Inloggen
ANNA MAGRIETHA - ID 10785

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1866-02-21 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1866
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Masten: One mast
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1866-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 35.00 lasts
Gross Tonnage 2: 66.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1866
Datum agenda: 1866-02-21
Register nr: 18660078
Scheepsnaam: ANNA MAGRIETHA
Type: Kof
Lasten: 35
Gebouwd in plaats: Martenshoek
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Veldkamp, F.J.
Plaats: Groningen
Kapitein op moment van verzoek: Veldkamp, F.J.
Opmerkingen: 1868 - 73-datum besluit nieuwe zeebrief20-02-1868-106- schip ligt in :Groningen
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebouwd te Martenshoek

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1866-02-21 ANNA MAGRIETHA
Manager: Fredericus Jans Veldkamp, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Fredericus Jans Veldkamp, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Ship Events Data

1879-02-24: Damaged
Op 24 februari 1879 is de ANNA MAGRITHA, kapt. G.F. Veldkamp, met gebroken zeilboom en andere schade, Harlingen binnengelopen.
1879-07-00: To inland navigation
In juli 1879 is de ANNA MARGRETHA, kapt. G.F. Veldkamp, verkocht, vermoedelijk is het schip in de binnenvaart terecht gekomen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1866
Kapitein: Veldkamp, Fredericus Jans
Overige informatie: Overboord geslagen op 17 dec. 1872 en verdronken, oud 57 jaar.

Datum vanaf: 1873
Kapitein: Veldkamp, G.F.
Overige informatie: Geuchien Franciscus Veldkamp, Groningen * 09.07.1847.

Algemene informatie

Het tweede deel van de scheepsnaam leverde moeilijkheden op: MARGRETHA (bijlbrief), MAGRITHA (register van bijlbrieven Arrondissements Rechtbank Groningen, en afgegeven zeebrieven voor zover bekend), MAGRIETHA (overlijdensadvertentie) MARGARETHA (B.V. en zeetijdingen) en MARGRIETHA (zeetijdingen). De genealogie bracht geen uitkomst; Marhisdata heeft ANNA MARGRITHA als naam aangehouden.

1866

Op 21 februari 1866 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de ANNA MARGRITHA, aangevraagd door F.J. Veldkamp, Groningen, voor zichzelf als kapitein.

RC 030366
Groningen, 28 februari. Vertrokken de ANNA MARGRIETHA, kapt. Veldkamp, naar Ipswich.
(opm: eerste reis van de kof ANNA MAGRITHA onder kapt. F.J. Veldkamp)

1868

Op 20 februari 1868 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ANNA MARGRITHA, aangevraagd door F.J. Veldkamp, Groningen, voor zichzelf als kapitein.

1872

NRC 131272

Tonningen, 10 december. De schepen ANNA MARGARETHA(opm: kof ANNA MAGRITHA), kapt. Veldkamp, van Stettin naar Newcastle, HARMINA, kapt. Emmelkamp, van Koningsbergen naar Leeuwarden, en CORNELIA JOHANNA, kapt. Klingen, van Riga naar Rotterdam, liggen alhier wegens tegenwind.
PGC 131272
Tonningen, 10 december. Het schip HARMINA, kapt. Emmelkamp, van Koningsbergen naar Leeuwarden, is hier op de rede wegens onklaar anker door de storm driftig geworden. Wegens tegenwind liggen nog op de rede ANNA MARGRIETHA (opm: ANNA MAGRITHA), kapt. Veldkamp, CORNELIA JOHANNA, kapt. Klingen.
PGC 311272
Groningen, 30 december. Volgens zaterdag hier ontvangen bericht is kapt. F.J. Veldkamp (opm: kapt. Fredericus Jans Veldkamp, 17 december verdronken), voerende de hier thuisbehorende kof ANNA MARGARETHA(opm: kof ANNA MAGRITHA), op de reis van Stettin naar Newcastle bij Helgoland overboord geslagen en verdronken.

1873

PGC 030173
Advertentie. Heden ontving ik de hartverscheurende tijding, dat mijn hartelijk geliefde echtgenoot Fredericus Jans Veldkamp, gezagvoerder van het Nederlandse kofschip ANNA MAGRIETHA, op reis van Stettin naar Newcastle, in de Noordzee overboord is geslagen op de avond van 17 december nabij Helgoland en dus zijn graf in de golven heeft gevonden in de ouderdom van bijna 58 jaren. Bijna 28 jaren mocht ik in een genoeglijke echtvereniging met hem verbonden zijn, 6 zoons en 1 dochter missen in hem een liefderijke en zorgdragende vader. Hoe zwaar mij en mijne kinderen deze slag treft, kunnen zij enigermate beseffen die de dierbare overledene meer van nabij hebben gekend. Diep bedroefd geef ik hiervan kennis aan vrienden en bekenden.
Groningen, 28 december 1872, Wed. Veldkamp, geb. Rasker.

