Inloggen
BOTH - ID 1075


Kroniekberichten

Datum 02 januari 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schepen in aanbouw op 1 januari 1890:
Bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam:
Stoomschip PRINS WILLEM II, voor de Koninklijke West Indische Maildienst alhier, lang over alles 264 Engelse voet, breed 36 Engelse voet, hol 23 Engelse voet, bruto inhoud 1700 ton, ipk 1250.
De stoomschepen REIJNST, VAN GOENS en SPEELMAN, voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij alhier, lang over alles 220 Engelse voet, breed over alles 30'10" voet, hol 15.9 Engelse voet, bruto inhoud 1089 ton, ipk 700.
Raderstoomboot FRIESLAND voor de stoombootveerdienst Enkhuizen – Stavoren, lengte 53.20 m, bruto inhoud 220 ton, ipk 450.
Zr.Ms. pantserdekkorvet SUMATRA, voor de Indische Militaire Marine, lengte over alles 70 m, breedte 11.25 m, holte 6.70 m, waterverplaatsing 1708 m³, ipk 3750.
Zr.Ms. ramschip REINIER CLAESZEN, voor de Koninklijke Ned. Marine, lengte 70 m, breedte 13.50 m, holte 5.05 m, waterverplaatsing 2490 m³, ipk 2400.
Zr.Ms. pantserdektorenschip PRINSES WILHELMINA DER NEDERLANDEN, voor de Koninklijke Nederlandse Marine, lengte 100 m, breedte 14.90 m, holte 8.93 m, waterverplaatsing 4600 m³, ipk 5900.
Bij de heren Huijgens & Van Gelder te Amsterdam:
Het stoomschip CAMPHUIJS voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.
Het stoomschip OBERON voor de Koninklijke Nederlandsch Stoomboot Maatschappij.
Bij de heer F.F. Groen te Amsterdam:
Een stalen zeilschip voor de grote vaart, groot ongeveer 2100 ton draagvermogen, voor rekening van de bouwmeester.
Bij de heren Rijkee & Co. te Katendrecht:
Een stalen zeilschip (opm: bark), groot plm. 1150 reg. tonnen, voor rekening van een rederij onder boekhouderschap van de heer J. Vroege te Alblasserdam.
Bij de Maatschappij De Maas te Rotterdam:
De stoomschepen SWAARDECROON en REINIERSZ, beide groot plm. 800 ton, voor rekening van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.
Bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen:
No. 10 en No. 13 loodsschoeners voor het Nederlands Loodswezen. De stoomschepen BOTH, REAEL en COEN, alle groot 1590 ton met 1000 ipk, voor rekening van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.
(opm: de lijst is incompleet)

