Inloggen
BELLONA - ID 10248

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1830-05-28 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1830
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Louis Lecarpentier, Antwerp, Netherlands
Date Laid Down: 1829-00-00
Launch Date: 1830-03-23
Delivery Date: 1830-05-17
Technical Data

Gross Tonnage: 251.00 lasts
Net Tonnage 2: 251.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 33.28 Meters Registered
Beam: 6.62 Meters Registered
Depth: 4.86 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1841-00-00
Type: Rigging changed
Omschrijving: In 1841 vertuigd tot bark.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1830
Datum agenda: 1830-05-28
Register nr: 18300421
Scheepsnaam: BELLONA
Type: Fregat
Lasten: 251
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Debal Fr
Plaats: Oostende
Kapitein op moment van verzoek: Rolufs, R.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Oost-Indi

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-05-17 BELLONA
Manager: Gebroeders De Bal, kooplieden en reders, Ostend (Oostende), Netherlands
Eigenaar: Gebroeders De Bal, kooplieden en reders, Ostend (Oostende), Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: Deze reders hebben ook een vestiging in Antwerpen.

Date/Name Ship 1833-10-21 BELLONA
Manager: Gebroeders De Bal, kooplieden en reders, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gebroeders De Bal, kooplieden en reders, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1840-06-04 EMMA
Manager: François Joseph (Franciscus Jozephus) Loos, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: François Joseph (Franciscus Jozephus) Loos, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG 25.000,-

Ship Events Data

1844-03-30: Final Fate: Stranded

Op 30 maart 1844 is de bark EMMA onder kapt. H. Bos op Playa de Chivos (bij Havana) gestrand en wrak geworden.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Rolufs, Roluf
Overige informatie: * Föhr (Denemarken) 26.07.1778, † Lith 01.01.1851

Datum vanaf: 1841
Kapitein: Smit, Lammert
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 410
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1844
Kapitein: Bos, Hendrik
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 10
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1829

NB 160729
Op het Stokketsel te Antwerpen zal eerstdaags van stapel lopen een fraai driemastschip van 300 tonnen, hetwelk den naam van deszelfs uitreder, den heer Jean Key, zal voeren. Op dezelfde werf staan thans op stapel, behalve enige kleinere vaartuigen, de volgende schepen: de STAD GENT, met 850 tonnen; de ANTIGONE, van 500 tonnen; de BELLONA, van 550 tonnen en de KOOPHANDEL, van 700 tonnen; zullende onmiddellijk de kiel gelegd worden van de STAD BRUGGE, een vaartuig van 1100 tonnen.
Op de werf Kattendijk worden gebouwd de schepen HELENE EN ORTELIUS, dit laatste van 800 tonnen. Ook is er dezer dagen de kiel gelegd van een driemastschip (de PHENOMÈNE) van 3 of 400 tonnen, hetwelk door een ander van 700 tonnen zal gevolgd worden.

1830

Gazette van de Provincie West-Vlaenderen en der Stad Brugge, 24.03.1830:
Op 23-03-1830 is “ten dry ueren te Antwerpen van stapel geloopen van de werf van den heer Carpentier, aen het stokketsel te Antwerpen, een drymaster van 500 vaten, de BELLONA, voor rekening van de gebroeders De Bal, in gemelde stad  (opm:Oostende)

Op 28 mei 1830 werd de eerste zeebrief en een Turkse Pas verstrekt voor de BELLONA, aangevraagd door De Bal Frères, Oostende, voor kapt. R. Rolufs.

Havenregisters der Stad Antwerpen:
De BELLONA heeft op 17-06-1830 het dok verlaten.

MCO 290630
Vlissingen den 26 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de BELLONA, kapt. R. Rolufs, naar Batavia met stukgoederen (opm: eerste reis van dit – toen nog – Zuid-Nederlandse fregat).
JC 281030
Batavia, 26 oktober. Heden arriveerde alhier het schip BELLONA, kapt. R. Rolufs, de 25 juli vertrokken van Antwerpen.
JC 091230
Batavia, vertrokken.
Den 8 december, het schip BELLONA, kapt. R. Rolufs, naar Antwerpen.

