Inloggen
AIMABLE PAULINE - ID 10629

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 1
Construction Data

Technical Data

Net Tonnage: 233.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 25.50 Meters Registered
Beam: 4.87 Meters Registered
Depth: 4.21 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1816-00-00 AIMABLE PAULINE
Manager: Joseph François De Bast-De Hert, Gend, Netherlands
Eigenaar: Joseph François De Bast-De Hert, Gend, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gend / Netherlands

Date/Name Ship 1816-07-11 AIMABLE PAULINE
Manager: Norbert Louis Josephus de Wael, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Norbert Louis Josephus de Wael, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs 20.000 francs

Date/Name Ship 1829-09-17 SURINAME
Manager: Unico Wilkens & Co., Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Unico Wilkens & Co., Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG 13.500

Date/Name Ship 1830-12-00 SURINAME
Manager: Unico Wilkens & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Unico Wilkens & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Ship Events Data

1816-10-04: Damaged
Op 4 oktober 1816 is de AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luitjes, Vlissingen binnengelopen met verlies van anker en andere schade.
1824-08-07: Op 7 augustus 1824 is de AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luijtjes, nabij het eiland St. Antonio, Kaap-Verde, door een roverbrik aangevallen en van enige zijden stoffen, touwwerk, ham, kaas, linnen en jenever geplunderd.
1836-03-00: Final Fate: Scrapped

Waarschijnlijk in maart 1836 is de SURINAME, kapt. L.J. Luytjes, te Amsterdam verkocht voor de sloop, of om eventueel nog een paar jaren te gebruiken als lichter / opslagschip.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Luytjes, Luytje Jansz
Overige informatie: Ook:Luijtjes, Luijtje Jans

Datum vanaf: 1833
Kapitein: Bakker, W.H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1834
Kapitein: Luytjes, Luytje Jansz
Overige informatie: Ook: Luijtjes, Luijtje Jans

Algemene informatie

Volgens het in 1828 opgerichte classificatiebureau Bureau Veritas zou de AIMABLE PAULINE in 1812 zijn gebouwd, waar is onbekend.
Lloyd’s Register geeft in 1819 aan dat het schip dan 12 jaar oud is, dus bouwjaar 1807, en gebouwd in Flensburg; 5 jaar geleden – dus 1814 – was de ‘brig, single deck with deep waist’ in Rio de Janeiro geïnspecteerd. Vóór 1816 is echter geen enkele zeetijding gevonden.
Zo lang er geen nieuwe bronnen worden geopend moet de conclusie dan ook luiden dat het bouwjaar en de plaats van bouwen onbekend zijn.
Begin 1816 moeten een zeebrief en een Turkse Pas zijn verstrekt voor de AIMABLE PAULINE, aangevraagd door Joseph François De Bast-De Hert uit Gent voor kapitein J.L. Luytjes (ook wel Luijtjes), voor een rondreis naar Buenos Aires. Tijdens deze rondreis werd de brik ‘op volle zee’ voor 20.000 francs verkocht aan N.L.J. de Wael, Antwerpen. De formele overdracht vond op 11 juli plaats terwijl het schip rond 6 oktober 1816 Vlissingen bereikte, onderweg naar Antwerpen.
Helaas is er geen eerdere zeebrief gevonden; kapitein Luytjes heeft wellicht reeds vóór 1816 het schip gevoerd.

1816

CM 071016
Cowes (geen datum). Aangekomen de AIMABLE PAULINE, J. Luytjes, van Buenos Ayres met huiden en talk.
HCR 071016
Cowes, 4 oktober. Uitgezeild. De Nederlandse brik AIMABLE PAULINE, kapt. Luytjes, van Buenos-Ayres, naar Antwerpen.
PLDA 081016
De AMIABLE PAULINE (opm: brik AIMABLE PAULINE, thuishaven Antwerpen, kapt. L.J. Luytjes), van Buenos-Ayres, laatst van Cowes, is den 4 oktober te Vlissingen binnengelopen met verlies van anker en andere schade.

1817

Op 21 april 1817 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AIMABLE PAULINE, aangevraagd door N.L.J. de Wael, Antwerpen, voor L.J. Luytjes als kapitein. Voor deze combinatie werd ook een Turkse Pas verstrekt, welke na het einde van de reis werd ingeleverd en op 12 februari 1818 geroyeerd.

