Inloggen
A.B.C. - ID 10653

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Material Hull: Wood
Construction Data

Technical Data

Net Tonnage: 149.95 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 84.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1820
Datum agenda: 1820-06-30
Register nr: 18200480
Scheepsnaam: PHILOTAXE
Type: Brik
Lasten: 79
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Wattel Fils, Petrus
Plaats: Antwerpen
Kapitein op moment van verzoek: Corran, Felix
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Verdoopt, was A.B.C.

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1815-00-00 A.B.C.
Manager: Jean Baptiste Sinave, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Jean Baptiste Sinave, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: De zeebrief dateert van april 1816; mogelijk was Sinave reeds eerder dan 1816 de eigenaar

Date/Name Ship 1820-05-15 PHILOTAXE
Manager: Pierre Wattel Fils, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Pierre Wattel Fils, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG 4.156,55

Date/Name Ship 1822-04-15 PHILOTAXE
Manager: Félix Corran, Antwerp, Belgium
Eigenaar: Félix Corran, Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium
Additional info: Aankoopprijs NLG. 6.200,-

Date/Name Ship 1824-08-20 PHILOTAXE
Manager: William Ogle West, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: William Ogle West, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: Het schip was bij het passeren der acte op reis van Batavia naar Antwerpen verkocht voor NLG. 5.000.

Date/Name Ship 1825-08-31 PHILOTAX
Manager: Lauritz Christensen, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: Lauritz Christensen, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1825-09-00 PHILOTAX
Manager: Brouwer, Nolthenius & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: Brouwer, Nolthenius & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Ship Events Data

1817-01-07: Damaged
Tijdens een orkaan op 7 januari 1817 te Rio Janeiro heeft de A.B.C., kapt. Nosten, zware schade bekomen,
1824-08-04: Piracy - Act of Piracy
Op 4 augustus 1824, op de hoogte van Kaap Verde, wordt De PHILOTAXE aangehouden en geplunderd door de brik GONGRES van 18 stukken, welke zeide te behoren tot het eskader van commodore Daniel; de brik verliet het schip pas daags daarna.
1828-04-00: Final Fate: Missing

Vermoedelijk is de PILOTAX, kapt. W.W. Boyle, onderweg van Batavia naar Benkoelen, West-Sumatra, in april -mei 1828 in de problemen gekomen en vergaan of afgekeurd en lokaal verkocht

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1816
Kapitein: Nosten.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Corran, Félix.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1824
Kapitein: Rutherford, T
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1825
Kapitein: Ruurds, Jan.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1825
Kapitein: Boyle, W.W.
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1815

 

MCO 211015
Vlissingen, 19 oktober. Gezeild naar Antwerpen, den 16, de A.B.C. kapt. T. Nosten, van Bordeaux, met wijn.

 

1816

 

Op 28 april 1816 werd een zeebrief verstrekt voor de A.B.C., aangevraagd door Jean Baptiste Sinave, Antwerpen, voor (Tobias?) Nosten als kapitein.
Deze zeebrief werd op 29 mei 1820 geroyeerd wegens verkoop van het schip. Nieuwe naam PHILOTAX.

MCO 060816
Vlissingen, 2 augustus. Ter rede gekomen de ABC (opm: brik), kapt. Nosten, naar de Oost Indiën, en de EUGENIA VAN ANTWERPEN, kapt. G.N. de Haan, naar Curaçao, beide van Antwerpen met stukgoederen.

(opm: de brik EUGÉNIE, thuishaven Antwerpen, was in 1814 door Louis Stappaerts uit Antwerpen als kanonneerbrik aangekocht na een verdeling van de marineschepen tussen Frankrijk en de Nederlanden)

 

1817 - 1820

 

RC 010417
(Geen plaats of datum) Door een geweldige orkaan zijn de 7 januari te Rio de Janeiro een klein aantal kustvaarders totaal verongelukt. Het schip (opm: brik) A.B.C., kapt. Nosten, heeft zware schade bekomen, zodat het moet lossen om te repareren.