Afbeelding
Datum 13 april 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 april. Gisterenochtend te 9 uren vertrok uit onze haven het voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier gebouwde schroefstoomschip BOTH, bestemd voor de maildienst en het passagiersvervoer in Nederlands-Indië, tot het proefstomen gedurende 24 achtereenvolgende uren in volle zee, met volle lading van 860 ton ballast en een gemiddelde diepgang van 13 ½ voet. Dit stoomschip is het eerst van een serie van vier schepen op bovengenoemde fabriek voor de Koninklijke Paketvaartmaatschappij, volgens haar type A, zijnde de grootste soort schepen voor haar verschillende lijnen in aanbouw. De hoofdafmetingen van dit stoomschip zijn: lengte over alles 260 Engelse voet, breedte 33 voet 10 dm, holte 18 voet, hoogte van het tentdek 7 ½ Engelse voet. Het schip werd gebouwd onder “bijzonder toezicht”, volgens de hoogste klasse + 1, 3/3 1, 1, van Veritas, alsmede onder toezicht van de Vereniging van Nederlandse Assuradeuren. Het is van ijzer vervaardigd en heeft drie dekken, twee van teak en een van grenenhout. Voor de eerste klasse passagiers bevindt zich achteruit een zeer ruime salon met een beschieting van gepolitoerd eikenhout, waarin prachtige panelen van Delfts aardewerk zijn aangebracht, afkomstig van de fabriek van Joost Thooft & Labouchere. De hutten voor de eerste klasse zijn ruim en geriefelijk ingericht met Crosbie's patentbedden en opvouwbare wastafels. Zij bezitten Stone's patent vierkante patrijspoorten met een opening van 18 Engelse dm. Het tweede klasse salon bevindt zich vooruit, is mede van alle gemakken voorzien en zeer praktisch ingericht. De hutten hebben mede de genoemde patentbedden en ronde patrijspoorten van 18 duim Engelse diameter. De hut van de kapitein is afzonderlijk op het tentdek geplaatst, terwijl een gelijke hut op het achterdek toegang verleent naar de1e klasse salon. In de entree van deze hut bevindt zich een portret van Pieter Both, de eerste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, naar wie het schip zijn naam draagt. Het gehele schip is voorts van alle gemakken voorzien, zoals badkamers enzovoort, zodat men zich waant op een drijvend hotel te zijn. Voor de bediening van het schip worden aangetroffen een stoomankerspil van Harfield & Co, een stoomstuurmachine van Alley Mac Lellan, alsmede een handstuurmachine van Amerikaans model, terwijl drie dubbele en enkele stoomlieren van Gebroeders Figee te Haarlem, bij de lading en lossing moeten dienst doen. Het schip bezit drie laadruimen en drie tussendeks-ruimen, welke gedeeltelijk ook zijn ingericht voor hangmatten; voorts luchtkokers en patrijspoorten ten behoeve van de 3e en 4e klasse passagiers. Het schip is verder op kostbare wijze uitgerust en heeft zes teakhouten sloepen aan boord, waaronder een stoombarkas. De ankers, van een bijzonder model, worden in de kluizen geborgen, ze zijn van Hall's patent. Over het gehele schip bevindt zich een dubbele zonnetent. De verlichting aan boord wordt door elektriciteit verschaft, waarvoor de toestellen uit de fabriek van Siemens Bros te Londen zijn geleverd en de leidingen aangebracht zijn door de firma Rietschoten & Houwens te Rotterdam. Er wordt aan boord behalve uitmuntende kombuizen met toebehoren voor de bereiding van de spijzen en dranken, een Lightfoot's koude-luchtmachine gevonden, die in verschillende compartimenten (ijskamers) werkt, waardoor het mogelijk is in het warme klimaat verse vis, vlees, vruchten enzovoort in bruikbare toestand te houden. Het gehele stoomschip maakt een allergunstigste indruk en doet, door zijn gehele afwijking van de inrichting van onze tegenwoordige mailsteamers, ten duidelijkste blijken, dat de eisen voor het tropische klimaat, in het bijzonder voor de ruimst mogelijke toevoer van licht en lucht, die in Indië de allereerste behoefte zijn, bij de aanbouw van dit schip zijn vooropgesteld en zoveel doenlijk in toepassing gebracht. De machine is van het triple-compound systeem. Zij heeft cylinders van 20, 31 en 51 Engelse duim bij een slaglengte van 42 duim. Het indicateurvermogen van de machine is 1100 paardenkrachten, bij 74 omwentelingen per minuut. De voortstuwer of schroef is van brons vervaardigd met vier stuks losse verstelbare bladen. De nodige stoom wordt door twee stalen stoomketels geleverd, van 13 voet 3 duim diameter, bij een lengte van 10 voet. Ieder van deze ketels bezit drie vuren van 3 voet 4 duim diameter. De stoomdruk is 160 lbs. In de machinekamer bevinden zich, behalve de hoofdmachine, nog elf hulpmachines, als: een voor elektrische verlichting, nog een voor de bevriezing, een tot ronddraaien van de hoofdmachine, een tot omzetting van dito, een voor de circulatiepomp, een om as uit de stookplaats op dek te hijsen en vijf voor diverse pompen tot verschillende doeleinden, zodat wanneer men de verschillende machines op dek meerekent, het aantal stoomcylinders op dit schip niet minder dan 32 stuks bedraagt. Bedenkt men nu, dat iedere stoomcylinder slechts een onderdeel van een complete stoommachine uitmaakt, dan kan men zich een denkbeeld vormen welk belangrijk aandeel van het geheel de hulpwerktuigen tegenwoordig op een stoomschip uitmaken. Voor de ventilatie op de stookplaats bestaat een speciale inrichting van schotten,die in verband met een dubbele schoorsteen zijn gebracht, waardoor een gehele verwisseling van de aanwezige lucht in het ketelruim elke 45 seconde plaats heeft. Hierdoor is het mogelijk geworden om de temperatuur op de stookplaats in de tropische gewesten steeds belangrijk lager te houden dan de temperatuur van de buitenlucht in de zon. En dit is van het grootste gewicht en als een welkome verbetering voor het personeel, dat zich bij de vuren moet bevinden. Behalve de directies van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij en de Koninklijke Maatschappij De Schelde, namen verschillende genodigden, gezamenlijk ten getale van 44, aan de proeftocht deel, die voor het merendeel, na een uitstekend geslaagde proefreis, in de Rotterdamse Waterweg debarqueerden. Gedurende deze proeftocht werd geconstateerd, dat bij volle kracht, die de gehele duur onderhouden bleef, een vaart van ruim 12 mijlen werd verkregen. Niet de minste stoornis vond plaats, noch in machine, noch in het stoomhouden en de tocht werd, nadat de meeste genodigden het stoomschip hadden verlaten, in zee voortgezet tot de rede van Texel. Van daar werd de terugtocht naar hier aangenomen, alwaar het stoomschip vrijdagmorgen 11 dezer arriveerde, om daarna nogmaals op de gemeten mijl de snelheden bij verschillend vermogen waar te nemen. Te 12 uren ongeveer lag het stoomschip BOTH weer in de haven gemeerd, na een in alle opzichten welgeslaagde proeftocht. Het commando gedurende deze tocht werd gevoerd door kapt. J.C. van Linden Tol. Het vertrek van deze boot naar Indië zal in het najaar plaats vinden.