1818

MCO 070218
Vlissingen, 5 februari. De Schelde is opgevaren de AIMABLE PAULINE (opm: brik), kapt. L.J. Luytjes, van Rio de Janeiro, naar Antwerpen met huiden en koffij.

Op 20 maart 1818 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AIMABLE PAULINE, aangevraagd door N.L.J. de Wael, Antwerpen, voor L.J. Luytjes als kapitein. Voor deze combinatie werd ook een Turkse Pas verstrekt voor een reis naar Rio de Janeiro.

1820

L.v.C.
Op 23 februari Is de AIMABLE PAULINE van Buenos Aires te Antwerpen aangekomen.

Op 17 maart 1820 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de L’AIMABLE PAULINE, aangevraagd door N.L.J. de Wael, Antwerpen, voor L.J. Luytjes als kapitein. Voor deze combinatie werd ook een Turkse Pas verstrekt voor een reis naar de Middellandse Zee.
De Turkse Pas werd op 6 maart 1821 geroyeerd.

1821

RC 030321
Rotterdam, 2 maart. Van Vlissingen meldt men van den 27 passato:
Sedert den 22 zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen l’AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luijtjes (opm: brik, thuishaven Antwerpen), van Buenos Aijres;
JPL 100321
Brussel, 7 maart. Het laatste nieuws van de Antwerpse handel biedt als resultaat de volgende gegevens:
Sinds ons laatste bericht hebben we in onze haven een vrij groot aantal schepen zien binnenkomen. Maar de belangrijkste aankomst is die van de AIMABLE PAULINE, komende van Buenos-Ayres. Nog afgezien van de bijna 17.000 huiden heeft het schip een grote hoeveelheid andere soorten bontwerk binnengebracht en een partij baar zilver.
Rechtstreeks van Santo Domingo hebben we ook een partij van ongeveer 1000 zakken koffie ontvangen met de Belgische brik LES AMIS (opm: kapt. Tobie Nosten). Deze aankomst valt samen met laatstelijk ontvangen belangrijke hoeveelheden en die welke dagelijks vanuit Engeland per schip worden aangebracht, beïnvloed door de prijs van het artikel, die nog steeds naar beneden tendeert. (opm: overige marktberichten niet overgenomen)

Op 19 maart 1821 werd een Turkse Pas voor een reis naar de West-Indiën verstrekt voor de AIMABLE PAULINE, aangevraagd door N.L.J. de Wael, Antwerpen, voor L.J. Luytjes als kapitein. Deze Turkse Pas werd op 27 maart 1822 geroyeerd.

RC 140421
Rotterdam, 13 april. Gisteren en heden de Schelde afgekomen en naar zee gezeild L’ESPERANCE, A. van Geyt, de JONGE LODEWIJK, J.J. Duintjer, naar Londen; de VROUW ANNA, H.H. Borgerding, naar de Marennes; de VROUW HENDRIKA, T.P. Kramer naar Oleron; de TWEE VRIENDEN, M. Mesdagh, de VROUW MARTHA, D.R. van Wijk, de NOORDSTAR, E.G. Boekhout, de VROUW REINA, H. Koops, HENRIËTTE, G. Abrams, de GEZIENA, C. Taaij, de LIEFDE, M. Bakker en de JONGE NICOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAS, thuishaven Gent), J.C. Jansen, naar Liverpool; de HARMONIE, H.C. Schutt, de VROUW LUPPINA, E.H. Mulder en de VROUW GEZIENA, D.J. Greeven, naar Noirmoutier; de LEVRIER, J. Prebers, de TWEE GEBROEDERS, E.J. van der Heijde, naar Rouaan; de GOEDE HOOP, W.H. Boon, naar Rochelle; L’AIMABLE PAULINE, L.J. Luijtjes, naar Lissabon;

1822

RC 230322
Rotterdam, 22 maart. Van Vlissingen wordt van den 16 dezer gemeld:
Voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen l’AIMABLE PAULINE (opm: brik, thuishaven Antwerpen), L.J. Luijtjes, van Buenos-Aijres.

Op 4 mei 1822 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AIMABLE PAULINE, aangevraagd door N.L.J. de Wael, Antwerpen, voor L.J. Luytjes als kapitein. Voor deze combinatie werd ook een Turkse Pas verstrekt voor een reis naar Zuid Amerika.