1831

MCO 140431
Vlissingen den 12 april. Gisteren is hier ter rede gekomen BELLONA, kapt. R. Rolufs, van Batavia, met koffij en suiker, op order.

Op 26 april 1831 werd de zeebrief van de BELLONA, kapt. R. Rolufs, door de gouverneur van de provincie Zeeland naar Den Haag geretourneerd, met vermelding ‘schip behoort in de zuidelijke provinciën’, waarna op 2 mei royement volgde.

Na de afscheiding der Belgen in 1830 werd ingevolge Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad Nr. 73) van alle 196 schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk thuis behoorden de zeebrief ingetrokken, waaronder die van de BELLONA.

1833

Op 19 oktober 1833 werd de zeebrief van de BELLONA, Gebr. De Bal ingetrokken met vermelding ‘Gebr. De Bal vragen bewijs van intrekking zeebrief schip’.

RC 141133
Advertentie. Te Vlissingen ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, het Nederlands gekoperd fregatschip BELLONA, kapitein Roluf Rolufs, om den 25 november te vertrekken. (opm: nadat de Zuid-Nederlandse rederij haar zetel naar Rotterdam had verplaatst was het sinds voorjaar 1831 opgelegde fregat BELLONA onder Nederlandse vlag gebracht, zie PGC 221133)
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig en Blokhuyzen te Rotterdam en J. Borghmans te Vlissingen.
PGC 221133
Amsterdam, 19 november. Particuliere correspondentie uit de Provincie Zeeland van de 17e dezer. De fraai gebouwde koopvaardijschepen BELLONA en de SCHELDE, toebehorende aan de Belgische handelhuizen De Bal en Serruys, en welke sedert de onlusten in het dok te Vlissingen liggen, zullen eerstdaags hetzelve verlaten en onder Nederlandse vlag gaan varen.
(opm: van de in Antwerpen gebouwde fregatten BELLONA, bouwjaar 1830, eigenaars Gebr. De Bal, Oostende, later Rotterdam, en SCHELDE, bouwjaar 1826, eigenaars firma Jacques Serruys & Co, Antwerpen, later Rotterdam, waren bij KB van 30 oktober 1830 de Nederlandse zeebrieven ingetrokken; de BELLONA kwam 31.10.1833 weer onder Nederlandse vlag; op 22.03.1834 kreeg de SCHELDE alsnog weer een Nederlandse zeebrief, zoals Serruys op die dag ook de galjoot JULIANA en de brik AVENTURE omvlagde; zie ook RC 231133)
RC 231133
Rotterdam, 22 november. De koopvaardijschepen de BELLONA, kapt. R. Rolufs en de SCHELDE, kapt. Steurs, beide aan Belgische handelshuizen behorende en welke, sedert de opstand der zuidelijke provinciën, te Vlissingen in het dok lagen, zullen het binnen kort verlaten, om, door de verplaatsing hunner kantoren naar Holland, onder Hollandse vlag te gaan varen.

1834

DC 060234
Vlissingen, 2 februari. Heden is van hier naar Batavia gezeild de BELLONA, kapt. R. Rolufs, met ballast en stukgoederen.
DC 120434
Dordrecht, 11 april. Van de 46 Belgische koopvaardijschepen, die, vanaf de uitbarsting der Belgische revolutie tot op heden, de stad Antwerpen voorgoed hebben verlaten, en thans de Nederlandse vlag voeren, varen deze 14 naar Amsterdam: de FELICITAS, de DILIGENCE, de ROSALIE, de SURINAME, de EUGENIE, de MATHILDE, de AUGUSTIN, de JOSEPH, de PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK, de DIANA, de GRAAF BAILLET, de NATALIE, de JONGE PIETER, de STAD BRUGGE.
En de navolgende 32 naar Rotterdam: de INDIAAN, de JAVA, de PRINS VAN ORANJE, de DE COCK, de ELISA, de VASCO DE GAMA, de EMANUEL, de BATAVIER, de ERASMUS, de MARIA, de MARGARETHA, de MALEYR, de BATAVIER, de PRINS FREDERIK, de MARIA THERESIA, de ANNA HELENA, de STAD ’s-GRAVENHAGE, de GENERAAL CHASSÉ, de SUMATRA, de BELLONA, de ANJER, de RIBBLE, de KOOPHANDEL, de SCHELDE, de APOLLO, de AVENTURE, de JULIANA, de VIJF GEBROEDERS, de PHENOMENE, de MACASSAR, de VAN DER WERVE, de ORTELIUS.
JC 040634
Batavia, 2 juni. Heden zijn alhier aangekomen het schip WILHELMINA, kapt. D.A. de Jong, vertrokken van Rotterdam de 2e februari, en het schip BELLONA, kapt. R. Rolufs, vertrokken van Vlissingen eveneens de 2e februari.