Afbeelding
Datum 04 mei 1890
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 mei. Heden namiddag, precies te 3 uren, toen door de dochter van de heer P.E. Tegelberg, een der leden van de directie van de Paketvaart Maatschappij, de laatste beletselen waren verwijderd, liep alhier van de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde statig en met het beste gevolg te water, het ijzeren schroefstoomschip REAEL, zijnde het 2e schip, type A, geheel gelijk alzo aan het stoomschip BOTH, voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij te Amsterdam gebouwd en bestemd voor de maildienst in Nederlands Indië. Daarbij waren de directie van de Koninklije Paketvaart-Maatschappij en de administrateur, de heer W. van Hasselt, tegenwoordig. De machines en ketels voor deze boot zijn mede aan de genoemde fabriek vervaardigd en staan gereed om in het schip te worden geplaatst.

Afbeelding
Datum 10 juli 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 8 juli. Het stoomschip BOTH, kapt. Reudter, van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, dat gisteren van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen was overgenomen, arriveerde heden van Vlissingen te IJmuiden na een in alle opzichten voldoenende tocht. Te 6 uur van Vlissingen vertrokken, arriveerde het schip te 12 uur 30 min. te IJmuiden en stoomde door naar Amsterdam, om van daar binnen weinige weken naar Batavia te vertrekken. De inrichting van het schip en van de machineriën worden om het zeerst geroemd en doen de bouwmeester alle eer aan.
Dit is het eerste stoomschip, type A, gebouwd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde. De overige drie zullen binnen korte tijd achtereenvolgens worden afgeleverd en allereerst het stoomschip REAEL.

Afbeelding
Datum 30 juli 1890
Krant JB - Javabode
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 juli. Het stoomschip BOTH is de 29e dezer van Amsterdam naar hier vertrokken, (opm: eerste reis)

Afbeelding
Datum 05 november 1890
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 november. Heden morgen te ruim 8 uur vertrok uit de grote sluis tot aanvaarding van de eerste reis en met bestemming buitenom naar Amsterdam, het nieuw gebouwd stoomschip MAETSUYCKER, kapt. C.J. Peters, om aan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam te worden afgeleverd. Dit is het 4e stoomschip groot model, type A, door de Koninklijke Maatschappij De Schelde gedurende dit jaar aan bovengenoemde maatschappij afgeleverd. Het schip zowel als de machine is geheel gelijk aan de stoomschepen BOTH, afgeleverd 8 juli, REAEL, afgeleverd 18 augustus en COEN afgeleverd 3 oktober. (opm: de MAETSUYCKER vertrok op 13 november op de eerste reis, van Amsterdam naar Batavia)

Afbeelding