RC 280522
Rotterdam, 27 mei. Van Vlissingen meldt men den 21 mei: Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild l’AIMABLE PAULINE, L.J. Luijtjes, naar Madera,
RC 191122
Rotterdam, 18 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 15 november:
Te Buenos-Aijres is binnengelopen l’AIMABLE PAULINE (opm: brik, thuishaven Antwerpen, kapt. L.J. Luijtjes), van Antwerpen.

1823

DC 060523
Vlissingen, 22 april. Van den 19 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen l’ AIMABLE PAULINE (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. L.J. Luijtjens, van Rio Janeiro;
DC 281023
Vlissingen, 21 oktober. Den 19 en 20 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luijtjes, naar Rio de Janeiro met stukgoederen;

1824

DC 250524
Vlissingen, 18 mei. Van den 16 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen MINERVA, kapt. J.C. Kuijper, van Duinkerken, met wijn; de VOLHARDING, kapt. G.R. Schippers, van Calais, met stukgoederen; MEDUSA, kapt. J. Lubbing, en de JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muijs, beide van Londen, met stukgoederen; METEORE, kapt. M. Mesdagh, van Rio Janeiro, met koffie; de ZAANVLOED, kapt. O. Lijmens, van Villa-Nova, met zout; de WELVAART, kapt. H.J. Walker, van Marseille, met stukgoederen; de JONGE ALIDA, kapt. A.G. van Berk, l’AIMABLE PAULINE (opm: brik, Antwerpen), kapt. L.J. Luijtjens, de MARGINA, kapt. W.R. Huisman, STAD EN LANDE, kapt. T.T. Dijkstra, en de VREDE, kapt. J.H. Karstens, alle vijf van Liverpool, met klipzout.

Op 21 juni 1824 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AIMABLE PAULINE, aangevraagd door N.L.J. de Wael, Antwerpen, voor L.J. Luytjes als kapitein. Voor deze combinatie werd ook een Turkse Pas verstrekt. De Turkse Pas werd op 27 mei 1825 geroyeerd.

DC 220724
Vlissingen, 17 juli. Den 14 dezer zijn van de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, met boomschors en meekrap; l’EMILIE (opm: pleit, Oostende), kapt. M. van der Kerkhoven, en de GOEDE HOOP, kapt. J.G. Boon, beide met boomschors, en alle drie naar Londen; de MERKURIUS, kapt. P. Smith (opm: brik MERCUUR, Antwerpen, J.F.P. Smit), naar Rio-Janeiro, MARIANNE PACKET, kapt. H. Ottes, naar Lissabon, en AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luijtjes, naar Rio-Janeiro, alle drie met stukgoederen;

1825

RC 220125
Rotterdam, 21 januari. Uittreksel uit de Lloydslijsten van den 14 en 18 januari:
De AIMABLE PAULINE (opm: brik, thuishaven Antwerpen, kapt. L.J. Luijtjes), die den 4 november te Buenos-Aires aangekomen is van Antwerpen en Rio de Janeiro, is op den 7 augustus nabij het eiland St. Antonio (opm: mogelijk het eiland Santiago), Kaap-Verde, op 16 graden breedte en 24 graden lengte, door een roverbrik aangevallen en van enige zijden stoffen, touwwerk, ham, kaas, linnen en jenever geplunderd. De rover voerde 20 stukken en was met 150 man van allerlei naties bemand. De rovers namen, heengaande, nog de jol mede en hadden ook de sloepen van een Engelse brik gestolen, en een Hollandse brik, die van Rio naar Antwerpen moest, van verschillende artikelen beroofd.
DC 140525
Vlissingen, 7 mei. Van den 4 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen L’AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luitjes, van Buenos Aires met droge huiden;

Op 7 juli 1825 werd een Turkse Pas verstrekt voor de AIMABLE PAULINE, aangevraagd door N.L.J. de Wael, Antwerpen, voor L.J. Luytjes als kapitein. Deze Turkse Pas werd op 29 april 1826 geroyeerd. 

1826

DC 220426
Vlissingen, 15 april. Van den 11 dezer tot heden zijn op onze rede aangekomen, naar Antwerpen bestemd AIMABLE PAULINE, kapt. L. Luytjes, van Buenos Aires met huiden;

Op 20 juli 1826 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AIMABLE PAULINE, aangevraagd door N.L.J. de Wael, Antwerpen, voor L.J. Luytjes als kapitein. Voor deze combinatie werd ook een Turkse Pas verstrekt. De Turkse Pas werd op 27 maart 1827 geroyeerd.