1835

RC 040435
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia:
Het Nederlands gekoperd barkschip JAVA, kapt. J.T. van der Zweep; vertrekt de 15e april.
Het Nederlands gekoperd fregatschip BELLONA, kapt. R. Rolufs, vertrekt in het laatst dezer maand.
Genoemde schepen hebben uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
RC 160535
Rotterdam, 15 mei. De 14e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis BELLONA, kapt. R. Rolufs, naar Batavia; STAD EN LANDE, kapt. T.D. Zeeuw, naar Christiania en CORNELIS STAR, kapt. P. Kramer, naar Londen;
JC 020935
Batavia, 29 augustus. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip BELLONA, kapt. Rolufs, met een passagier, de 15e mei vertrokken van Rotterdam.
JC 071035
De 24e september: Te Soerabaija ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. korvetten HELDIN, AJAX en ZWALUW, Zr.Ms. brik NAUTILUS, Zr.Ms. schoeners PILADES, ARGO en DAPHME, en de Nederlandse koopvaardijschepen THETIS, MAKASSER, BELLONA, HANDEL-MAATSCHAPPIJ, HOOP VAN ALBLASSERDAM, JAVAAN, ZEEMANS HOOP, NICKERIE, GEZUSTERS, PLEIADES, en HOLLAND,  de brikken ALIE OESOOR, TEKSING, TWEE GEBROEDERS, en JAVA, de bark ANNA AUGUSTINA, de schoeners DRACKE, THAY LAE, JOHANNA CHARLOTTA, VAN SPEIJK  en WINDHOND, en drie buitenlandse schepen.

1836

RC 270236
Rotterdam, 26 februari. Kapt. Adriaan heeft de 16e december, op de hoogte van Kaap de Goede Hoop, in goede staat gepraaid, het schip BELLONA, kapt. R. Rolufs, de 27e oktober van Batavia naar Rotterdam vertrokken.
DC 050336
Vlissingen, 2 maart. Hellevoetsluis, 2 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BELLONA, kapt. R. Rulofs, van Batavia; VROUW MARIA, kapt. P. Frederics, van Cuxhaven, en EYZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, van Marseille.

Op 13 april 1836 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de BELLONA, aangevraagd door Gebr. De Bal, Rotterdam, voor kapt. R. Rolufs.

RC 140436
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, mede voor passagiers, het Nederlands gekoperd fregatschip BELLONA, kapt. R. Rolufs, om de 25e april te Helvoetsluis gereed te liggen.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.
JC 270836
Batavia, 25 augustus. Gisteren is alhier aangekomen het Nederlandse schip BELLONA, kapt. R. Rolufs, van Rotterdam vertrokken de 6e mei. 

1837

RC 120137
Roterdam, 11 januari. Den 1 september 1836 zijn van Batavia naar Soerabaya gezeild de Nederlandse schepen BELLONA en HENRIETTE EN HENRY.
RC 020237
Rotterdam, 1 februari. De Javasche Couranten tot den 24 september behelzen o.a: een berigt van Batavia van den 16 september.
Van Soerabaya zijn gezeild de Nederlandse schepen SCHELDE, AURORA en BELLONA naar Nederland.
RC 180237
Rotterdam, 17 februari. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 17 februari:
Gepraaid BELLONA, van Batavia naar Rotterdam, 9 december 1836 op 36º Z.B. 22º O.L.
RC 140337
Rotterdam, 13 maart. In de Javasche Couranten tot den 16 november 1836 vindt men:
Straat Sunda doorgezeild de Nederlandse schepen BELLONA naar Rotterdam, en ONDERNEMING naar Amsterdam, beide van Batavia, het laatste laatst van Anjer.
RC 200737
Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Batavia: het gekoperd Brikschip DE COCK, kapt. H. Schut, hebbende uitmuntende inrigtingen voor passagiers ligt gereed.
Idem: het gekoperd Fregatschip BELLONA, kapt. R. Rolufs, hebbende uitmuntende inrigtingen voor passagiers, om den 23 dezer te vertrekken.
Adres ten Kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen

1838

RC 020138
Rotterdam, 3 januari. Het schip (opm: fregat) BELLONA, kapt. R. Rolufs, van Rotterdam naar Batavia, is den 26 september 1837 gepraaid op 42º N.B. 19º W.L.

1839

RC 190339
Advertentie. In naam des Konings.  Verkoping, bij executie, van het Nederlands fregatschip BELLONA, liggende in de Leuvehaven te Rotterdam, gearresteerd bij exploit van den deurwaarder Johannes Bax, de datis den een en dertigste januari, eersten, tweeden en vijfden februari achttienhonderd negen en dertig, behoorlijk geregistreerd, ter rekwisitie van Roluf Rolufs, voormalig bevelvoerder van bovengenoemd schip, thans zonder beroep, wonende te Rotterdam in de Bierstraat, domicilie gekozen hebbende ten kantore van Mr. Jacobus Bakker, Procureur bij de Arrondissement-Rechtbank van Rotterdam, aldaar wonende in den Oppert, wijk F, no. 157, zal er, uit krachte van een vonnis, gewezen bij de Arrondissement-Rechtbank voornoemd, in dato den zevenden januari achttienhonderd negen en dertig, behoorlijk geregistreerd, waarbij de na te noemen Heren Gebroeders de Bal, scheepsreders, kantoor houdende binnen deze stad aan den Haringvliet, wijk M, no. 38, gecondemneerd in de betaling ener som van één duizend driehonderd twee en zestig guldens en dertig centen, onverminderd de kosten en misen van executie, op woensdag den derden april achttien honderd negen en dertig, des voormiddags ten tien ure, ter openlijke terechtzitting van de Arrondissement-Rechtbank voornoemd, in het Gerechtsgebouw aan het Haagscheveer, binnen deze stad, worden overgegaan tot den verkoop en toewijzing, bij opbod en afslag, van het aan bovengenoemde Heren Gebroeders de Bal, toebehorende Nederlandse fregatschip BELLONA, groot volgens meetbrief twee honderd en een en vijftig lasten, met al deszelfs staande en lopend want, ankers, zeilen en touwen: breder volgens inventaris, bij biljetten vermeld.
RC 020439
Advertentie. De verkoop bij executie van het fregatschip BELLONA, welke op morgen bij de Arrondissement-Rechtbank van Rotterdam zoude moeten plaats hebben, kan door een eis tot reclame vanwege den Heer Charles van Gend, chef van het huis der Postwagenonderneming, gevestigd te Antwerpen, onder de firma van J.B. van Gend, gedaan, geen voortgang hebben, en blijft mitsdien de verkoop geschorst tot na de beslissing over denzelfden eis.
J. Bakker, procureur van den executant.

Na terugkeer in de thuishaven Rotterdam eind 1838 bleek de rederij niet bereid of in staat een vordering van 1.362,30 gulden van kapitein Rolufs te voldoen. De daarop door Rolufs aangespannen executoriale verkoping op 3 april 1839 werd te elfder ure afgelast door tussenkomst van Charles van Gend. Doordat de verhoudingen tussen reder en kapitein waren gebruskeerd kreeg de BELLONA Daniel Theunis als tijdelijke vervanger voor kapt. Rolufs tot het schip op 4 juni 1840 onderhands door F.J. Loos werd aangekocht.
Op 2 maart 1840 was de uitkomst van onderhandelingen tussen De Bal en de koper in spe duidelijk geworden, waarna de zeebrief van de BELLONA, kapt. R. Rolufs, via de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Rotterdam naar Den Haag werd geretourneerd, met vermelding ‘schip verkocht’ en op 3 maart royement volgde.