Ook het schip SARA JOHANNA (opm: brik VROUW SARA JOHANNA), kapt. H.E. Douwes, op deszelfs vertrek liggende naar Amsterdam, heeft bij die gelegenheid de boegspriet en twee ankers verloren.
PLDA 041117
Antwerpen, 1 november. Binnengekomen de A.B.C., kapt. Nosten, van Rio Janeiro.
(opm: zeer waarschijnlijk is de brik na lossing opgelegd tot verkoop op 15 mei 1820, toen de marktomstandigheden iets beter leken te worden)

 

1820

 

GVG 110520
Advertentie. De schips-maekelaers Ch. Brequigny, R. van Goorlaeken en D. van Dooren, te Antwerpen, presenteren als
last hebbende van hunne principalen, ten overstaan van den deurwaarder P. Leemans, bij openbare veiling, aan den meestbiedende te verkopen, op maandag 15 mei aanstaande, ‘s morgens ten tien ure, op den kade van den Grooten Bassin, het extraordinair wel bezeild brikschip, genaamd A.B.C., zijnde in het jaar 1814 nieuw verplankt en in het onder-schip koperen bouten geslagen, zonder daar in te begrijpen de koperen dobbeling van het roer, vervolgens in het jaar 1816 met zink beslagen, en dat voororders met deszelfs rondhouten, opstaande en loopende wand, ankers, touwen, zeilen en andere scheeps-behoeften.
(opm: deze verkoop volgde op het faillissement van Jean Baptiste Sinave, Antwerpen; koper voor 4.156,15 gulden werd handelaar en reder Pierre Wattel Fils, Antwerpen; als PHILOTAXE ging de brik onder kapt. Felix Corran weer naar zee)

De zeebrief van de A.B.C., kapitein Nosten, werd op 29 mei 1820 geroyeerd wegens verkoop van het schip. Nieuwe naam PHILOTAXE.

Naamgeving PHILOTAXE:

"Philotaxe" was een in 1819 te Antwerpen gestichte vereniging van vrije beroepen en belangrijke zakenlui, fel orangistisch gezind. Feitelijk bestaat de vereniging nog steeds, thans bekend als "Cercle Royal Concorde-Philotaxe" (samengesmolten met een soortgelijke vereniging genaamd "Concorde").
(Bron: Luc van Coolput)

Op 30 juni 1820 werd de eerste, bedoeld wordt nieuwe, zeebrief verstrekt voor de PHILOTAXE, aangevraagd door Petrus Wattel Fils, Antwerpen, voor Felix Corran als kapitein. Het schip was buitenslands gebouwd (verdoopt, ex-A.B.C.). Deze zeebrief werd op 13 juli 1820 vervangen met de correctie ‘schip is binnenlands gebouwd’. 

Volgens een verklaring van 13.07.1820 – als correctie op een verklaring van 30.06.1820 – is de brik binnenslands gebouwd. Waarschijnlijk was het schip wel in het buitenland gebouwd, eventueel gefranciseerd, maar doordat er eerder reeds een Nederlandse zeebrief was afgegeven alsnog onder de wet van 14 maart 1819 gevallen waardoor het als een binnenslands schip werd beschouwd, met de daaronder vallende faciliteiten.

 

1821

 

RC 250121
Amsterdam, 23 januari. Uittreksel Uit de Lloijdslijst van den 19 januari:
Het schip PHILOTAIRE (opm: brik PHILOTAXE, thuishaven Antwerpen), Carron, van Viginie (opm: Virginia) naar Antwerpen, was op de hoogte van Falmouth.
RC 250121
Amsterdam, 23 januari. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 19 januari:
Het schip PHILOTAIRE, Corran (opm: brik PHILOTAXE, thuishaven Antwerpen, kapt. Félix Corran), van Viginie (opm: waarschijnlijk Virginia, VS) naar Antwerpen, was op de hoogte van Falmouth.


1822
 

RC 150122
Rotterdam, 14 januari. Den 9 dezer is te Falmouth, met verlies van de sloepen borstweringen, enz, binnengelopen het schip PALLATAX, Corran (opm: brik PHILOTAXE, thuishaven Antwerpen, kapt. Félix Corran), van Rio-Janeiro naar Antwerpen; hebbende 83 dagen reis.
RC 090322
Rotterdam, 8 maart. Van Vlissingen wordt van den 5 gemeld:
Van den 2 tot den 5 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen PHILOTAXE, J. Corran (opm: brik, thuishaven Antwerpen, kapt. Félix Corran), van Rio-Janeiro.

Op 23 september 1822 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de PHILOTAXE, aangevraagd door Felix Corran, Antwerpen, voor zichzelf als kapitein.
Deze zeebrief werd op 25 september 1824 geretourneerd, met vermelding ‘schip verkocht’, waarna op 27 september 1824 royement volgde.

