Inloggen
AMSTERDAM - ID 10499

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1826-11-09 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1826
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf Het Wapen van Harlingen, (Frans Baaij & Zoon), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1826-07-20
Delivery Date: 1826-10-31
Technical Data

Gross Tonnage: 112.00 lasts
 
Length 1: 24.64 Meters Registered
Beam: 4.59 Meters Registered
Depth: 4.23 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1826-00-00
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Bijzonderheden: De wanverhouding tussen breedte en holte bij een scherpgesneden schip als een brik is het gevolg van de scheepsmetingsregels die toen golden. Het schip zal zeker 6,50 meter breed zijn geweest.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1826
Datum agenda: 1826-11-09
Register nr: 18260778
Scheepsnaam: AMSTERDAM
Type: Brik
Lasten: 112
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Amsterdamsche Rederij Societeit
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Visman, K.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
directeur rederij is J.H. Hackman Asschenberg

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1826-11-30 AMSTERDAM
Manager: Amsterdamsche Reederij Sociëteit, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Amsterdamsche Reederij Sociëteit, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Ship Events Data

1834-12-08: Final Fate: Stranded

Op 8 december 1834 is de AMSTERDAM bij Zandvoort gestrand en vervolgens gesloopt.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1826
Kapitein: Visman, Klaas
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 3
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1829
Kapitein: Jong, C.R. de
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1834
Kapitein: Jansen, Boy
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 344
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1826

DC 220726
Amsterdam, 20 juli. Heden zijn hier, op de werven De Raaf en Harlingen, van de scheepbouwmeesters F. Baaij en Zoon, met de beste uitslag te water gelaten de koopvaardijbrikken DE ONDERNEMING, kapt. J.B. Frerichs en AMSTERDAM, kapt. K. Visman, gebouwd voor de Amsterdamsche Rederij-Sociëteit.

Op 9 november 1826 werd voor de AMSTERDAM de eerste zeebrief en een Turkse Pas verstrekt, aangevraagd door de Amsterdamsche Rederij Sociëteit (directeur J.H. Hackman Asschenberg) te Amsterdam voor kapt. Klaas Visman.

1828

AH 160428
Carga-lijsten: Amsterdam, 16 april. AMSTERDAM, kapt. H. Visman, van Fernambuck (opm: Recife);

1829

Op 12 mei 1829 werd een nieuwe zeebrief en Turkse Pas verstrekt voor de Amsterdam, aangevraagd door J.H. Hackman Asschenberg voor kapt. C.R. de Jong.

1830

AH 090130
Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam. Naar Nederlandse koloniën: Batavia. Het gekoperd tweedeks brikschip AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong.
Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver & Co.
AH 291230
Scheepsberichten. Op de hoogte van Dartmouth was de 22e december het schip AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong van Batavia; gezeild 16 september en van St. Helena de 8e november l.l.

1831

DC 060131
Vlissingen, 1 januari. Den 29 december zijn alhier ter rede gearriveerd: AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Batavia met troepen en koffie en THE RUBENS, kapt. T. Hamilton, van St. Jago, met koffie en huiden, beiden op order.
DC 200131
Vlissingen, 15 januari. Den 13 dezer en heden zijn van hier uitgezeild: LA VIERGE MARIE, kapt. J.F. Schulte, van Malaga met fruit en DE JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. Muhaelser, van Rio-Grande met huiden, beide naar Duinkerken; AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Batavia naar Texel, met koffie en suiker; alle drie laatst van Vlissingen.
AH 270931
Texel, 24 september. Binnengekomen: DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. B. Jansen, voor wijlen J. Smith, naar Suriname; AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Suriname; BUITENWERF, kapt. Gust, van Sunderland;

Op 4 november 1831 werd een nieuwe zeebrief en Turkse Pas verstrekt voor de AMSTERDAM, aangevraagd door de Amsterdamsche Rederij Sociëteit (directeur J.H. Hackman Asschenberg) voor kapt. C.R. de Jong.

AC 281231
Texel, 26 december. Vertrokken: CORNELIS HENDRIK TROMP, kapt. E.R. Borchers, naar Buenos Aires; NEPTUNUS, kapt. P.L. Peters, naar St. Thomas en St. Martin; AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, naar Malta, Konstantinopel en Smyrna;

1832

RC 260132
Rotterdam, 25 januari. Het schip AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jonge, van Amsterdam naar Malta, Konstantinopel en Smyrna, is den 6 dezer gepraaid op 38º breedte en 12º lengte.
RC 290332
Rotterdam, 28 maart. Het schip AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Amsterdam naar Constantinopel en Smyrna, is volgens brief van Constantinopel van den 25 februari, bij Bianche Thacke, aan de Dardanellen, aan de grond geraakt; van de vesting Zanok Kalesi waren sloepen met volk derwaarts gezonden, om door het lossen van goederen het schip weer vlot te doen worden.
AH 241232
Kapitein C.R. de Jong, voerende het brikschip AMSTERDAM, van Smyrna na een voorspoedige reis van 36 dagen in Texel binnen, rapporteert dat hij in de Noordzee 6 zware schepen van oorlog had gezien, die echter geen van allen jacht op hem gemaakt hebben; zelfs was een Engels oorlogsfregat zo dicht nabij hem geweest, dat hij de officieren met de epauletten op de schouder op de campagne kon zien staan.
(opm: om Nederland te dwingen na de opstand der Belgen in 1831 de Schelde te openen voor Belgische schepen voerden de Engelsen en Fransen een blokkade van de Nederlandse kust uit; op zee werden Nederlandse schepen gekaapt, reden waarom veel NL-schepen korte tijd werden uitgevlagd tot het probleem was opgelost)
AH 241232
Texel, 21 oktober. Binnengekomen: ANTJE, kapt. S.K. de Vries, van Rio de Janeiro; AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Smyrna; VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, van Londen.

