voet, alles Friese maat

kiellegging

tewaterlating in den jare 1800 gebouwd te Joure.

plaats / datum registratie niet vermeld

nummer registratie deel

notaris Wijtze Vettevogel, notaris te Harlingen

prijs NLG 4.700,-

Bijzonderheden: het schip lag bij het passeren van deze acte te Workum

13.03.1819 eerste zeebrief (moet zijn nieuwe ZB), door en voor Koert Willems STuit te Pekela aangevraagd voor de binnenslands gebouwde VRIENDSCHAP


researcher/datum research: ML / 080213

Naam VRIENDSCHAP
Archiefinstelling Treosar, Leeuwarden
Jaar 1818
Toegang 16
Inventaris 1255

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1821.42

deel III, foto 042, 043
CEDULE

Naam schip VRIENDSCHAP

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 9 april 1821

type schip kof

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Koert Willems Stuit, Pekela, enig eigenaar

te voeren door kapt. Koert Willems Stuit, in eigendom bevaren

grootte in tonnen 49 lasten of 138 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Joure in Friesland

plaats / datum registratie Amsterdam, 9 april 1821

nummer registratie deel 6, folio 117, recto, vak 3

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 20215.

researcher/datum research: ML / 300514

Naam VRIENDSCHAP
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1821
Toegang 5074
Inventaris 1415

Bronnen


Jaar: 1801
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Tresoar, Leeuwarden Harlingen 16.1255.85
N.A. Den Haag 2.01.21 – 877c - 428
Gemeente archief Amsterdam 5074/1419-1821-42
AC = Amsterdamsche Courant
BLC = Bataafsche Leeuwarder Courant
KCO = Koninklijke Courant
LC = Leeuwarder Courant
RC = Rotterdamsche Courant