RC 101022
Rotterdam, 9 oktober. Van Vlissingen meldt men den 5 oktober:
Sedert onze laatst zijn alhier ter rede gekomen de schepen en van den 2 dezer tot heden van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW MARIA (opm: galjoot), T. Schipman, naar Bayonne, PHILOTAXE, F. Corran, naar Londen, en de TWEE GEBROEDERS (opm: kof TWEE BROEDERS), D.H. van Wijk, naar Newcastle.

 

1823

 

DC 160123
Vlissingen, 7 januari. Den 5 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: PHILOTAXE (opm: brik), kapt. F. Corran, van Londen, met stukgoederen.
MCO 270323
Vlissingen, 25 maart. Van is naar zee gezeild de PHILOTAXE, kapt. F. Corran, naar Londen, met boomschors.
LL 230523
Gravesend, 20 mei. Uitgezeild de PHILOTAXE, kapt. Hall, naar Amsterdam. (opm: de bestemming was Batavia)
BC 270923
Batavia, 18 september. Aangekomen de brik PHILOTAXE, kapt. J.A. Hall, van Londen.

 

1824

 

RC 050224
Ter rede van Batavia lagen den 4 oktober 1823 de Nederlandse schepen PAKET VAN AMSTERDAM (opm: fregat), kapt. F. Lange, hetwelk den 12 oktober, WATERLOO, kapt. N. Hensken, dat den 31 oktober, en JAVA PACKET, kapt. W. Blom, hetwelk den 20 oktober naar Amsterdam zoude vertrekken; CONCORDIA (opm: fregat), kapt. H. Bos, en BARON VAN DER CAPELLEN, de bark MENTOR en de brikken BARONESSE VAN DER CAPELLEN, CONCORDIA, HARMONIE, PHILOTAXE.
BC 100424
Van Batavia zijn onder meer vertrokken: den 8 april de brik PHILOTAXE (opm: thuishaven Antwerpen), kapt. T. Rutherford, naar Antwerpen.
RC 140924
Uittreksel uit in de Lloyd’s Lijst van den 10 september:
De PHILOTAXE (opm: brik, Antwerpen) is den 7 dezer te Duins binnengelopen van Batavia komende en naar Holland bestemd; dezelve was den 4 augustus op de hoogte van Kaap Verde aangehouden en geplunderd door de brik GONGRES van 18 stukken, welke zeide te behoren tot het eskader van commodore Daniel; de brik verliet het schip daags daarna en maakte jacht op een groot schip naar het ZW.

 

1825

 

Op 10 februari 1825 werd de eerste, bedoeld wordt nieuwe, zeebrief verstrekt voor de PHILOTAX, aangevraagd door W. Ogle West, Antwerpen, voor J. Ruurds als kapitein.
 

MCO 220225
Vlissingen, 19 februari. Sedert den 15 dezer zijn van onze rede naar hunne bestemming gezeild, van Antwerpen, de PHILOTAX, kapt. J. Ruurds, naar Londen met boomschors.

BC 200725
Batavia. Aangekomen den 19 juli de PHILOTAX, kapt. J. Ruurds, van Londen den 20 maart.


Op 31 augustus 1825 werd er in Batavia een Indische zeebrief afgegeven voor de PHILOTAX, voorheen PHILOTAXE, in eigendom geweest bij Willem Ogle West te Antwerpen, aangevraagd door Lauritz Christensen, Batavia. Kapiteins naam is niet vermeld maar zal waarschijnlijk W.W. Boyle zijn.
 

BC 051025
Van Batavia zijn vertrokken:
de 29e september de brik PHILOTAX (opm: PHILOTAX, thuishaven Batavia, lokaal verkocht), kapt. W.W. Boyle, naar Soerabaija met een passagier
OHC 291125
Amsterdam, 26 november. Te Batavia is den 19 juli gearriveerd het schip PHILOTAX, kapt. J. Ruurds, van Londen.