DC 240626
Vlissingen, 16 juni. Van den 14 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: L’AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luytjes, van Tremblade, met zout;
DC 290826
Vlissingen, 22 augustus. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en sedert den 19 dezer van onze rede naar zee gezeild: L’AIMABLE PAULINE, kapt. D.J. Luytjes, naar de Havanna met stukgoederen;

1827

RC 220327
Rotterdam, 19 maart. Het schip (opm: brik, thuishaven Antwerpen)  l’AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luijtjes, van Havanna naar Antwerpen, te Douvres (opm: Dover) binnengelopen, heeft de 12e maart de reis voortgezet.
RC 240327
Rotterdam, 23 maart. Te Antwerpen zijn gearriveerd: AIMABLE PAULINE (opm: brik), kapt. L.J. Luijtjes, van de Havannah;

Op 1 juni 1827 werd een Turkse Pas verstrekt voor de AIMABLE PAULINE, aangevraagd door N.L.J. de Wael, Antwerpen, voor L.J. Luytjes als kapitein. Deze Turkse Pas werd op 9 april 1828 geroyeerd.

RC 160627
Rotterdam, 15 juni. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild L’AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luijtjes, naar Montevideo

1828

RC 030428
Rotterdam, 2 april. Te Antwerpen is gearriveerd AIMABLE PAULINE, kapt. Luijtjes, van Rio-Janeiro.

LvC:
In april is de brik in Antwerpen bezocht door experts van Bureau Veritas wegens enige opgelopen averij.

AH 020728
Advertentie. In lading liggende schepen te Antwerpen:
Naar Buenos-Aires, AIMABLE PAULINA, kapt. L.J. Luijtjes, vertrekt einde juli.

1829

L.V.C.
Op 3 juni 1829 arriveerde de AIMABLE PAULINE in Antwerpen met 10.000 huiden uit Buenos Aires.

JCA 200629
Advertentie. Uit de hand te koop: de Nederlandse brik l’AIMABLE PAULINE, volgens de meetbrief 233 tonnen of 123 lasten groot, koper gedubbeld; voorzien van inventaris ligt het schip in het Tweede Dok.
Ten aanzien van de inventaris en andere informatie richte men zich tot de reder, de heer N.L.J. de Wael, of tot de scheepsmakelaars A. Grisar, Ch. Grisar of W.J. Manily.

Op 5 oktober 1829 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de SURINAME, aangevraagd door U. Wilkens & Co., Antwerpen, voor L.J. Luytjes als kapitein.

1830

AH 030330
Amsterdam, 2 maart. Volgens brieven van Suriname d.d. 20 januari j.l. waren aldaar de volgende schepen aangekomen: SURINAME, kapt. L.J. Luijtjes;

Nadat eind augustus 1830 in Brussel onlusten waren uitgebroken die de inleiding zouden vormen tot de Afscheiding door België, werd op 4 oktober eenzijdig de Belgische onafhankelijkheid afgekondigd. In een reactie hierop werden bij K.B. nr. 78 van 28 oktober 1830 de zeebrieven ingetrokken van alle (196) schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk te huis behoorden. Ook de SURINAME van U. Wilkens & Co stond op de lijst. De rederij zag de implicaties van dit besluit in, namelijk verlies van de Nederlandse vlag en de daaraan verbonden economische voordelen, en reageerde snel.

De SURINAME werd begin november 1830 vanuit Suriname in Antwerpen verwacht. Het schip werd echter in Vlissingen opgevangen en van daar naar Rotterdam gedirigeerd; op 14 november arriveerde het in Hellevoetsluis.
Reeds op 3 december 1830 werd door U. Wilkens & Co, thans te Amsterdam, een nieuwe zeebrief aangevraagd voor de SURINAME onder kapt. L.J. Luytjes. De vorige zeebrief was nog geen twee jaren oud geweest. Vermoedelijk doordat de aanvraag vanuit Amsterdam was gekomen besloot de koning dat van de zeebrief van 5 oktober 1829 alsnog gebruik mocht worden gemaakt, voor één reis naar Suriname vice versa. Op 14 december 1830 volgde de afgifte van de Turkse Pas.