1875

PGC 271075
Groningen, 26 oktober. Van het schip ANNA MAGRIETHA, kapt. Veldkamp, d.d. 1 oktober van Newcastle naar hier vertrokken, heeft men sedert niets vernomen (opm: zie NRC 031175)
NRC 031175
Groningen, 1 november. De kof ANNA MARGRIETHA(opm: ANNA MAGRITHA), kapt. Veldkamp, 4 oktober van Newcastle herwaarts vertrokken en als vermist opgegeven, is goed en wel te North Shields binnengelopen, had veel storm en tegenwind doorstaan.

1879

NRC 080179
Rotterdam, 7 januari. Te Bremerhaven overwinteren de schepen CATHARINA, kapt. Slinger, HELENA, kapt. Douwes, ANNA MARGRIETHA (opm: ANNA MAGRITHA), kapt. Veldkamp, REINA, kapt. Kruizinga en ALIDA, kapt. Rooze. Te Altona het schip DE HOOP, kapt. Pronk.
PGC 270279
Harlingen, 24 februari. Heden is alhier binnengekomen het schip ANNA MARGARETHA (opm: ANNA MAGRITHA), kapt. Veldkamp, met gebroken zeilboom en meer andere schade.

Op 4 april 1879 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ANNA MARGRITHA (opm: ANNA MAGRITHA), aangevraagd door G.F. Veldkamp, Harlingen, voor hemzelf als kapitein.

Minuut-akten 1879
Notaris: Willem Sypkens Kijlstra
Kantoor: Harlingen II
Repertoire: 050077
Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 17-04-1879
Soort akte: bodemarijbrief
Schuldenaar Geuchjen Frederikus Veldkamp wonende te Groningen
Diversen: 
Bedrag: kapitaal en premie fl. 1899
Schuldeiser Freerk Harmens wonende te Harlingen

PGC 030779
Advertentie. Op vrijdag 11 juli 1879, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de kastelein F. Borst aan de Noorderhaven te Groningen publiek worden verkocht het goed onderhouden kofschip genaamd ANNA MAGRITA, groot 60 buitentonnen nieuwe meting of 115 binnentonnen, geclassificeerd bij Veritas 3/3 P 1/1, met diens inventaris, zo als hetzelve is bevaren door G. Veldkamp en thans is liggende in de Jodenheerengracht tegenover het Entrepotdok te Amsterdam, alwaar het dagelijk kan worden bezien. Om te aanvaarden en betalen binnen acht dagen na de toeslag.
Mr. R.A. Quintus, notaris.
(opm: De in 1866 gebouwde kof ANNA MAGRITHA moet in maart-april 1879 een flinke schade hebben gehad. Voor het herstel was op 17 april een bodemarijbrief afgegeven t.b.v. NLG 1.899 voor ’kapitaal en premie’ welke was gefinancierd door Freerk Harmens, Harlingen. De verkoop was ongetwijfeld nodig ter delging van de ontstane schuld; het schip werd waarschijnlijk binnenvaarder of lichter, alhoewel sloop evenmin valt uit te sluiten.)

 

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron.1866.1869.133.1054
DVD IM. – IMG 3330 , 3331

BIJLBRIEF

Naam schip ANNA MARGRETHA

Plaats en datum acte Martenshoek, 22 januari 1866 (zie bijzonderheden)

Type schip kof

Bouwwerf/verkoper W.G. Bodewes, scheepsbouwer te Martenshoek

Eigenaar/aankoper F.J. Veldkamp

Te voeren door kapt. F.J. Veldkamp

Grootte 66 tonnen
(Meetbrief nr. 7 d.d. 12 januari 1866 afgegeven te Groningen)

Tuigage , aantal dekken

Afmetingen lang 21,39 m., breed 3,99 m., hol 1,74 m.

Kiellegging

Tewaterlating 1866

Plaats , datum registratie Groningen, 22 januari 1866

Nummer van registratie deel 28, folio 79, verso, vak 6

Notaris Burgemeester van Hoogezand

Prijs


Bijzonderheden:

Bij de verklaring van de scheepsbouwer is geen datum vermeld. Daarom is deze gelijk genomen aan die van de registratie.

Researcher/datum research: JDvdB / 140612Naam ANNA MARGRETHA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1866
Toegang 883
Inventaris 2140