Inloggen
AURORA - ID 10462

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1829-10-09 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1829
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: De Jong, Kortlandt & Anthony, werf ‘de Naarstigheid’, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1828-09-25
Launch Date: 1828-08-22
Delivery Date: 1828-09-23
Technical Data

Gross Tonnage: 219.00 lasts
Net Tonnage 2: 209.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 31.90 Meters Registered
Beam: 6.29 Meters Registered
Depth: 4.44 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1829
Datum agenda: 1829-10-09
Register nr: 18290673
Scheepsnaam: AURORA
Type: Fregat
Lasten: 219
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Varkevisser & Dorrepaal, Reyn
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Hahn, J.C.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Oost Indien

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-09-23 AURORA
Manager: Firma Reijn Varkevisser & Dorrepaal, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Reijn Varkevisser & Dorrepaal, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1830-11-23 AURORA
Manager: Reijn Varkevisser, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Reijn Varkevisser, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Bezat al 3/5e deel en nu dus 2/5e deel bijkoopt voor NLG. 18.040,-

Ship Events Data

1828-09-25: Kiellegging 25 september 1828, eerst op hun werf St. Joris, mede aan de Houtlaan te Rotterdam, doch daarna overgebracht op de voornoemde, mede aan comparant’s firma toebehorende werf De Naarstigheid en van die werf van stapel gelopen
1830-11-23: Bijzonderheden: veling gehouden in het Groot Hotel van Engeland, Rotterdam, door Nicolas Montauban van Swijndrecht, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam
In het huis van koophandel Reijn Varkevisser & Dorrepaal waren geïnteresseerd de heer Reijn Varkevisser voor 3/5e en de erven van wijlen de heer Willem Dorrepaal voor 2/5e aandeel.
Het schip is voor rekening van de verkoper te Rotterdam gebouwd en ligt thans (november 1830) in de Zalmhaven te Rotterdam, achter de scheepstimmerwerf De Naarstigheid.
De koper zal verbonden zijn het contract met de Nederlandsche Handel Maatschappij na te leven, tot het ondernemen van een tweede reis, en het schip zal de 8e december a.s. gereed moeten zijn tot het aanvaarden van deze tweede reis, waartoe ook de verplichting behoort deze tweede reis te doen plaatsvinden onder kapt. J.C. Hahn (volgen boetebepalingen in geval van te late oplevering of annulering)
1831-11-26: Final Fate: Stranded

26 november 1831 op de Ooster bij Hellevoetsluis gestrand en wrak.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1829
Kapitein: Hahn, Jacob Christian
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1829
Op 9 oktober 1829 de eerste zeebrief en Turkse Pas, aangevraagd door R. Varkevisser & Dorrepaal, Rotterdam, voor de AURORA onder kapt. J.C. Hahn. Deze zeebrief werd op 16 februari 1832 door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Rotterdam naar Den Haag teruggezonden onder vermelding van ‘schip verongelukt’ en op 18 februari 1832 geannuleerd.

1830
JC 110330
Batavia, 9 maart. Heden arriveerde alhier het schip AURORA, kapt. J.C. Hahn, met Zr.Ms. troepen, de 15 november vertrokken van Rotterdam.
RC 161130
Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening op dinsdag de 23e november 1830, des namiddags ten 4 ure, in het logement het Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt, publiek te veilen en aan de meestbiedende, zonder afslag, te verkopen: het uitmuntend en snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip AURORA, thans gevoerd wordende door kapt. J.C. Hahn, volgens meetbrief lang 31 el 90 duim, wijd 6 el 29 duim, hol 4 el 44 duim en alzo groot 396 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, ketting-kabel, chronometer, geschut en verder zeer complete inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven, achter de scheepstimmerwerf De Naarstigheid. NB. Het voorschreven schip is in het jaar 1829 alhier nieuw gebouwd met koperen bouten, heeft een reis naar de Indië gedaan en is voor een tweede reis geëngageerd, zo als breder bij de conditiën zal worden opgegeven. Het voorschreven schip kan van heden af door de gegadigden bezichtigd worden en iemand nadere onderrichting begerende, adresseren zich bij bovengemelde makelaars. 