RC 281030
Volgens bericht van Suriname, zou de 15e september van daar naar Antwerpen vertrekken het schip (opm: brik) SURINAME, kapt. L.J. Luijtjes.
RC 161130
Rotterdam, 15 november. De 14e dezer, des morgens, arriveerde te Hellevoetsluis de SURINAME, kapt. L.J. Lutgens (opm: brik, kapt. L.J. Luijtjes of ook Luytjes, voorheen thuishaven Antwerpen, maar nu Amsterdam), van Suriname, laatst van Vlissingen.

1831

RC 190431
Amsterdam, 17 april. Kapitein Van Ulphen, in Texel binnen, heeft den 19 maart, op 13 gr. 49 min. lengte een 42 gr. 05 min. noorderbreedte van Greenwich, in goede welstand gepraaid, zeilende met een ZO wind, het brikschip SURINAME, kapt. L.J. Luijtjes, van Rotterdam naar Suriname gedestineerd.
AH 250831
Texel, 23 augustus. Binnengekomen: SURINAME, kapt. L.J. Luijtjes van Suriname;
RC 300831
Amsterdam, 28 augustus. Kapitein L.J. Luijtjes, voerende het schip (opm: brik) SURINAME, van Suriname te Amsterdam gearriveerd, rapporteert, dat den 1 juli met hem van Suriname is vertrokken het schip DE FAAM, kapt. E. von Laar, mede naar Amsterdam, doch dat het, met een van Zr.Ms. oorlogsschepen onklaar geraakt zijnde, op de rivier was geankerd; voorts dat twee of drie dagen na hem zou vertrekken het schip DE JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, insgelijks naar Amsterdam.

Op 1 oktober 1831 werden door U. Wilkens & Co, weer vanuit Amsterdam, een nieuwe zeebrief en een Turkse Pas voor de SURINAME, aangevraagd voor kapt. L.J. Luytjes. Deze aanvraag werd in advies gehouden, Den Haag verlangde nadere nadere eludatie, uitleg, ongetwijfeld over de verplaatsing van de zetel van de rederij. Op 6 oktober kwam het verlossende antwoord: ‘hebben hun handelshuis van Antwerpen naar Amsterdam overgebracht’. Daarmee was aan de Nederlandse wet voldaan, zodat de zeebrief en de Turkse Pas werden verstrekt en de brik onder Nederlandse vlag bleef.

AC 271231
Texel, 24 december. Vertrokken: SURINAME, kapt. L.J. Luijtjes, naar Suriname;

1832

AH 170532
Texel, 16 mei. Binnengekomen: SURINAME, kapt. L.J. Luytjes, van Suriname.

Op 24 mei en 13 november 1832 werd een Turkse Pas verstrekt voor de SURINAME, aangevraagd door U. Wilkens & Co., Amsterdam, voor L.J. Luytjes als kapitein.

AH 060632
Texel, 4 juni. Vertrokken: SURINAME, kapt. L.J. Luytjes, naar Suriname;

1833

AH 010633
Advertentie. Schepen in lading, naar Nederlandse koloniën.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip SURINAME, kapt. L.J. Luijtjes, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.

Op 13 juni 1833 werden een nieuwe zeebrief en Turkse Pas verstrekt voor de SURINAME, aangevraagd door U. Wilkens & Co. Amsterdam, voor W.H. Bakker als kapitein. 

AH 190633
Advertentie. Schepen in lading naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks SURINAME, kapt. W.H. Bakker, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher.
AH 120833
Scheepstijdingen. Texel, 9 augustus. Uitgezeild SURINAME, kapt. W.H. Bakker, naar Suriname;
RC 270833
Het schip SURINAME, kapt. W.H. Bakker, van Amsterdam naar Suriname, is de 16e dezer gepraaid Lezard tien mijlen ten N.N.O. van zich hebbende.

1834

Op 13 maart 1834 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de SURINAME, aangevraagd door U. Wilkens & Co. Amsterdam, voor L.J. Luytjes als kapitein. Voor deze combinatie werd ook weer een Turkse Pas verstrekt.

AH 130934
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip SURINAME, kapt. L.J. Luytjes, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.