 

Besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië :
No.15 van 31 december 1825
Gelezen de missive van de Resident van Batavia d.d. 30 dezer no. 357, daarbij overdragende het verzoek van de kooplieden Brouwer, Nolthenius & Co, dat, in afwachting dat zij voor de door hen gekochte brik PHILOTAX, bestemd naar de Kaap de Goede Hoop, een nieuwe zeebrief zullen kunnen bekomen, aan hen moge worden uitgereikt een certificaat, waarop zij dat vaartuig inmiddels naar Soerabaya tot het innemen van lading zullen kunnen uitklaren, wordende de nodige bescheiden ter bekoming van de verlangde zeebrief tevens bij deze missive overlegd.
Is goedgevonden en verstaan:
Eerstelijk, in afwachting dat de nieuwe zeebrief voor de brik PHILOTAX, thans behorende aan de kooplieden Brouwer, Nolthenius & Co zal kunnen worden uitgereikt, de Resident van Batavia te autoriseren, gelijk geschiedt bij deze, om aan gemelde kooplieden een certificaat uittereiken waarop zij inmiddels hun gemelde brik naar Soerabaya kunnen doen uitklaren.
Ten tweede, het request van de kooplieden Brouwer, Nolthenius & Co ter bekoming van de zeebrief voor hun brik genaamd PHILOTAX met de daartoe behorende bijlagen bij extract dezes te stellen in handen van de directeur der Inkomende- en Uitgaande Rechten om daarop met terugzending te dienen van bericht en consideratiën.
Extract dezes zal worden verleend aan de Resident van Batavia en departement der Inkomende en Uitgaande Rechten, tot informatie en naricht.
N.A. 2.10.01 inventaris 2490:

 

1826

 

BC 040126
Te Batavia ter rede liggende schepen de brikken ELIZABETH, PHILOTAX, l’ANAM.
BC 280626
Te Soerabaija ter rede liggende de brikken SHEVA, PHILOTAX, KAMPAR, JOANA, ELIZABETH, MARGARETHA ENGELTINA, SOENHIEN, l’ANAM, NEDERLANDER, TONGSIE en BATAVIA.

 

1827

 

BC 030127
Van Soerabaija vertrokken den 24 december brik PHILOTAX, kapt. W.W. Boyle, naar Banda.
BC 030727
Van Batavia zijn vertrokken den 1 juli het schip HANDEL MAATSCHAPPIJ (opm: fregat, eerste reis), kapt. P.H. Willers, naar Japan, het schip ROTTERDAM, kapt. J.F.W. de Vries, naar dito, en de brik PHILOTAX, kapt. W.W. Boyle, naar Rembang.

 

1828

 

JC 170428
Batavia, 16 april. Vertrokken de brik PHILOTAX, kapt. W.W. Boijle, naar Benkoelen (opm: West-Sumatra), met Zr.Ms. troepen.

JC 240428
Straat Sunda, 18 april. Doorgezeild de brik PHILOTAX, kapt. W.W. Boijle, van Batavia den 16 april, naar Benkoelen en Padang, met Zr.Ms. troepen.

 

Dit is het laatste bericht dat Marhisdata over deze brik heeft gevonden. Aannemelijk is dat het in of bij Benkoelen in de problemen is gekomen en eventueel is afgekeurd. Kapitein W.W. Boyle arriveerde vanuit Benkoelen op 2 juli in Batavia als passagier van de HELEN, waarna hij in september als kapitein van de brik NEDERLANDER vanuit Batavia weer naar zee ging.

 

 

Akten

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.140
DVD - XXXI – 132-II 140-141
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip PHILOTAXE

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Antwerpen, 20 augustus 1824

type schip brik

bouwwerf/verkoper Félix Corran, Antwerpen

gevoerd door kapt. Hall

eigenaar/aankoper William Ogle West koopman en reder te Antwerpen

te voeren door kapt. Hall

grootte in tonnen 84 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Antwerpen, 25 augustus 1824

nummer van registratie blad 9 en 13 verso vak 5

notaris makelaar Charles Bréquigny

prijs NLG. 5.000,-

bijzonderheden werd door verkoper publiek gekocht op 15 april 1822 via deurwaarder F. Degenaert.
De PHILOTAXE was bij het passeren der acte in augustus 1824 op reis van Batavia naar Antwerpenresearcher/datum research: AD/050409

Naam PHILOTAXE
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1824
Toegang 512.0044
Inventaris 132

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen
N.A. Den Haag, toegangsnummer 2.10.01 inventaris 2490
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.43
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.91
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.140
De heer Luc van Coolput, Antwerpen, Belgium
De heer Maurice Voss, Welkenraedt, Belgium
BC = Bataviasche Courant
DC = Dordrechtsche Courant
GVG = Gazette van Gend
JC = Javasche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
PLDA = Public Ledger and Daily Advertiser, London (vertaald)
RC = Rotterdamsche Courant