1833

JC 111233
Batavia, 6 december. Heden zijn alhier aangekomen het schip GENERAAL CHASSE, kapt. M. Harkema, de 14 augustus vertrokken van Rotterdam, en de brik AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, met vijf passagiers, de 8 juli vertrokken van Amsterdam.
AH 211233
Kaap de Goede Hoop, 17 oktober. Uitgezeild: AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Amsterdam naar Batavia.

1834

Op 17 juli 1834 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AMSTERDAM, aangevraagd door de Amsterdamsche Rederij Sociëteit voor kapt. B. Jansen. Deze zeebrief werd op 5 januari 1835 door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Amsterdam naar Den Haag teruggezonden met de mededeling ‘schip zal worden gesloopt’; de zeebrief werd op 12 januari door de Staatsraad geroyeerd.

SUC 201034
Paramaribo, 19 oktober. Alhier zijn uitgeklaard: de 16e dezer het schip HARMONIE, kapt. A. van der Meijde, naar Amsterdam met 258 vaten suiker en 25 balen schone katoen; de 17e dezer het schip AMSTERDAM, kapt. Boy Jansen, naar Amsterdam met 335 vaten suiker, 3 balen hele koffie, 33 balen schone en 20 dito vuile katoen. (opm: zie RC 111234)
AH 101234
De brik AMSTERDAM, kapt. B. Jansen, van Suriname naar Amsterdam bestemd, is bij Zandvoort verongelukt.
RC 111234
Rotterdam, 10 december. Van Zandvoort wordt de 9e dezer gemeld: gisteren avond ten elf ure is onder deze jurisdictie gestrand het schip AMSTERDAM, kapt. B. Jansen (opm: brik, kapt. Boy Jansen), komende van Suriname. Ondanks de nacht heeft de reddingboot der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij drie malen een tocht naar het schip gedaan; bij de eerste reis scheen of de schepelingen het boord niet wilden verlaten, maar werd de boot door de branding terug geslagen; een tweede reis haakte haar botelingen met een dreg aan het schip, doch deze scheurde weer los en bij een derde tocht derwaarts kwamen de schepelingen met hun eigen boot aan de wal, hebbende zij wel geworpen naar de boot, doch altijd mis gegooid.
RC 161234
Rotterdam, 15 december. Het schip AMSTERDAM, kapt. B. Jansen, van Suriname naar Amsterdam, bij Zandvoort gestrand, is de 11e dezer gebarsten en heeft daardoor 2 el 54 duim water in het ruim gekregen; van de lading waren bereids ruim 50 vaten suiker geborgen en men hoopte nog omstreeks 50 vaten te zullen bergen.
AH 191234
Advertentie. Openbare verkoping te Zandvoort, in het Hogerhuis, bij Willem Driehuis, op zaterdag de 20e december 1834, des middags ten 1 ure, om contant geld:
-       Van het hol of casco van het brikschip, genaamd: AMSTERDAM, liggende ten zuiden van het dorp.
-       Een gedeeltelijke daarin overgebleven lading, aldaar aangebracht door de kapt. Boy Jansen, komende van Suriname.
-       Hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. (opm: de brik, bouwjaar 1826, werd gesloopt)
Ten overstaan van de te Haarlem residerende notaris Cornelis Gerlings, alwaar nadere informatie te bekomen is, alsmede bij de kapt. Boy Jansen, te Zandvoort.

 

Bijzonderheden betr. bijlbrief: de wanverhouding tussen breedte en holte bij een scherpgesneden schips als een brik is het gevolg van de scheepmetingsregels die toen golden. Het schip zal zaker 6,50 meter breed zijn geweest.

 

Akten

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1826-33

BIJLBRIEF
Schip: AMSTERDAM

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 30 november 1826

soort schip gekoperd brikschip

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Frans Baaij & Zoon, scheepsbouwmeesters te Amsterdam, werf Het Wapen van Harlingen

eigenaar/aankoper Amsterdamsche Rederij Sociëteit, Amsterdam

te voeren door kapt. Klaas Visman

groot volgens meetbrief in tonnen 112 lasten

tuigage en aantal dekken twee dekken

afmetingen 24,64 x 4,59 x 4,23 meter

kiellegging

tewaterlating 20 juli 1826

plaats en nummer van registratie Amsterdam, deel 12, folio 31, recto, case 7

datum van registratie 31 oktober 1826

notaris Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, get. D.W. Elias

prijs (bij aan-/verkoop)

bijzonderheden (opm. de wanverhouding tussen breedte en holte bij een scherpgesneden schip als een brik is het gevolg van de scheepsmetingsregels die toen golden. Het schip zal zeker 6,50 meter breed zijn geweest)
researcher/datum research ML-270806

Naam AMSTERDAM
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1419

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1826.33

deel VI, foto 011, 012
CEDULE

Naam schip AMSTERDAM

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 4 november 1826

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Amsterdamsche Rederij Societeit (Jan Hendrik Hackman Asschenberg, directeur), Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Klaas Visman

grootte in tonnen 112 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 7 november 1826

nummer registratie deel 13, folio 29, recto, vak 4

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
researcher/datum research: ML / 280715

Naam AMSTERDAM
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1416

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: ARCHIEF Gemeente Amsterdam / archiefnummer 5074/1419-1826-33.
N.A. Den Haag, diverse bestanddelen
Dhr. S. Parma, Hilversum
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
JC = Javasche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant

Jaar: 1826
Bron: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer AMS 5074.1417.1826