1835

AH 240435
Texel, 22 april. Binnengekomen SURINAME, kapt. L.J. Luytjes, van Suriname;
AH 250435
Carga-lijsten Amsterdam: SURINAME, kapt. L.J. Luytjes, van Suriname met suiker en katoen;
AH 050635
Texel, 3 juni. Uitgezeild NOORD-HOLLAND, kapt. H.F. Ruyl, SURINAME, kapt. L.J. Luytjens en HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, naar Suriname;
AH 311035
Carga-lijsten Amsterdam. SURINAME, kapt. L.J. Luytjes, van Suriname met suiker en katoen;

1836

AH 040236
Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 22e februari 1836, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: een extra ordinair welbezeild brikschip, genaamd SURINAME, gevoerd door kapt. L.J. Luytjes, volgens Nederlandse meetbrief lang 25 ellen 60 duimen, wijd 5 ellen, hol 4 ellen 9 duimen en alzo gemeten op 233 tonnen of 123 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij genoemde makelaar. (opm: zie AH 240236)
AH 240236
Op maandag 22 februari 1836 is in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ geveild het brikschip SURINAME, gevoerd door kapt. L.J. Luytjes, voor NLG 6.000, in slag NLG 300, doch is opgehouden.
(opm: de zeebrief van 13 maart 1834 werd op 2 april 1836 door de Ontvanger te Amsterdam naar Den Haag opgezonden met de vermelding ‘zeebrief is verjaard’; de brik ex-AIMABLE PAULINE met bouwjaar vóór 1816 moet alsnog zijn verkocht en in slopershanden zijn gekomen of nog enige tijd als lichter zijn gebruikt)

 

Akten

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.32
DVD - XXXI – 91,92
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip AIMABLE PAULINE

plaats en datum acte (papieren aan boord gebleven) Antwerpen, 11 juli 1816

type schip brik

bouwwerf/verkoper Joseph François De Bast-De Hert, handelaar Gent

gevoerd door kapt. L. J. Luitjes

eigenaar/aankoper Norbert Louis Joseph De Wael handelaar, Antwerpen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 267 ton

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Antwerpen, 12 juli 1816

nummer van registratie vol 94 folio 42 verso case 7-8

notaris Antoine Alexis Gleizes, Antwerpen

prijs NLG. 20.000,- francs

bijzonderheden: thuishaven Oostende
schip op het moment van de verkoop in zee, met bestemming Antwerpen
“het was onmogelijk hier de acte van nationalisatie te vertalen” (waren aan boord)
(her-inschrijving Antwerpen, 23 november 1819)

researcher/datum research: AD/150309

Naam AIMABLE PAULINE
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1820
Toegang 512.0044
Inventaris 132

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.237
DVD - XXXI – 132 III 133-134
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip AIMABLE PAULINE, door kopers te noemen SURINAME

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Antwerpen, 17 september 1829

type schip brik

bouwwerf/verkoper Norbertus Louis Josephus de Wael, koopman te Antwerpen

gevoerd door kapt. Luytje Jansz Luytjes

eigenaar/aankoper Unico Wilkens & C°, grondeigenaren te Antwerpen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 233 ton

tuigage / aantal dekken

afmetingen 25,50 x 4,87 x 4,21 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Antwerpen, 21 september 1829

nummer van registratie blad 71 verso vak 4

notaris Petrus Josephus Antonius Antonissen, notaris te Antwerpen

prijs NLG. 13.500,-

bijzonderheden: de verkopers hadden het schip gekocht van François de Bast de Hert, wonende te Gent, bij acte van 11 juli 1816 voor notaris Gleizes te Antwerpen.


researcher/datum research: AD/020709

Naam SURINAME
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1829
Toegang 512.0044
Inventaris 132

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.237
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.32
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, vele bestanddelen verbalen zeebrieven
B.V. site http://digiview.gbv.de/viewer/toc/54962810X/1/LOG_0000/
Lloyd’s Register, diverse registers via internet
André Delporte, Luik
Luc van Coolput, Antwerpen (L.v.C.)
ABL = Aankondigingen en Berigten van Leyden
AH = Algemeen Handelsblad
CM = Caledonian Mercury, Edinburgh (vertaald)
DC = Dordrechtsche Courant
HCR = Hampshire Chronicle - Winchester, Hampshire (vertaald)
JCA = Journal du Commerce des Pays-Bas (vertaald)
JPL = Journal de la Province de Limbourg (vertaald)
PLDA = Public Ledger and Daily Advertiser, London (vertaald)
RC = Rotterdamsche Courant