1841

Op 11 juni 1841 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de EMMA, aangevraagd door F.J. Loos, Amsterdam, voor kapt. L. Smit.

RC 091141
Advertentie. Naar Batavia, voor passagiers en goederen: Het als nieuw verbouwd, gekoperd, kopervast tweedeks barkschip EMMA (opm: ex-fregat BELLONA), gevoerd door kapt. L. Smit, liggende te Rotterdam. Personen of families voor de overtocht naar Java van deze bodem willende gebruik maken, waartoe dezelve zeer goed is ingericht of iemand derwaarts goederen te verschepen hebbende, adresseren zich bij Floris der Kinderen, Keizersgracht, bij de Brouwersgracht, te Amsterdam of bij Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

1842

RC 110142
Het schip (opm: bark) EMMA, kapt. L. Smit, van Rotterdam naar Batavia, was den 1 dezer op de hoogte van Dungeness.
JC 070542
Aan en uitvoer te Batavia, van den 2de tot en met den 4de mei 1842
Van Nederland, met het Nederlandse schip EMMA, kapitein L. Smit.
85.000 stuks metselsteen, 114/2 pp. genever, N.H.M.
2 kisten rijtuigbehoeften, 1 kistje lantarens, 50/2, pp. bier, 25020 st. dakpannen, 4 bn. manufacturen, 20 vn. roggemeel, 350 vs. boter, 1 kist modewaren. Abraham Meyer & Co.
700 stuks calicots, Paine, Stricker & Co.
11 balen polemieten, Santhagens, Romswinckel & Co.
3 kisten manufacturen, Van Dusten & Co.
50 stuks hammen, 20 dito gerookt vlees, 10 vs. rolpens, 25 dito haring, 1 kist rozijnen, 2 keld. krenten, 1 vaatje amandelen, 4 oxh. azijn, 1 kist papier, Voute & Guerin.
1 kist schilderijen, P. Suermondt & Co.
4 kisten planten, Order.

1843

DC 100143
Kapt. P.S. Schuil rapporteert, dat het schip EMMA, kapt. Smit, na bij de Kaap de Goede Hoop zware stormen en averijen te hebben geleden, te Mauritius is binnengelopen om te repareren.
PGC 130143
Amsterdam 10 januari. De koophandel- en zeevaarttijdingen bevatten bijzonderheden omtrent het schip EMMA, kapt. L. Smit, van Batavia naar Amsterdam. Dit schip is de 28e augustus op 34°0I’ Z. Br. 31° 49’ O. lengte door een zware storm uit het N. W. tot Z. W., vergezeld van zeer hoge zeeën belopen geworden, welke tot de 9e september aanhield als wanneer in de ochtend te 4½ uur dezelve zich tot een hevige orkaan verhief, waarin het schip door de zware brekers geheel op zijde en met de nokken der onderra’s op het water geworpen, de gehele bakboordsverschansingen en -stutten, een gedeelte van de potdeksel, 2 boten, 2 sloepen, de kombuis, de kajuit en kerkskappen en verder alles wat op het dek was weggeslagen en de stuurboordpomp bij het dek afgebroken werd waarbij ook vier man der equipage door een der stortzeeën over boord werden geslagen, doch 2 derzelven door de terugkomende zee aan boord werden teruggeworpen. Kort daarna 5 voeten water bij de pomp gepeild, zijnde te 11 uren reeds weder uitgepompt, had hij daar ook het roer ontzet en daar er geen mogelijkheid was om de Kaap de Goede Hoop te bereiken, voor de wind naar Mauritius afgehouden en was aldaar de 8 oktober binnengelopen. Hoezeer het schip niet lek was, vreesde de kapitein voor schade aan de lading, met het lossen van welke de 11e dito een aanvang zou gemaakt worden.
AH 160143
Advertentie. Heden ontvingen wij het treurig bericht, dat onze jongste zoon Cornelis, 3de stuurman op het schip EMMA, kapt. L. Smit, op de reis van Batavia herwaarts, in den ouderdom van 20 jaar, door een noodlottig toeval op den 9de september ll. over boord is geslagen en door den dood van ons ouderhart is afgescheurd. Nog gene drie jaren geleden, is het dat onze tweede zoon Pieter, in dezelfde qualiteit in den ouderdom van 25 jaar, met het schip RIJNHANDEL, kapt. J. Smit, is verongelukt.
Hoe ons zulks verliezen treffen, zal ieder weldenkende gevoelen.
Langs deze gebruikelijke weg, geven wij hiervan kennis aan onze menigvuldige vrienden en bekenden, met verzoek van brieven en rouwbeklag verschoond te blijven.
Nieuwe Diep, 12 januari,
Dirk Kooger
Neeltje Kooger, geb. Burger
AH 080243
Volgens brief van kapt. L. Smit, voerende het schip EMMA, van Batavia, te Mauritius binnen, in dato 2 november, had hetzelve de koffij en thee, benevens 165 kisten indigo gelost; de kapitein had een gedeelte van het koper doen afnemen om het lek te ontdekken, en zoude het schip doen breeuwen, daar enige naden uitgeweken waren; het beschadigde gedeelte der koffij en thee, waarvan hij de hoeveelheid nog niet konde bepalen, zoude in de volgende week openbaar worden verkocht.
AH 010543
Binnengekomen:
Texel, 29 april. EMMA, kapt. L. Smit, van Batavia.