1831
JC 020731
Te Batavia aangekomen schepen: Den 30 juni het schip AURORA, kapt. J.C. Hahn, van Rotterdam den 22 februari.
AH 241131
Batavia, 19 juli, Binnengekomen: Den 12 juli door Straat Sunda gezeild DE JONGE ADRIANA, kapt. H. Bruhn; den 9 juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken. Den 15 juli van Batavia AURORA, kapt. J.C. Hahn, naar Rotterdam.
RC 031231
Rotterdam, 2 december. Kapitein J.C. Hahn, gevoerd hebbende het schip (opm: fregat, bouwjaar 1829) AURORA, van Padang en Batavia naar Rotterdam, meldt van Brouwershaven, van den 27 november, dat hij, na reeds in de avond van den 25 dito onder de wal te zijn genaderd en de gehele nacht te vergeefs met schieten en brandende teertonnen om loodsen te hebben geseind, in de ochtend van den 26 dito twee Hellevoetse loodsen uit de schuit No. 3 aan boord gekregen had, en des avonds ten 6 uur op de Ooster gestrand was; alle mogelijke pogingen om het schip met zeilen weer af te brengen niet gelukt zijn, kreeg men binnen weinige tijd 85 duimen water in het ruim en werd de equipage wegens de hoge en zware branding genoodzaakt zich met de boten te redden, waarmede zij nog die avond bij de vuren van Schouwen aan land kwam; de kapitein zou met al de te Brouwershaven aanwezig zijnde schuiten zoveel mogelijk van de lading trachten te bergen, doch het schip zal waarschijnlijk geheel weg zijn (opm: zie RC 061231).
RC 061231
Rotterdam, 5 december. Kapitein J.C. Hahn, gevoerd hebbende het schip AURORA, van Batavia en Padang naar Rotterdam, op de Ooster gestrand (bevorens reeds gemeld [opm: zie RC 031231]), meldt van Brouwershaven van den 28 november, dat hij zich de vorige dag met de reddingsboot en twee schuiten naar het schip begeven en tevergeefs getracht had iets te bergen, zijnde het reeds zo diep in het zand geweld, dat het dek met het water gelijk lag en de zee erover heen sloeg; de tuigage was nog aan de masten en de zeilen aan de ra's; die dag zouden enige schuiten andermaal een poging tot berging daarvan doen.

 

Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.237 __________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: AURORA

Plaats en datum acte bijlbrief, Rotterdam, 23 september 1829

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper Johannes de Jong, scheepsbouwer te Rotterdam, namens zijn firma van De Jong, Korteland & Anthony, scheepstimmerwerf De Naarstigheid aan de Houtlaan te Rotterdam

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Reijn Varkevisser & Dorrepaal, scheepsreders te Rotterdam

Te voeren door kapt. Jacob Christian Hahn

Groot volgens meetbrief 209 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 31,90 m., breed 6,29 m., hol 4,44 m.

Kiellegging 25 september 1828, eerst op hun werf St. Joris, aan de Houtlaan te Rotterdam, daarna overgebracht op de voornoemde werf De Naarstigheid en van die werf van stapel gelopen

Tewaterlating 22 augustus 1829, geheel volbouwd

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 23 september 1829

Nummer van registratie deel 2, folio 75, vak 7

Notaris Dammes Ledeboer, vrederechter te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/010207

Naam AURORA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1829
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.250
Foto DVD II – 69 - 73
__________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: AURORA
Plaats en datum acte openbare verkoping, Rotterdam, 23 november 1830

Soort schip gekoperd fregat

Bouwwerf / verkoper Reijn Varkevisser & Dorrepaal, kooplieden te Rotterdam, in liquidatie

Gevoerd door kapt. J.C. Hahn

Eigenaar / aankoper Reijn Varkevisser, Rotterdam, (die 3/5e part bezit, koopt 2/5e part bij voor NLG. 18.040,-)

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 396 tonnen of 209 lasten volgens meetbrief
d.d. 25 augustus 1829

Tuigage en aantal dekken 2 dekken

Afmetingen lang 31,90 m., breed 6,29 m., hol 4,44 m.

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 25 november 1830

Nummer van registratie deel 55, blad 86, vak 5 en 6.

Notaris Johannes Wilhelmus Rietstap, griffier Rechtbank Koophandel, Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 45.100,- (5/5e part)

Bijzonderheden: veiling gehouden in het Groot Hotel van Engeland, Rotterdam, door Nicolaas & Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam.
In de firma Reijn Varkevisser & Dorrepaal waren geïnteresseerd de heer Reijn Varkevisser voor 3/5e en de erven van wijlen de heer Willem Dorrepaal voor 2/5e aandeel.
Het schip is voor rekening van de verkoper te Rotterdam gebouwd en ligt thans (november 1830) in de Zalmhaven te Rotterdam, achter de scheepstimmerwerf De Naarstigheid.
De koper zal verbonden zijn het contract met de Nederlandsche Handel Maatschappij na te leven, tot het ondernemen van een tweede reis, en het schip zal de 8e december a.s. gereed moeten zijn tot het aanvaarden van deze tweede reis, waartoe ook de verplichting behoort deze tweede reis te doen plaatsvinden onder kapt. J.C. Hahn. (volgens boetebepalingen in geval van te late oplevering of annulering)

Researcher/datum research ML/080207

Naam AURORA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1830
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: ARCHIEF Bijlbrief Nat. Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.237
ARCHIEF Acte van aan/verkoop Nat.Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.250
ARCHIEF Nat. Archief-Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, bestanddelen 583, 14.
AH = Algemeen Handelsblad
JC = Javasche Courant
RC = Rotterdamsche Courant