1844

AH 120144
Schepen in lading naar:
Havana: het gekoperde tweedeks barkschip EMMA, kapt. H. Bos. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon en B.J. van Hengel.
OHC 080244
Amsterdam 6 februari.
Texel den 5 februari. Uitgezeild EMMA, kapt. H. Bos, naar Havana.
RC 140544
Het barkschip EMMA, kapt. H. Bos (opm: ex-fregat, bouwjaar 1830, kapt. Hendrik Bos), van Amsterdam naar Havanna en den 5 februari uit Texel gezeild, is, volgens brief van Havanna van den 10 april, den 30 maart op Playa de Chivos, nabij het Morro kasteel, gestrand en zal weg zijn, schoon een gedeelte der lading geborgen is. Een stoomboot en twee sloepen zijn ter hulp afgezonden, doch zonder gevolg teruggekeerd; de passagiers en het scheepsvolk zijn echter met veel moeite en levensgevaar gered, waarbij zich de kapiteins der in de haven liggende Amerikaanse vaartuigen zeer hebben onderscheiden.
AC 140544
Havana, 10 april. Aangaande het schip EMMA, kapt. Bos, van Amsterdam naar herwaarts, bij Morro Castle gestrand, wordt gemeld dat een gedeelte der lading was geborgen. (opm: zie RC 140544 en AH 030644)
AC 030644
Amsterdam, 1 juni. Aangaande het schip EMMA, kapt. Bos, van hier naar Havana, bij laatstgemelde haven gestrand (opm: zie RC 140544 en AC 140544), wordt volgens brief van de 20e april gemeld, dat het casco voor 1.700 dollar en de inventaris voor 4.300 dollar was verkocht geworden, ook de lading was geborgen.

De laatste zeebrief, ten name van kapt. H. Bos, werd op 4 mei 1844 door de consul te Havanna naar Den Haag teruggezonden onder vermelding ‘schip verongelukt’; op 22 juli 1844 werd het royement in Den Haag administratief verwerkt. De voor kapt. Bos afgegeven zeebrief is niet teruggevonden. Kennelijk is deze op een zeer laat moment uitgegeven. In de advertentie van OHC 080643, schepen in lading, stond kapt. Bos nog genoemd als kapitein op de DILIGENCE, eveneens van de rederij F.J. Loos. Op 17 juni werd de DILIGENCE bij Wight gepraaid onder kapt. Smit voor H. Bos, zodat ze onverwacht van schip moeten zijn gewisseld,

 

Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.292 Foto DVD III – 050,51 _________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: BELLONA

Plaats en datum acte bijlbrief, Antwerpen, 26 april 1830

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper Louis le Carpentier, scheepsbouwmeester te Antwerpen, op zijn werf gelegen op het Staketsel buiten de stad

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Gebroeders de Bal, kooplieden en reders te Ostende en Antwerpen

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief d.d. 29 maart 1830 te Antwerpen: 251 lasten

Tuigage en aantal dekken: 2 dekken, 3 masten en galjoen, schip gebouwd van eikenhout
met koperen bouten en nagels en voorzien van een koperen huid of dubbeling


Afmetingen lang op dek binnen de stevens 33,28 m., breed gemiddeld
6,62 m., hol gemiddeld 4,86 m.

Kiellegging 1829

Tewaterlating maart 1830, geheel volbouwd

Plaats en datum van registratie Antwerpen, 17 mei 1830

Nummer van registratie blad 113, recto, vak 3

Notaris gelegaliseerd door de burgemeester van Antwerpen
d.d. 18 mei 1830

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: de acte is te Rotterdam geregistreerd op 21 oktober 1833, deel 22, folio 17, recto, vak 7. (opm: her-registratie wegens transfer naar Rotterdam???)


Researcher/datum research ML/020307

Naam BELLONA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1833
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.249
DVD - XXXI – 132 III 142-143
ACTE BIJLBRIEF

Naam schip BELLONA

plaats en datum acte bijlbrief,Antwerpen, 26 april 1830

type schip 3 masten, gebouwd van eikenhout, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Louis Le Carpentier, scheepsbouwmeester op de werf, gelegen op het Staketsel, even buiten Antwerpen

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Gebr. De Bal, kooplieden en reders te Oostende en Antwerpen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 251 lasten (meetbrief Antwerpen no. 90 van 29 maart 1830)

tuigage / aantal dekken 3 masten 2 dekken

afmetingen lang op dek binnen de stevens 33,28 meter, wijd gemiddeld 6,62 meter, hol gemiddeld 4,86 meter

kiellegging 1829

tewaterlating maart 1830

plaats / datum registratie Antwerpen, 17 mei 1830

nummer van registratie blad 113 recto vak 3

notaris bevestigende verklaring burgemeester van de stad Antwerpen

prijs NLG.

bijzonderheden

researcher/datum research: AD/020709

Naam BELLONA
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1830
Toegang 512.0044
Inventaris 132

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1841.17

DVD XI – 315, 316
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip BELLONA

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, 4 juni 1840

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Augustus Maximilianus de Bal en Franciscus Ludovicus de Bal, enige eigenaren van de firma Gebr. De Bal, negocianten te Rotterdam.

gevoerd door kapt. Roeluf Rulufs, daarvoor door Daniel Theunis.

eigenaar/aankoper François Joseph Loos, scheepsreder te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 251 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten

afmetingen lang op dek binnen de stevens 33,28 meter, wijd gemiddeld 6,62 meter, hol gemiddeld 4,86 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 4 juni 1840

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris Theodorus Joannes van Riet, notaris te Amsterdam

prijs NLG. 25.000,-

bijzonderheden: de BELLONA was indertijd voor de Gebr. De Bal gebouwd. Het schip lag ten tijde van het passeren dezer acte te Rotterdam in de Leuvehaven.researcher/datum research: ML / 260708

Naam EMMA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1841
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1841.17
foto IMG 2172 – 2174

CEDULE

Naam schip bevorens genaamd BELLONA, thans door koper genaamd EMMA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 26 mei 1841

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Franciscus Jozephus Loos, Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. L. Smit

grootte in tonnen 304 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 27 mei 1841

nummer registratie deel 41, folio 155, recto, vak 6

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Capelle a/d. IJssel,.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Cornelis Tentije, Amsterdam
De vorige zeebrief werd op 2 maart 1840 ingeleverd bij de ontvanger te Rotterdam.


researcher/datum research: ML / 190716

Naam BELLONA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1841
Toegang 198
Inventaris 3168

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, Verbalen zeebrieven diverse bestanden
N.A. Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.292
N.A. Den Haag, Verbalen zeebrieven diverse bestanden
Noord-Hollands Archief – Haarlem, Archiefnummer Amst.198.3179-1841.17
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.249
De heer S. Parma, Hilversum.
De heer L. van Coolput, Antwerpen.
Havenregisters der Stad Antwerpen
Gazette van de Provincie West-Vlaenderen en der Stad Brugge,
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
JC = Javasche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
NB = Noord Brabander
OHC = Oprechte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciaal Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant